Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Cantorij Dorpskerk

De cantorij van de Dorpskerk heeft tot taak de eredienst muzikaal te verrijken. Zij ondersteunt de gemeentezang bij nieuwe liederen, zingt in afwisseling met de gemeentezang vierstemmige zettingen van liederen uit het liedboek en voert naar aanleiding van het thema in de dienst functionele composities uit.

Wekelijks repeteert de cantorij o.l.v. de cantor-organist Peter den Ouden op woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd om ook eens mee te komen kijken. Wilt u ook meedoen? Nieuwe mensen zijn altijd welkom! Onze contactpersonen zijn: Anneke van ’t Hull   035-5255329 of Miny Beuving 035-5315312. Lees ook het stukje: U houdt van zingen!


THEMA-AVONDEN ‘OP HET RAAKVLAK VAN GELOOF EN SAMENLEVING’

Onze bijeenkomsten vinden gedurende het hele winterseizoen plaats, koffie of thee vanaf 19.45 uur, de lezingen starten altijd om 20.00 uur, waarbij wij uitgaan van een verhaal van ongeveer drie kwartier tot een uur, waarna een korte koffiepauze en daarna een vragenronde, rond 22.00 uur wordt afgesloten met een drankje.

U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee..

(geweest) op 19 September over Invloed Islam op onze westerse wereld door prof. Dr. Afshin Ellian, hoogleraar in Leiden 

Velen onder ons zien met lede ogen de veranderende wereld zo om ons heen. In deze onrustige tijden baart met name de rol van de Islam in Europa velen zorgen. Veel vragen zijn er bv. over de onrust die ontstaan is nu weliswaar ISIS “verslagen” is, maar de geest mogelijk toch wijdverbreid binnen de Moslim gelovigen aanwezig is.

Wat te doen met de terugkerende strijders, hun vrouwen en hun kinderen. 

24 Oktober Maas Goote, CEO bij DOB Ecology Foundation 

Het is niet ondenkbaar, dat we een beetje moe worden van de brede aandacht, die ‘het klimaatvraagstuk’ op allerlei manieren krijgt. Wellicht denken we ook, dat het allemaal wel eenbeetje meevalt. Niets menselijks is ons vreemd en de ogen sluiten voor de werkelijkheid….  wie weet daar niet van?
Alleen, als je je ogen sluit, zie je niets. Maar onrustbarende berichten als ‘het Amazonegebied staat in brand’ of ‘nauwelijks bedwingbare branden in Siberië hebben al een bosgebied met een oppervlakte van twee keer Nederland in de as gelegd’ dwingen ons ze open te houden. Wijd open!
Het tempo van de ontbossing van onze planeet is nog nooit zo hoog geweest. Het is niet irreëel of overdreven om te zeggen, dat het mensdom zijn leefomgeving heeft aangetast op een nog nooit eerder in de geschiedenis vertoonde schaal. En het is al langn iet meer een ver-van-mijn-bed-show. Het verlies aan biodiversiteit en de snelle afbraak van ecosystemen wereldwijd raakt ons allemaal. Sterke en gezonde ecosystemen zijn vitale ingrediënten voor het leven en welzijn van alle mensen. Een krachtige gezamenlijke aanpak om het tij te keren is  meer dan urgent. Aan dat ‘gezamenlijke’ontbreekt nog veel, maar het is hoopvol dat er overal in de wereld mensen, gemeenschappen, organisaties zijn te vinden, die met moed en passie en onverstoorbaar doorzettingsvermogen zich inzetten voor herstel en behoud van onmisbare ecosystemen.
Wie zich al jaren intensief met deze materie bezighoudt is mr. M.M. (Maas) Goote. Voor een aantal mensen in Blaricum geen onbekende. Ooit eerder was hij gastspreker op een bijeenkomst van Kerkcafé. Als ceo van DOB Ecology is hij betrokken bij opzet en voortzetting van vele projecten, gericht op maar één doel: een gezonde planeet. Met woord en beeld laat hij ons daarmee kennismaken.

We verheugen ons hem te mogen verwelkomen op 24 oktober!

7 November Dr. Paul Scheffer, hoogleraar Tilburg

30 Januari 2020, Henk Scholte Nordholt, sinoloog en publicist 

Nadere inlichtingen over het hele programma van het Kerkcafé dmv. flyers in de Voorhof  van de Dorpskerk. Ook kunt u informatie opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bij Co Geel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Gert van Dijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 035-6245648.

