Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Rob Hoogendoorn (onze koster) heeft op 14 december 2020 enkele foto's met een drone (een vliegende camera) gemaakt.

Hieronder een selectie.

(Met dank aan Rob Hoogendoorn)

 

 

Vanaf zondag 15 november 2020  is het mogelijk om ook de kerkdienst on line te bekijken via een live-stream.

Bekijk de kerkdienst hier. U komt dan op een pagina van de website www.kerkdienst gemist.nl.  

 Evenals vorig jaar zal de Dorpskerk op de avond van Allerzielen, maandag 2 november, van 19.00-20.30 uur geopend zijn. Er zal gelegenheid zijn voor herdenking, meditatie en gebed.
Er kan een lichtje worden ontstoken en ook zijn er buitenkaarsen beschikbaar om op een graf te zetten. Er is geen dienst, maar u kunt de kerk vrij in- en uitgaan.

Van harte welkom!
Karin Nelson

Verwachtingen en onzekerheden

Vier avonden over het Bijbelboek Openbaring
Wat staat ons te wachten? Dat is de vraag van elke tijd. En helemaal is dat de vraag van een tijd zoals de onze, waarin het coronavirus zoveel op losse schroeven heeft gezet. Hoe zal de toekomst zijn? Kun je hoopvol zijn of ben je boven alles onzeker?
Het laatste boek van de Bijbel heet Openbaring. Het staat vol dromen en visioenen van de apostel Johannes, die op Patmos gevangen zit. De beelden die hij doorgeeft zijn grillig, angstig, vreemd, fascinerend, soms troostrijk en prachtig. Ze lijken iets te zeggen over de toekomst. Hebben ze ook iets te zeggen over wat ons vandaag of morgen te wachten staat?
We houden vier avonden over dit bijzondere boek. Vier avonden over verwachtingen en onzekerheden. Op drie avonden lezen we teksten. Job de Bruijn zal uitleg en toelichting geven. De vierde avond zal geleid worden door Casper van Dorp en heeft als thema ‘Openbaring in de kunst en de popmuziek’.
Hoewel het om een serie van avonden gaat bent u ook hartelijk welkom als u ze niet alle vier kunt volgen.
Data:
dinsdag 29 september 2020
dinsdag 6 oktober 2020
dinsdag 13 oktober 2020
dinsdag 20 oktober 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk, Kerklaan 41, Laren
Leiding: 29-9, 6-10 en 13-10: Job de Bruijn 20-10: Casper van Dorp

Enige tijd geleden is de samenstelling van onze Bloemencommissie gewijzigd. Een nieuwe bloemendame meldde zich: ons gemeentelid Elly André de la Porte. Wij zijn heel blij dat ze onze groep komt versterken. Zij heeft er veel zin in.

Iedere zondag zorgt een van ons dat er een mooi boeket, in de juiste liturgische kleuren, op de avond-maalstafel staat.


We hebben ook afscheid genomen, en wel van Jeanne Rauwenhoff. Zij heeft ons vanaf het allereerste begin vele jaren met veel enthousiasme en een rijke kennis van bloemschikken geïnspireerd. We danken haar zeer daarvoor en zullen haar zeker missen. In verband met de coronamaatregelen kon het afscheid nemen niet met de hele groep bij haar thuis, maar wellicht kan dat later wel. Op de achtergrond blijft zij met ons verbonden.

Vriendelijke groeten van ons allen:
Mia, Bea, Tobi, Diesje, Ria, Elly, Aly

Instructie Kerkomroep 

Aan alle luisteraars van de Kerkomroep, 

Het is gebleken dat de uitzending via internet in veel gevallen later begint dan 10.00 uur ondanks het feit dat de zender om 9.50 uur door mij wordt aangezet. Het is mogelijk dat u hierdoor de eerste 10 minuten van de dienst mist.

Met name diegenen die via een smartphone of een tablet luisteren kunnen te maken krijgen met dit bijzonder vervelende ongemak.

Juist in deze periode van Corona waarbij u wellicht gedwongen bent de dienst te volgen via de kerkomroep in plaats van live in de kerk, wilt u toch deelgenoot zijn van alles wat er zich op dat moment afspeelt in de kerk om op deze manier betrokken te blijven bij onze kerk. 

Bij de Kerkomroep is het op dit moment niet duidelijk wat de oorzaak hiervan is.

Om toch de dienst vanaf het begin, inclusief het geroezemoes van binnenlopende kerkgangers en het orgel- of pianomuziek voorafgaand aan de dienst te kunnen meemaken heb ik de volgende oplossing voor u. 

U gaat naar de app ‘Kerkomroep ‘ op uw smartphone of tablet. (Als u deze nog niet heeft zult u deze moeten downloaden).

U komt nu in het hoofdmenu.

Er zijn nu 2 mogelijkheden.

Als u voor de eerste keer gebruik maakt van deze app klikt u op de button: Zoek een kerk.

In het volgende menu klikt u of op: Plaats of op Kerknaam.

Indien u op plaats klikt vult u de naam Blaricum in. U ziet dan: Dorpskerk Blaricum in het scherm verschijnen en u klikt vervolgens op: Toevoegen aan “Mijn Kerken”.

