Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Zo’n vreugde als de eerste christenen ervaarden, toen ze de heilige Geest hadden ontvangen met Pinksteren en zij met steeds meer gelovigen bijeen konden zijn, zo’n ‘heerlijk’ gevoel hadden we ook toen we weer met elkaar naar de kerk gingen! Dat je niet alleen tegen de camera ‘praat’, maar echt anderen in de banken ziet zitten! We kunnen dankbaar zijn, dat er steeds meer mag. Laten we wel bedenken dat nog niet iedereen gevaccineerd is!  Laten we elkaar vertellen welke nieuwe ideeën we hebben opgedaan het laatste jaar. En hebben we hierbij inspiratie van God ervaren, en zo ja, hoe dan?  Geef het door!

Wat werkgroepen zijn gestart, eerst vooral t.b.v. de kerkdienst: welkomcie., collectanten, koffieschenkgroep en een groepje, die bij zonnig weer tafels buitenzetten op ’t Achterom om na de dienst met elkaar door te kunnen praten. Komt u ook eens langs? Vanaf half juni gaat elke zonnige vrijdagmorgen cie.Kruispunt ook weer starten met Koffiepunt van 10-12u. Weet u welkom! Soms zullen we ook een thema bespreken en zal ds. Arie de Boer in ons midden zijn! Er is een bijeenkomst gepland voor de wijkcontactpersonen; we hebben nog wat andere plannen, maar niet alles kan tegelijk. Voorlopig hebben we elkaar veel te vertellen; laten we daar de tijd voor nemen. Boeken bespreken, muziek beluisteren, wandelen bij de Tafelberg, het komt er echt ook allemaal aan. Houd u de orde van de dienst in de gaten! Laten we nu eerst vooral meeleven met elkaar.

Namens het consistorie wens ik u de Vrede van God,
Anne-Marie de Fouw

Hopelijk mag,
de kerk binnenkort weer,
voor kerkgangers open!
Wat een FEEST zal dat zijn!!!!
En dán gaan we op weg naar: Pinksteren!!

GEEST VAN HIERBOVEN, LEER ONS GELOVEN
HOPEN LIEFHEBBEN DOOR UW KRACHT.
HEMELSE VREDE DEEL U NU MEDE
AAN EEN WERELD DIE U VERWACHT…

Pinksteren, de dag dat we gedenken dat over ons de Heilige Geest werd uitgestort. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook het gevoel. Je hoort ook wel: ‘in vuur en vlam staan’. De eerste christenen ervaarden plotseling ‘vol’ te zijn met God. Laatst in de consistorieverg. lazen we in een dagboek van Sarah Young: ‘Dank Mij voor het geschenk van mijn vrede; een geschenk van zo’n enorme omvang, dat je de diepte en breedte ervan niet kunt bevatten…’.
De Heilige Geest wordt ook wel vergeleken met een duif, die neerdaalt en vrede brengt.

Laten we door Pinksteren vooral beseffen dat we samen een kerkgemeente vormen, wáár we ons ook bevinden. Zoals we mogen delen in het verdriet van hen die ziek of rouwende zijn, we denken hierbij speciaal aan degenen die een geliefde moeten missen, zo mogen we ook delen in de plannen die we tezamen maken om elkaar weer te gaan ontmoeten. Want zoals velen al lange tijd hopen dat de kerk opengaat, zo willen anderen plannen ten uitvoer brengen. Door misschien een koffie-ochtend voor senioren of een thema-middag voor contactpersonen, een bijbelkring, gezamenlijk wandeling met ontbijt etc. te organiseren. Eerst maar samen komen in de kerk, we doen er als kerkenraad alles aan om dat te realiseren! De een gevaccineerd en de ander nog niet. Laat God de inspiratiebron zijn voor onze toekomst, waar ook vrijwilligers zich aanmelden om een taak op zich te nemen, bijv. in de welkomstcie. óf wie weet voor de kerkenraad? God heeft een plan met de Dorpskerk, anders waren we nooit tot op hier gekomen.

