Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Voor het dagelijkse leven rond Corona-tijd heeft de Kerkenraad een CRISISTEAM samengesteld uit Annette, voorzitter Kerkenraad; Ds. Arie de Boer, pastoraal werker en Mieke, voorzitter Ouderlingen.

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek met ds. Arie de Boer; vragen over wat het virus met u doet; heeft u boodschappen nodig en durft u zelf de deur niet uit óf heeft u een hond die uitgelaten moet worden, of een andere vraag ?

Belt u eenvoudig met een van de crisisteamleden en zij zorgen dat u teruggebeld wordt door de juiste persoon. Zij zijn er voor u!

Annette Horsman, voorzitter kerkenraad
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-41 32 46 16

Ds Arie de Boer, pastoraal begeleider
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           tel. 06-23 10 92 42

Mieke Bleys, voorzitter consistorie
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                 tel. 06-50 44 90 91

Natuurlijk houden we via diverse kanalen contact met deze en gene:
-             via onze wekelijkse nieuwsbrieven (1) 21 maart;
              (2) 28 maart; (3) 3 april; (4) 10 april; (5) 17 april;
              (6) 24 april; (7) 1 mei; (8) 8 mei; (9) 15 mei;
              (10) 22 mei; (11) 31 mei; (12) 5 juni. D
eze nieuwsbrieven
              ontvangen de gemeenteleden ook
 per e-mail.
-             via het kerkblad Onderweg
-             via de diverse groeps-apps

-     Vanuit een lege Ontmoetingskerk (Laren/PGLE) verzorgt ds. Job de Bruijn op de komende zondagochtenden (10.00 uur) een meditatief moment, met stilte, gebed, overdenking, muziek en gebeden. U kunt via de Kerkomroep afstemmen op de Onmoetingskerk:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21739 of via de Kerkomroep App.
Op de home-page van PGLE, is hierover meer informatie te vinden.

-       De Nieuwsbrieven van de Dorpskerk Blaricum kunt u lezen door die aan te klikken: (1) 21 maart; (2) 28 maart; (3) 3 april; (4) 10 april; (5) 17 april; (6) 24 april; (7) 1 mei; (8) 8 mei; (9) 15 mei

 Met school... meer toekomst

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al meer dan 40 
jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

Voor 2020 vragen wij uw steun voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal onder het motto: Met school... meer toekomst.

Zoals afgelopen jaar al gemeld, zijn wij in contact gekomen met de eind 2018 opgerichte stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting draagt de naam van de in 2018 in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de jaren daarvoor ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung. Sailung ligt in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven hier redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. De contactpersoon van Ton in Sailung, Krishna Shresta, heeft zelf door sponsoring in Kathmandu kunnen studeren. Na het behalen van zijn Master Sociale Wetenschappen is hij naar zijn geboortedorp Sailung teruggekeerd, om samen met zijn vrouw Shanti een schooltje te starten. Eerst aan huis en later in een eenvoudig schoolgebouwtje, wat deels mogelijk werd gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning.

Dit schoolgebouwtje telt slechts 4 “lokalen”, waardoor het aantal leerlingen wordt beperkt tot 47. De vraag naar goed onderwijs in de regio is echter groot. Het schooltje is opgebouwd uit boomstammen en golfplaten. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond, er zijn geen ramen en de wind waait er door de spleten. Het sanitair bestaat uit een gammel bouwwerkje met daarin 2 kinder-hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat. In de winter is het enorm koud en de sneeuw waait er naar binnen, in de zomer daarentegen is het er heel heet. Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad. Er is al heel wat voorwerk verzet het afgelopen jaar. De door de lokale autoriteiten beschikbaar gestelde grond is geëgaliseerd en de bouwtekeningen zijn klaar. Het afgelopen najaar heeft een vrijwilliger van de stichting, de uit Blaricum afkomstige Jan Post, de bouwlocatie bezocht en onder meer bij een drietal bouwbedrijven in Kathmandu offertes aangevraagd. Citaat van Jan: “Ik heb zeer veel gereisd maar dit was wel de meest enerverende trip ooit.”

Verder willen wij ook graag het lopende project van Pater van Wegen steunen: Zonnepanelen voor het “Koshuis” en de school in Friersdale om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk bijna dagelijks) uitvalt. Daarnaast rekent de Stichting Caring Unites in Nepal nog op ons voor het schoolgeld voor twee leerlingen, de zoontjes van moeder Samitha Bhujel, die door de aardbeving haar man heeft verloren.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle  door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Vele jaren lang heeft Henk Aertsen een grote rol gespeeld als hoofdredacteur van Onderweg, het gezamenlijke blad van de Protestantse Gemeente Blaricum en de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
Kort geleden heeft hij te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn werkzaamheden bij Onderweg. Dat besluit valt hem niet gemakkelijk. Gezondheidsredenen spelen daarbij een rol. Het werk werd bij tijd en wijle te belastend.
Henk heeft zijn werk met grote trouw en deskundigheid gedaan. Hij was zeer betrokken bij de inhoud van het blad. Talloze bijdragen verschenen van zijn hand. Om enkele dingen te noemen: te denken is aan zijn beschrijvingen van miniaturen bij de kerkelijke feestdagen, zijn interviews met mensen in en rond de kerk, zijn lezenswaardige artikelen van de afgelopen maanden over liederen.
Henk vulde het blad en hij vulde aan wat daaraan ontbrak. In de loop van jaren heeft hij samengewerkt met velen: met redacteuren en correctoren, met scribenten en drukkers, met gemeenteleden en kerkenraadsleden. Gaandeweg heeft hij ook ervaren dat er steeds meer taken naar hem toe kwamen. De redactie werd kleiner en dat betekende steevast voor hem meer werk en meer belasting. Het werken aan dit blad heeft Henk met hart en ziel gedaan. Hij heeft verantwoordelijkheid gedragen ook op die momenten waarop het er op aan kwam, in periodes waarin mensen elkaar konden vinden en in tijden van vervreemding en afstand.
We zijn blij dat hij toegezegd heeft om ook in de toekomst inhoudelijke bijdragen te leveren aan dit blad. Als hoofdredacteur zal hij opgevolgd worden door iemand anders. We zijn druk bezig om de redactie aan te vullen en om de nodige werkzaamheden goed te verdelen, zodat het blad in de komende tijd zal kunnen blijven verschijnen.

We zijn Henk van harte dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan en we wensen hem en allen die hem lief zijn heil en zegen voor de toekomst toe.

J.G. de Bruijn

Hoe bijzonder was het voor mij, om als koster van het prachtige idyllische Dorpskerkje van Blaricum, in dit zelfde kerkje onlangs op de 27ste december met Marijke van Schaik in het huwelijk te mogen treden.

De kerst net voorbij maar de kerk nog prachtig versierd, begeleid door een orgelconcert van onze huisorganiste Hendrika Veerman en het gospelkoor The New Gospel Sensation voor de verdere muzikale ondersteuning en u voelt het al, het was een dag met een gouden randje.

Samen met een kerk vol lieve familie en vrienden die ons ons nieuw gevonden geluk zo enorm gunnen en een zeer invoelende BABS hebben wij een plechtigheid gehad om nooit meer te vergeten. En hoe goed komt dit prachtige kerkje tot zijn recht tijdens huwelijksplechtigheden zoals d e onze, maar ook bij het groeiend aantal rouwdiensten die ik mag verzorgen.

Voor mij/ons is het nieuwe jaar met ons huwelijk goed begonnen, ik wens u ook allemaal een zeer goed nieuwjaar toe met wie weet, mocht u het kunnen gebruiken, nieuw te vinden geluk.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele ontvangen felicitaties en graag weer tot zondag.

