Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Op 23 mei kwam de Kerkenraad bijeen om de classispredikant ds. Peter Verhoeff te ontvangen voor zijn vierjaarlijks gemeentebezoek. Wij kennen ds. Verhoeff als gastpredikant uit Alkmaar en als voormalig kerkelijk adviseur van de PKN. De rol van classispredikant vervult hij pas sinds september vorig jaar. Het gesprek was prettig en nuttig.

Ondergetekende had afgelopen najaar al aangegeven dat medio mei van dit jaar zijn ambtstermijn van vier jaar in de Kerkenraad zou aflopen en dat hij niet zou bijtekenen: zijn werkzaamheden als Penningmeester van de Kerkrentmeesters en inmiddels ook waarnemend voorzitter van de Kerkenraad blijken niet goed combineerbaar te zijn met zijn functie in de (burgerlijke) gemeenteraad. Er zal daarom met enige urgentie worden gezocht naar één (of liever nog twee) geschikte kandida(a)t(en) voor de functie van Kerkrentmeester en een nieuwe voorzitter van de Kerkenraad.

Er worden plannen gesmeed voor enkele gemeente-activiteiten, waaronder de Vrijwilligersavond op vrijdag 21 juni a.s. (uitnodiging volgt via mail) en de Startzondag op 1 september. Het thema van de Startzondag is “Een Goed Verhaal” en wordt verder uitgewerkt tot een feestelijk programma rondom een kerkelijke viering.
De jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters wordt zonder bezwaar vastgesteld.
De Kerkenraad heeft een extern verzoek ontvangen om het pand Achterom op vastgestelde momenten in gebruik te geven aan een sociaal maatschappelijke vrijwilligersorganisatie, die in Blaricum en omgeving actief is voor het welzijn van ouderen. De Kerkenraad ondersteunt het principe van participatie in het dorp van harte.

Dat was het weer voor deze maand.

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Piet Oldenziel, wnd.voorzitter

Aan alle medewerkers en hun eventuele partners van de Protestantse Gemeente te Blaricum.

Graag nodigen wij u hierbij uit voor een gezellige avond in de tuin van het Achterom op vrijdag 21 juni a.s. De Kerkenraad wil daarmee een ieder bedanken, die zich in het afgelopen jaar/de afgelopen jaren heeft ingezet voor de Dorpskerk.

Onder het genot van een hapje en drankje is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en blikken we terug- en vooruit op het wel en wee in de Dorpskerk.

U bent van harte welkom van 19.30 uur tot 22.00 uur.

We horen graag vóór 17 juni a.s. of –en met hoeveel personen- u aanwezig zult zijn. Aanmelden kan via tel.035-5254818 (Aly van Vembde) of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij verheugen ons op een gezellige, feestelijke avond met u!

Met vriendelijke groet,

Namens de Kerkenraad, Mieke Bleys

Dit getijdenboek is gemaakt in Enkhuizen en de tekst is in het Nederlands in de vertaling van Geert Grote. Deze miniatuur staat aan het begin van de Getijden van de Heilige Geest:
Hier beghinnen die heilighe gheest ghetiden.
(Getijden zijn de gebeden die op bepaalde tijden gebeden of gezongen worden.)

In het koor van een middeleeuwse kathedraal laat de duif, symbool van de Heilige Geest, haar gouden stralen in een rode gloed dalen op de hoofden van Maria en de apostelen. Hoewel Lucas in Handelingen 2 niet vertelt dat Maria bij de apostelen was toen de Heilige Geest neer daalde, is zij op vrijwel alle middeleeuwse miniaturen van de uitstorting van de Heilige Geest afgebeeld.

Drie van de apostelen hebben een boek op hun schoot. De twee op de voorgrond zijn Petrus (rechts) en Johannes (links).

Henk Aertsen

Bron afbeelding: Oxford, Bodleian Library, MS Buchanan f.1, fol.176v Getijdenboek gemaakt in Enkhuizen omstreeks 1480

Mag ik mij even aan u voorstellen.
Ik ben Rob Hoogendoorn, de nieuwe koster van dit prachtige oude kerkje in Blaricum.

Met sommigen van u heb ik al het genoegen gehad even een praatje te makenen met wie dit nog niet is gebeurd, spreek mij gerust aan want ik maak graag kennis met u.
Voorlopig zullen mijn werkzaamheden ondersteund worden door Harry van Schaik wat natuurlijk reuze gezellig is maar ook nuttig want het heeft vanzelf enige inwerktijd nodig om zijn jarenlange ervaring aan mij over te dragen.
Ook ben ik blij met de hulpkosters en alle andere vrijwilligers die er medezorg voor dragen dat alles op rolletjes loopt en blijft verlopen.
Van oorsprong kom ik, als jongste van drie jongens, uit Hilversum en heb ik een mooie carrière in de financiële dienstverlening achter mij liggen. Vervroegd met pensioen gegaan en dan toch zoekende naar een rol in de samenleving en een plek waar ik mijn energie, organisatievermogen en enthousiasme kwijt kan.

