Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Het nieuws dat we als kerk voorzichtig open mochten, werd door menigeen begroet met gejuich door de telefoon.
En gejuich steeg ongetwijfeld ook op toen Anne, Stijn en Kees eindelijk het bericht kregen dat ze officieel geslaagd waren voor het middelbare schoolexamen. Ze kunnen nu aan iets nieuws gaan denken. Gefeliciteerd! Voor achtste-groepers begint na de zomervakantie ook een nieuwe fase, spannend!

We leven mee met leden van onze gemeente die het moeilijk hebben: door een val met een elektrische fiets, een ondergane operatie, een ernstige infectie of ziekte, en met hen die in spanning wachten op de uitslag van een onderzoek. Weet dat er voor u gebeden wordt, om kracht om te dragen wat u overkomt en voor een snel herstel.

Zoals Jezus ons voorleefde, mogen wij elkaar omringen met aandacht en liefde. Omringen is ‘er zijn’, een kring om iemand heen vormen. Dat is best belangrijk, want je kunt verdoofd zijn als verdriet je overkomt. Gemis van een geliefde, een kind of een vriendin die plotseling overlijdt. Dan is het moeilijk om op koers te blijven. Een aantal gemeenteleden heeft samen met ds. Arie de Boer een gebedskring gevormd, die elke dinsdagmorgen (niet meer op woensdag!) van 10-11 uur bijeenkomt in de kerk. Ze bidden voor voorgangers, gemeenteleden en kerkenraad, dat God ons richting geeft bij moeilijke beslissingen en ons omringt bij de activiteiten die we met elkaar bedenken en uitvoeren. Heeft u deze zomer behoefte aan een gesprek, belt u dan gerust met een van de ouderlingen of met ds. Arie de Boer, 030-236 9886.

Noteert u ook alvast 20 september in uw agenda? Dan is onze startzondag! Een werkgroep zal die gaan voorbereiden.
Enkele Bijbelteksten met gedachten om op koers te blijven: Spreuken 2: 1-9; Lucas 9: 23; Lucas 9: 57-62; Kolossenzen 2: 6-8. Laten we contact houden!

Namens het consistorie wens ik u een gezegende zomer toe.

Anne-Marie de Fouw

Vuurtorens vormen tezamen lichtbakens in zee voor degenen die dobberen. Vindt u ook niet dat we in deze Coronatijd soms dobberen? Welke kant gaat het op: vaccin dit jaar of volgend voorjaar? Boodschappen doen: waar en wanneer is een handig tijdstip? Het lijkt een beetje alsof we eilandjes zijn geworden, 1-persoons, 2-persoons en met koffiedrinken 4-persoons. De preek van 26 juli door ds. de Boer ging over de parel -Matt.13:45-. Ondanks dat we dobberen zijn we een parel in Gods hand.
Net zoals parels tezamen een mooie ketting kunnen vormen, dobberen in de Rijnhaven op 1,5 mtr afstand iepen die over drie jaar een bos gaan vormen.  
En wij? Met Gods hulp hopen wij dan een bloeiende gemeente te zijn. Laten we daarvoor bidden en de schouders eronder zetten.

In de koffieschenkgroep verwelkomen we Marion de Haan en Beatrijs Bulder. Fijn dat jullie in deze werkgroep een steentje gaan bijdragen! Bij de wijkcontactpersonen is per 20 juli voor Dorp Noord 5 Bertien Estié aan de slag gegaan, die een groot deel van de wijk van Diesje Steinz overneemt. Bep Boekensteyn neemt per 1 september de wijk van Marry van Haandel over. Diesje en Marry: veel dank voor jullie inzet. Bertien en Bep: dank dat jullie dit mooie werk willen doen.

Momenteel zijn er velen waar pastoraal aandacht aan besteed wordt, zieken en ook zij die met ziekte of andere zorg binnen hun familie- of vriendenkring te maken hebben.  Voor allen die ronddobberen, wensen we u toe dat God ons met Zijn liefde zal omringen, zodat wij als gemeenteleden elkaars lichtdragers mogen zijn.

Namens het Consistorie wens ik u een gezegende nazomer toe.
Anne-Marie de Fouw

U wist het al: de kerkdiensten gaan helaas niet door; als er verandering in komt, dan leest u dit in de nieuwsbrief. Hierbij de namen van de voorgangers die bereid waren geweest voor te gaan bij ons: 3 mei Ds. R. Steenstra, 10 mei Ds. P. Barnard, 17 mei Drs. J. Greven; 24 mei zou de Oecumenisch dienst in de St.Vituskerk met pastor Andrea Geria en ds. Arie de Boer zijn geweest; 31 mei ds. Petra Barnard en 7 juni Ds. C. van Dorp.   Namens de Dorpskerk groeten we hen allen van harte!

