QUOTE:
 
 
 
 
 
 

klik hier voor meer informatie over de kerkdiensten  

de Dorpskerk, Torenlaan 16 (hoek Bussummerweg) Blaricum. 

   

  Aanvang  kerkdienst: 10.00 uur 

  • 02 oktober       ds. Reinier Beltman, Hilversum
  • 09 oktober       ds. Kees Schakel, Amsterdam
  • 16 oktober       ds. Petra Barnard, Blaricum
  • 23 oktober       ds. R. Steenstra, Leiden
  • 30 oktober       ds. Bert Berkhof, Ermelo   
  • foto: ds. Reinier Beltman.
 
 
 
 

- Vrijwilligers gezocht voor de "Open Kerkdeuren dag" van 1 oktober aanstaande.

- Voor de voordracht van onze nieuwe Predikant, lees Onze Predikant

- Tijdens de Vredesweek van "Kerk in Actie" werden christelijke kerken in het Midden Oosten (o.a. Syrie) gesteund. Wilt u  nakijken wat u gemist heeft? Alsnog bijdragen? zie: het blad "Zout" van www.kerkinactie.nl/actieweek waarin ook informatie over hoe u de Noodhulp kunt verrichten.

- Voor de namen van onze Kerkenraadsleden kijk bij Onze Kerkenraad en Contactpersonen

- Wij houden ook een Agenda bij van alle kerk-gerelateerde Activiteiten in en rondom onze dorpskerk. Hierin vindt u dus niet de Kerkdiensten, maar wij vermelden zoveel mogelijk overige kerk-gerelateerde Activiteiten o.a. in de B.E.L- gemeenten.

- Er is ook een gezamenlijke website van gebeurtenissen in de Kerken in de BEL-gemeenten.

- Ons volgende populaire ‘Kerkcafé’ is op donderdag 20 oktober 20.00 uur met Jacobine Geel: Religie in Beeld

- Onze Gesprekskringen zijn weer gestart! Er is een vaste vertrouwde gespreksgroep over 'Spiritualiteit' en er zijn drie nieuwe te weten: ‘Verzoening en vergeving’ en ‘Loslaten en vasthouden’ en 'Jona in de Wallevis '. Meer info en data in het artikel Gesprekskringen of bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Archief

- Onze hulpkoster Cees Calis is op 19 februari overleden. Hier ziet u de rouwkaart en het artikel in Memoriam

- Klik op Blaricum 200 jaar voor enige foto's als terugblik van de feestweek op "Ons" Oranjeweitje .

- Klik op Verklaring voor de verklaring vanuit de gemeenschappelijke BEL-kerken mbt. de Vluchtelingenproblematiek

-Wilt u de lezing van Sytse de Vries bij het ‘Kerkcafé’ van 20 september terugluisteren? klik hier.

 

 

 

 

 
 
 
 

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u (1 Petrus 1:3-4). HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. God, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd (Psalm 139:1-3). Loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest (Psalm 103:2-3). Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw (Psalm 91:1-2). Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

 
 
 
 

Meest  gelezen

Laatste  Nieuws

Adres  en andere gegevens

Protestantse Gemeente Blaricum
Diensten in de Dorpskerk : Torenlaan 16

1261 GD Blaricum tel. 035-5315681
RSIN/fiscaal nummer protestantse gemeente Blaricum is 002608534
RSIN/fiscaal nummer van de Diaconie Blaricum is 824133596

Rekeningnr. : NL71 INGB 0000 1446 30
Kerkrentmeesters NL45 RABO 0308 4012 39
Rekeningnr. : NL38 RABO 0139 8079 93
Diaconie

- Pastoraal medewerker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
030-2369886 of 06-23109242
- Kerkordelijk de consulent ds. J.G. De Bruijn
van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
- Ouderlingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ouderling-kerkrentmeesters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Diakenen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voorzitter  Kerkenraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Diaconie
: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Kerkrentmeesters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Contact & vragen klik op Contact
bij het tweede tabje is een formulier
mail de
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor uw kopij