Er is in de afgelopen jaren een omvangrijk email netwerk opgebouwd waardoor belangstellenden op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Wie tot dit netwerk wil toetreden kan zich opgeven (eveneens) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De bijeenkomsten zijn gratis, al wordt een bijdrage op de avond zelf wel bijzonder gewaardeerd. Ook spontane & digitale donaties zijn altijd welkom; ons bankrekening nummer is: NL20ABNA 0607 741090 tnv. G. van Dijk cj (onder vermelding van: Kerkcafé)

 

Over onze geschiedenis:

klik hierop

(de folder is gebaseerd op uit "Toren in de tijd " Onderstaande teksten ook)

Inleiding

In de 16e eeuw kwam de reformatie in de gooise dorpen maar moeizaam op gang (met uitzondering van Huizen). In 1595 wordt Hillebrandus Cunaeus, op verzoek van Blaricum en Huizen, door de landelijke synode hier als eerste predikant aangesteld.
Bronnen vertellen dat ds. Drogenbroek in 1596 als eerste predikant van Blaricum is aangesteld. Hij was ook verbonden aan Hilversum en Laren. Hier lijkt het feitelijk begin te liggen van de Blaricumse kerkgemeente. Formeel komt Blaricum pas in 1605 los van Huizen. Vanaf dan vormt Blaricum, samen met Laren, een zelfstandige gemeente.

In 1942 krijgt een in de tijd gegroeide situatie feitelijk haar beslag: Laren en Blaricum vormen twee aparte hervormde gemeenten. In de loop der jaren is het contact tussen Blaricum en Laren gebleven. Vooral het laatste decennium is de samenwerking tussen de hervormde gemeente Blaricum en Laren / Eemnes geïntensiveerd.

Nog meer details van de geschiedenis van de 600 jaar dat de kerk bestaat of de 400 jaar dat de gemeente bestaat, kunt u lezen op de volgende pagina's. Ook kunt u mailen met  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.als u aanvullingen of opmerkingen over deze geschiedenis heeft. 


400 jaar gemeente

De reformatie kwam in onze dorpen, wellicht met uitzondering van Huizen, waar men massaal voor de gereformeerde kerk heeft gekozen, maar moeizaam op gang. In 1595 wordt Hillebrandus Cunaeus, op verzoek van Blaricum en Huizen, door de synode hier als eerste predikant aangesteld. In 1605 scheidde Blaricum zich af van Huizen.

Er zijn ook bronnen die vertellen dat de in 1596 als predikant van Hilversum en Laren aangestelde Drogenbroek ook opdracht kreeg om in Blaricum te arbeiden. Hoewel hij merkwaardig genoeg ontbreekt op het predikantenbord, lijkt hier het feitelijke begin te liggen van onze gemeente. Formeel komt Blaricum pas in 1605 los van Huizen en samen met Laren.

Blaricum en Laren vormen tot 1942 één kerkelijke gemeente; in dat jaar krijgt een zo langzamerhand gegroeide situatie feitelijk haar beslag in de vorming van twee aparte hervormde gemeenten.

In de loop der jaren is het contact tussen beide gebleven en vooral het laatste decennium is de samenwerking tussen de hervormde gemeente Blaricum en de inmiddels sow-gemeente Laren-Blaricum-Eemnes geïntensiveerd.