U gaat nu helemaal terug naar het hoofdmenu en klikt op: Mijn kerken.

U ziet nu in dit menu staan: Blaricum, Dorpskerk te Blaricum. 

U veegt nu met uw vinger van rechts naar links (niet aanklikken dus) en ziet aan de rechterkant 3 stipjes staan.

U klikt op deze 3 stipjes en ziet dan staan:

‘Wat wilt u doen met deze kerk’.

U klikt op ‘Automatisch afspelen inschakelen”. U ziet nu een rood hartje bij Dorpskerk Blaricum staan.

Vanaf nu kunt u alles horen vanaf het moment dat ik de zender aanzet.

Indien u de Dorpskerk al in Mijn kerken heeft staan klikt u op Mijn kerken en volgt de instructie zoals hierboven aangegeven.

Mocht u ondanks deze instructie nog vragen hebben dan kunt u mij bereiken op telefoonnummer 06-22231078. 

Veel luisterplezier, 

Rob Hoogendoorn

Voor het dagelijkse leven rond Corona-tijd heeft de Kerkenraad een CRISISTEAM samengesteld uit Annette, voorzitter Kerkenraad; Ds. Arie de Boer, pastoraal werker en Mieke, voorzitter Ouderlingen.

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek met ds. Arie de Boer; vragen over wat het virus met u doet; heeft u boodschappen nodig en durft u zelf de deur niet uit óf heeft u een hond die uitgelaten moet worden, of een andere vraag ?

Belt u eenvoudig met een van de crisisteamleden en zij zorgen dat u teruggebeld wordt door de juiste persoon. Zij zijn er voor u!

Annette Horsman, voorzitter kerkenraad Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-41 32 46 16

Ds Arie de Boer, pastoraal begeleider Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-23 10 92 42

Mieke Bleys, voorzitter consistorie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 06-50 44 90 91

Natuurlijk houden we via diverse kanalen contact met deze en gene:

-             via het kerkblad Onderweg
-             via de diverse groeps-apps
-             via onze wekelijkse nieuwsbrieven (1) 21 maart;
              (2) 28 maart; (3) 3 april; (4) 10 april; (5) 17 april;
              (6) 24 april; (7) 1 mei; (8) 8 mei; (9) 15 mei;
              (10) 22 mei; (11) 31 mei; (12) 5 juni; (13) 12 juni;
              (14) 21 juni en (15) van 27 juni.
augustus Nieuwsbrief

- september-startzondag Nieuwsbrief
 
Omdat de Nieuwsbrieven -zeker in de Corona-tijd- als zo fijn worden ervaren, wordt gedacht aan het opzetten van een nieuwe/ digitale "Periodieke Nieuwsbrief". Wilt u in de redactie? mail Mieke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Met school... meer toekomst

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al meer dan 40 
jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

Voor 2020 vragen wij uw steun voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal onder het motto: Met school... meer toekomst.

Zoals afgelopen jaar al gemeld, zijn wij in contact gekomen met de eind 2018 opgerichte stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting draagt de naam van de in 2018 in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de jaren daarvoor ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung. Sailung ligt in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven hier redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. De contactpersoon van Ton in Sailung, Krishna Shresta, heeft zelf door sponsoring in Kathmandu kunnen studeren. Na het behalen van zijn Master Sociale Wetenschappen is hij naar zijn geboortedorp Sailung teruggekeerd, om samen met zijn vrouw Shanti een schooltje te starten. Eerst aan huis en later in een eenvoudig schoolgebouwtje, wat deels mogelijk werd gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning.

Dit schoolgebouwtje telt slechts 4 “lokalen”, waardoor het aantal leerlingen wordt beperkt tot 47. De vraag naar goed onderwijs in de regio is echter groot. Het schooltje is opgebouwd uit boomstammen en golfplaten. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond, er zijn geen ramen en de wind waait er door de spleten. Het sanitair bestaat uit een gammel bouwwerkje met daarin 2 kinder-hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat. In de winter is het enorm koud en de sneeuw waait er naar binnen, in de zomer daarentegen is het er heel heet. Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad. Er is al heel wat voorwerk verzet het afgelopen jaar. De door de lokale autoriteiten beschikbaar gestelde grond is geëgaliseerd en de bouwtekeningen zijn klaar. Het afgelopen najaar heeft een vrijwilliger van de stichting, de uit Blaricum afkomstige Jan Post, de bouwlocatie bezocht en onder meer bij een drietal bouwbedrijven in Kathmandu offertes aangevraagd. Citaat van Jan: “Ik heb zeer veel gereisd maar dit was wel de meest enerverende trip ooit.”

Verder willen wij ook graag het lopende project van Pater van Wegen steunen: Zonnepanelen voor het “Koshuis” en de school in Friersdale om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk bijna dagelijks) uitvalt. Daarnaast rekent de Stichting Caring Unites in Nepal nog op ons voor het schoolgeld voor twee leerlingen, de zoontjes van moeder Samitha Bhujel, die door de aardbeving haar man heeft verloren.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle  door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Wegens het terugtreden van Piet Oldenziel uit de kerkenraad is onze waarnemend voorzitter Annette Horsman door de kerkenraad per 1 november aangesteld als haar voorzitter.