Namens het consistorie wens ik u de vrede van God,
Anne-Marie de Fouw

Op de avond van het schrijven van deze ‘boodschap vanuit de kerkenraad’, hielden premier Rutte en minister de Jonge hun zoveelste persconferentie over de coronamaatregelen.

Hoezeer zij ook liever met een positieve boodschap hadden willen komen, was, zoals al te verwachten viel, de boodschap dat de beperkingen verlengd worden. Dus nog steeds geen volle kerk en zeker geen gezang. De kerkdiensten middels streaming en niet te vergeten de kerktelefoon trekken veel kijkers en luisteraars. Dat is wellicht voor velen een troost, al is het een schrale. Het mooie is ook dat door de goede inzet van onze koster Rob Hoogedoorn en van Harry van Schaik de eredienst begeleid kan worden met oude, opgenomen muziek en zang. Muziek van ons eigen orgel en zang van onze eigen gemeente en cantorij.  

De kerkenraad is deze periode eenmaal middels een digitale teams- vergadering ‘bijeengeweest’. Inloggen
bleek soms lastig. We hebben de periode met de interim predikant nabeschouwd en onze tevredenheid uitgesproken over de bereikte resultaten:
- een nieuw gemeenteprofiel,
- een nieuw beleidsplan en een nieuw profiel voor de te beroepen predikant.
Ook de voortgang van de beroepingscommissie, een lijst van gastpredikanten en tal van andere dagelijkse zaken de gemeente betreffende werden besproken.

Op zondag 21 maart hebben we, nu in persoon, afscheid genomen van ds. Cees Hendriks.

Ten slotte kan ik nu mijn interim taken terug overdragen aan Annette Horsman, die de rol van voorzitter weer op zich heeft genomen.

Namens de kerkenraad, Willem van Someren Gréve

Tegenstrijdige signalen maken het voor de kerkenraad niet eenvoudig om een besluit te nemen omtrent de kerkgang en (beperkte) zang tijdens de eredienst. Ons bereiken verzoeken om soepeler met de coronaregels om te gaan en weer gemeenteleden toe te laten. De geringe mogelijkheden tot ventilatie, de wat oudere leeftijd van onze kerkgangers en het feit dat de vaccinatie in onze regio nog maar beperkt plaatsvindt, maken zo’n keuze niet eenvoudig. Vooralsnog wachten wij op de nieuwe instructies van de regering eind maart om te bezien of wij het coronaprotocol voor onze gemeente kunnen aanpassen. Zie daartoe ook onze website.

Goed nieuws is dat wij het formele akkoord hebben ontvangen van het CCBB om een predikant te kunnen beroepen voor een aanstelling van 80%. Onze beroepingscommissie kan nu actief op zoek gaan. Nogmaals willen wij allen erop wijzen dat suggesties voor potentiële kandidaten welkom zijn bij de beroepingscommissie. Een briefje aan de secretaris, René de Fouw, in de brievenbus van de kerk is voldoende.

Door sneeuw en ijzel lukte het niet op 7 februari afscheid te nemen van ds. Cees Hendriks. Als de weergoden ons dit keer gunstig gezind zijn geweest, hebben we hem in de eredienst van 21 maart wel in persoon kunnen danken voor het vele werk dat met zijn begeleiding is verricht.

Ten slotte het goede nieuws dat Annette Horsman ons heeft laten weten dat zij per 1 april (en dat is geen grap) weer het voortouw zal nemen van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad, Willem van Someren Gréve

Margot Cornelis en Mieke Bleys hebben begin maart een nieuwsbrief gemaakt. Zo blijven we bij wat er gaande is rondom de Dorpskerkgemeenschap.

