(Voor zover bekend bij deze webredactie)

Maand JULI

Maandagen in juli Kerk-wandelen
Deze hele maand kunt u deelnemen aan onze kerkwandeling. Uitzonderingen zullen we steeds doorgeven. Nieuwe tijd van vertrek is 14.00 uur! Bij goed weer vertrekken we vanaf de P bij de Tafelberg. Onder begeleiding van Anneke van 't Hull of Tjeerd Hoekstra wandelen we een uurtje in een rustig tempo.

Woensdag 17 juli 10.00 - 11.00 uur Gebedskring
Dit is in ’t Achterom. We danken voor hetgeen we ontvangen en bidden om inspiratie voor degenen die de wereld besturen; voor zovelen op de vlucht; voor zovelen die er alleen voorstaan; dat we ook in deze tijd van vakantie naar elkaar om blijven zien in dorp, regio en de wereld.

Vrijdag 21 juli 10.00 - 12.00 uur ‘Koffiepunt’
Dit is voor onze 70-plus Senioren in ’t Achterom. Georganiseerd door Cie. Kruispunt: inloop vanaf 10 uur. Informatie voor deze vrijdag bij Tiny de Wit, telnr. 06-2789 3104 en Bep Boekensteijn, telnr. 5310 1347

Donderdag 25 juli  Vertrek 13.30 uur "Uitje in de buurt"
Dit is georganiseerd door Cie kruispunt. We vertrekken vanaf het Oranjeweitje gezamenlijk per auto. Bep Boekensteijn en Anne-Marie de Fouw zetten een mooie route uit richting Vreeland en onderweg zullen we o.m. een rondleiding krijgen in een kaasboerderij en hopen we thee aan het water te kunnen gebruiken. Graag uiterlijk woensdag 23 juli opgeven voor deze activiteit: bel Bep Boekensteijn telnr. 5310 1347 of Anne-Marie 06-21230727 of reageer via de koffiepunt-app.

ALVAST :

Donderdag 12 september Tapijten van de Apocalyps
We gaan we deze fraaie afbeeldingen in de Dorp skerk bekijken terwijl we de Bijbeltekst beluisteren. Jurjen Zeilstra houdt een korte inleiding. Toegang: vrij. Aanvang: 19.30 uur


Zondag 15 september Startzondag 

Noteert u deze datum?