Onze Kerkenraad:

Voorzitter    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vice voorzitter    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Scriba      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Ouderling Kerkrentmeesters    
Voorzitter   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris / Penningmeester    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Beheerder Gebouwen      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Diakenen    
Voorzitter   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alg. lid/ secretaris   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Consistorie    
Voorzitter - ouderling Psycho-pastoraat   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Ouderlingen Pastoraat    
     
Team 1: Wijken Dorp Noord en Dorp Oost   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Team 2: Wijken Dorp Zuid; Bijvanck Oost,
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Blaricummermeent; Eemnes    
Team 3: Wijken Huizen, wijk Laren en wijk
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Buitenleden    
Team 4: Wijken Dorp West; Bijvanck West   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Voor de Wijkverdeling Pastorale teams:    klik hierop
     
Geen-kerkenraadsleden zijn    
Diaconie, (Ambtelijk) Secretaris   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkrentmeester (Administrateur en tweede Penningmeester)   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkrentmeester  voor Ledenadministratie   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kerkrentmeester voor Kerkhofbeheer   Harry van Schaik  
     

KERKENRAAD

Henk Oort (scriba) 
Van hervormde huize elders opgegroeid, ben ik (zijn wij) via Bussum naar Blaricum gekomen in 1974, waar we ons aansloten bij de ‘Hervormde Kerk’. Al vlot werd ik bij het kerkenwerk betrokken, ben ooit een paar jaar kerkvoogd geweest en later 9 jaar scriba, tot 2013 vanwege een grote motorreis. In 2015 ben ik weer gevraagd het secretariaat van de kerkenraad in te vullen, heb toen ingestemd, maar dan als ambtelijk secretaris. Begin 2019 werd ik wel scriba, lid van de kerkenraad.

Als mijn taak zie ik de kerkenraad vooral praktisch te ondersteunen in haar werk voor deze gemeente en doe dit uit verantwoordelijkheid vanuit ons lidmaatschap.

DE OUDERLINGEN 

Anne-Marie de Fouw 
Pinksteren: dé dag om geïnspireerd te worden; 9 juni 2019, werd ik bevestigd als Ouderling. Doen wat op je pad komt en tussentijds erachter zien te komen of dit in lijn is met hetgeen God van je vraagt…  

Omzien naar elkaar: als wijkouderling voor Dorp Zuid, Blaricummermeent, Bijvanck Oost en onze gemeenteleden in  Eemnes. Tezamen met deze wijkcontactpersonen regelmatig bezoekjes afleggen bij gemeenteleden in ons gebied.

Daarnaast actief bij de cie. Kruispunt, een team dat elke veertien dagen voor onze 70-plus Senioren een ‘Koffiepunt-ochtend’ in Pand Achterom organiseert en eens per maand een ‘uitje in de buurt’ bijv. naar een tentoonstelling, kerk of bijeenkomst, waar je als oudere niet zo snel alleen heengaat.

Ook ben ik beheerder van Pand Achterom. In dit huisje ontplooien diverse werkgroepen van de kerk hun activiteiten; ontmoet onze predikant gasten; en ontmoeten we als gemeente van de Dorpskerk elkaar ook net als in de kerk. Delen hetgeen wij van God ontvangen. Mooi! Dit ‘werk voor de kerk’.

Wil Vooijs-van Ooijen (Psychopastoraat)
Sinds november 2018 zijn mijn man Ruud en ik lid van de Dorpskerk in Blaricum. Na 40 jaar in Bussum gewoond te hebben een nieuw begin in een voor ons andere omgeving, een kleiner dorp met een mooie kerk. Natuurlijk is het wennen in een andere kerkelijke gemeenschap, een beetje aftasten en kijken hoe het toegaat in de gemeente, hoe men elkaar begroet en meeleeft met elkaar. Na gesprekken met enkele betrokken gemeenteleden in deze voor de gemeente niet zo makkelijke tijd zonder eigen predikant, ben ik op 8 december 2019 bevestigd als ouderling pastoraat door ds. Rob Fechner.