En wat doen wij allemaal ondertussen vreselijk ons best om niet al te veel te doen! Je kunt niet even gauw een cadeautje halen bij de boekwinkel en het laten inpakken, we bestellen en kerken nog steeds online. Maar we kijken ernaar uit elkaar weer te ontmoeten!
Wát is je drijfveer om tot dat moment komt, dit vol te houden? Niet op visite gaan, niet gezellig wandelen met een groepje bij de Tafelberg, niet naar school, geen vriendenclub over de vloer (wel wat sporten gelukkig), geen activiteiten etc. Houden we dit vanzelf vol of voel je kracht van God die je bijstaat? Ben jij of je naaste geveld door het virus? Heb je andere klachten en voel je dat je krachten afnemen? Heb je onlangs een geliefde moeten loslaten? Voor ons allemaal is God er. En Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft, zal leven!’ Laten we daaraan denken in deze veertigdagen-coronatijd.

Dit jaar wordt op Witte Donderdag op TV The Passion uitgezonden met het thema ‘Ik ben er voor jou’! Onze dorpsgenote Anita Witzier zal er live verslag van doen in Roermond. De kerkdienst in de Dorpskerk gaat die dag niet door, dus we kunnen allemaal kijken!
Op Witte Donderdag wordt het laatste Avondmaal met Jezus herdacht, de dag erna Goede Vrijdag zijn kruisiging en dat Hij voor ons stierf, om onze zonden weg te nemen en in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag zijn er miljoenen christenen die thuis een Paaswake houden om te herdenken dat Jezus in het graf  lag en op de 3e dag, Pasen, is opgestaan uit de dood. Daarom dragen we op Paasmorgen een nieuwe Paaskaars binnen ten teken dat we mogen léven en dat Jezus het Licht der wereld is, dat altijd bij ons is.

Namens het consistorie een gezegend Paasfeest gewenst,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Vanouds is de Epifanie een periode om een feest als Kerst te laten bezinken en de verhalen te lezen over het leven van Jezus. Daarna bereiden we ons in 40 dagen voor op het volgende feest, Pasen.

Daar naar toegroeien kan met een 40-dagenkalender als mooie leidraad. Met gevarieerde teksten, oneliners, verhaaltjes, overdenkingen, gedichten en gedachten, liederen en recepten, is deze voor € 5 te verkrijgen via Henk Aertsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

We leven mee met de geliefden en vrienden van onze gemeenteleden die heengingen en wensen hen God’s kracht toe bij de open plaats die zij achterlaten.

Onze zieken zijn een gemeentelid, die geschept werd door een auto met gevolg een lichte hersenschudding; een persoon die door gladheid een bovenarm brak; en iemand die langzaam aansterkt in een Haarlems verpleeghuis en dan allen die door het ouder worden helaas ook steeds meer beperkingen tegenkomen. We bidden u allen als de artsen geen behandeltraject meer weten, dat jullie gezegend worden met mooie momenten!

Dank aan Thuiszorg en mantelzorgers om zovelen heen; jullie zijn bijzonder!

Tijdens de kerkbalans spraken wat jongeren hun bezorgdheid uit over het alleen maar online studeren, dat het zo saai is. Inderdaad lijkt er soms ‘niets nieuws onder de zon’, zoals het bijbelboek Prediker 27x aangeeft! Maar gelukkig zijn er toch vaccins gevonden, ik heb daar weleens aan getwijfeld. Maar aan God nooit, Hij is er altijd.

Op weg naar een andere wereld wens ik ons allen met de woorden van Paulus genoemd in Galaten 5:22-23: “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” in de veertigdagentijd.

Namens het consistorie, Anne-Marie de Fouw

 

Terwijl ik dit schrijf (10/02), kijk ik uit op een zonovergoten tuin, volledig bedekt met een dikke laag sneeuw. Wat kan een mooi uitzicht een positief effect hebben op het gemoed. Je wordt er blij van ondanks alle beperkingen die vanwege het coronavirus aan een ieder worden opgelegd, met vaak ernstige gevolgen. 

