Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Inmiddels ligt de paastijd van dit jaar alweer achter ons en kijken wij terug op een indrukwekkende diensten-cyclus. Die begon met de avonddiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, gevolgd door een Paaswake op Stille Zaterdag. Daarin werd de nieuwe paaskaars brandend binnengedragen en verlieten de deelnemers de kerk met brandende kaarsjes, wat door velen als zeer sfeervol en inspirerend werd ervaren. Op Paasmorgen was er tot slot de Paasdienst.
Alle diensten kregen een bijzonder tintje door de medewerking van musici, de cantorij en de bijdragen van individuele gemeenteleden. Alle werden goed tot zeer goed bezocht, met traditiegetrouw de Paasdienst - die met een kinderdienst werd gecombineerd - als koploper.
De serie groothuisbezoeken, waarover in de vorige Onderweg werd bericht, werd afgesloten. De bijeenkomsten genoten een dusdanig grote belangstelling dat is besloten ze ook de volgende jaren weer te laten plaatsvinden.
Verheugend is dat de problemen met het streamen van de diensten lijken te zijn opgelost. Na de coronatijd is de belangstelling voor het online volgen van diensten groot gebleven. Hopelijk kunnen al die mensen die op deze manier de diensten in de Dorpskerk bijwonen, dit in de toekomst ongestoord blijven doen.
Intussen wordt er al weer druk gewerkt aan wat er komen gaat. We bewegen ons richting Hemelvaart en Pinksteren. In juni staat er een vrijwilligersavond gepland en in juli zal er in principe weer gefietst worden met Oekraïners.
Over dit alles en meer zult u later nader worden geïnformeerd.

Bas Reitsma, voorzitter

 

Fijn was het om na de dienst van zondag 22 mei waarin drs Jan Greven voorging van gedachten te kunnen wisselen in de tuin van ’t Achterom met betrekking tot de vraag in de preek: ‘Heb je iets aan je geloof bij de waslijst aan zorgen en spanningen, die de wereld momenteel met zich meedraagt? Oorlog in Oekraïne, angst voor ziekten terwijl we net uit de pandemie zijn, de recessie…. Zitten we bij de pakken neer óf…. Jan Greven haalde aan dat in het evangelie van Lucas 8x gesproken wordt over ‘wees niet bang!’ zoals de engel sprak tegen de moeder waarvan het meisje overleden was. Als we zeggen: de liefde van de moeder is sterker dan de dood van een kind (voor enkelen in onze gemeente heel toepasselijk op deze dag!) dan kom je als Jezus volgt, iets hemels tegen. Laten we dus vooral blijven uitwisselen wat onze gedachten zijn, genietende in de zon in de tuin van het Achterom!

En onder de Zegen van onze Heer verwelkomen we een aantal nieuwe vrijwilligers: Diederik Westerhuis bij de ontvangstcie., Francisca Heijnen en Adriënne Zeilstra bij het koffieschenkteam, Wim Heijnen en Tjeerd Hoekstra bij de terrasdienst én maar liefst twee nieuwe wijkcontactpersonen: Beatrijs Bulder voor de Blaricummermeent (ze vervangt Tiny de Wit) en Marianne Ende neemt eind juni de wijk Eemnes van Anne-Marie over; Anne-Marie neemt de wijk Dorp West 2 over van Elly André de la Port. Dank aan allen die onderdeel willen zijn van het ‘Werk voor de Kerk’!!

Wellicht heeft u deze zomer contact met Oekraïens- of Russisch-sprekende vluchtelingen in ons dorp. Misschien hebben ze behoefte aan woorden van bemoediging in de eigen taal. Trans World Radio heeft veel audio en websites beschikbaar. Kijk op http://www.twr.nl/ua voor een overzicht van de diverse luistermogelijkheden.

Namens het Consistorie wens ik u een gezegende zomer toe.
Anne-Marie de Fouw

Voor een van de dertig wijk-contactpersonen in de Dorpskerk zoeken we een vervanger voor een wijk in Blaricum-Dorp.
Het gaat om Dorp West 2, straten: ’t Witzand, Holleweg, Naarderweg en begin van de Huizerweg.

Als Wijkcontactpersoon maak je deel uit van de werkgroep wijkCP’s, die elkaar driemaal per jaar ontmoeten rond geloofsopbouwende thema’s en anderzijds ben je aanspreekpunt voor gemeenteleden in jouw CP-wijk. Lijkt het je iets deel uit te maken van deze pastoraatsgroep, neem dan contact op met een van de ouderlingen.

Namens het consistorie,
Anne-Marie de Fouw

Met degenen die voor lange of korte tijd in het ziekenhuis opgenomen waren (de heer Westerdijk, Gé van der Woude en Frits Baan) blijft het hopelijk goed gaan. Wellicht verandert je leven daardoor net iets meer dan dat dit bij ons allen het geval is, nu de wereld meer en meer open is gegaan.

Wat ga je veranderen na de afgelopen periode? Andere levensstijl, misschien verhuizen, andere baan, meer tijd nemen voor …? Vanwege de kerkbalans hebben de wijkcontactpersonen ook weer velen gesproken, wellicht nieuwe gezichten ontmoet. Bent u/ben jij ook zo benieuwd wat we allemaal weer met elkaar gaan ondernemen? Als we lezen: ‘En nu, wat verwachten wij?’ kunnen we dan zeggen: ‘Mijn hoop, die is op U!’? Want als je God betrekt in je leven, bij je activiteiten, worden het fijne en gezegende plannen. En dan komen er soms ook nieuwe gemeenteleden op ons pad. Die misschien wel gedoopt willen worden! Mensen die aan onze deur kloppen nu we weer helemaal gastvrij kunnen zijn.