En hoe leuk was het dat ik benaderd werd voor de functie van koster in de Dorpskerk in Blaricum. Ik heb meteen Harry gebeld want wat wil het geval, Harry is mijn zwager dus dat was een bizar toeval, met aan hem de vraag of deze vacature wel klopte.
Alles klopte wel degelijk en na gesprekken met het bestuur werd ik steeds enthousiaster voor deze functie en zie hier het resultaat.

Ik ben met Marijke, mijn vrouw, en tevens jongste zus van Harry, woonachtig in Laren waar wij het gevoel hebben in een paradijsje te wonen. Wij zijn beiden namelijk gek op tuinieren en genieten elke dag van wat de natuur ons nu weer laat zien en bijna dagelijks zijn wij in deze tuin werkzaam hetgeen wij heerlijk vinden.

Ook ben ik, naast het kosterschap, vorig jaar mijn eigen onderneming “Eigen Woning Beheer het Gooi” gestart. Wij zorgen voor woningen tijdens de afwezigheid van de bewoners. Onder andere bij vakantie, overwinteren, zakenreis of bijv. verblijf in het ziekenhuis of revalidatie.
Ik ben vader van een volwassen zoon en dochter, was vroeger een fanatiek tennisser op hoog niveau, maar speel nu graag een partijtje golf en wandel of fiets graag met de hond een stukje over de hei.

Zo, u weet nu ietsjes meer van mij en hopelijk heb ik het laatste stukje drempel bij u weggenomen om mij aan te spreken met vragen aangaande de kerk. Deze kerk is er voor u, voor de kerkdiensten, de trouwerijen en de begrafenissen maar ook tijdens de evenementen welke er georganiseerd worden. En graag, en met enthousiasme, zal ik mijn taak als koster uitvoeren om al deze dagen en gebeurtenissen vlekkeloos te laten verlopen.

Tot snel en met vriendelijke groet,
Rob Hoogendoorn

ZONDAG 26 MEI 19.00 UUR Choral Evensong

Een sfeervolle Vesperviering naar Engels voorbeeld.
Koorzang onder leiding van Paul Snoek met medewerking van Wybe Kooijmans, orgel

Sint Jansbasiliek, Brink 31, Laren

In de Kerkenraadsvergadering van 25 april jl. presenteerden Jan van Vembde en Tjeerd Hoekstra hun uitgewerkte plan om een reis naar Israël en Jordanië te organiseren voor leden en andere geïnteresseerden van de Dorpskerk. Het idee van deze reis was enige tijd geleden in de ‘levende ideeënbus’ van onze predikant gedropt, en – zoals zo vaak met goede ideeën gebeurt – kwam het voor de uitvoering weer terug bij de bedenker. En daar is het in prima handen! U hoort hier binnenkort meer over, maar houd alvast de periode van 7-19 november 2019 vrij in uw agenda!

Nóg een belangrijke datum is 9 juni a.s. Niet alleen omdat het dan Pinksterzondag is, maar ook omdat we in die dienst Anne-Marie de Fouw tot ouderling in het ambt hopen te bevestigen. We zijn ontzettend blij met deze versterking, temeer omdat we rond de zomerperiode afscheid zullen nemen van ouderling Karin Nelson, die haar vierjaarstermijn afsluit. Karin draagt onder meer haar Contactpersonen-netwerk over aan Anne-Marie en gaat met Ben genieten van reizen, muziek, de tuin en van haar kinderen en kleinkinderen. De Kerkenraad is haar dankbaar voor haar input en inzet in de afgelopen jaren! Hoewel Anne-Marie veel ervaring in het kerkenwerk heeft - van Kinderkerk tot Kruispunt en van ledenadministratie tot PR-werk-, is het consistorie voor haar een nieuwe uitdaging. Dat gaat ze combineren met het werk bij Kruispunt, de autodienst en de Dorpskerkcantorij. We krijgen er dus een bezige bij bij!

Het vierjaarlijkse gemeentebezoek van de Classispredikant ds. Peter Verhoeff is op zijn verzoek verschoven van 25 april naar 23 mei a.s.

De jaarrekening 2018 van de diaconie is door de Kerkenraad goedgekeurd en afgetekend. Dank aan de kascommissie, die bestond uit Tjeerd Hoekstra en Ben Akkerman.

Tot onze vreugde heeft Peter Santa, oprichter en organisator van het Blaricum Music Festival, de Dorpskerk ook dit jaar weer gevraagd om als locatie te dienen voor een aantal unieke en zeer hoogwaardige concerten. De tuin van het Achterom zal evenals vorig jaar worden omgetoverd tot een sprookjesachtige theetuin. De concertenreeks wordt gehouden van 27 juni t/m 7 juli a.s. 

Dat was het weer voor deze maand.

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad 

Piet Oldenziel
Wnd.voorzitter

Het is alweer jaren geleden dat wij als gemeente, samen met leden van de RK-parochie St. Vitus, op reis gingen naar Israël en Jordanië. Onder de naam JanTje Reis Idee, hebben Jan van Vembde en Tjeerd Hoekstra, zo'n reis nu weer opgezet. 8 Inhoudelijk wordt de reis verzorgd door reisbureau Isropa uit Bergen. Vele in de Bijbel genoemde plaatsen in Israël en Jordanië worden bezocht en natuur en cultuur krijgen ook aandacht. Meer informatie vindt u in de komende Onderweg met ingevouwen flyer.

Op vrijdag 24 mei is er om 20.00 uur een informatieavond in de Consistorie. Een vertegenwoordiger van Isropa zal de reis toelichten en nadere informatie verstrekken.

Een nieuwe traditie voor onze Dorpskerk?

We zullen het zien op 30 mei a.s. Dan is het weer Hemelvaartsdag. We willen evenals vorig jaar in de vroege ochtend gaan dauwtrappen. Iedereen die van wandelen houdt en goed ter been is kan meedoen. We vertrekken om 7.00 uur vanaf het Oranjeweitje vóór de Dorpskerk en maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur in onze eigen mooie omgeving. De natuur en de stilte zullen ons goed doen. Onderweg is er ruimte voor een korte overdenking, een gebed of gedicht. Na afloop staat een heerlijk ontbijt klaar bij de familie de Fouw. Deze vroege wandelochtend is minder geschikt voor jonge kinderen in verband met de rust en de stilte. Ook is het verstandiger om honden thuis te laten. Zin om mee te gaan? U kunt zich tot 28 mei a.s. opgeven bij Anne-Marie de Fouw per telefoon: 06-21230727 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Anneke van ’t Hull.

Diaconale vakantieweken vanuit Noord-Holland in Nieuw Hydepark te Doorn...
Al vele tientallen jaren werden vakantieweken voor minder valide mensen georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Sinds 2017 organiseert men deze vakantieweken in Nieuw Hydepark in Doorn. Voor deze weken worden mensen uitgenodigd die fysiek mindervalide zijn of door omstandigheden
moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Alle faciliteiten zijn aanwezig.

De organisatie is in handen van Stichting Holy Days en Protestantse Stichting Zorg Vakanties.

Een week vindt plaats in augustus, de andere in oktober. Meer informatie vindt u op www.stichtingholydays.nl of www.pszv.nl.

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is mogelijk hiervoor gegadigden op te geven. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen maar waar diaconale ondersteuning nodig is? Meldt u zich dan aan bij de Diaconie van onze Gemeente. Dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij gaan graag met u samen bekijken waar wij kunnen ondersteuning kunnen bieden.

Annette Horsman

Nu ramen en deuren weer open kunnen om het zachte lenteweer binnen te laten, waait er ook door de Kerkenraad een briesje met welkome berichten:

- Na lang zoeken hebben de Kerkrentmeesters een enthousiaste nieuwe koster voor onze Dorpskerk gevonden! Rob Hoogendoorn uit Laren is per 1 april zijn werkzaamheden begonnen, zich daarbij ondersteund wetend door ons team van hulpkosters. Wij heten Rob hierbij alvast van harte welkom in onze gelederen en verheugen ons op een goede samenwerking! In de volgende Onderweg zal Rob iets over zichzelf vertellen.

- Hoewel Henk Oort als ambtelijk secretaris al enkele jaren onmisbaar is, hebben wij hem nu alsnog bereid gevonden om scriba te worden. Dat betekent een kleine uitbreiding van zijn taken en verantwoordelijkheden, maar vooral ook een formele toetreding tot de Kerkenraad. Wij zijn dankbaar en verheugd over deze ontwikkeling. Henks nauwkeurigheid en integere dienstbaarheid is van grote waarde voor de Dorpskerk!

- In het kader van het 4-jaarlijkse gemeentebezoek van onze Classispredikant aan alle protestantse gemeenten van Noord-Holland, ontvangen wij op donderdag 25 april a.s. ds. Peter Verhoeff. Het doel van zijn bezoek is informatie en kennis te delen en te inspireren.

- We hebben een aantal activiteiten op de rol staan, waarover u later meer hoort maar die nu alvast in uw agenda kunt noteren:

  • Hemelvaartsdag 30 mei Dauwtrappen.
  • Vrijdag 21 juni Vrijwilligersavond

- Binnen de Kerkenraad is enige tijd geleden de commissie 2.0 ingesteld om zich te buigen over mogelijkheden om jongere mensen bij de Dorpskerk te betrekken. In de overtuiging dat ook jonge generaties behoefte voelen aan bezinning en verdieping vanuit het christelijke geloof, wordt er gezocht naar een manier om die groep te bereiken en te inspireren. We willen graag in contact komen met jonge mensen (tot ca. 50 jaar) die ons daarbij de weg kunnen wijzen en wellicht verder helpen. Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Piet Oldenziel, Wnd.voorzitter

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar hebben veel mensen een natuurlijke behoefte om vooruit te kijken, plannen te maken voor het komende jaar en ook voor de verdere toekomst. Dat is in de Kerkenraad niet anders, ook al loopt het kerkelijke jaar eigenlijk in een ander ritme dan het kalenderjaar. Zo worden er plannen gemaakt over de invulling van een aantal vacante functies in kerk en bestuur.

We zijn al enige tijd op zoek naar een nieuwe koster. Helaas blijkt het niet eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. Wij zijn dan ook enorm blij met de schier onuitputtelijke hulp die Harry van Schaik biedt. Misschien is het u wel opgevallen, dat Harry recent enkele ‘stagiairs’ onder zijn hoede heeft, die worden ingewerkt als hulpkoster. Een zestal kerkgangers heeft zich hiervoor aangemeld, om de kar voorlopig samen te trekken. Geweldig!

Verder gaan we naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Kerkenraad, ter vervanging van de huidige interim-voorzitter en als opvolger van Bram Veerman. Wij houden ons graag aanbevolen voor namen van kandidaten uit ons midden.

Er zijn ook plannen voor nieuwe activiteiten in de komende periode. Jan van Vembde heeft aangeboden om (weer) diverse uitjes te organiseren, zoals een Lutherwandeling door Amsterdam en met een gids het Catharijneconvent in Utrecht bezoeken. Fijn als Dorpskerkgenoten dit voor elkaar willen organiseren!

De levende ideeënbus, waarbij onze predikant achter in de kerk zit om uw ideeën en wensen te horen, leverde onlangs eveneens een paar bruikbare suggesties op. We gaan ermee aan de slag; houdt u vooral de website, de orde van dienst en de Onderweg in de gaten voor meer nieuws en informatie!

Op 23 en 24 maart a.s. houdt de diaconie een actie voor de Voedselbank. Hierover treft u elders op de website meer informatie aan.

Op 6 april a.s. plannen enkele kerkenraadsleden een bezoek aan de Landelijke Pastorale Dag in Woerden. Het thema is “Ken je mij? Een goed verhaal over "eenzaamheid en verbinding”. Door middel van diverse workshops kan ieder zijn eigen verdieping in het thema zoeken. In het kader van vorming en toerusting bieden wij de wijkcontactpersonen de gelegenheid om ook deel te nemen aan deze themadag. Zij krijgen hierover per mail meer informatie.

En tot slot, na al dat vooruitkijken, nog even een terugblik: de Kerkbalansactie is begin februari naar voldoening afgesloten. In werkelijkheid blijft de penningmeester gewoonlijk het hele jaar door druk met de afwikkeling, omdat toezeggingen en betalingen natuurlijk niet alleen maar in de actieperiode binnen komen. Maar een eerste en belangrijke indruk kan nu al wel worden gegeven: er zijn meer toezeggingen gedaan dan in voorgaande jaren en het lijkt erop, dat daarmee de begroting kan worden gehaald. Een goed vooruitzicht dus (mits de toezeggingen ook daadwerkelijk worden voldaan).

De wijkcontactpersonen, die zich elk jaar weer geweldig inzetten voor de verspreiding van de Kerkbalans, worden bij deze nogmaals door de Kerkrentmeesters zeer hartelijk bedankt voor hun hulp!

Rest ons nog u allen een goede voorbereidingstijd voor Pasen te wensen. Wellicht dat de Meditatieve Momenten op maandagavond of de 40-dagenkalender in de Voorhof u hierbij kunnen inspireren.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad
Piet Oldenziel, (interim-)voorzitter