Predikanten vanaf 1595 tot heden

H. Cunaeus gek. van N.Niedorp 1595 vertr.1605
J. Lucas proponent 1605 ontslagén 1606
L. Langius gek. van Diever 1606 naar 0ldemarkt 1609
G. Goethals propt. 1609 naar Hoorn 1619
L. Harderwijk gek. van Ameland 1619 overleden 1638
M. Romswinkel gek. van Oijen 1639 overleden 1658
A. Verlek propt. 1659 overleden 1674
A. Montanus propt. 1675 overleden 1691
G. Ploos van Amstel propt. 1692 emeritaat 1733
A. Ploos van Amstel propt. 1733 naar Oud Loosdrecht 1738
J. Barbas propt. 1738 emeritaat 1774
Th.J. Repellius propt. 1774 naar Wassenaar 1775
A.J Perizonius propt. 1776 naar Ilpendam 1778
H.A. Chevalier propt. 1778 naar Apeldoorn 1781
N. de Wilde propt. 1781 naar Landsmeer 1790
C. Aeyelst gek. van Hem 1791 naar Dokkum 1799
D. Donker Curstius propt. 1800 naar Muiderberg 1801
G.J. van Nouhuys propt. 1801 naar Jisp 1808
J.J.R. Wilree gek. van Grosthuizen 1808 overleden 1823
C.C. van der Straten cand. 1825 emeritaat 1865
E.G. Hoefer cand. 1866 emeritaat 1889
A.W. Hötte gek. van Sittard 1891 emeritaat 1910
D.G.W.L. Röder gek. van Graftdijk 1910 emeritaat 1942
R. van der Mast gek. van Hoogeloon c.a.1942 naar Amsterdam 1947
A.C. Diederiks gek.van Hilversum 1947 emeritaat 1957
W.J.H.Baart gek. van Aruba 1957 naar Leiden (RU) 1970
H.P. Venema gek. van Deventer 1971 naar Hilversum 1977
M.A. de Savornin Lohman van Badhoevedorp 1978 naar Breda 1980
W.C. Verstoep gek. van Oostvoorne 1981 emeritaat 1987
A. W. Berkhof gek. van Hoogland 1987 naar Ermelo 2001
K.E. Biezeveld pred. voor buitengewone werkzaamheden 1991-1996 geestelijke verzorging ziekenhuis Gooi Noord
K. Touwen gek. van Ellecom-De Steeg 2002 naar Arnhem 8/2004
W.G.J. van der Sluijs
emeritus predikant, komt 9/2004
naar Bloemendaal 12/2005
J.Rinzema
pred. van Vianen, 2006
losgemaakt 2014
     

 (uit: "Toren in de tijd", A.W. Berkhof 1996)

Er zijn nog enkele exemplaren van "Toren in de Tijd" te koop in de voorhal van de kerk


600 jaar kerk

Naar alle waarschijnlijkheid was Blaricum rond 1400 al een zelfstandige parochie. In verschillende bronnen wordt 1382 genoemd als begin.

Kort daarna zal er een houten kapelletje verrezen zijn, op de plaats van de huidige kerk.

Op een kaart van 1431 staat de kapel nog niet, maar op de beroemde "Ronde Kaart" van 1520 staat er al een kerk die groter is dan die van de buurgemeenten Huizen en Bussum.

In de oudste klok van onze kerk staat het jaartal 1512. Maar al van daarvoor zijn stukken van de parochie bewaard.

Bij de grote brand van 26 maart 1696, waarbij 34 huizen in de as werden gelegd, werd de kerk zwaar beschadigd, maar weer met voortvarendheid gerestaureerd.

In het begin van de Franse Tijd hebben onder leiding van het gemeentebestuur onderhandelingen plaats over de overname van de kerk door de Rooms-Katholieken, maar deze willen de kerk eigenlijk niet hebben, waarschijnlijk vanwege het vele achterstallige onderhoud.

Begin negentiende eeuw komt de Gereformeerde kerk het gebouw wettelijk toe en blijft de toren bezit van de burgerlijke overheid.

In 1869 volgt een restauratie, mogelijk gemaakt door een door koning Willem III beschikbaar gesteld bedrag. In 1934 vindt de tot nu toe laatste restauratie plaats, waarbij de toren weer open wordt gemaakt naar de kerkruimte en ook de consistoriekamer wordt aangebouwd.

In 1996 werd gelijk met het 400-jarig gestaan van de gemeente, het 600-jarig bestaan van de kerk gevierd.

(uit: "Toren in de tijd", A.W. Berkhof 1996)
Er zijn nog enkele exemplaren van "Toren in de Tijd" te koop in de voorhal van de kerk


Erfgooiersboom

In het voorportaal van de kerk, onder de toren, staat de in 1971 uit een grote eikenboom gesneden Erfgooiersboom. Deze is een herinnering aan een periode van 1000 jaar waarin de Gooise boerenbevolking het gebruiksrecht had van de gemeenschappelijke gronden.

Het gebruik van de gronden gaat terug tot het jaar 968 toen Graaf Wichman II grond schonk aan het vrouwenklooster van Elten. Na 1280 droeg Graaf Floris V van Holland bepaalde gebruiksrechten over aan de bevolking. Deze rechten werden door Graaf Albrecht van Holland formeel geregeld in een officieel stuk uit 1404, bekend als "De eerste Schaarbrief". De mannelijke bewoners van het Gooi, die aan deze brief rechten konden ontlenen wanneer zij van Gooise ouders waren en in het Gooi woonden ("man uit man in het Gooi geboren") noemt men Erfgooiers.

