Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

14-04 40-dagen Aktie BEL

In de afgelopen jaren werden met behulp van de40dagenaktie studenten in Nepal gesteund. Een van de studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest alleen nog Rejina, die financiële steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Via de stichting Caring Unites wordt een moeder in Nepal geholpen die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen. 

21-04 40-dagen Aktie BEL:

Opnieuw collecteren we voor Sheini, omdat het noodzakelijk is dat er een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini komt. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor is er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar. 

28-04 Hospice Huizen

Hospice Huizen, Aan de Gooierserf 126, is een gastvrij huis waar mensen, die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven hebben, kunnen worden verzorgd. Hier wordt zorg en aandacht geboden, met alle aandacht voor de gast en voor zijn of haar naasten. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven.

 

05-05 Kerk in Actie

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. 

12-05 Viore

Al vaker collecteerde de diaconie voor Viore, een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Viore is voor de financiering van de activiteiten, zoals bij voorbeeld de scholing van de vrijwilligers,  nog steeds afhankelijk van donaties. 

19-05 Stichting Josef

Stichting Jozef is opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers met passie voor jongeren aan de rand van de samenleving. De organisatie ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder jongeren met een detentie achtergrond, risico jongeren en hang-/zwerfjongeren. Door middel van specifieke trajecten hoopt de stichting jongeren te inspireren, het beste van hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten te benutten.

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2019 

03-03 Stichting Child                       € 152,45             

10-03 40 dagen actie BEL                € 127,45

17-03 40 dagen actie BEL                € 156,80

24-03 40 dagen actie BEL                € 115,30

31-03 40 dagen actie BEL                €

De opbrengst van het offerblok, bestemd voor de projecten van de 40-dagen actie BEL, was op  26 februari 2019              € 91,27 

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

14-04     Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

19-04     Geen collecte (Goede vrijdag)

20-04     Geen dienst (Stille zaterdag) 

21-04     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, de kinderkerk, de huwelijksdienst, de begrafenisdienst, de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

22-04     Geen dienst (2e Paasdag) 

28-04     Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen.

05-05     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Af en toe nieuwe koorbundels aanschaffen is noodzakelijk. Ook allerlei andere uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

12-05     Eredienst

(Zie 14-04) 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

03-03     Instandhouding kerk         € 157,80

10-03     Kerkblad Onderweg          € 109,85

17-03     Kinderkerk                       € 128,49

24-03     Jeugdkerk                          €   65,75 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.   

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

17-03 40-dagen Aktie BEL:

Amrita, een van de studentes in Nepal die al langer door de BEL-gemeenten wordt gesteund, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen dat zij deze studie succesvol zal afronden. Blijft over Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

24-03 40 dagen Aktie BEL

Schoon water, bron voor een beter bestaan. Naast de bouw van waterputten is ook de verbetering van de hygiënische omstandigheden in Sheini dringend noodzakelijk De bestaande verpleegpost wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

 31-03 40 dagen Aktie BEL

Uw steun wordt gevraagd voor de Ton Memorial School Sailung bij de uitbreiding en nieuwbouw van een school in het Sailung district in Nepal. De Stichting Ton Memorial School Sailung draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, in het oosten van Nepal. Het onderwijs is van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. 

07-04 40-dagen Aktie BEL

Ook een project in Sheini in Ghana is het aanleggen van een irrigatiesysteem voor de akkers. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor kan er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar zijn.

14-04 40-dagen Aktie BEL

In de afgelopen jaren werden met behulp van de40dagenaktie studenten in Nepal gesteund. Een van de studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest alleen nog Rejina, die financiele steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Via de stichting Caring Unites wordt een moeder in Nepal geholpen die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

 COLLECTEVERANTWOORDING

Februari 2019 

03-02 Werelddiakonaat: Bangladesh              € 162,05

10-02 C’est la Vie                                           € 134,05

17-02 Hospice Kajan                                      € 192,60

24-02 Epafras                                                  €  99,99 

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

17-03 Kinderkerk

Natuurlijk zijn kinderen en jongeren van harte welkom in de kerk. Maar hoe zorg je ervoor dat ze zich ook welkom voelen? Samen met vrijwilligers en professionals wordt geprobeerd om van de kerk een plek te maken waar kinderen en jongeren zich écht thuis voelen en gezien worden. 

