Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Op de startpagina vindt u naast de Kerkdiensten ook de actuele Orde-van-Dienst.

Toegang tot eerdere OvD’s krijgt u hieronder
(te gebruiken bij de beschikbare opnames op ‘kerkdienstgemist.nl’).

Klik op de datum voor de gewenste OvD:

        
2023

 

 ....              
mei  ....            
april 02 apr’23 06 07 08 09 apr’23 16 apr’23 23 apr’23 30 apr’23  
maart 05 mrt’23 12 mrt’23 19 mrt’23 26 mrt’23      
februari 05 feb’23 12 feb’23 19 feb’23 26 feb’23      
januari 01 jan’23 08 jan’23 15 jan’23 22 jan’23 29 jan’23    
                             
2022              
december 04 dec'22 11 dec'22 18 dec'22 24 dec'22 25 dec'22 31 dec'22  
november 06 nov'22 13 nov'22 20 nov'22 27 nov'22      
oktober 02 okt'22 09 okt'22 16 okt'22 23 okt'22 30 okt'22    
september 04 sep'22 11 sep'22 18 sep'22 25 sep'22      
augustus 07 aug'22 14 aug'22 21 aug'22 28 aug'22      
juli 03 jul'22 10 jul'22 17 jul'22 24 jul'22 31 jul'22    
juni 05 jun'22 12 jun'22 19 jun'22 26 jun'22      
mei 01 mei'22 08 mei'22 15 mei'22 22 mei'22 29 mei'22    
april 03 apr'22 10 apr'22 14 apr'22 15 apr'22 16 apr'22 17 apr'22 24 apr'22
maart 06 mrt’22 13 mrt’22 20 mrt’22 27 mrt'22      

                                                                                                                   << groen =  niet-zondag >>

2022
vrijdag        31 dec’22  Oudjaarsavond
zaterdag     25 dec’22  Kerstochtend
vrijdag        24 dec’22  Kerstavond

2021
vrijdag        31 dec’21  Oudjaarsavond
zondag       26 dec’21  (2e Kerstdag)
zaterdag     25 dec’21  Kerstochtend
vrijdag        24 dec’21  Kerstavond

Andere O-v-D’s vindt u direct op datum, bijvoorbeeld:
https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD07nov21.pdf
(aanklikken en dan alleen even de datum aanpassen in de adresbalk van uw web-browser)Klik hier voor Nieuwsflits 1 - 08 juli 2021
Klik hier voor Nieuwsflits 2 - 27 augustus 2021
Klik hier voor Nieuwsflits 3 - 14 september 2021
Klik hier voor Nieuwsflits 4 - 25 september 2021
Klik hier voor Nieuwsflits 5 - 21 oktober 2021
Klik hier voor Nieuwsflits 6 - 10 november 2021
Klik hier voor Nieuwsflts  7 - 19 november 2021
Klik hier voor Nieuwsflits 8 -  8 december 2021
Klik hier voor Nieuwsflits 9 - 22 december 2021

Klik hier voor Nieuwsflits 1-19 januari 2022
Klik hier voor Nieuwsflits 2-15 februari 2022

Onze Nieuwsflitsen bestaan uit een of meerdere korte berichtje(s) die niet op het Kerkblad "Onderweg" kunnen wachten.

Op de startpagina ziet u altijd de allerlaatste Nieuwsflits.

 

Evenals in veel andere kerken kent ook onze kerkgemeente een maandelijks kerkblad, dat ‘Onderweg’ heet en een gezamenlijke uitgave is met de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

Elke werkgroep of persoon van de kerk, die iets te melden heeft, kan kopij insturen. Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor welk onderdeel en voor welke rubriek uw kopij bestemd is: (bijv. PGB/Startzondag of Algemeen/concert).  Indien het een agenda item betreft dat ook op de website kan, dan graag  ook met  in de cc.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l. Dit zelfde is overigens ook van toepassing op gewone artikelen die u aan de Onderweg instuurt en die ook op de website kunnen.

De redactie van het kerkblad behoudt zich het recht voor:
-           kopij in te korten bij ruimtegebrek;
-           aangeboden berichten zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Het kopij-adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Hoofdredacteur is mw. Alice van Kalsbeek, emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Zij is gemeentelid van de Prot. Gemeente Laren-Eemnes.

Voor vragen aan de redactie, bijv. u wilt overleggen of hetgeen u wilt schrijven in het Blaricumse kerkbladgedeelte opgenomen mag worden. Mailt u dan ons gemeentelid tevens redactielid van het kerkblad: Bram Veerman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bent u pas ingeschreven als lid van onze kerk? Dan ontvangt u automatisch van de Ledenadministratie een kennismakingsexemplaar in uw brievenbus.

Besluit u tot een abonnement, dan verzoeken wij u contact op te nemen met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 5255478, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (abonnementen/bezorging). Hierna ontvangt u bericht op welke wijze u uw abonnementsgeld kunt voldoen. 