De afgelopen maand is het moderamen noch de kerkenraad (fysiek of zoom-wise) bijeengeweest. Wel heeft op 8 januari een ontmoeting plaatsgevonden met de classispredikant, ds. Peter Verhoef, de interim predikant, ds. Cees Hendriks, Annette Horsman en ondergetekende. Dit omdat nu de opdrachten van de interim predikant voltooid zijn, te weten een nieuw profiel van de gemeente, een nieuw beleidsplan en een profiel van de te beroepen predikant. Ds.Verhoef prees de tot stand gekomen stukken en verklaarde dat het breed moderamen akkoord gaat met een beroeping door de  Protestantse Gemeente te Blaricum. We zijn nog in afwachting van een definitief besluit door het Classicale College
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) over het percentage dat een toekomstige predikant kan werken.
Middels het digitale verkeer is nog wel het werkplan voor de te beroepen predikant vastgesteld. Ook zijn de brief en de folder behorende bij de kerkbalans vastgesteld. Die zijn inmiddels bij de gemeenteleden bezorgd. Ophalen zal dit jaar niet door de contactpersonen plaatsvinden. Men is verzocht per mail of per postte antwoorden.

Op zondag 7 februari stond ds. Cees Hendriks op het rooster om in de eredienst voor te gaan, waarbij tevens afscheid van hem genomen kon worden als interim predikant. Code rood betekende dat op het laatste moment een vervanger moest worden gezocht, die we bijna vanzelfsprekend vonden in de persoon van Petra Barnard. Fantastisch zoals zij dat met blij gemoed oppakte! Een kort woord van dank bereikte Cees wel middels de streaming van de dienst. Op een later geschikt moment zullen we nogmaals afscheid van hem nemen.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve

Sinds het schrijven van het vorige verslag zijn we tweemaal bijeen geweest. Nu het gemeenteprofiel, het beleidsplan en het profiel voor de te beroepen predikant zijn vastgesteld (deze documenten zijn te vinden op onze website), hebben we ons in deze twee sessies onder andere gebogen over namen van gemeenteleden die bereid zouden kunnen zijn in de beroepingscommissie plaats te nemen. Dit is gelukt. We hebben deze  personen benaderd en de commissie is al een keer samengekomen om elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken. In de komende kerkenraadsvergadering wordt het werkplan voor de predikant vastgesteld.
De zes leden van de beroepingscommisie zijn: de dames Jacobien van Dijk, Cora Rebel en Wil Vooijs en de heren René de Fouw, Jaap Kos en Bas Reitsma.

Hier wil ik nogmaals herhalen wat we op de gemeenteavonden ook al hebben gezegd: indien u, als lid van de gemeente, graag een predikant op de lijst geplaatst wilt zien waaruit we een keuze moeten maken voor beroeping, laat u dit dan weten aan een van de leden van de commissie weten.

Ondertussen hebben we kunnen genieten van de erediensten en de kerstdiensten via streaming (kerkdienstgemist.nl). Het is wel erg wennen om dit thuis aan de keukentafel of lui zittend in de zitkamer te beleven. Het zingen, zonder de directe ondersteuning van je medekerkgangers, klinkt soms wat kaal. Toch heb ik veel waardering voor de manier waarop de diensten op Kerstavond en Kerstmorgen werden gehouden en door Petra Barnard werden voorgegaan. Beide zijn het terugkijken meer dan waard.

Verder waren er geen vermeldenswaardige onderwerpen en rest mij u allen een zeer voorspoedig, gezond en goed nieuwjaar te wensen.

Namens de Kerkenraad
Willem van Someren Gréve


Heeft u ook genoten van de Kerstdiensten? 

Heeft u ook genoten van de Kerstdiensten? Met de sopranen, fluitisten, voorganger ds Petra Barnard en onze organisten? Wat waren het sfeervolle diensten ondanks de lock-down! Wellicht heeft ook u via de livestream deze diensten meebeleefd? Met dank aan de kerkrentmeesters die dit mogelijk maakten!
Vandaag is het Driekoningen. Net als er toen kostbare geschenken waren: Goud, Wierook en Mirre ontvangen ook wij vanaf vandaag een kostbaar geschenk: een vaccin tégen een ziekte die ellende met zich meebrengt, zoals eenzaamheid, zodat we straks weer allen mógen leven, zoals God het heeft bedoeld.
Dan kunnen we weer plannen maken, want hoe graag we nu ook kerkdiensten met kerkgangers, kerkcafé, koffiepunt en cantorij bijeenkomsten willen opstarten, het kan gewoon niet gerealiseerd worden! Laten we verstandig blijven, alleen samen bestrijden we Corona. Dus lieve mensen, houd vol! Tot nog toe bleken weinigen van ons het virus te hebben opgelopen, wat fijn is, ook Claar Kuyt is weer terug in haar huis. Vreugde was er bij echtpaar Veerman-Franssen ivm. hun 60 jarige huwelijk en echtpaar Effrink-de Graaf 50 jaar gehuwd. We mogen deze dagen ook dankbaar zijn dat operaties zijn gelukt.We bidden om kracht voor mensen in rouw. We denken aan hen die herstellende zijn van een val in huis of door een fietsongeluk.

