QUOTE:
 
 
 
 
 
 

klik hier voor meer informatie over de kerkdiensten  

de Dorpskerk, Torenlaan 16 (hoek Bussummerweg) Blaricum. 

   

    Aanvang  kerkdienst: 10.00 uur

  •    04 september  ds. A. (Bram) Sneep, Amsterdam
  •    11 september  ds. Peter Verhoef, Alkmaar (Voedselbank-actie)
  •    18 september  ds. René v.d. Beld, Baarn (Startzondag
       25 september  ds. Monique van Zoest, Zetten
  •    02  oktober      ds. Reinier Beltman, Hilversum
  •    09  oktober      ds. Kees Schakel, Amsterdam

  foto: Kerk gezien vanaf Oranjeweitje 

 
 
 
 

- Op zondag 18 september is onze Startzondag!

- Op zondag 11 september houden wij een inzameling voor de Voedselbank Gooi & Omstreken (zie het artikel).
Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

 - Voor de namen van onze Kerkenraadsleden kijk bij Onze Kerkenraad en Contactpersonen

- Wij houden ook een Agenda bij van alle kerk-gerelateerde Activiteiten in en rondom onze dorpskerk. Hierin vindt u dus niet de Kerkdiensten, maar wij vermelden zoveel mogelijk overige kerk-gerelateerde Activiteiten o.a. in de B.E.L- gemeenten.

- Er is ook een gezamenlijke website van gebeurtenissen in de Kerken in de BEL-gemeenten.

- Ons volgende populaire ‘Kerkcafé’ is weer na de zomer!

- Onze Gesprekskringen stoppen in de zomerperiode.  De studiekring olv. ds. Petra Bernard voor het najaar is op zoek naar een nieuw onderwerp!

 

Archief:

- Voor de Jeugd was er op vrijdag 5 februari Sirkelslag in het Achterom, bij JeugdSoos staat het verslag erover.

- Onze hulpkoster Cees Calis is op 19 februari overleden. Hier ziet u de rouwkaart en het artikel in Memoriam

- Klik op Blaricum 200 jaar voor enige foto's als terugblik van de feestweek op "Ons" Oranjeweitje .

- Klik op Verklaring voor de verklaring vanuit de gemeenschappelijke BEL-kerken mbt. de Vluchtelingenproblematiek

 

 

 

 

 
 
 
 

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u (1 Petrus 1:3-4). HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. God, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd (Psalm 139:1-3). Loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest (Psalm 103:2-3). Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw (Psalm 91:1-2). Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16).

 
 
 
 

Meest  gelezen

Laatste  Nieuws

Adres  en andere gegevens

Protestantse Gemeente Blaricum
Diensten in de Dorpskerk : Torenlaan 16

1261 GD Blaricum tel. 035-5315681
RSIN/fiscaal nummer protestantse gemeente Blaricum is 002608534
RSIN/fiscaal nummer van de Diaconie Blaricum is 824133596

Rekeningnr. : NL71 INGB 0000 1446 30
Kerkrentmeesters NL45 RABO 0308 4012 39
Rekeningnr. : NL38 RABO 0139 8079 93
Diaconie

- Pastoraal medewerker: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
030-2369886 of 06-23109242
- Kerkordelijk de consulent ds. J.G. De Bruijn
van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
- Ouderlingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ouderling-kerkrentmeesters: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Diakenen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Voorzitter  Kerkenraad: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Diaconie
: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Ambtelijk secretaris
van de Kerkrentmeesters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor Contact & vragen klik op Contact
bij het tweede tabje is een formulier
mail de
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor uw kopij