Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is de zomervakantie nog niet voorbij. De scholen zijn nu nog niet begonnen en ook de kerkenraad is na de zomer nog niet bij elkaar gekomen. De eerstvolgende vergadering is op donderdag 13 september.

Hoewel, behoudens de zondagse erediensten, de kerkelijke activiteiten deze periode op een laag pitje staan, betekent het niet dat er niets gebeurt.
Zo is onze Dorpskerk ter gelegenheid van de Open-Monumentendag op zaterdag 8 september open. De voorbereidingen daarvoor zijn al enige tijd geleden ter hand genomen.

Dat geldt ook voor de startzondag op zondag 16 september, die wij deze keer beginnen met een gezamenlijk ontbijt, om 9.00 uur in Achterom. Aansluitend is er vanaf 10.15 uur een dienst die er wat anders zal uitzien dat u gewend bent.

Het senioren-uitje op donderdag 27 september lijkt na de degelijke voorbereidingen van de Cie. Kruispuntgezie en het aantal deelnemers een groot succes te gaan worden.

Op zondag 14 oktober vindt het eerste zondagmiddagconcert van dit seizoen plaats in onze Dorpskerk.

De kerkenraad gaat vanaf nu weer vol vooruit met werken aan de toekomst van onze gemeente.

Bram Veerman, voorzitter

 

Waarom wordt de Dorpskerk in de lokale geschiedenis ook wel ‘de gestolen kerk’ genoemd? 

De Dorpskerk was oorspronkelijk, vanaf ongeveer 1400, een (katholieke) parochie. Tegen de tijd dat bijna twee eeuwen later ‘de nieuwe leer’ van de Reformatie in het Gooi werd aanvaard, was de parochie zelfs groter dan de regionale kerken van Huizen en Bussum. Toch zorgde Baljuw Jonkheer Willem van Zuylen van Nijenveld ervoor, dat het kerkgebouw werd onttrokken aan de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap. Voor de parochianen was dat regelrechte diefstal. Zoals echte erfgooiers en dwarse boeren betaamt, piekerden zij er niet over om hun katholieke geloof te verloochenen.

Bij gebrek aan een officieel kerkgebouw hielden zij daarom hun missen in het geheim in zogenaamde ‘schuurkerken’. De ‘gestolen kerk’ aan de Torenlaan stond in die tijd nagenoeg leeg. 

We hoeven ons inmiddels niet meer te schamen omdat we kerken in gestolen goed: na de Franse Revolutie (eind 18e eeuw) werden de katholieken in hun geloofseer hersteld en mochten ze uit hun ‘schuurkerken’ tevoorschijn komen. De (burgerlijke!) gemeente van Blaricum onderhandelde tussen partijen over de eigendomsrechten van de kerk, waarbij de protestanten het zeer slecht onderhouden gebouw tegen een redelijke vergoeding van de katholieken hebben afgekocht.

 

Voor de Blaricummer Meent zijn wij op zoek naar één of twee extra contactpersonen.
Deze groep bestaat uit 30 contactpersonen.

Wie wil enkele keren per jaar post/cq uitnodigingen aanreiken en tevens de 80+ gemeenteleden in uw wijk, namens onze kerk, een verjaardagsbezoekje met een bloemetje brengen?

Voor nadere informatie kunt u bellenmet Aly van Vembde, wijkouderling. Tel. 525 48 19 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het Consistorie,
Aly van Vembde

Gedurende het seizoen 2018/2019 organiseert de Dorpskerk te Blaricum een 4-tal concerten op de zondagmiddag met gerenommeerde musici.

Het programma begint om 16.00 uur, kent een pauze waarin een glas wijn en frisdrank geschonken wordt, en eindigt om 17.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 15,- p.p. per concert (inclusief programma en consumptie). Tevens kunt u bij het eerste concert een passe-partout kopen voor de gehele serie van 4 concerten à € 50,- p.p.

De data:
14 oktober 2018 Voces Pauli en Cees-Willem van Vliet (clavecimbel)met het programma ‘Love and tears’
18 november 2018 Jong talent:Manja Kruidhof - viool Arjan Veen - orgel
10 februari 2019 Marjon Strijk - sopraan & Henk Veldman - orgel ‘Popsongs in een bewerking voor zangstem en orgel’
31 maart 2019 Peter den Ouden, piano:Franse Suites 1 t/m 6 van J.S.Bach