24-03 Jeugdkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Een jeugdkerk is een kerk waarbij de boodschap (het evangelie) in een eigentijds (meestal evangelisch) jasje is gestoken zodat jongeren er door worden aangesproken.

31-03 Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

07-04 Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

 03-02     Vorming en Toerusting     € 118,41

10-02     Verlichting en Verwarm.  € 128,80

17-02     Jeugdwerk                         € 142,10

24-02     Orgelfonds                       €   79,70

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.   

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER 

 17-02 Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald. 

24-02     Orgelfonds

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk.

03-03     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

10-03     Communicatie middelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Omnderweg, en ook middels onze website.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

13-01     Koffiedrinken                    € 102,82

20-01     Geen collecte                    €     -  

27-01     Pastoraat eigen gemeente € 141,04  

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.   

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters,
Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER 

17-2 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. Giflen maken het mogelijk om het verblijf voor de bewoners en hun naasten zo prettig mogelijk te maken. 

24-02 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten.

03-03 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

10-03 40-dagen aktie BELgemeenten

Gebrek aan schoon drinkwater is door de inwoners van Sheini in Ghana als grootste probleem genoemd. Men is daar afhankelijk van twee verouderde waterputten, op enige afstand van het dorp gelegen en bovendien niet voor iedereen toereikend.  Met uw steun kan wellicht de bouw van een waterput en pomp in het centrum van het dorp mogelijk gemaakt worden. 

17-03 40-dagen atktie BEL-gemeenten

Amrita, een van de studentes in Nepal die al langer door de BEL-gemeenten wordt gesteund, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen dat zij deze studie succesvol zal afronden. Blijft over Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Januari 2019

 06-01 Stap Verder/Amsterdam ZO                            €  149,60

14-01 Viore                                                                 €  166,54

28-01 PAX                                                                  €  124,81

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

 

27-01 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

03-02 Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. 

10-02 Verlichting en Verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

09-12     Cantorij                             € 129,50

16-12     Instandhouding kerk         €   92,90

23-12     Grote letterliedboeken      € 171,20

24-12     Eredienst                           € 416,32

25-12     Eredienst                           € 269,00

30-12     JOP                                    €   98,20                                                                              

31-12     Eindejaarscollecte             €   78,15

06-01     Pastoraat                          € 124,56 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER 

27-01 Pax 

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond. 

03-02 Werelddiakonaat

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij  cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken kunnen mensen worden voorbereid op rampen door het  bouwen van schuilplaatsen, het opstellen per dorp van evacuatieplannen, door het trainen van mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en wordt direct noodhulp geboden na overstromingen.

10-2 Cést la Vie huis

In het C’est la Vie huis probeert men om  de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten en tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen. 

17-2 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. Giflen maken het mogelijk om het verblijf voor de bewoners en hun naasten zo prettig mogelijk te maken. 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand december 2018

02-12 Exodus                                                               €  198,11

09-12 VluchtelingenWerk                                            €  180,90

16-12  Voedselbank                                                      €  111,80 

23-12  Inloophuis Wording                                          €   223,60

24-12 Kinderen in de Knel                                           €  569,06

25-12 Kinderen in de Knel                                           €  436,24

30-12 Amnesty International                                        €  130,10

31-12 Kinderen in de Knel                                           €   95,75

 Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

18-11 Vorming en toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe? 

25-11 Onderhoud kerkhof

Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte. 

02-12 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

09-12 Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten. De Cantorij van de Dorpskerk is een koor met meer dan 30 enthousiaste zangers en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

16-12 Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

23-09 Pastoraat eigen gemeente       €  58,50

30-09 Cantorij                                 €  97,26

07-10 Com. Kruispunt                      €  97,75

14-10 Kerk en Vrede                       €  55,35

21-10 Verlichting en Verwarming    €  97,80

21-10 Onderhoudsfonds Kerk          €  94,07 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  
Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt.

Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters: bank nr. 144 630 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Blaricum