Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

16-06     Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor.

23-06     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

30-06     Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. 

07-07     verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente. Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk. Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond. Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen. De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald.             

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

05-05     Cantorij                                           € 111,67

12-05     Eredienst                                         € 130,31

19-05     Orgelfonds                                       €   90,00

26-05     Pastoraat eigen gemeente                € 112,02 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen,  dan vindt u de banknummers elders op deze website.     

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER 

16-06 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren

Onze financiële steun aan Hospice Kajan helpt om op lange termijn het hospice in stand te houden en uit te bouwen zodat ook in de toekomst de excellente hospicezorg mogelijk blijft. 

23-06 Kerk in actie/Wereldvluchtelingendag

0p 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria. 

30-06 Hospice Huizen

In de laatste, terminale fase van het leven thuis worden verzorgd, is om allerlei redenen niet altijd mogelijk of wenselijk. Hospice Huizen is een gastvrij bijna-thuis-huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. Hospice Huizen draait op de inzet van tientallen zorg- en andere vrijwilligers. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven.

07-07 Kerk in Actie/binnenlandsdiaconaat  

14-07 Vrienden van Torenhof

De stichting Vrienden van Torenhof zet zich in om het leven van de bewoners net iets aangenamer te maken.

Voor álle bewoners in Torenhof geldt, dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. De stichting zorgt o.a. voor de hapjes en drankjes bij de bingo-middagen, een attentie met Kerst of Pasen en voor een gezellige middag met crêpes en muziek. 

COLLECTEVERANTWOORDING

April/Mei 2019 

05-05 Kerk in Actie/Syrie           € 277,85

12-05 Viore                                 €  138.15

19-05  Stichting Jozef                 €    90,10                                         €

26-05  Cést la Vie-huis               €  121,55

Alle gevers hartelijk dank. 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

19-05     Orgelfonds

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk. 

26-05     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

02-06     Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. 

09-06     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

31-03     Eredienst                                        € 116,95

07-04     Activiteiten voor jong en oud         € 107,80

14-04     Eredienst                                         € 141,90

21-04     Pastoraat eigen gemeente              € 281,70

28-04     Vorming en Toerusting                   €88,75 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.    

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER 

19-05 Stichting Josef

Stichting Jozef is opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers met passie voor jongeren aan de rand van de samenleving. De organisatie ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder jongeren met een detentie achtergrond, risico jongeren en hang-/zwerfjongeren. Door middel van specifieke trajecten hoopt de stichting jongeren te inspireren, het beste van hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten te benutten. 

26-05 Cést la Viehuis, huis voor ongeneeslijk zieken.

Een grote wens van het C’est La Vie-Huis in Naarden is dat de gasten dit jaar vanaf het terras uitkijken op een prachtig bloeiende achtertuin. Met hulp van tuinvrijwilligers is het voormalig parkeerterrein veranderd in een tuin met nieuwe bestrating en borders, maar de planten zelf ontbreken nog. Uw steun is daarvoor hard nodig! Hoe fijn is het als met uw hulp de gasten van het C’est La Vie-Huis straks kunnen genieten van een nieuwe tuin. Dat kan alleen er voldoende financiële middelen zijn. 

02-06 Epafras

Epafras geeft hulp aan nederlandse gedetineerden in het buitenland. In de gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft alleen subsidie voor geestelijke verzorging in de door het ministerie aangewezen zorglanden. Voor de geestelijke verzorging in niet-zorglanden is Epafras aangewezen op donaties. 

09-06 Kerk in actie/pinksterZending

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. 

16-06 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren.

Onze financiele steun aan Hospice Kajan helpt me om op lange termijn het hospice in stand te houden en uit te bouwen zodat ook in de toekomst de excellente hospicezorg mogelijk blijft. 

23-06 Kerk in actie/Wereldvluchtelingendag

0p 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria.

COLLECTEVERANTWOORDING

April 2019

07-04 40 dagen actie

14-04 40 dagen actie

21-04 40 dagen actie

28-04 Hospice Huizen 

Allen hartelijk dank!,

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

14-04 40-dagen Aktie BEL

In de afgelopen jaren werden met behulp van de40dagenaktie studenten in Nepal gesteund. Een van de studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest alleen nog Rejina, die financiële steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Via de stichting Caring Unites wordt een moeder in Nepal geholpen die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen. 

21-04 40-dagen Aktie BEL:

Opnieuw collecteren we voor Sheini, omdat het noodzakelijk is dat er een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini komt. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor is er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar. 