Abonnement Onderweg
Door de gestegen kosten hebben wij de abonnementsprijs voor ons kerkblad Onderweg moeten verhogen. Voor 2023 gelden de volgende tarieven: een gewoon abonnement gaat € 12,50 kosten en een postabonnement € 22,50 (mede door de gestegen portokosten). 

-----------------------------

De Website-Redactie "ontleent" informatie uit kerkblad "Onderweg" om artikelen hieruit te kunnen plaatsen op de website, zoals activiteiten op de agenda óf als "artikel" onder een van de diverse rubrieken of submenu's van onze website.

Stuurt u dus kopij in naar het kerkblad dan is het aan te raden om tevens aan de websiteredactie te denken dus, graag in de cc het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wegens de nieuwe Privacy regels past de webredactie  soms "censuur" toe. Teksten uit de "Onderweg" die persoonlijke gegevens, waarvoor geen toestemming is gegeven, bevatten, worden dus niet gepubliceerd op het openbare gedeelte van deze website. 

Indien u het laatste Kerkblad Onderweg digitaal wilt ontvangen is dat op aanvraag mogelijk. Ook oudere nummers van Onderweg zijn op aanvraag digitaal beschikbaar. U dient dan wel lid (-maat)  te zijn van onze Dorpskerk. Dit ivm de nieuwe AVG-regeling. Mail uw aanvraag naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Kerkelijk college is een verzamelnaam van

  1. Het Consistorie
  2. De Kerkrentmeesters en
  3. De diakenen

ad 1. Wat is het Consistorie?

Het Consistorie wordt gevormd door de Ouderlingen en ook de predikant maakt deel uit van het consistorie. 

In de Dorpskerk kennen we Ouderlingen met een taak, zoals wijkouderlingen, jeugdouderling of ouderling psycho-pastoraat. 

De ouderlingen hebben onder meer de taak om tijdens de zondagse kerkdienst Ouderling van Dienst te zijn (ontvangst gastpredikant, voorgaan in consistoriegebed, lector in een kerkdienst en verantwoordelijk voor het ordentelijk te laten verlopen van die kerkdienst). 

Ook denken de ouderlingen mee over het te voeren beleid van de kerkenraad en ligt hun primaire verantwoordelijkheid op het gebied van de pastorale zorg. 

ad 2. Wat doet het college van Kerkrentmeesters?

In onze gemeente kennen we ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een speciale taak, die ook in de kerkenraad zitting hebben als ambtsdragers. Zij moeten bij de uitvoering van hun taken binnen de grenzen van het beleidsplan en van de begroting blijven, die de Kerkenraad heeft vastgesteld. Zij hebben de zorg voor de financiën en beheren het Kerkgebouw en de Pastorie.

Meer specifiek: het beheren van en het beschikken over de hen toevertrouwde financiën van de Protestantse Gemeente Blaricum, waaronder natuurlijk ook valt het verwerven van inkomsten, o.m. door de welbekende actie Kerkbalans, jaarlijks in de maand januari. Daarnaast treedt het College van Kerkrentmeesters op als werkgever van allen, die een arbeidsovereenkomst met de Protestantse Gemeente Blaricum hebben.

Het Kerkelijk Bureau, incl. Ledenadministratie valt onder het College van Kerkrentmeesters. 

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Zij zijn geen lid van de kerkenraad. Zij brengen hun deskundigheid in om praktische zaken voor de kerk te behartigen. Zo kennen we in onze gemeente kerkrentmeesters met de volgende taken:
-           beheren van het kerkelijk bureau/de ledenadministratie
-           beheren van ons Kerkhof

Ad 3. Wat doet de Diaconie in onze Dorpskerk? 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Blaricum wordt bestuurd door het College van Diakenen, dat verantwoording verschuldigd is aan de Kerkenraad. Het beheer van de Diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de Kerk; het betreft twee verschillende rechtspersonen.

De inkomsten van de Diaconie bestaan o.a. uit collectes tijdens de kerkdiensten, welke in algemene zin bestemd zijn om hulp te bieden aan hen, die dit nodig hebben. De Diaconie collecteert voor regionale-, landelijke- en werelddoelen.

Regionale doelen betreffen met name zorg, vooral in hospices, en regionale ondersteuning van projecten in de derde wereld zoals de samen met de andere BEL-gemeenten georganiseerde 40-dagen actie.

Landelijke doelen beogen vooral hulp te verlenen tijdens en na detentie, in asielzoekerscentra, aan dak- en thuislozen en in de geestelijke gezondheidszorg. Collectes voor werelddoelen worden tenslotte aangestuurd door de Protestantse Kerk Nederland, welke zich o.a. richt op ontwikkelingssamenwerking, milieu en vluchtelingenhulp, veelal in samenwerking met en ter ondersteuning van NGO’s, hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties.

De Diaconie vult de opbrengst uit alle collectes uit eigen middelen aan. Daarbij past zij een verdeelsleutel toe, die in een hogere aanvulling resulteert naarmate het doel dichterbij ligt. Daarnaast houdt zij een noodfonds aan, dat ten doel heeft om te kunnen bijdragen in het geval van onverwachte gebeurtenissen als natuurrampen.