Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Het is zomer en dus vergadert de kerkenraad normaal niet in de maanden juli en augustus.

Op 14 juli 
werd echter een vergadering ingelast, omdat er zaken waren die niet tot half september konden wachten. De stand van zaken rondom de beroeping is natuurlijk een belangrijk onderdeel, daarnaast waren er updates over lopende financiële zaken. En het zou de laatste vergadering zijn van Mieke Bleys als voorzitter van de consistorie worden.

Voorafgegaan door een smakelijke paëlla gemaakt door Klaas Kos(geheel in Spaanse sferen voor Mieke natuurlijk) was er een korte vergadering. Informatie rondom de beroeping treftu u in Nieuwsflits nr. 2 aan. Ook wij zijn natuurlijk nieuwsgierig, maar die nieuwsgierigheid zullen we nog even moeten beteugelen.

Wanneer u deze Onderweg ontvangt zult u al gehoord hebben dat wij een nieuw lid van het consistorie hopen te verwelkomen. Haar naam zal op 22 en 29 augustus worden afgekondigd en in september (na de twee weken van de mogelijkheid tot indienen van bezwaar) worden bevestigd. Het betreft mevrouw Aliëtte van der Wal- van Dijk. We zijn blij dat zij zo gemotiveerd is om haar steentje bij te dragen aan de kerk.

Op 1 augustus namen wij in de dienst afscheid officieel van Mieke. We zullen haar missen. Voor al die jaren van dienstbaarheid aan onze kerk zijn we haar natuurlijk erg erkentelijk. Wil Vooys neemt haar taak per 1 augustus over. We wensen haar veel succes toe.

Een werkgroepje uit de kerkenraad is druk plannen aan het maken voor de Startzondag op 19 september. We zien uit naar een mooie opening van het kerkelijk jaar. Komt u ook?

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman,

Collecterooster

05-09 Kosten pastoraat
Pastoraat vinden we belangrijk en daarom zijn de kosten voor pastoraat de grootste post in de begroting van de kerk. Graag verwelkomen we uw steun daarvoor in de collecte.

12-09 Onderhoud installaties
Deze zondag vragen de rentmeesters uw bijdragen voor het periodiek onderhoud aan de installaties en het actueel houden van de veiligheidsvoorzieningen in onze gebouwen.

19-09 Kosten erediensten
Vandaag vragen we uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Daarmee bedoelen we onder andere de kosten die gepaard gaan met het organiseren van de kerkdiensten, zoals het printen van de orde van dienst en de vergoedingen voor de betaalde krachten die onze samenkomsten kwaliteit geven.

26-09 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan het onderhoud van de gebouwen. Ook moeten we ons voorbereiden op de kosten van restauraties in de toekomst. Graag vragen we uw hulp, zodat we de Dorpskerk kunnen doorgeven aan nieuwe generaties.

03-10 Kosten verwarming en verlichting
Nu de herfst zich weer heeft aangediend gaan de kosten vanverwarming zich weer doen gelden.We vragen uw bijdrage in de kosten van de nutsbedrijven, zodat we kunnen opzicht.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening:

NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Blaricum.
Het college van kerkrentmeesters