Voor het Oude Dorp zoeken we tijdelijk voor driekwart jaar een contactpersoon voor de omgeving tussen Torenlaan en Noolseweg evenals voor de wijk Blaricummermeent omgeving Adama van Scheltemalaan. Draag iemand voor of meld uzelf gaarne aan bij een van de ouderlingen, mag ook per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Namens het consistorie wens ik u een gezegende start van 2021 toe.
Anne-Marie de Fouw

Heeft de Adventsperiode u gebracht wat u ervan verwachtte? Heeft u tussen de kerstversieringen op zolder ook nog een klein stalletje voor onder de boom gevonden? Jaren geleden kregen wij er een van een katholieke vriendin uit het dorp, omdat dit in haar vaderland belangrijk is. Het samen delen van gebruiken, verbindt. Het samen delen van dagelijkse zaken verbindt en het samen delen van je geloof verbindt. Je vindt elkaar aan de basis, in die stal, waar het allemaal begon. Het thema van Open Deur is deze Kerst: “Licht in onze ogen” – Bezield en bewogen! Er voor elkaar zijn. Dat kan door met een stuk kerstkrans in een doosje bij iemand op visite te gaan om even met elkaar van gedachte te wisselen wat Kerst inhoudt, want waar twee of drie in Mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden (Matthéüs 18:20). Ook nu!

Om kracht bidden we voor onze gemeenteleden (de namen worden ivm privacy niet op de website genoemd).

Laatst spraken we op onze gemeente-avond over het beleidsplan en werd gemijmerd over ‘de Dorpskerk als Wereldkerk’. Hoe klein we ook beginnen, het kan iets groots worden zolang we maar blijven geloven in dat kind dat ons met Kerst wordt aangereikt, Jezus Christus, Zoon van God, in doeken gehuld. Iets kostbaars, laten we er zuinig op zijn.

Namens het consistorie wens ik u een liefdevol en gezegend Kerstfeest.
Anne-Marie de Fouw

Het gemeenteprofiel zoals dat werd besproken op de gemeenteavond van 1 oktober is, met inachtneming van de constructieve bijdragen, aangepast en door de kerkenraad op 15 oktober vastgesteld.

Ook werd het nieuwe regime voor kerkbezoek vastgesteld. We zijn weer terug bij het strakke regime van slechts dertig kerkgangers (plus predikant, organist, diaken, ouderling en koster). Belangrijk is dat men reserveert en contactinfo achterlaat.

Een ander belangrijk besluit betreft de aanleg van een permanent netwerk om digitaal opnames van de diensten te kunnen streamen via internet. Hierbij is gekozen voor een systeem dat meerdere camera’s ondersteunt. Ten slotte werd de begroting en het collecterooster van de diaconie vastgesteld.

Momenteel worden het beleidsplan en het profiel voor de te beroepen predikant herzien; die zullen op 4 november in een speciale vergadering door de kerkenraad worden besproken, zodat beide documenten aan de gemeente kunnen worden voorgelegd op de gemeenteavond van 26 november. Gekozen is om deze twee documenten tegelijkertijd aan de gemeente voor te leggen, omdat ze nauw zijn verbonden en ook om tijdwinst te behalen. De eerder geplande gemeenteavond van 10 december kan vooralsnog in reserve blijven staan, indien gewenst.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve