Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster

14-11 Kosten kerkdiensten

De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Op deze zondag willen wij dit klassieke collectedoel onder uw aandacht brengen. De kerkdiensten vormen het hart van het gemeentezijn. Mensen en materialen zijn nodig om dat hart te laten kloppen. We rekenen graag op uw steun.

21-11 Onderhoud kerkhof

De collecte van deze zondag is, als altijd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, bestemd voor het onderhoud van ons mooie kerkhof.

28-11 Het Flentrop-orgel

De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud gepleegd aan het orgel en nog regelmatig zijn herstelwerkzaamheden nodig.De kosten van het onderhoud zijn enorm. We willen graag blijven genieten van het orgel! Uw bijdrage voor het orgel is daarom noodzakelijk.

05-12 Verlichting en verwarming

De wintertijd breekt aan, het wordt kouder. Dus gaat de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Dit brengt, samen met de stijgende energiekosten, extra kosten met zich mee. Graag uw financiële steun.

12-12 Communicatiemiddelen

Deze zondag willen we u bepalen bij de kosten die de kerk maakt voor het onderhouden van het onderling contact. We hebben een kerkblad, een website en een nieuwsflits en streamen onze bijeenkomsten. We verwachten daarbij een steeds hogere kwaliteit. Met uw bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat onze onderlinge verbindingen goed blijven functioneren en zo mogelijk verbeteren. De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening:

NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum

Het College van Kerkrentmeesters

Collecterooster

05-09 Kosten pastoraat
Pastoraat vinden we belangrijk en daarom zijn de kosten voor pastoraat de grootste post in de begroting van de kerk. Graag verwelkomen we uw steun daarvoor in de collecte.

12-09 Onderhoud installaties
Deze zondag vragen de rentmeesters uw bijdragen voor het periodiek onderhoud aan de installaties en het actueel houden van de veiligheidsvoorzieningen in onze gebouwen.

19-09 Kosten erediensten
Vandaag vragen we uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Daarmee bedoelen we onder andere de kosten die gepaard gaan met het organiseren van de kerkdiensten, zoals het printen van de orde van dienst en de vergoedingen voor de betaalde krachten die onze samenkomsten kwaliteit geven.

26-09 Onderhoud gebouwen
De kerkrentmeesters besteden een deel van hun begroting aan het onderhoud van de gebouwen. Ook moeten we ons voorbereiden op de kosten van restauraties in de toekomst. Graag vragen we uw hulp, zodat we de Dorpskerk kunnen doorgeven aan nieuwe generaties.

03-10 Kosten verwarming en verlichting
Nu de herfst zich weer heeft aangediend gaan de kosten vanverwarming zich weer doen gelden.We vragen uw bijdrage in de kosten van de nutsbedrijven, zodat we kunnen opzicht.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening:

NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Blaricum.
Het college van kerkrentmeesters