Vriendelijke groet,
Rob Hoogendoorn

Na het zelfgekozen vertrek van ds. Marnix van der Sijs is onder de gemeenteleden onrust en teleurstelling ontstaan. Zoals op de START-zondag is toegezegd zijn alle gemeenteleden per brief uitgenodigd voor de gemeenteavond op 28 november. De kerkenraad heeft na beraad met de Classis ervoor gekozen de hulp van een ‘interim-predikant’ in te roepen, opgeleid door de PKN voor conflict-/ crisisbeheersing.
Ds. Cees Hendriks 
presenteerde zich op de gemeenteavond en verklaarde zijn opdracht. De ontstane situatie is ingewikkeld en wat kunnen we ervan leren, te beginnen met zelfreflectie.
Hij gaat de kerkenraad ondersteunen en adviseren over ‘hoe nu verder’ en een toekomstplan maken. Hoe zijn we kerk en hoe gemeente, welke ontwikkelingen zijn er? Thans zijn er alleen verliezers; wat kunnen we ander doen om een dergelijke situatie te voorkomen.Aan beroepingswerk zijn we nog niet toe; wát zou er dan anders moeten gaan dan de vorige drie keer.
Op de vele vragen over ‘wat is er nou gebeurd’ kon niet diep ingegaan worden, dit om personen niet te beschadigen. Het is niet één oorzaak, meer een opeenstapeling van uiteenlopende verwachtingen. Eerdere pogingen met professionele mediation hebben de kerkenraad ook niet verder geholpen. Er werden verschillende toekomstverwachtingen uitgesproken; over hoe betrek je jongeren (jonge gezinnen) meer bij de gemeente/eredienst, aandacht voor samenhang geloof & samenleving, hoe het kringwerk te bevorderen, werken aan relatie met dorp / regio. We moeten met meerderen de schouders eronder zetten, samen met ds. Hendriks (te bereiken via tel. 06-5574 6410 en mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Er was ook aandacht voor het werk van ambtsdragers en vrijwilligers; die zijn ook hard nodig naast een bindende voorganger. De kerkenraad heeft dringend behoefte aan uitbreiding met ambtsdragers. Aan begin en einde van deze bijeenkomst hebben we onder leiding van Ds. Hendriks ook gebeden en samen gezongen.

Henk Oort, scriba

Wegens het terugtreden van Piet Oldenziel uit de kerkenraad is onze waarnemend voorzitter Annette Horsman door de kerkenraad per 1 november aangesteld als haar voorzitter.

Annette behoudt formeel haar ambt van diaken, nu met ‘bijzondere opdracht’, maar kan naast het voorzitterschap
niet meer actief zijn binnen de diaconie.

We wensen haar sterkte toe in deze nieuwe functie.

Henk Oort, scriba

Op de gemeenteavond van 28 november heb ik geprobeerd te vertellen wie ik ben. Een blanke man, vriendelijk, verbindend en met belangstelling voor mensen, 61 jaar. Bijna veertig jaar getrouwd met mijn jeugdliefde Willemien. Wij ontvingen vijf kinderen waarvan wij er twee heel jong weer hebben moeten teruggeven aan onze Schepper. Inmiddels zijn er ook twee kleinzonen waar wij heel erg van genieten en God dagelijks voor danken.
Het geloof en de liefde voor de kerk heb ik van mijn ouders meegekregen. Na een studie economie heb ik op zaterdag theologie gestudeerd naast een fulltime baan in de financiële wereld. Mijn laatste functie was regiodirecteur Instellingen. In 2017 heeft het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk mij als interim-predikant beroepen en inmiddels heb ik zo’n twaalf uiteenlopende opdrachten mogen uitvoeren.
Ik ben lid van In Between, 
het keurmerk van interim predikanten in Nederland. Middels studiedagen en intervisie wordt de deskundigheid op peil gehouden. Naast een maatschappelijke baan ben ik altijd actief geweest in de kerk. als kosterszoon, later als ouderling en in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies waarbij ik vaak naast het levensbeschouwelijke het financiële aspect voor mijn rekening neem.
Het interim-predikantschap binnen de Protestantse Kerk bestaat pas vijftien jaar en dat is kort voor een eeuwenlang bestaand bedrijf. Ik merk dat veel kerkmensen er vragen en twijfels bij hebben, ook in Blaricum. In zeer uiteenlopende situaties wordt een interim-predikant ingeschakeld.
Rode draad is dat er op een of andere manier ‘gedoe’ is (geweest), een crisis of een conflict. Dat kan de sluiting van een kerkgebouw zijn, ruzie door moeilijk verenigbare karakters, twijfel over de toekomst van een gemeente, hoe verder na een scheuring of de losmaking van een predikant. Of nog heel ander ‘gedoe’. Een interim-predikant komt als buitenstaander en echte ‘voorbijganger’ binnen zonder enig belang, onafhankelijk en in de vrijheid van het ambt, kan alle ongemakkelijke vragen stellen en formuleert uit de antwoorden adviezen. Een heel belangrijk kenmerk is ook dat hij weer weg gaat na korte tijd.
Iedere gemeente is uniek. Kerk zijn, gemeente van Christus zijn is altijd situationeel en contextueel. Geen gemeente is hetzelfde. Het is altijd weer maatwerk. De lokale geschiedenis, de huidige feitelijke omstandigheden, de demografische ontwikkelingen en sociologische elementen, de onderlinge verhoudingen maar ook ‘hardere’ zaken als de gebouwensituatie en de financiële middelen. Uiteraard gebeurt alles wat ik doe in nauwe samenwerking met de kerkenraad die rechtstreeks als opdrachtgever fungeert.
De komende periode wil ik met zoveel mogelijk mensen uit de gemeente spreken van hart tot hart. Ook  met mensen die in de laatste jaren formeel of informeel de gemeente hebben verlaten. 
Ik nodig u uit, daartoe ook zelf het initiatief te nemen. Ik ben bereikbaar per tel. 06-5574 6410 en per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Onder de zegen van God hoop ik op een goede tijd in Blaricum en op een open samenwerking.

