Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster

06-06 Kosten pastoraat
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de kosten van het pastoraat. Daarvoor zijn zowel gemeenteleden als professionals actief. Pastorale aandacht zorgt ervoor dat je niet alleen hoeft te staan op moeilijke momenten in je leven. Ook op mooie dagen is het belangrijk om dat samen te delen. Graag verwelkomen we uw bijdragen om dit te blijven organiseren.

13-06 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Behalve reserveringen voor groot onderhoud en restauratie zijn er ook steeds kleinere posten, zoals eerder dit jaar het herstel van stormschade en het paraat houden van brandblussers en de AED. Graag ontvangen we uw bijdragen om alles goed bij te kunnen houden.

20-06 Beheer kerkgebouw en ontvangst van gasten
Deze zondag graag uw bijdrage in de kosten van het schoonmaken en de kosten van koffie, thee, etc. bij de bijeenkomsten. Nadat de mogelijkheden hiervoor lange tijd klein waren is er nu gelukkig meer ruimte, zodat we met uw hulp weer kunnen voorzien in een gastvrij onthaal.

27-06 Communicatiemiddelen: de website, de live-streaming en het kerkblad.
Deze zondag willen we u bepalen bij de kosten die de kerk maakt voor het onderhouden van het onderling contact. We hebben een kerkblad, een website en maken gebruik van streaming van onze bijeenkomsten.We verwachten daarbij een steeds hogere kwaliteit. Met uw bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat onze onderlinge verbindingen goed blijven functioneren en zo mogelijk verbeteren.

04-07 Kosten kerkdiensten
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Op deze zondag willen wij dit klassieke collectedoel onder uw aandacht brengen. De kerkdiensten zijn het hart van het gemeente-zijn. Mensen en materialen zijn nodig om dat hart te laten kloppen en we rekenen graag op uw steun om dat door te laten gaan.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Collecterooster

02-05 Onderhoud monumentale gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Niet alle
onderhoudskosten worden gedekt door subsidies. Schilderwerk en dakonderhoud is steeds weer nodig. Ook moeten we ons voorbereiden op kosten van restauraties in de toekomst.

09-05 Kosten kerkdiensten 
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Er zijn veel redenen om
naar de kerk te gaan of om diensten op afstand mee te beleven. Een van de belangrijkste is dat we geïnspireerd willen worden door de verkondiging. Nu, maar ook als onze vacaturetijd voorbij is, doen we daarvoor een beroep op gastpredikanten. Graag vragen we uw bijdrage in de kosten die dat met zich meebrengt.

16-05 Kosten pastoraat

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de kosten van het pastoraat. Daarvoor zijn zowel gemeenteleden als professionals actief. Voor ons allen geldt dat we in bepaalde fasen van ons leven, in vreugde en verdriet, pastorale aandacht nodig hebben. Om dat op een passend niveau te kunnen bieden maakt de kerk kosten, voor vergoedingen van pastores en trainingen.

23-05 Kosten kerkmuziek
Deze zondag collecteren we voor de kosten van kerkmuziek in de eredienst. We vinden een goed vakmanschap en goede voorbereiding van onze diensten belangrijk, om zo de eredienst tot een inspirerend moment in de week te maken. Onze kerkmusici en solisten zetten daarbij de toon; ze zijn ons daarom wel wat waard.

30-05 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan onderhoud van onze gebouwen. Schilderwerk is steeds weer nodig en ook moeten we ons voorbereiden op kosten van restauraties in de toekomst. De stenen van de kerk zijn in zekere zin ook levend. Ze vertellen ons het verhaal dat eeuwenlang mensen op deze plaats vonden dat alles in het dorp mocht veranderen maar dit gebouw moest blijven. Graag vragen wij uw hulp, zodat ze dat dat verhaal ook verder vertellen aan nieuwe generaties.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening: NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum.

Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters