Van de Kerkenraad, augustus 2017

Op 24 augustus, in de eerste vergadering na de zomer, heeft de kerkenraad zich o.a. gebogen over twee belangrijke onderwerpen.

Allereerst is dat het activiteitenprogramma 2017-2018.

Daarop staan voor dit jaar vooralsnog de volgende activiteiten: 

– Een lees en gespreksgroep o.l.v. ds. Marnix van der Sijs over boekje ‘En dan nog dit’ van Nico ter Linden;

– Gezamenlijke maaltijden in het kader van de projecten ‘Mens en kerk’ en ‘Dag van de Mantelzorg’

– Thema-avond: Luther en kerkmuziek

– Luther-viering: bijzondere dienst met solisten en cantorij;

– Bezoek Luther-tentoonstelling in Catharijneconvent;

– Gedenkstond rond Allerzielen

– Voedselbankactie;

– Gespreksgroep 30+ o.l.v. ds Marnix van der Sijs;

– Gemeentemaaltijden

– Het Kerstdiner voor de ouderen, de Kerstmusical voor kinderen en een Volkskerstzang voor iedereen.

Vanaf januari 2018 staan daarnaast op stapel:

– Een concertreeks

– Sirkelslag, het spel tussen jeugdgroepen via internet

– Een uitje bewoners van Torenhof

– Een fietstocht voor de contactpersonen

– Bezoek aan de Portugese Synagoge in Amsterdam

– Meedoen aan NL-doet met PGB-team, incl. jongeren

– Sponsor wandeltocht door oecumenisch Blaricum voor goed doel.

De kerkenraad heeft besloten dit jaar geen activiteitenboekje te maken, maar in elke Onderweg de komende activiteiten aan te kondigen. Dat kan zowel onder de berichten van de predikant, als in een aparte rubriek. Tevens zal het overzicht van activiteiten op de website te raadplegen zijn.

Het tweede belangrijke onderwerp is onze reactie op de wijzigingen in de kerkorde in het kader van Kerk2025.

Onze mening werd gevraagd over een tiental kernpunten, twee ervan waren voor onze gemeente niet relevant. De overige komen, binnen zekere grenzen, neer op een grotere vrijheid voor gemeenten en gemeenteleden, een vrijheid die wij voor het voortbestaan van kleinere gemeenten van groot belang achten.

De classis is van onze reactie op de hoogte gesteld.

De nieuwe koster, Ron Flens

Op een zaterdagmorgen in augustus had ik een gesprek met Ron Flens, sinds 1 juni de koster van de Dorpskerk. Hier volgt het verslag van dat gesprek. Het was geen echt interview, daarom geen vragen en antwoorden, bovendien werden we enkele malen onderbroken door de haperende kopieermachine waarop de orde van dienst van de volgende zondag werd vermenigvuldigd.

Ron is 55 jaar oud, Amsterdammer van geboorte en wereldburger. Hij woonde een groot aantal jaren telkens zes tot zeven maanden per jaar in onder andere Chicago, Parijs, Londen en New York, waar hij bij diverse reclamebureaus opdrachtgevers als Heineken, Procter & Gamble, Marlboro en Formule 1. Hierna werkte hij als zelfstandig marketing communicatie adviseur voor onder meer Coca-Cola, Porsche, Luchthaven Schiphol en Bentley.

Hij is 22 jaar samen met zijn vrouw Stella, en hebben een kleindochter van 6, “mijn kleindochter” zegt hij trots, “ze heet Ella.” Zijn grootvader was hoofd van een school met de bijbel, “streng maar geliefd, hij mocht met speciale dispensatie van de minister doorwerken tot zijn 72e.”

Hoe ben je koster van de Dorpskerk geworden? Hij was een keer met Frits Baan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, aan het brainstormen over de vraag hoe we meer met de Dorpskerk zouden kunnen doen. De Dorpskerk, het Achterom, de tuin van het Achterom aanbieden voor verdere activiteiten in Blaricum. Huwelijken en rouw- en doopdiensten natuurlijk, maar ook concerten en andere evenementen. En tijdens dat overleg merkte Frits op: “We zoeken ook nog een koster.”

En zo werd Ron Flens de nieuwe koster van Dorpskerk. Zijn ambitie? “De kerk weer het echte centrum maken van Blaricum en dan bedoel ik niet alleen die van de PKN-gemeente Blaricum.” Hij is koster, beheerder en verhuurder van de Dorpskerk en het Achterom. Verzorgt het geluid tijdens de dienst en de koffie na de dienst en bij het koffiepunt van de senioren in het Achterom (“met een koekje erbij is het net even gezelliger”), en noemt meteen Harry van Schaik als ‘hulpkoster’ zijn “rechterhand en geweten”. Harry is net komen binnenlopen om de torenklok gelijk te zetten (“die loopt een minuut per week te snel”). En over die klok gesproken: “tijdens het Onze Vader moet ik de kleine luidklok luiden, het duurt altijd even voor die aanslaat, dus dacht ik nog maar even flink trekken. Omdat ik ’s ochtends van een kerkganger hoorde dat zij de klok niet gehoord had, besloot ik iets extra’s te geven. Helaas te enthousiast want de klok sloeg over de kop. De maandag erop direct hersteld met Harry, wat me meteen de mogelijkheid bood de toren te ontdekken.”