Bestuurlijk heb ik de afgelopen 35 jaar veel ervaring opgedaan als voorzitter en lid van de kerkenraad. Waarom ouderling pastoraat? Tijdens onze jaren in Bussum ben ik vele jaren ouderling voor het pastoraat  geweest, toegespitst op psycho-pastoraat waar ik een opleiding voor gevolgd heb. Bij deze vorm van pastoraat gaat het om vervolg-pastoraat dat voortvloeit uit de bijzondere noden van gemeenteleden op psycho-pastoraal terrein. Vanwege het bijzondere karakter van dit werk wordt deze taak in overleg met de predikant verricht. Het gaat om intensieve zorg voor gemeenteleden die problemen hebben met bijv. verslaving, huwelijk, depressie, rouwverwerking, geloof, dood, leven en toekomst. Een luisterend oor is bij deze problemen van groot belang , een open hart en troostende nabijheid. Veel tijd, geduld en trouw is nodig om vertrouwen op te bouwen bij mensen met innerlijke pijn. Trouw zijn in het bezoeken is een sleutelwoord, bidden en bijbel-lezen krijgen een plaats wanneer daar behoefte aan is.

Als lid van het Consistorie en de kerkenraad hoop ik met een open mind en een liefdevol hart in de Gemeente van Christus in Blaricum dienstbaar te zijn en mee te denken hoe en met wat voor een nieuwe predikant we een Dorpskerk kunnen worden met een Levend hart en een bloeiende gemeenschap. 

OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Henk Aertsen (ouderling-kerkrentmeester) 
Ouderling van dienst in de Eredienst. Daarnaast ben ik redacteur van het kerkblad Onderweg, een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Blaricum en van Laren-Eemnes.  Enkele malen per jaar geef ik lezingen over Bijbelse afbeeldingen in middeleeuwse handschriften, o.a. in samenwerking met de Commissie Kruispunt. 

Tjeerd Hoekstra (secretaris/penningmeester)
Sinds begin 1982 woon ik met veel genoegen in ons dorp en kerk ik in onze Dorpskerk. Mijn wederhelft heb ik in de kerkelijke gemeente ontmoet. In 1990 zijn wij door ds Berkhof in de Dorpskerk getrouwd. 

In mijn vrijgezellentijd ben ik kerkvoogd geweest. Deze taak heb ik terug moeten geven door veelvuldig en soms langdurig verblijf buitenlands. Nu ik in de pensioenfase ben aangekomen en het college van Kerkrentmeesters erg dun bemenst was ben ik sinds begin vorig jaar weer in de rol van ouderling-kerkrentmeester tot de kerkenraad toegetreden. Daar ik bepaald niet digitaal onderlegd ben kan ik deze rol alleen vervullen met de steun van een administrateur. Dat gaat in goede verstandhouding evenals de samenwerking met de overige ouderling-kerkrentmeesters, want we hebben weer een volledige college. Ik ben blij dat ik zo een en ander kan doen voor onze Dorpskerk.

Jan den Dunnen (beheerder gebouwen)
Ik ben Jan Gerard den Dunnen, ouderling kerkrentmeester. Ik ben geboren in Gorinchem. Gehuwd met Anneke. Samen hebben wij twee dochters en vier kleinkinderen. Die wonen net als wij allemaal in Eemnes. Onze oudste dochter gaat binnenkort verhuizen, dus dat zal wel even wennen worden.

Ik heb al meer dan tien jaar geleden afscheid genomen van de werkprocessen. Dat wil niet zeggen dat ik nu niets meer doe. Ik rij nog als vrijwilliger op de Rollybus in Laren; vaar als matroos op de fietsboot door de Eem en bezoek regelmatig mijn herensoos Jan Hamdorf in Laren.

Ik ben al jaren politiek actief voor het CDA, was drie keer een periode wethouder in Eemnes en recent ben ik nog ruim een jaar ingevallen als wethouder in Laren. Nu kerkrentmeester, belast met het beheer van de gebouwen in Blaricum, dus ik voel mij een echte BEL inwoner.

DIAKENEN

Bas Reitsma (voorzitter)
Na te zijn opgegroeid in een hervormd-christelijke omgeving heb ik mij als verantwoordelijke voor een gezin, vooral bezig gehouden met het etableren in de maatschappij. De daarin ontwikkelde loopbaan heeft mij veel gegeven. Teruggekeerd na een lange werkzame periode buiten Nederland, heb ik mij in Blaricum gevestigd en uitgekeken naar een mogelijkheid wat terug te geven. Vanuit dit streven heb ik mij aangesloten bij de PGB, waar ik op 25 april 2018 in de Dorpskerk als diaken bevestigd werd. Deze functie geeft mij de gelegenheid om in samenwerking met andere kerkenraadsleden, hulp te bieden aan hen die deze nodig hebben en een bijdrage te leveren aan de gemeente, en in het bijzonder de Dorpskerk.