Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Ons Kerkcafé

Kerkcafé in de Dorpskerk 

Wij informeren u graag over de eerste twee avonden die gepland staan in 2023.  De rest van het programma wordt nog hard aan gewerkt en volgt zo spoedig mogelijk! Wij wensen u veel heil en zegen toe voor 2023 en zien u graag weer terug bij het Kerkcafé!

Donderdag 26 januari a.s. spreekt onze eigen predikant, dr. Jurjen Zeilstra over Erasmus. 

U bent van harte welkom en neem ook gerust iemand mee, koffie en thee beschikbaar vanaf 19.45 uur. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken!

Dr. Jurjen Zeilstra, historicus en theoloog, spreekt over Desiderius Erasmus Roterodamus (1469-1536).

Erasmus was een gepassioneerd taalwetenschapper op een cruciaal moment in de geschiedenis, dat door de toepassing van de boekdrukkunst alleen te vergelijken is met de doorbraak van het internet. Grote bewondering had hij voor Hiëronymus (kerkvader, overleden 420), die de Bijbel in het Latijn vertaalde en voor Lorenzo di Valla (humanist, 1405 of 1407-1457), die valse documenten wist te ontmaskeren.

Erasmus publiceerde een enorm compendium van spreekwoorden en gezegden en ontwikkelde revolutionaire onderwijsmethoden. Zijn ‘Lof der Zotheid’ was de bekendste satire van zijn tijd en is nooit uit druk gegaan. Maar zijn belangrijkste werk was de publicatie van de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament. In zijn polemiek met kerkhervormer Luther staat de bijbels humanist Erasmus pal voor de individuele vrijheid van de mensen die in zijn zoektocht naar God een eigen verantwoordelijkheid draagt. 

Dinsdag 21 februari spreekt Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen.

Bijna-doodervaringen zijn van alle tijden. De oude Egyptenaren maken er al melding van. Plato gaf in zijn boek de Staat (Politeia) een uitvoerig en ontroerend verslag van een bijna-doodervaring van de soldaat Er.

Ook “gewone ”mensen kunnen totaal onverwachte ervaringen hebben bij sterven en dood. Visioenen waarbij ze worden opgehaald door hun lang gestorven geliefden, een snelle terugblik op het voorbije leven, het gevoel van aanwezigheid van een kracht, plotseling licht.

Soms brengt dat degenen die het meemaken tot geheel nieuwe inzichten; soms ook staat een levens- of geloofsovertuiging in de weg bij het toelaten van deze ervaringen Maakt het je automatisch tot een beter mens of zitten er ook negatieve kanten aan? Hoe ga je om met bijna-doodervaringen van jezelf en van anderen? Staat er iets over in de Bijbel? Valt een leven na dit leven te bewijzen?

Sommige ervaringen van mensen die in een stervensfase verkeren en o.a. de visioenen van Ignatius van Loyola hebben onze wereld en onze geschiedenis voorgoed veranderd. 

Een positief kritische benadering. 

Dr. Edith Plantier uit Amsterdam is emeritus predikant. Zij kreeg bekendheid door haar boeken over pastorale supervisie en over sterven en rouw, waarvan vooral haar proefschrift over Elisabeth Kübler-Ross veel waardering kreeg. Nu zij met emeritaat is werkt zij op freelancebasis. Zij is onder andere regelmatig voorganger in de kerkdiensten in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.  

Donderdag 30 maart: Jan Greven

De journalistiek onder druk: Wat is er de laatste tien jaar met de waarheid gebeurd?

en

Dinsdag 25 april: Rob de Lange over migratie zonder migratiebeleid

Nederland kent vele crises tegelijkertijd. Veel van de problemen raken op de een of andere manier aan migratie, maar dit onderwerp wordt nog steeds in het politieke en publieke debat vermeden. Al snel vliegen de beschuldigingen over een weer: van allochtonenknuffelaar tot xenofobie. De angst om migratie beleidsmatig bespreekbaar te maken leidt er tevens toe dat we geen keuze durven maken over welk soort migranten we in Nederland op de langere termijn nodig denken te hebben én hoe groot we de spankracht van de samenleving inschatten bij het opnemen van grote groepen nieuwkomers.

Rob de Lange is algemeen verslaggever voor het Financieel Dagblad.

---------------------------------------------------

terugblik najaar 2022 met vier avonden 

Donderdag 15 december: Tony van der Togt over de achtergrond van de oorlog in Oekraïne. 

Donderdag 24 november:  Dorien Pessers, hoogleraar Rechtstheorie. Onderwerp:  De geloofsartikelen van de rechtsstaat.

Donderdag 29 september: Hans Hogerzeil, emeritus hoogleraar Global Health in Groningen en ex-directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Donderdag 27 oktober:  Krijn Poppe, landbouweconoom. Onderwerp:  Wek geen valse verwachtingen over de landbouwtransitie. 

---------------

Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en kennissen zijn welkom. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld (per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) evenals een vrijwillige bijdrage,

Let op: 

Het Kerkcafé heeft een ook een eigen website! klik op:  http://www.pgblaricum.nl/ .
Op deze site staan alle aankondigingen en verslagen ook van voorgaande jaren.

Er is in de afgelopen jaren een omvangrijk emailnetwerk opgebouwd waardoor belangstellenden op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Wie tot dit netwerk wil toetreden kan zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier op onze website.

Ons bankrekeningnummer is:
NL20 ABNA 0607 7410 90 ten name van G. van Dijk CJ (vermelding: kerkcafé).

Voor opmerkingen over het programma, ideeën over thema’s en sprekers, en voor andere informatie kunt u terecht bij:

Gert van Dijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 06 531 038 41
Machteld de Hoop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 06 502 028 00