QUOTE:
 
 
 
 
 
 

klik hier voor meer informatie over de kerkdiensten  

de Dorpskerk, Torenlaan 16 (hoek Bussummerweg) Blaricum. 

Aanvang  kerkdienst: 10.00 uur

  • 30 oktober       ds. Arie de Boer, Utrecht  
  • 06 november    ds. René van den Beld, Baarn
  • 13 november    ds. Petra Barnard, Blaricum
    (Heilig Avondmaal)
  • 20  november ds. Arie de Boer, Utrecht
  • 27  november  ds. Bram Sneep, Amsterdam

 

  • foto: Ds Arie de Boer
 
 
 
 

 

Attentie:

- Het Activiteitenboekje najaar 2016 is uit. Via deze link kunt u het hele document lezen.

- Op vrijdag 23 september 2016 heeft ds. Marnix van der Sijs uit Gouda het door onze gemeente aan hem uitgebrachte beroep aanvaard; lees verder bij Onze Predikant en Actueel

- De intrede dienst van ds. Marnix van der Sijs is voorzien op
zondag 4 december 2016

- Heb jij zin om te zingen in een Kinder-Kerstkoor? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of mail Mieke Bleys

- Voor de namen van onze Kerkenraadsleden kijk bij Onze Kerkenraad en Contactpersonen

- Onze Gesprekskringen zijn gestart. Er is een vaste gespreksgroep over 'Spiritualiteit' en drie nieuwe: ‘Verzoening en vergeving’ en ‘Loslaten en vasthouden’ en 'Jona in de Wallevis'. Meer info&data bij Gesprekskringen of bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.U kunt nog aansluiten!

- Wij houden ook een Agenda bij van alle kerk-gerelateerde Activiteiten in en rondom onze dorpskerk. Hierin dus niet de Kerkdiensten, maar zoveel mogelijk kerk-gerelateerde Activiteiten o.a. in de B.E.L- gemeenten.

- Er is ook een gezamenlijke website van gebeurtenissen in de Kerken in de BEL-gemeenten.

- Ons volgende populaire Kerkcafé is op don. 17 november met Prof. Jan Anne Roukema: "Grenzen aan de zorg"


Kerkcafé 20 september 2016; "Religie en poëzie"; Ds. Sytse de Vries. Terug luisteren.
Kerkcafé 20 oktober 2016; "Religie in beeld"; Drs. Jacobine Geel.  Terug luisteren

- Informatie over de Vredesweek van "Kerk in Actie" waarbij christelijke kerken in het Midden Oosten  (o.a. Syrie) worden gesteund op: www.kerkinactie.nl/actieweek

- Onze hulpkoster Cees Calis is op 19 februari 2016 overleden; lees het artikel in Memoriam

- Klik op Blaricum 200 jaar voor enige foto's van de feestweek op "Ons" Oranjeweitje .

- Klik op Verklaring mbt. de Vluchtelingenproblematiek vanuit de gemeenschappelijke BEL-kerken

 
 
 
 

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u (1 Petrus 1:3-4). HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. God, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd (Psalm 139:1-3). Loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest (Psalm 103:2-3). Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw (Psalm 91:1-2). Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

 
 
 
 

Meest  gelezen

Laatste  Nieuws

Adres  en andere gegevens

Protestantse Gemeente Blaricum
Diensten in de Dorpskerk : Torenlaan 16

1261 GD Blaricum tel. 035-5315681
RSIN/fiscaal nummer protestantse gemeente Blaricum is 002608534
RSIN/fiscaal nummer van de Diaconie Blaricum is 824133596

Rekeningnr. : NL71 INGB 0000 1446 30
Kerkrentmeesters NL45 RABO 0308 4012 39
Rekeningnr. : NL38 RABO 0139 8079 93
Diaconie

- Pastoraal medewerker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
030-2369886 of 06-23109242
- Kerkordelijk de consulent ds. J.G. De Bruijn
van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
- Ouderlingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ouderling-kerkrentmeesters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Diakenen:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Cora Rebel, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voorzitter  Kerkenraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Diaconie
: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Kerkenraad
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Contact & vragen klik op Contact
bij het tweede tabje is een formulier
mail de
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor uw kopij