Ron, we wensen je een goede tijd toe als koster van onze Dorpskerk.

Henk Aertsen

Anton Helmink vertrekt

Deze zomer staat voor mij in het teken van veranderingen. Ultimo augustus verruilen mijn echtgenote Lian en ik ons fijne huis in het Vierde kwadrant van Huizen, waar wij 17 jaar woonden, voor een klein maar fijn appartement aan de Zomerkade in Huizen met een riant uitzicht op het Gooimeer. En na diepgaande afwegingen heb ik besloten te stoppen met mijn werk als cantor-dirigent van de dorpskerkcantorij. Het is al weer 11 jaar geleden dat ik in Blaricum de cantorij voor het eerst mocht leiden tijdens een dienst. Mijn grote passie, de kerkmuziek, is meer dan 40 jaar geleden begonnen op de orgelbank. Ik was 17 jaar cantor in Huizen en leid ook al vele jaren een dubbelkwartet waarmee ik zing in vespers, in het ziekenhuis Tergooi en in speciale diensten.

De herinnering aan mijn jaren in Blaricum zal ik koesteren met warmte. De enthousiaste en trouwe groep zangers en zangeressen, de gesprekken met ambtsdragers, kosters en gemeenteleden voor en na afloop van diensten, de altijd weer plezierige samenwerking met beide organisten en de vele goede contacten met vele voorgangers, vaste predikanten, gastpredikanten en waarnemers. In deze periode heb ik met u allen de komst van het nieuwe liedboek meegemaakt. Ik was in de gelegenheid samen met u nieuwe zettingen en nieuwe woorden te beproeven. En vele gezongen “liturgica” zoals kyrie’s, gloria’s, gezongen gebeden, antifonen etc. En steeds deed u als zingende gemeente voluit mee. Goede herinneringen heb ik ook als we met de cantorij “buiten de deur” zongen. In de Larense Sint Jansbasiliek bijvoorbeeld, in de Blaricumse Sint-Vitus, in het ziekenhuis Tergooi, tijdens vespers in de Johanneskerk in Laren of elders.

Waarom dan stoppen zult u zich afvragen. Aan de ene kant zijn dat ontwikkelingen binnen de cantorij. De groep wordt kleiner en ook ouder; op zichzelf geen probleem, maar het kost wel meer inspanning om met regelmaat en op een kwalitatief goed niveau te kunnen functioneren in de diensten. Aan de andere kant: ik word zelf natuurlijk ook een jaartje ouder. Ik kies ervoor nu te minderen met mijn kerkmuzikale activiteiten en daarvoor moet ik keuzes maken. En, ook heel belangrijk, ik houd meer tijd over voor mijn echtgenote. Mijn kerkmuzikale activiteiten zal ik, zij het het op een lager pitje, continueren met mijn dubbelkwartet. En ik blijf zingen in het Goylants Kamerkoor.

Dank aan u allen in het Blaricumse, ik zal jullie missen. Ik hoop dat er nieuwe impulsen komen voor de cantorij van de Dorpskerk, zo belangrijk voor een actief zingende gemeente. Want, zoals de oude kerkvader Augustinus al zei, zingen is dubbel bidden. Ik sluit af met de woorden die Sytze de Vries schreef als slotregels van Lied 423 uit het nieuwe Liedboek:

“Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con dios en à dieu!”         

Anton Helmink                                                                                                                                  

Voedselbank Actie in September 2017!

 

 

23 en 24 september a.s. zullen er weer kratten in de kerk staan die u kunt vullen voor de Voedselbank. Wij zijn blij weer samen te kunnen werken met de Voedselbank en hen met elkaar te kunnen helpen om hen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen te ondersteunen. 

Er is met name veel behoefte deze keer aan: SOEP, (ZONNEBLOEM) OLIE EN VIS CONSERVEN!!! 

Op zaterdag is de kerk geopend vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur en zondag voorafgaand aan de eredienst vanaf 09.00 uur.

Mogen we op u rekenen ???
Hartelijk dank namens de Diaconie,

Annette Horsman

    

Startzondag 10 september 2017

Zondag 10 september beschouwen we, als eerste zondag na de zomervakantie, als start van het nieuwe seizoen. De dienst krijgt daarom een extra feestelijk tintje door de Cantorij en we gaan uitgebreid aan de koffie/thee in de consistorie. Wie bakt iets lekkers voor bij de koffie? Taart, koek, iets hartigs..... allemaal welkom!

