QUOTE:
 
 
 
 
 
 

klik hier voor meer informatie over de kerkdiensten  

de Dorpskerk, Torenlaan 16 (hoek Bussummerweg) Blaricum. 

aanvang kerkdienst: 10:00 uur

2 april  ds. Arie de Boer, Utrecht
9 april ds. Marnix van der Sijs, Blaricum

aanvangstijden zoals hieronder vermeld

13 april, 19.30 uur, Witte donderdag, ds. Marnix van der Sijs
14 april, 19.30 uur Goede vrijdag, ds. Marnix van der Sijs
15 april 21.30 uur Paaswake, ds. Marnix van der Sijs


foto: ds Arie de Boer

 
 
 
 


-  U bent op de website van de PGB, dat is mooi!. Voor wie de kerkdiensten op zondag­morgen (of later) via de kerkomroep beluistert, is de Orde van Dienst nu on-line beschikbaar.

- Zondag 5 maart is de veertigdagentijd begonnen met als Actie in de B.E.L- gemeenten "Water, elke druppel telt"

- Op maandag 27 maart en 10 april van 19.15-19.45 uur is er een Meditatief moment in de Dorpskerk (Blaricum), in de veertigdagentijd. U bent van harte welkom!

- Wij houden ook een Agenda bij van alle kerk-gerelateerde Activiteiten in en rondom onze dorpskerk. Hierin dus niet de Kerkdiensten, maar zoveel mogelijk Activiteiten o.a. in de B.E.L- gemeenten.

- Er is ook een gezamenlijke website van gebeurtenissen in de Kerken in de BEL-gemeenten.

 Joseph Haydn’s ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ in de Dorpskerk te Blaricum door pianist Peter den Ouden.

- Op zondag 2 april 2017 speelt pianist Peter den Ouden de door de componist Joseph Haydn zelf geautoriseerde pianoversie van  ‘De zeven laatste woorden van Jezus Christus aan het kruis’. Aanvang: 16.00 uur. Toegang vrij (collecte aan de uitgang).  Een multimediale presentatie met gedichten en reproducties zal de betekenis van de verschillende delen extra ondersteunen. 

 - Voor de namen van onze Kerkenraadsleden kijk bij Onze Kerkenraad en Contactpersonen

- Vacatures: wij zijn op zoek naar iemand met kennis van PR en communicatie en twee wijkouderlingen, lees het artikel hierover en meld u aan!

- Het afscheid van ds. Arie de Boer was op zondag 8 januari 2017. Als u hierop klikt kunt u zijn afscheidswoorden lezen.

 
 
 
 

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u (1 Petrus 1:3-4). HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. God, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd (Psalm 139:1-3). Loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest (Psalm 103:2-3). Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw (Psalm 91:1-2). Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

 
 
 
 

Meest  gelezen

Laatste  Nieuws

Adres  en andere gegevens

Protestantse Gemeente Blaricum
Diensten in de Dorpskerk : Torenlaan 16

1261 GD Blaricum tel. 035-5315681
RSIN/fiscaal nummer protestantse gemeente Blaricum is 002608534
RSIN/fiscaal nummer van de Diaconie Blaricum is 824133596

Rekeningnr. : NL71 INGB 0000 1446 30
Kerkrentmeesters NL45 RABO 0308 4012 39
Rekeningnr.Diaconie : NL38 RABO 0139 8079 93
Dominee Ds. Marnix van der Sijs mail of tel. 035 6312114

- Ouderlingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ouderling-kerkrentmeesters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Diakenen:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Cora Rebel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voorzitter  Kerkenraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Diaconie
: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Kerkenraad
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Contact & vragen klik op Contact
bij het tweede tabje is een formulier
mail de
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor uw kopij