Het vocaal ensemble Voces Pauli heeft als uitvalsbasis en naamgever de Pauluskerkerk in Baarn en legt zich toe op het uitvoeren van bekende, maar vooral ook onbekende werken uit de 16e eeuw 'en omstreken'. Alle zangers zijn professioneel geschoold en gespecialiseerd in het uitvoeren van dit specifieke repertoire.
Voces Pauli bestaat uit:
Esther Kronenburg, sopraan
Mirjam-Iris Crox, mezzosopraan
Joep van Buchem, contratenor
Richard Vos, tenor
Joost van Leeuwen, bas
Cees-Willem van Vliet, klavecimbel en bariton
Artistieke leiding: Joep van Buchem

Zaterdag 8 september van 10.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag met orgelspel en levende verhalen.
Schuif aan met je eigen verhaal en ontvang een persoonlijk biechtgedicht.
Stille disco: maak kennis met bijzondere verhalen van gewone mensen
Wensslinger: stuur een boodschap of wens naar een ander en ontvang een digitale wens terug
Buitenyoga, rondleidingen en orgelspel

Een goede start begint met het ontbijt!

Op zondag 16 september (save the date!) willen wij om 09.00 uur met elkaar ontbijten in een tent achter het Achterom.

Ervaring leerde ons dat maaltijden in het algemeen zeer gewaardeerd worden door de Dorpskerkgangers. Dus wij willen na de zomer een goede start maken met een goed ontbijt.

Aanmelding is noodzakelijk met het oog op de inkoop. Dat kan per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de intekenlijst die in de Voorhof ligt.

Openstelling Larense kerken op de zaterdagmiddagen in de zomermaanden

-De Sint-Jansbasiliek is elke zaterdag vanaf 30 juni t/m 8 september van 12.00 uur tot 16.30 uur geopend voor bezichtiging of stil gebed.

-De Johanneskerk aan de Naarderstraat is elke zaterdag vanaf 23 juni t/m 8 september open van 12.00 uur tot 17.00 uur. In de kerk is ook een expositie over het thema ‘Geloven in Vrijheid’ te bezichtigen.

(let op: 8 september  is het Open Monumentendag)
Meer informatie: www.belkerken.nl.

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten 2017 van PG te Blaricum opgenomen.

De staat van baten en lasten laat een voordelig saldo zien van € 61.217. De begroting voor 2017 kwam uit opeen klein tekort van € 1.100, derhalve een veel beter resultaat dan begroot. De baten waren hoger door een slotuitkering van het legaat van 2016, door hogere vrijwillige bijdragen, hogere opbrengst uit vermogen en hogere inkomsten uit verhuur van de kerk voor rouw- en trouwdiensten. De kosten waren hoger hoofdzakelijk door de kosten van niet begrote activiteiten, zoals het kerstdiner,de kerst samenzang en de kinderkerstdienst. Al met al een goed resultaat.

De jaarrekening is door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) goedgekeurd en door de Kerkenraad in haar vergadering van 24 mei 2018 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken.

Piet Oldenziel

Waar komt het woord ‘koster’ vandaan?

Koster komt van het Latijnse woord custos, wat ‘bewaker’ betekent. Al vanaf de eerste eeuwen van het Christendom was er een zgn. sleuteldrager, die het kerkgebouw en de inventaris bewaakte. Die taak is in de loop van de tijd uitgebreid, was lange tijd zelfs meer dan een fulltime baan. Tegenwoordig is het vaker een bijbaan of wordt het volledig door vrijwilligers gedaan.

In een oude tekst wordt de taak van de koster als volgt samengevat:

“De Koster een groot man, ten eerste sal hij luien, de kerck sluiten en ontsluiten, Kerckhof en kerck houen van binnen en van buyten, De Psalmen sal hij voor en na de predicatie singen, 't Water tot den Doop sal hij aanbringen, Die prophecyen sal hij stichtelyken lesen, De predikanten en de kerckeraedt ghehoorsaam wesen. Hij sal tot den nachtmael aanschaffen brood ende wijn, Mits tafelen, bancken, croesen, 't geen dat nodig mag sijn. En wanneer de predicanten ter kercke falen, Soo sal hij uytgaan om die op te halen”.

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Mozes staat dit jaar centraal bij het Basaal Bijbellezen. Mozes zet de toon van de Joods-Christelijke traditie. Kerngedachte in deze traditie is: gelover heeft met vrijheid te maken. Niet de vrijheid om maar te kunnen doen wat je wilt. Centraal in het leven van Mozes staat de Tien Woorden, die je mag zien als richtingwijzers naar het goede leven in vrijheid.

Op drie avonden lezen we de verhalen over deze grote Bijbelse figuur.

Woensdag 7, 14 en 21 maart, 19.30 - 21.30 uur,
Basaal Bijbellezen in de Johanneskerk Naarderstraat  Laren,
spreker Job de Bruijn.
Dit is een BEL activiteit*