28-04 Hospice Huizen

Hospice Huizen, Aan de Gooierserf 126, is een gastvrij huis waar mensen, die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven hebben, kunnen worden verzorgd. Hier wordt zorg en aandacht geboden, met alle aandacht voor de gast en voor zijn of haar naasten. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven.

 

05-05 Kerk in Actie

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. 

12-05 Viore

Al vaker collecteerde de diaconie voor Viore, een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Viore is voor de financiering van de activiteiten, zoals bij voorbeeld de scholing van de vrijwilligers,  nog steeds afhankelijk van donaties. 

19-05 Stichting Josef

Stichting Jozef is opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers met passie voor jongeren aan de rand van de samenleving. De organisatie ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder jongeren met een detentie achtergrond, risico jongeren en hang-/zwerfjongeren. Door middel van specifieke trajecten hoopt de stichting jongeren te inspireren, het beste van hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten te benutten.

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2019 

03-03 Stichting Child                       € 152,45             

10-03 40 dagen actie BEL                € 127,45

17-03 40 dagen actie BEL                € 156,80

24-03 40 dagen actie BEL                € 115,30

31-03 40 dagen actie BEL                €

De opbrengst van het offerblok, bestemd voor de projecten van de 40-dagen actie BEL, was op  26 februari 2019              € 91,27 

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

14-04     Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

19-04     Geen collecte (Goede vrijdag)

20-04     Geen dienst (Stille zaterdag) 

21-04     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, de kinderkerk, de huwelijksdienst, de begrafenisdienst, de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

22-04     Geen dienst (2e Paasdag) 

28-04     Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen.

05-05     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Af en toe nieuwe koorbundels aanschaffen is noodzakelijk. Ook allerlei andere uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

12-05     Eredienst

(Zie 14-04) 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

03-03     Instandhouding kerk         € 157,80

10-03     Kerkblad Onderweg          € 109,85

17-03     Kinderkerk                       € 128,49

24-03     Jeugdkerk                          €   65,75 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.   

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

17-03 40-dagen Aktie BEL:

Amrita, een van de studentes in Nepal die al langer door de BEL-gemeenten wordt gesteund, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen dat zij deze studie succesvol zal afronden. Blijft over Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

24-03 40 dagen Aktie BEL

Schoon water, bron voor een beter bestaan. Naast de bouw van waterputten is ook de verbetering van de hygiënische omstandigheden in Sheini dringend noodzakelijk De bestaande verpleegpost wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

 31-03 40 dagen Aktie BEL

Uw steun wordt gevraagd voor de Ton Memorial School Sailung bij de uitbreiding en nieuwbouw van een school in het Sailung district in Nepal. De Stichting Ton Memorial School Sailung draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, in het oosten van Nepal. Het onderwijs is van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. 

07-04 40-dagen Aktie BEL

Ook een project in Sheini in Ghana is het aanleggen van een irrigatiesysteem voor de akkers. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor kan er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar zijn.

14-04 40-dagen Aktie BEL

In de afgelopen jaren werden met behulp van de40dagenaktie studenten in Nepal gesteund. Een van de studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest alleen nog Rejina, die financiele steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Via de stichting Caring Unites wordt een moeder in Nepal geholpen die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

 COLLECTEVERANTWOORDING

Februari 2019 

03-02 Werelddiakonaat: Bangladesh              € 162,05

10-02 C’est la Vie                                           € 134,05

17-02 Hospice Kajan                                      € 192,60

24-02 Epafras                                                  €  99,99 

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

17-03 Kinderkerk

Natuurlijk zijn kinderen en jongeren van harte welkom in de kerk. Maar hoe zorg je ervoor dat ze zich ook welkom voelen? Samen met vrijwilligers en professionals wordt geprobeerd om van de kerk een plek te maken waar kinderen en jongeren zich écht thuis voelen en gezien worden. 

24-03 Jeugdkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Een jeugdkerk is een kerk waarbij de boodschap (het evangelie) in een eigentijds (meestal evangelisch) jasje is gestoken zodat jongeren er door worden aangesproken.

31-03 Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

07-04 Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

 03-02     Vorming en Toerusting     € 118,41

10-02     Verlichting en Verwarm.  € 128,80

17-02     Jeugdwerk                         € 142,10

24-02     Orgelfonds                       €   79,70

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.   

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt.

Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters: bank nr. 144 630 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Blaricum