Onze Cantorij

 (op de afbeelding ziet u de cantorij in actie met de -inmiddels afgezwaaide- dirigent Anton Helmink)

 

 

  

Cantorij Dorpskerk

De cantorij van de Dorpskerk heeft tot taak de eredienst muzikaal te verrijken. Zij ondersteunt de gemeentezang bij nieuwe liederen, zingen in afwisseling met de gemeentezang vierstemmige zettingen van liederen uit het liedboek en voeren naar aanleiding van het thema in de dienst functionele composities uit.

Wekelijks repeteert de cantorij o.l.v. de cantor-organist Peter den Ouden op woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u ook meedoen? Nieuwe mensen zijn altijd welkom! Onze contactpersonen zijn: Anneke van ’t Hull   035-5255329 of Miny Beuving 035-5315312