Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

 

Agenda

Wilt u bijdragen aan de collecten?

College van Kerkrentmeesters 
Als u hierop klikt, leest u de collecte-doelen van de komende zondagen in onze Dorpskerk Blaricum. Wilt u specifiek bijdragen aan het doel van een bepaalde kerkdienst, dan is dat mogelijk onder vermelding van de datum van de dag/ doel, liefst voor eind van de maand. Dit i.v.m. de administratie voor de specifieke doelen. U kunt overmaken op onze bankrekening: NL45RABO 0308 4012 39  

College van Diakenen  
Vanaf Pasen collecteren wij weer voor vele verschillende doelen, klik hier voor informatie. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0139807993, dan verviervoudigt onze Diaconie uw bijdrage!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Blaricum heeft besloten de oproep van het kabinet en de PKN om zoveel mogelijk de kerkdeuren gesloten te houden, te respecteren. Kerkdiensten tot en met 9 mei 2021 zullen daarom zonder kerkgangers plaatsvinden. Vanaf 9 januari 2021 mag er bovendien ook geen vorm van zang meer zijn door natuurlijke personen.

Voor de geldende Corona-voorschriften van 8 december 2020: zie hier ons actuele protocol.

Verder is besloten alle toekomstige diensten via online streaming voort te blijven zetten, ongeacht of de kerkdiensten zonder of met kerkgangers zijn.

De diensten zijn rechtstreeks - of op een later tijdstip - te volgen op uw computer, tablet of mobiele telefoon, middels livestreaming: klik op:

www.kerkdienstgemist.nl
   

of:  www.kerkomroep.nl. 

 aankomende diensten.

Zondag 18 april 10:00 uur Mw A. Groeneveld

Zondag 25 april 10:00 uur Ds C. Pumplun

Zondag 2 mei 10:00 uur Ds C. van Dorp

Zondag 9 mei 10:00 uur Ds R. van den Beld

 

De actuele orde-van dienst vindt u hier.

 

Alle vorige kerkdiensten kunt u terugzien en luisteren; klik hier

 

Kijk eens verder op onze website: klik hier  dan wordt aan u uitgelegd hoe u verder kunt "surfen". 

 

 

Er is een Autodienst voor als u niet op eigen gelegenheid naar de zondagse dienst kunt komen.
U kunt in de week voorafgaand aan de kerkdienst, tot vrijdag 12.00 uur zich aanmelden
bij:  Anne-marie de Fouw tel. 035-5336405


Voor de Jeugd zijn er bepaalde activiteiten. Alleen niet tijdens de schoolvakanties.  Zie ook de Dorpskerkjeugdpagina op deze website.

Opvang voor de allerkleinste kinderen is er niet. Maar onder eigen begeleiding kan een lid van uw gezelschap in "de Ark van Noah" (boven de consistoriekamer) met het kleine kind verblijven: daar is speelgoed en een box en u kunt ook de maxi-cosi meenemen. Het is mogelijk op die plek de dienst via de luidspreker mee te luisteren, zie de allerjongsten. Alleen op speciale zondagen is er een zgn. "oppasdienst". 

Ivm. Corona-maatregelen vinden de diensten met een oecumenisch karakter in de Torenhof voorlopig niet plaats. 

 

 




Vivium Torenhof, Torenlaan 22, Blaricum (foto van 28 dec.2020)