Cees Hendriks

Nu wij als gemeente al enige tijd vacant zijn, lijkt het ons beter de reisplannen naar Israël en Jordanië uit te stellen tot er een nieuwe voorganger aan de PGB wordt verbonden. Met haar/hem hopen wij een nieuwe poging te wagen om met belangstellende gemeenteleden op weg te gaan naar Israël en Jordanië.
Uiteraard organiseren we dan weer een voorlichtingsbijeenkomst om de plannen toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Jan van Vembde en Tjeerd Hoekstra,
JanTje Reisidee

ZINGEN IS GEZOND VOOR LICHAAM EN GEEST!

U zingt graag maar beperkt dat tot die keer dat niemand het hoort of tijdens een kerkdienst als u ‘veilig’ kunt opgaan in het geheel.
U heeft geen behoefte solist te worden maar zou het wel leuk vinden in een groep te zingen, samen met mensen die ook graag hun stem gebruiken om éénstemmig of meerstemmig van allerlei muziek te genieten.

Voor al deze mensen is er plaats in de Cantorij van de Dorpskerk te Blaricum waar o.l.v. cantor Peter den Ouden het plezier in zingen op de voorgrond staat. U zult ervaren dat men al snel tot een verrassend resultaat kan komen, een resultaat dat interessant is voor geoefende en minder geoefende zangers.

Het diverse repertoire van de cantorij dient allereerst als ondersteuning van de gemeentezang en is in andere literatuur tevens een verrijking van de liturgie. Wij nodigen u graag uit om deze vocale ‘ervaring’ en ‘uitdaging’ aan te gaan en geheel vrijblijvend een repetitie bij te wonen! Wij repeteren elke woensdagavond van 19.00-20.30 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan in Blaricum. Meldt u van te voren wel even aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-532 11 065 zodat er voor extra partituren gezorgd kan worden.

Wekelijks vindt er in Pand Achterom een gebedskring plaats, waarbij we bidden voor onze kerk, zieke gemeenteleden, een (nieuwe) activiteit, etc. Iedereen van de gemeente van de Dorpskerk is welkom.

We starten met een kop thee of koffie, bespreken de onderwerpen en vervolgens bidden we, ieder op z’n eigen manier: de een bidt in stilte, de ander spreekt hardop een gebed uit en voor wie wil, eindigen we met het ‘Onze Vader’.

De eerstkomende gebedskring zal worden gehouden op woensdag 12 februari 2020 om 9.00 uur in Pand Achterom. De daarop volgende weken is het ook van 9.00 - 10.00 uur alleen eens per 3 weken is de gebedskring niet 's morgens maar 's avonds van 19.00-19.45 uur. Zodoende kunnen anderen aanhaken, bijv. zij die overdag werken.

En dit betreft dan de volgende data: 19 februari, 11 maart, 1 april, 22 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni en 15 juli

De andere woensdagen dus gewoon van 9.00 -10.00 uur!

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-2123 0727