Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 


Kerkbalans 2023

In de komende periode wordt de landelijke actie Kerkbalans met als motto “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” georganiseerd. De inkomsten zullen vaak niet verder besteed kunnen worden dan in het actiejaar zelf, maar die besteding zorgt ook weer voor de brug naar vólgende jaren, zodat ook dan onze kerk het middelpunt kan zijn van ons geloofsleven, met de vorming en toerusting daarvan. En óók om actief te zijn als kerk in ons dorp en de regio. De kerkenraad heeft in de begroting een bedrag van € 72.000,--  opgenomen als vrijwillige bijdrage, laten we er met elkaar voor zorgen dat we dit bedrag zullen evenaren (een bedrag dat we ook in 2022 mochten ontvangen).
Mede door onze nieuwe dominee Jurjen Zeilstra worden tal van nieuwe initiatieven ontplooit, denkt u aan: weer kinderen in de kerk; gesprekskringen – ook voor onze tieners; leerhuizen; muziek op de zondagmiddag; maaltijdavonden; groothuisbezoek; etc.  En dat er nog steeds voldoende contactpersonen kunnen worden gevonden, dat is echt bijzonder in deze tijd; kortom we groeien met elkaar verder als Gemeente van Christus!  Uw wijk-contactpersoon zal ook dit jaar op pad gaan om u  de Kerkbalans-envelop te overhandigen. Laten we op elkaar kunnen blijven rekenen! “Geef vandaag voor de Kerk van morgen!” 

Met hartelijke groet,

René de Fouwadministrateur

 

[Tekst en muziek in de Dorpskerk]

De informatie over het programma “Tekst en Muziek in de Dorpskerk in het seizoen 2022-2023 vindt u in het algemen

Met hartelijke groet,

René de Fouw,
administrateur

Op 8 november jl. heeft het College van Kerkrentmeesters de opgestelde concept begroting 2023  akkoord bevonden. Op 17 november jl. heeft ook de Kerkenraad de begroting goedgekeurd en verbindend verklaard. Zoals gebruikelijke ligt deze bij de administrateur voor de gemeenteleden ter inzage. Mocht u belangstellend zijn, spreek me aan in onze kerk,  bel me even op 035-5336405, email me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en we maken een beider passende afspraak.

De begroting van 2022 sloot, op gelijke grondslag, hetgeen wil zeggen zonder beleggingsresultaat, op een negatief saldo van € 46.150. De begroting van 2023  komt uit op een negatief resultaat van € 64.000. De daling van het resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verdrievoudiging van de energiekosten voor onze kerk, wat

€ 14.000 extra kosten tot gevolg heeft.

De kerkenraad heeft inmiddels besloten om de temperatuur tijdens de diensten en bijeenkomsten te matigen om het energieverbruik te beperken.

Daarnaast is in de cijfers een indexstijging van 10 % opgenomen en zijn de kosten tegen het licht gehouden, waardoor er begrotings-technisch bezuinigingen konden worden doorgevoerd.

De aangevraagde budgetten zijn hierdoor echter niet getroffen.

Collecteverantwoording

Oktober                 
Verlichting/Verwarming         € 128,00

November            
Onderh. kerk.gebouwen       € 122,01
Cantorij                                 € 129,85
Onderhoud Kerkhof              € 251,35
Pastoraat                              €   98,90

In de maand november werd via de bank een totaal bedrag van € 50,00 ontvangen. 

Alle gevers onze zeer hartelijke dank.


Collecterooster

18-12: Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

24-12 Kerstavond: Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, de kinder-, huwelijks-, begrafenis- of doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant, als door ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

25-12 Kerstmorgen: Eredienst

Zie 18-12 

31-12 Oudjaar: Algemene kerkelijke doelen

De Oudejaarscollecte is bestemd voor het bovenplaatselijke kerkenwerk als bezinning op pastorale, theologische, liturgische en oecumenische vraagstukken, de ontwikkeling van catechisatie materiaal en de toerusting van ambtsdragers. 

01-01 Nieuwjaarscollecte

“Een goed begin is het halve werk.” Geef daarom met gulle hand. Het collectedoel zullen wij later bekend maken. 

08-01 Verlichting en verwarming

We zitten midden in de wintertijd. De verwarming moet de kerk eerder verwarmen en het licht eerder aan. Dit brengt met de gestegen energieprijzen veel extra kosten met zich mee. 

15-01 Instandhouding Kerkelijke gebouwen

Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor. 

22-01 Koffiedrinken na de dienst

Na de dienst genieten van een kopje koffie met wat lekkers? Dat gaat niet voor niets, en daarom vragen wij uw bijdrage hiervoor. 


GIFTEN

Uw giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum. Collecte Kerkrentmeesters.

Collecte College van Kerkrentmeesters

Of u kunt met deze QR-code uw gift overmaken voor het collectedoel van de Kerkrentmeesters. Houdt de camera van uw telefoon (QR-scanner) voor de code. Dan verschijnt er in het beeld een tekstje dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf door de betaling gevoerd wordt.
Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen.

  

Henk Aertsen, voorzitter 


 

Mede door de overgang naar een nieuw college kon de jaarrekening 2021 pas vorige maand afgerond worden. Deze ligt nu, zoals gebruikelijk, ter inzage voor gemeenteleden bij mij. Mocht u belangstellend zijn, spreek me aan in onze kerk, bel me even op 035 533 6405, of mail me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we maken een beider passende afspraak.

Het afgelopen jaar (2021) bracht een positief saldo van € 5.593 als ‘resultaat’. Hierbij moet aangetekend worden dat er geen resultaat beleggingen is opgenomen. Begroot was een negatief resultaat van € 1.995.

Voor 2022 wordt op dit moment, mede door het kille beursklimaat, een verlies van bijna € 60.000 verwacht.

Kerkbalans 2022 – 2023
Deze maand zullen gemeenteleden van wie er nog toegezegde bedragen openstaan, een herinnering ontvangen, evenals gemeenteleden die nog geen toezegging hebben gedaan. Mocht het zo zijn dat u afziet van uw toezegging, om welke reden dan ook, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.
Van 14 t/m 28 januari 2023 wordt de nieuwe actie Kerkbalans gehouden waarvan het motto is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Wilt u dit jaar al profiteren van extra belastingaftrek dan is er de mogelijkheid om dit jaar, vóór 31 december, uw vrijwillige bijdrage voor 2023 over te maken. Zie de voorwaarden op: www.belastingdienst/giften.

Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen. 


Solidariteitskas en Onderweg
Deze maand zullen ook de acceptgirokaarten voor de Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor Onderweg 2022 verzonden worden. De acceptgirokaarten worden overigens per 30 juni 2023 afgeschaft.

René de Fouw, administrateur.U kunt nog steeds collectebonnen bestellen!
U doet dit door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, dit o.v.v. uw adres, zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.