Een roerige periode leidde in 1912 tot de zogenaamde "Erfgooierswet". De vereniging "Stad en Lande van Gooiland" ontleende hieraan haar rechten. Zij bezat als eigendom de gemeenschappelijke heiden en weiden (ruim 3000 hectare).

Hoewel de vereniging in 1968 vierde dat het gebruikrecht op de gronden 1000 jaar bestond, besloten de Erfgooiers in 1970 unaniem tot ontbinding. In 1971 was de liquidatie een feit.

Er is ooit nog een Actie geweest om voor het behoud van de originele Erfgooiersboom een bronzen afgietsel te maken. Dit bronzen afgietsel van de boom staat sinds 1985 bij de muziektent in het centrum van het dorp.

Van deze Actie is een document bewaard gebleven, geschreven door Dr. A.C.J. de Vrankrijker, over Erfgooiers en de “boom van Lanphen” (de Blaricummer beeldhouwer Gerardus Lanphen).

Een foto van de originele boom (toen nog op de locatie van de huidige ‘Roeper’) en ook de tekst uit het document zijn hier in te zien.

(verdere bronnen o.a.: een verkenning door Stad en Lande van Gooiland, Stad en Lande Stichting 1987)


Verdere Geschiedenis

HEIenWEI483 Het ontstaan van Blaricum (1)
HEIenWEI484 Het ontstaan van Blaricum (2)
HEIenWEI485 Blaricum en de grote brand van 1696

door dhr. Sybert Blijdenstein
(met toestemming overgenomen)

De Dorpskerk vindt haar kerkmuziek uitermate belangrijk.

 Peter den Ouden, organist en dirigent van de Cantorij.

“Als kerkmusicus sta ik ten dienste van de liturgie”

Voor mij is het een bijzonder voorrecht om in de Dorpskerk van Blaricum te mogen spelen. Allereerst vanwege de stijlvolle liturgie en de bijzondere sfeer tijdens de diensten, waarin de samenwerking met de predikant - en ook met de Cantorij - altijd tot inspirerende momenten leidt. Ten tweede is het mooie Flentrop-orgel het orgel waarop ik in 1961 mijn eerste orgellessen ontving van de toenmalige organist Rutger van Mazijk. Het is een heel bijzonder gevoel daarop weer terug te keren. 

Als kerkmusicus sta ik graag ten dienste van de liturgie en probeer de orgelsolo’s tijdens de dienst aan te laten sluiten bij de schriftlezingen en de overdenking. Op die manier kan muziek een extra dimensie toevoegen en geeft het de organist de gelegenheid prachtige composities uit ‘eeuwen der orgelliteratuur’ tot klinken te brengen.

 

 Hendrika Veerman, organist.

Is sinds de zomer van 2005 organist van de Dorpskerk. Hendrika heeft Orgel en Schoolmuziek gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium. Tevens behaalde zij het diploma Muziek op Schootdocent via het Conservatorium van Amsterdam en behaalde zij het diploma dirigent MDO.

Momenteel is zij werkzaam als vakleerkracht muziek aan een basisschool in Almere en als muziekvakleidster op twee kinderdagverblijven. Zij heeft een eigen Muziek op Schootpraktijk in Huizen, waar zij kindjes tot 4 jaar lesgeeft met de ouder of verzorger erbij. Daarnaast is zij docent aan de docentenopleiding Muziek op Schoot.

Buiten dit werk is zij ook organist van de Oude Kerk in Huizen, is zij dirigent van een gemengd koor in Bunschoten-Spakenburg en geeft zij piano - en orgelles.

 

 

 Margreet Veerman, leerkracht en dirigente

Margreet studeerde Schoolmuziek aan het Hilversums Conservatorium, welke zij succesvol heeft afgerond. Ze geeft les als vakleerkracht Muziek op de Minister Calsschool in Naarden. Ook geeft zij privé blokfluit -, keyboard- en pianoles. Sinds 1988 is Margreet dirigente van diverse koren.

Haar grote passie is gospelmuziek. In deze muziek worden het christelijk geloof en hedendaagse muziek op aansprekende wijze samengevoegd. Met de gospelgroepen The Continentals, The Young Continentals en The Continental Kids heeft zij vele concerten gegeven in binnen- en buitenland.