Annette behoudt formeel haar ambt van diaken, nu met ‘bijzondere opdracht’, maar kan naast het voorzitterschap
niet meer actief zijn binnen de diaconie.

We wensen haar sterkte toe in deze nieuwe functie.

Henk Oort, scriba

 
Op de gemeenteavond van 28 november heb ik geprobeerd te vertellen wie ik ben. Een blanke man, vriendelijk, verbindend en met belangstelling voor mensen, 61 jaar. Bijna veertig jaar getrouwd met mijn jeugdliefde Willemien. Wij ontvingen vijf kinderen waarvan wij er twee heel jong weer hebben moeten teruggeven aan onze Schepper. Inmiddels zijn er ook twee kleinzonen waar wij heel erg van genieten en God dagelijks voor danken.

Het geloof en de liefde voor de kerk heb ik van mijn ouders meegekregen. Na een studie economie heb ik op zaterdag theologie gestudeerd naast een fulltime baan in de financiële wereld. Mijn laatste functie was regiodirecteur Instellingen. In 2017 heeft het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk mij als interim-predikant beroepen en inmiddels heb ik zo’n twaalf uiteenlopende opdrachten mogen uitvoeren.
Ik ben lid van In Between, 
het keurmerk van interim predikanten in Nederland. Middels studiedagen en intervisie wordt de deskundigheid op peil gehouden. Naast een maatschappelijke baan ben ik altijd actief geweest in de kerk. als kosterszoon, later als ouderling en in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies waarbij ik vaak naast het levensbeschouwelijke het financiële aspect voor mijn rekening neem.
Het interim-predikantschap binnen de Protestantse Kerk bestaat pas vijftien jaar en dat is kort voor een eeuwenlang bestaand bedrijf. Ik merk dat veel kerkmensen er vragen en twijfels bij hebben, ook in Blaricum. In zeer uiteenlopende situaties wordt een interim-predikant ingeschakeld.
Rode draad is dat er op een of andere manier ‘gedoe’ is (geweest), een crisis of een conflict. Dat kan de sluiting van een kerkgebouw zijn, ruzie door moeilijk verenigbare karakters, twijfel over de toekomst van een gemeente, hoe verder na een scheuring of de losmaking van een predikant. Of nog heel ander ‘gedoe’. Een interim-predikant komt als buitenstaander en echte ‘voorbijganger’ binnen zonder enig belang, onafhankelijk en in de vrijheid van het ambt, kan alle ongemakkelijke vragen stellen en formuleert uit de antwoorden adviezen. Een heel belangrijk kenmerk is ook dat hij weer weg gaat na korte tijd.
Iedere gemeente is uniek. Kerk zijn, gemeente van Christus zijn is altijd situationeel en contextueel. Geen gemeente is hetzelfde. Het is altijd weer maatwerk. De lokale geschiedenis, de huidige feitelijke omstandigheden, de demografische ontwikkelingen en sociologische elementen, de onderlinge verhoudingen maar ook ‘hardere’ zaken als de gebouwensituatie en de financiële middelen. Uiteraard gebeurt alles wat ik doe in nauwe samenwerking met de kerkenraad die rechtstreeks als opdrachtgever fungeert.
De komende periode wil ik met zoveel mogelijk mensen uit de gemeente spreken van hart tot hart. Ook  met mensen die in de laatste jaren formeel of informeel de gemeente hebben verlaten. 
Ik nodig u uit, daartoe ook zelf het initiatief te nemen. Ik ben bereikbaar per tel. 06-5574 6410 en per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Onder de zegen van God hoop ik op een goede tijd in Blaricum en op een open samenwerking.

Cees Hendriks

ZINGEN IS GEZOND VOOR LICHAAM EN GEEST!

U zingt graag maar beperkt dat tot die keer dat niemand het hoort of tijdens een kerkdienst als u ‘veilig’ kunt opgaan in het geheel.
U heeft geen behoefte solist te worden maar zou het wel leuk vinden in een groep te zingen, samen met mensen die ook graag hun stem gebruiken om éénstemmig of meerstemmig van allerlei muziek te genieten.

Voor al deze mensen is er plaats in de Cantorij van de Dorpskerk te Blaricum waar o.l.v. cantor Peter den Ouden het plezier in zingen op de voorgrond staat. U zult ervaren dat men al snel tot een verrassend resultaat kan komen, een resultaat dat interessant is voor geoefende en minder geoefende zangers.

Het diverse repertoire van de cantorij dient allereerst als ondersteuning van de gemeentezang en is in andere literatuur tevens een verrijking van de liturgie. Wij nodigen u graag uit om deze vocale ‘ervaring’ en ‘uitdaging’ aan te gaan en geheel vrijblijvend een repetitie bij te wonen! Wij repeteren elke woensdagavond van 19.00-20.30 uur in de Dorpskerk aan de Torenlaan in Blaricum. Meldt u van te voren wel even aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-532 11 065 zodat er voor extra partituren gezorgd kan worden.