De lente is in aantocht. We mogen rennen, springen, dansen, opstaan én doorgaan. Wat heerlijk, doet u ook mee?

Wijkcontactpersonen:
Iedereen die gemeentelid is, vriend van of zich verbonden voelt met de Dorpskerk, valt onder een wijkcontactpersoon. Die valt weer onder een van de vier ouderlingen die we hebben. Dit betekent dat we vier pastorale gebieden onderscheiden met elk evenveel pastorale eenheden. De indeling van de teams is als volgt:
Team 1: Wil Vooijs met de wijken Dorp Noord 1 t/m 5; Dorp Oost 1 en 2.
Team 2: Anne-Marie de Fouw met de wijken Dorp Zuid 1 t/m 5; Bijvanck Oost 2, 3 en 5; wijk Eemnes.
Team 3: Aliëtte van der Wal met de wijken: Huizen 1 t/m 4; wijk Laren en wijk Buit (=overige woonplaatsen).
Team 4: Jantien Oldenziel met de wijken Dorp West 1 en 2; Bijvanck West 1 t/m 5.
Alle ouderlingen hebben de wijken BO6 t/m BO8 (=Blaricummermeent) als aandachtsgebied. Elders op deze website vindt u bij ‘De Gemeente’ tab ‘Consistorie’ een overzicht van welke straten tot welke wijk behoren.

Namens het consistorie, met een hartelijke groet, Anne-Marie de Fouw

Na de introductie van ds. Zeilstra is de kerkenraad druk bezig geweest met de invulling van vacatures en met uitbreiding van de colleges. In Onderweg van november 2021 heeft u kunnen lezen dat de vicevoorzitter van de raad, Willem van Someren Gréve, de voorzittershamer tijdelijk had overgenomen van de in november 2021 teruggetreden Annette Horsman. Volgens het reglement van de Protestantse Gemeente te Blaricum besluit de kerkenraad jaarlijks over de bezetting van het ambt van voorzitter, vicevoorzitter en scriba. De kerkenraad deed dit in haar vergadering van 16 december 2021.

Daar werd bepaald dat ondergetekende zich vanaf 1 januari 2022 voorzitter mag noemen. De vicevoorzitter en de scriba hebben zich bereid verklaard om hun ambtstermijn met ingang van 1 januari 2022 met een jaar te verlengen. Aan de invulling van een aantal andere vacatures wordt nog gewerkt.

Op 12 november 2021 werd in de dienst afscheid genomen van ds. Arie de Boer, die het pastoraatswerk voor zijn rekening nam gedurende de periode dat de gemeente geen vaste predikant had. Aan het verzoek aan de gemeente om bij te dragen aan het afscheidscadeau, een cheque voor een reis naar Israël, is met groot enthousiasme gehoor gegeven. We kunnen dit interpreteren als waardering voor de betrokkenheid waarmee Arie zijn taak uitvoerde. De gedachte aan een ander soort afscheid werd levend gehouden in de gedachtenisdienst op 21 november 2021.

Ter nagedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar werden kaarsen aangestoken; bij de uitgang werden rozen aangeboden.

Een aantal recente besluiten en activiteiten ademt de geest van het in 2021 geredigeerde beleidsplan. Intern werd in navolging van het plan besloten het moderamen opnieuw en in afgeslankte vorm in te voeren. Extern richtte de gemeente zich ook op de niet-kerkelijke omgeving. Zo werd vanuit de kerk medewerking verleend aan een bezinningsavond van de Rotary op 14 december 2021. De kerkenraad onderstreepte het belang van het blijven faciliteren van het Kerkcafé, dat tijdens thema-avonden een brede groep belangstellenden van binnen en buiten de kerk in contact brengt met belangrijke actuele discussies.

De recente – zwaardere – lockdown zette een streep door de rekening van het fysieke kerkbezoek. We werden weer genoodzaakt terug te vallen op gestreamde diensten. Ook de kerstperiode werd hierdoor getroffen, maar de inzet van een panfluitiste op kerstavond en van de cantorij op eerste kerstdag gaven toch nog een feestelijk tintje.

Hetzelfde gold voor de aanvankelijk op 16 december 2021 in de kerk geplande Kerstsamenzang, die nu online te beleven was. Ook in deze periode richtte de kerk zich met een diaconale kerstactie naar buiten: alle bewoners en personeelsleden van het nieuwe Sherpa-huis in de Blaricummer Meent kregen een attentie. Helaas kon deze niet persoonlijk worden uitgedeeld, maar alleen aan de ingang worden afgeleverd. Desalniettemin valt uit de reacties af te leiden dat de actie werd gewaardeerd, evenals overigens de kerstgroet, die al eerder door de contactpersonen bij gemeenteleden was bezorgd.

De gemeente wist dus aan de omstandigheden aangepaste contactgelegenheden aan te bieden. Om deze uit te breiden wordt de mogelijkheid onderzocht hier via een vlog op de website van onze gemeente een extra periodiek contactmoment aan toe te voegen. Zo begint een nieuw jaar met beperkingen. Gezien de ervaringen van de afgelopen twee jaar lijkt echter de hoop gerechtvaardigd dat de maatregelen binnen afzienbare tijd weer zullen worden versoepeld. Dan kan waarschijnlijk ook het kerkbezoek weer worden opgevat.

Bas Reitsma, voorzitter

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39.

Ook zijn er mogelijkheden tot fiscaal aftrekbare giften, raadpleeg daarvoor onze pagina over de ANBI