U kunt de kerk bezoeken als gast. Maar komt u vaker, dan wilt u natuurlijk ook lid worden. De Dorpskerk heeft lidmaten. Lidmaat zijn zij, die ingeschreven staan bij de Protestantse Gemeente Blaricum. De Dorpskerk heeft naast haar locale- ook een regiofunctie. Veel van de huidige leden komen uit omringende plaatsen als Laren, Hilversum, Huizen, Eemnes, Bussum of Naarden. Zij worden lid van de Dorpskerk vanwege het specifieke karakter van de Dorpskerk. De Protestantse Kerk Nederland biedt de mogelijkheid om  lid te worden van die kerkgemeenschap, waarmee men zich verbonden voelt.

Kerkleden worden jaarlijks in januari uitgenodigd middels de actie Kerkbalans hun kerkelijke bijdrage over te maken op onderstaande rekeningnrs. (bij Giften).  Dat hoeft niet ineens, maar kan bijv. ook per kwartaal betaald worden.

Voor vragen over het lidmaatschap of wijziging in uw adresgegevens kunt u contact opnemen met mevr. Marijke Goote – de Bergh, tel 035 - 2082769. U kunt haar ook een e-mail sturen.


Giften

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters. Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.:

IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of 

IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39