Zoals in het vorig kerkblad vermeld, trof de Corona ons als een tornado. Maar wat zijn we sindsdien als kerkgemeenschap creatief geworden! Sommigen ‘ontmoeten’ elkaar per app waar filmpjes, bemoedigende teksten of een mooie foto tijdens een wandeling worden gedeeld (zelfs met een van ons die in het ziekenhuis belandde); er wordt veel meer met elkaar gebeld; vergaderingen gaan ‘online’ en gesprekken worden twee aan twee in de tuin of bij een (dicht) tuinhek gevoerd.  Er is een nieuwsbrief van de kerk; Mieke wat fijn dat je elke week uit alle teksten en verhalen zo’n informatieve brief samenstelt!

Geïnspireerd worden we van kerkdiensten die te lande te beluisteren vallen. Laten we deze periode, dat we elkaar weinig in levende lijve zien, gebruiken om straks sterker tevoorschijn te komen door nu te in de Bijbel te lezen, zaken in ons hart te overleggen met God, nadenken welke teksten ons bezighouden, bidden voor elkaar en hierover ook met elkaar communiceren. Of: wat ook leuk is: stuur een kaartje of leg een bos tulpen bij iemand op de voordeurmat. Laten we creatief blijven, zodat we straks allemaal een wervelende nieuwe manier van léven ervaren hebben. Immers, we gaan óp naar Pinksteren, de dag om opgewekt/geïnspireerd te worden!!

Dankbaar mogen we zijn met ‘heerlijk’ weer, om niet op een kluitje binnen te zitten, maar -op gepaste afstand- buiten mogen genieten van de natuur die zich in al haar glorie laat zien. Laten we ervoor bidden dat het virus zich niet opnieuw kan verspreiden en danken dat we er voor elkaar mogen zijn. Namens het Consistorie veel zegen gewenst de komende maand.

Anne-Marie de Fouw

Het Corona virus treft ons in de veertigdagentijd. Net nu we ons gaan bezinnen op enkele projecten is het virus als een soort tornado aan komen snellen. Nu na twee Corona-weken, waarin elke dag wel een segment van de samenleving sluit of stopt (musea, scholen, winkels, bedrijven) voelt het alsof je leven wordt opgetild en je in een film bent beland. Een leeg pasta vak als je spaghetti zoekt; ook geen melk meer voor je muesli en mensen doen boodschappen met mondkapjes op. Je ziet steeds minder mensen op straat, er zijn ’s morgens bijna geen files meer, de kerk en alle activiteiten zijn gestaakt; wat een ongezelligheid.  

Maar! Vandaag is het 18 maart, en bidden we met velen (die thuis zijn, dat wel) in ons land tijdens de Nationale Gebedsdag tegen het Corona-virus. Bidden dat hulpverleners het vol houden om mensen te helpen en dat ze zelf niet ziek worden. Bidden voor de regering, die de plannen moet overwegen en laten uitvoeren. Bidden voor kundige laboranten en virologen dat ze vaccins en medicijnen uit mogen vinden en ontdekken hoe het virus tot staan kan worden gebracht!! Laten we allemaal zo wijs zijn om de raad van de overheid op te volgen, probeer thuis te blijven én probeer er voor elkaar te zijn. Jezus, onze opgestane Heer, zei het al: “Heb u naaste lief als u zelf”. In deze tijd is het omkijken naar elkaar van groot belang. Want hoe zal het zijn, als het restaurant waar je werkt, plotseling sluit! Dat wordt ook samen bezinnen op iets nieuws! Mensen raken opeens op een andere manier geïnteresseerd in wat anderen doen. Ouders zien wat kinderen op school leren. Anderen sturen elkaar een kaartje, appje of mailtje met daarin een bemoedigend woord of gedicht. Wat een zegen dat dit allemaal kan!

Op bezoek gaan is een probleem, want niemand wil een ander ongemerkt besmetten. Dat geldt ook voor ds. Arie de Boer, u kunt hem bereiken telnr. 030-236 98 86.

We leven mee met de jongeren die binnenkort eindexamen moeten doen; gemeenteleden die in rouw zijn en hun lieve vrouw of man moeten missen, juist op hoogtijdagen is dat extra moeilijk. Of de moeder van twee kinderen die een val met de fiets maakte; iemand die op een operatie wacht en nog langer moet wachten op alle operaties opgeschort zijn; iemand die binnenkort gaat trouwen maar hoe ga je dat doen in deze wereld vol chaos?; mensen die ernstig ziek zijn en hun families Weet u gesterkt door zovelen van onze gemeente die aan u denken en voor u bidden. Maar laten we ook danken voor zovelen die zich belangeloos inzetten voor de medemens, zodat we met elkaar in dit land, dit dorp, deze kerkgemeente zien dat God naar ons omkijkt en ons zegent.

Namens het Consistorie,
Anne-Marie de Fouw