Onze Missie, Profielen en Beleid

De Dorpskerk heeft een Missie zoals verwoord in het Gemeenteprofiel.

“De Dorpskerk heeft als missie een open en gastvrije geloofsgemeenschap te zijn, die zich wil laten inspireren door de Bijbelverhalen van vroeger en de mensen van vandaag. Mensen laten delen in de schoonheid en rijkdom van de christelijke traditie is één van haar uitgangspunten. In de ontmoeting met Jezus Christus én in de ontmoeting met elkaar probeert ze het geheim van het leven te ervaren. Dat de gemeente in cultureel/sociologisch opzicht pluriform is, wordt daarbij als heel waardevol ervaren.”

In de gemeenteavonden van okt/nov-2020 is ook een nieuw Beleidsplan gepresenteerd, besproken en vastgesteld, dat kunt u hier inzien