Margreet is ook dirigent van 40+ Gospelkoor ‘Good News’ en Seniorenkoor ‘De Lofstem’, beiden uit Huizen. Ook was zij 10 jaar dirigente van de jongeren koren "Piccolo" en "Shine" in onze kerk. Margreet heeft in 2017 de muzikale begeleiding voor de Kerstmusical gehad en blijft in contact met onze kerk.

 

De Dorpskerk huist in een prachtig vroeg gotisch 15e eeuws kerkgebouw, gelegen midden in het fraaie dorp Blaricum, aan de doorgaande weg, naast het Oranjeweitje. Hoe oud is de kerk? Waarschijnlijk was Blaricum rond 1400 al een zelfstandige kerkelijke parochie. Verschillende bronnen noemen het jaar 1382 als begin. Begin 1400 zal er op de plaats van de huidige kerk een houten kapelletje verrezen zijn. Op een kaart van 1431 staat de kapel nog niet. Maar op de beroemde ‘Ronde Kaart’ van 1520 staat de Blaricumse kerk, een kerk die groter is dan die van de buurgemeenten Huizen en Bussum. In de oudste klok van de Dorpskerk staat het jaartal 1512. Oudere gedeelten van de kerk zijn nu nog te zien.

Bij de grote Blaricumse brand van 26 maart 1696, waarbij 34 huizen in de as werden gelegd, werd de kerk zwaar beschadigd. De kerk werd na de brand met grote voortvarendheid gerestaureerd. In het begin van de Franse Tijd hebben waren er, onder leiding van het gemeentebestuur, onderhandelingen met de Rooms – Katholieken over de overname van de kerk. Deze willen de Dorpskerk eigenlijk niet hebben, waarschijnlijk vanwege het vele achterstallige onderhoud. Begin negentiende eeuw komt de Gereformeerde kerk het gebouw wettelijk toe. De toren blijft tot op de huidige da
g eigendom van de burgerlijke overheid.

In 1869 volgt een restauratie, mogelijk gemaakt door een door koning Willem III beschikbaar gesteld bedrag. In 1934 vindt de tot nu toe laatste restauratie plaats. Hierbij wordt de toren weer open gemaakt naar de kerkruimte. Ook de consistoriekamer wordt in 1934 aangebouwd. Architect is de beroemde Theo Reuter.

Meer over het orgel
De kerk heeft een prachtig pneumatisch Flentrop orgel (foto 2, zie hierboven), gebouwd in het jaar 1934. Het is een concertorgel met een stevige romantische klank en een goede klankopbouw.

(foto 3) Het orgel bestaat uit drie gedeelten: het werk voor het eerste klavier met drie soorten stemmen: een Prestantenkoor, een Fluitenkoor en de Trompet, het werk voor het tweede kalvier met de Hobo, de Gamba en een vijftal fluitregisters, en het werk voor het pedaal met twee basstemmen, de Cello en een zachtere hoge fluit. In totaal zijn er 22 stemmen. Het orgel leent zich niet alleen voor de eredienst, maar ook zeer goed voor concerten.Nadat in 1870 het eerste orgel (een kabinet orgel met een bescheiden klank, geen foto daarvan) in de Dorpskerk te Blaricum was geplaatst, wilde men met de restauratie van de kerk te Blaricum in 1934 een nieuw orgel aanschaffen. Orgel adviseurs werden de Hilversumse organist Groothengel en de uit Laren afkomstige organist van Wilgenburg. Zij kwamen uiteindelijk met de firma Flentrop overeen het orgel te bouwen.

Het huidige Blaricumse kerkorgel is aldus ontstaan in een tijd van veranderende opvattingen over de orgelbouw. De beide orgeladviseurs stonden echter nog wel met beide benen in de romantische orgel bouwtraditie. Zo werd hier voor een concertorgel gekozen, waarop vele klankmogelijkheden waren en waarbij men vasthield aan een romantische stevige klank. Toch moest het orgel ook voldoen aan de eisen van die tijd, vandaar enkele stemmen die meer overeenkwamen met de klanktraditie uit de Barok. Hierbij heeft men echter naar een goede klankopbouw gestreefd en niet naar een aantal afzonderlijk fraaie geluiden. Dus een palet met goed mengbare klankkleuren.

Lees ook het krantenartikel uit 1935 over het orgel.

Het front van het orgel is gemaakt n.a.v. een ontwerp van architect Theo Reuter, die ook de ingrijpende kerkrestauratie in 1934 voor zijn rekening heeft genomen.

(in het volgende blok >> kunt u de Dispositie van het orgel bekijken)