Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Vorig jaar zijn we ermee begonnen, en dit jaar krijgt het vanwege lovende kritieken een vervolg: rondom de Dag van de Mantelzorg bereiden leden van de Kerkenraad een weldadige lunch voor Dorpskerkers, die voor hun hulpbehoevende partner of andere naaste zorgen. Tijdens de bijeenkomst is er ruim gelegenheid om lotgenoten te spreken en wordt er tevens een kort programma aangeboden, dat past bij de gelegenheid.

De lunch vindt plaats op vrijdag 9 november a.s. van 12.00-14.00 uur. 

Kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd, maar het kan helaas zijn dat mantelzorgers niet of nauwelijks bij ons in beeld zijn – juist omdat ze vaak aan huis gebonden zijn.

Daarom deze oproep: bent u zelf mantelzorger, of kent u een betrokkende bij de Dorpskerk met een dergelijke taak, dan ontvangen wij graag naam en telefoonnummer, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen uitnodigen om hen in de bloemen en in het zonnetje te zetten!

(zo nodig en mogelijk zoeken we naar een oplossing als u moeilijk van huis kunt;  laat het ons weten). 

Namens de Kerkenraad, Mieke Bleys (ouderling)

Net als vorig jaar zal de Dorpskerk op de avond van Allerzielen
(2 november) van 19.00 - 21.00 uur geopend zijn.

Er zal gelegenheid zijn om een lichtje te ontsteken en ook buitenkaarsen zijn beschikbaar om op een graf te zetten.

Het kamerkoor Capricciata zal een muzikale bijdrage leveren aan deze avond. Begeleid door Peter den Ouden op orgel en piano zullen delen uit het Requiem van Fauré en het vierde deel uit het Requiem van Brahms ten gehore gebracht worden.

Het koor zingt om 19.30 uur en om 20.15 uur.

U bent van harte welkom. 

Met een hartelijke groet, Marnix van der Sijs

Op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg te Blaricum wordt elk jaar een herdenkingsavond gehouden, waarbij overledenen worden herdacht door vele lichtjes bij de graven te ontsteken.

Deze bijeenkomst is geïnspireerd op de eeuwenoude traditie van Allerzielen, welke steeds op 2 november wordt gevierd bij de Rooms Katholieke kerk.

Deze alternatieve In Memoriam Avond, die steeds op een aangepaste datum plaatsvindt, trekt elk jaar veel belangstellenden van alle gezindten.

Dit jaar zal opnieuw worden samengewerkt  met de Historische Kring Blaricum, waarbij dia´s en foto’s van graven worden getoond van gedenkwaardige mensen die rusten op deze begraafplaats.

Het betreft o.a. kunstenaars, musici, architecten, wetenschappers, bekende televisie persoonlijkheden en belangwekkende  dorpsgenoten.

De presentatie zal worden gehouden in een verwarmde tent en bestaat uit afbeeldingen van de collectie Beeldbank Blaricum, waarbij vele herinneringen maar ook eerbetoon een belangrijk aandeel vormen.

Hoewel alle overledenen voor nabestaanden belangrijk zijn, is een keuze gemaakt voor mensen die enige betekenis hadden voor ons land of dorp. 

In de aula wordt een warm kopje koffie of thee aangeboden. Hoewel de avond wordt georganiseerd door enkele vrijwilligers, is enige hulp welkom, onder andere door het plaatsen van vele lichtjes bij de graven.

Ook kinderen zijn van harte welkom, mits onder begeleiding.

De herdenkingstent wordt beschikbaar gesteld door Dutch Party Company. En ook de Historische Kring Blaricum maakt deze avond mogelijk.

Voor nadere info : Henk de Boer (beheerder), Lies Verver  06 188 30 727  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is de zomervakantie nog niet voorbij. De scholen zijn nu nog niet begonnen en ook de kerkenraad is na de zomer nog niet bij elkaar gekomen. De eerstvolgende vergadering is op donderdag 13 september.

Hoewel, behoudens de zondagse erediensten, de kerkelijke activiteiten deze periode op een laag pitje staan, betekent het niet dat er niets gebeurt.
Zo is onze Dorpskerk ter gelegenheid van de Open-Monumentendag op zaterdag 8 september open. De voorbereidingen daarvoor zijn al enige tijd geleden ter hand genomen.

Dat geldt ook voor de startzondag op zondag 16 september, die wij deze keer beginnen met een gezamenlijk ontbijt, om 9.00 uur in Achterom. Aansluitend is er vanaf 10.15 uur een dienst die er wat anders zal uitzien dat u gewend bent.

Het senioren-uitje op donderdag 27 september lijkt na de degelijke voorbereidingen van de Cie. Kruispuntgezie en het aantal deelnemers een groot succes te gaan worden.

Op zondag 14 oktober vindt het eerste zondagmiddagconcert van dit seizoen plaats in onze Dorpskerk.

De kerkenraad gaat vanaf nu weer vol vooruit met werken aan de toekomst van onze gemeente.

Bram Veerman, voorzitter

 

Waarom wordt de Dorpskerk in de lokale geschiedenis ook wel ‘de gestolen kerk’ genoemd? 

De Dorpskerk was oorspronkelijk, vanaf ongeveer 1400, een (katholieke) parochie. Tegen de tijd dat bijna twee eeuwen later ‘de nieuwe leer’ van de Reformatie in het Gooi werd aanvaard, was de parochie zelfs groter dan de regionale kerken van Huizen en Bussum. Toch zorgde Baljuw Jonkheer Willem van Zuylen van Nijenveld ervoor, dat het kerkgebouw werd onttrokken aan de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap. Voor de parochianen was dat regelrechte diefstal. Zoals echte erfgooiers en dwarse boeren betaamt, piekerden zij er niet over om hun katholieke geloof te verloochenen.