Graag van tevoren even melden bij de ouderling van dienst of via mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

29 oktober, Luther-viering

Op deze zondag voor hervormingsdag houden we een Luther-viering in de Dorpskerk. Medewerking wordt verleend door de Dorpskerk Cantorij, onder leiding van Peter den Ouden, die ook het orgel bespeelt. Een celliste en een violiste zullen bijdragen aan de muzikale begeleiding.

Voorganger is ds. Marnix van der Sijs.

500 JAAR REFORMATIE

Op 31 oktober is het hervormingsdag. Dit jaar zal het vijfhonderd jaar geleden zijn dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg bevestigde. Het is overigens de vraag of dat een historisch feit is, maar dat is niet belangrijk.

Net als de zin ‘Hier sta ik, ik kan niet anders,’ die zin heeft Luther nooit in de Rijksdag in Worms uitgesproken.
Zijn bijbelvertaling in de volkstaal was niet de eerste, maar wel de belangrijkste en mooiste.
Zijn invloed op de kerkmuziek was uniek. De door hem ingezette beweging beeindigde de Middeleeuwen, de eenheid van de aardse en hemelse werelden en de kerkelijk controle over de samenleving.

Het christelijk geloof bepaalde niet langer automatisch de politieke en maatschappelijke identiteit van mensen. De mens werd mondig, omdat tussen hem of haar en God alleen nog maar de Bijbel stond en niet langer een kerkelijke autoriteit of de staat.
Het blijft verbazingwekkend dat Luther nog zo veel belangstelling oproept. In een tijd waarin steeds meer aan het bestaan van God getwijfeld wordt, gaat de zoektocht van Luther naar een genadige God in de hemel.
Wat ook blijft staan is dat Luther rabiaat antisemitische taal heeft uitgeslagen en dat zijn woordkeus in zijn veroordeling van de opstandige boeren (1525) gruwelijk was. Hij kende diepe depressies, verloor een geliefd kind.

De vraag is of je een kerkscheuring die met veel akeligs gepaard ging wel kunt vieren. Ja dat kan, de reformatie bracht veel goeds en veel controversen van toen liggen inmiddels achter ons.

23 oktober: Luther en de kerkmuziek

Op maandagavond 23 oktober, aanvang 20.00 uur, houden we in de Dorpskerk een avond over ‘Luther en de kerkmuziek’

Peter den Ouden (orgel) verzorgt het muzikale deel van de avond. Marnix van der Sijs zorgt voor het gesproken woord. En alle aanwezigen dragen hopelijk bij aan de samenzang!

De toegang is gratis, maar er is wel een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten. WELKOM!

 

Voedselbank actie weekend van 23 en 24 september

Ook onze kerk doet mee!

Zomerfietstocht heeft nieuwe datum: 2 september

Houdt u ook van fietsen?

Vindt u het leuk om op zaterdag 2 september met andere gemeenteleden een dagje te fietsen?

Vertrek om tien uur bij de Dorpskerk, genieten van het mooie Gooi en na de thee weer terug bij de kerk.

Leuk als u meegaat, fijn als u een mailtje stuurt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eveline Bersma

Activiteiten najaar 2017

Van en uit de kerkenraad

De kerkenraad is druk doende invulling te geven aan het programma voor de periode september 2017 – juni 2018.

Besloten is om, in tegenstelling tot de laatste twee jaren, geen boekje samen te stellen. In elke Onderweg en ook op onze website www.protestantsegemeenteblaricum.nl zal worden aangegeven welke activiteiten er aanstaande zijn. Eén tipje van de sluier kunnen we al wel oplichten.

De dienst op de laatste zondag van oktober zal geheel in het teken staan van 500 jaar Reformatie. Het wordt een bijzondere dienst met ondersteuning van solisten en de Dorpskerkcantorij.

Bram Veerman

Actie Voedselbank

(Door grote hoeveelheid aan kopij, kon deze bijdrage niet eerder geplaatst worden. Red.)

Op zaterdag 25 en zondag 26 maart jl. was er in de Dorpskerk weer volop aandacht voor de Voedselbank. Velen van u kwamen al op zaterdag naar de kerk om artikelen te brengen en zodoende de Voedselbank te ondersteunen in haar goede en broodnodige activiteiten. Ook zondag 26 maart konden wij de vele kratten die opgesteld stonden in de toren van de kerk vullen.

De Voedselbank heeft ons laten weten heel erg blij te zijn met de ruim 350 artikelen die wij bijeen hebben gebracht. Helaas zijn dit soort acties hard nodig en uiteraard zijn wij vanuit de Dorpskerk maar al te graag bereid hen de helpende hand toe te steken. In september zullen wij een dergelijke actie herhalen aangezien wij vanuit onze Diaconie het heel belangrijk vinden hen te ondersteunen in onze regio die het financieel tijdelijk zwaar hebben. De Voedselbank komt tegemoet aan de eerste levensbehoeften van deze groep.

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze actie!

 

Annette Horsman