Bij gebrek aan een officieel kerkgebouw hielden zij daarom hun missen in het geheim in zogenaamde ‘schuurkerken’. De ‘gestolen kerk’ aan de Torenlaan stond in die tijd nagenoeg leeg. 

We hoeven ons inmiddels niet meer te schamen omdat we kerken in gestolen goed: na de Franse Revolutie (eind 18e eeuw) werden de katholieken in hun geloofseer hersteld en mochten ze uit hun ‘schuurkerken’ tevoorschijn komen. De (burgerlijke!) gemeente van Blaricum onderhandelde tussen partijen over de eigendomsrechten van de kerk, waarbij de protestanten het zeer slecht onderhouden gebouw tegen een redelijke vergoeding van de katholieken hebben afgekocht.

 

Voor de Blaricummer Meent zijn wij op zoek naar één of twee extra contactpersonen.
Deze groep bestaat uit 30 contactpersonen.

Wie wil enkele keren per jaar post/cq uitnodigingen aanreiken en tevens de 80+ gemeenteleden in uw wijk, namens onze kerk, een verjaardagsbezoekje met een bloemetje brengen?

Voor nadere informatie kunt u bellenmet Aly van Vembde, wijkouderling. Tel. 525 48 19 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het Consistorie,
Aly van Vembde

Gedurende het seizoen 2018/2019 organiseert de Dorpskerk te Blaricum een 4-tal concerten op de zondagmiddag met gerenommeerde musici.

Het programma begint om 16.00 uur, kent een pauze waarin een glas wijn en frisdrank geschonken wordt, en eindigt om 17.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 15,- p.p. per concert (inclusief programma en consumptie). Tevens kunt u bij het eerste concert een passe-partout kopen voor de gehele serie van 4 concerten à € 50,- p.p.

De data:
14 oktober 2018 Voces Pauli en Cees-Willem van Vliet (clavecimbel)met het programma ‘Love and tears’
18 november 2018 Jong talent:Manja Kruidhof - viool Arjan Veen - orgel
10 februari 2019 Marjon Strijk - sopraan & Henk Veldman - orgel ‘Popsongs in een bewerking voor zangstem en orgel’
31 maart 2019 Peter den Ouden, piano:Franse Suites 1 t/m 6 van J.S.Bach

Het vocaal ensemble Voces Pauli heeft als uitvalsbasis en naamgever de Pauluskerkerk in Baarn en legt zich toe op het uitvoeren van bekende, maar vooral ook onbekende werken uit de 16e eeuw 'en omstreken'. Alle zangers zijn professioneel geschoold en gespecialiseerd in het uitvoeren van dit specifieke repertoire.
Voces Pauli bestaat uit:
Esther Kronenburg, sopraan
Mirjam-Iris Crox, mezzosopraan
Joep van Buchem, contratenor
Richard Vos, tenor
Joost van Leeuwen, bas
Cees-Willem van Vliet, klavecimbel en bariton
Artistieke leiding: Joep van Buchem

Zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag met orgelspel en levende verhalen.
Schuif aan met je eigen verhaal en ontvang een persoonlijk biechtgedicht.
Stille disco: maak kennis met bijzondere verhalen van gewone mensen
Wensslinger: stuur een boodschap of wens naar een ander en ontvang een digitale wens terug
Buitenyoga, rondleidingen en orgelspel

Een goede start begint met het ontbijt!

Op zondag 16 september (save the date!) willen wij om 09.00 uur met elkaar ontbijten in een tent achter het Achterom.

Ervaring leerde ons dat maaltijden in het algemeen zeer gewaardeerd worden door de Dorpskerkgangers. Dus wij willen na de zomer een goede start maken met een goed ontbijt.

Aanmelding is noodzakelijk met het oog op de inkoop. Dat kan per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de intekenlijst die in de Voorhof ligt.

Openstelling Larense kerken op de zaterdagmiddagen in de zomermaanden

-De Sint-Jansbasiliek is elke zaterdag vanaf 30 juni t/m 8 september van 12.00 uur tot 16.30 uur geopend voor bezichtiging of stil gebed.

-De Johanneskerk aan de Naarderstraat is elke zaterdag vanaf 23 juni t/m 8 september open van 12.00 uur tot 17.00 uur. In de kerk is ook een expositie over het thema ‘Geloven in Vrijheid’ te bezichtigen.

(let op: 8 september  is het Open Monumentendag)
Meer informatie: www.belkerken.nl.

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten 2017 van PG te Blaricum opgenomen.

De staat van baten en lasten laat een voordelig saldo zien van € 61.217. De begroting voor 2017 kwam uit opeen klein tekort van € 1.100, derhalve een veel beter resultaat dan begroot. De baten waren hoger door een slotuitkering van het legaat van 2016, door hogere vrijwillige bijdragen, hogere opbrengst uit vermogen en hogere inkomsten uit verhuur van de kerk voor rouw- en trouwdiensten. De kosten waren hoger hoofdzakelijk door de kosten van niet begrote activiteiten, zoals het kerstdiner,de kerst samenzang en de kinderkerstdienst. Al met al een goed resultaat.

De jaarrekening is door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) goedgekeurd en door de Kerkenraad in haar vergadering van 24 mei 2018 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken.

Piet Oldenziel