Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster

28-03 Communicatiemiddelen
Deze zondag willen we u bepalenbij de kosten die de kerk maakt voor het onderhouden van het onderling contact. We hebben een kerkblad, een website en maken gebruik van streaming van onze bijeenkomsten. Daarvoor hebben we providers en dienstverleners nodig en hoewel mensen bijdragen aan het kerkblad is dit niet genoeg om de toenemende kosten van communicatie te dragen. Met uw bijdragen kunnen we ervoor zorgen dat onze onderlinge verbindingen goed blijven functioneren.

04-04 Kosten kerkdiensten
De kerkrentmeesters vragen uw bijdrage voor de instandhouding van de eredienst. Op deze zondag willen we dat wel heel letterlijk nemen. De diensten brengen kosten mee, bijvoorbeeld voor het maken van de orde van dienst. Ook ziet u elk jaar een nieuwe Protestantse Gemeente Blaricum paaskaars en moeten we vergoedingen aan rechthebbenden betalen voor het gebruik van muziek. Graag vragenwe uw bijdrage om deze dingen goed voor elkaar te hebben.

11-04 Onderhoud terreinen
Op deze zondag willen we u wijzen op de kosten die gepaard gaan met het onderhoud van onze terreinen. Het zogenaamde kerkeiland heeft tuinen en muren en die vragen om terugkerende aandacht. In de komende jaren zullen we het onderhoud aan
muren moeten intensiveren. Graag vragen we daarom uw bijdragen voor het buitenonderhoud aan tuinen en afscheidingen.

18-04 Onderhoud instrumenten en installaties
De kerkrentmeesters vragen deze zondag uw bijdrage voor het onderhoud van de muziekinstrumenten en andere installaties in de kerk. Het onderhoud daarvan en het stemmen van de instrumenten vragen de inzet van vakmensen. Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat alles goed en veilig blijft werken.

25-04 Instandhouding eredienst
De kerkrentmeesters vragen u bij te dragen aan de kosten die verbonden zijn aan de predikantsplaats. Deze kosten lopen door, ook als we nog vacant zijn, en vormen een substantieel deel van onze begroting.

De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen.
U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Kerkrentmeesters (en datum waarvoor uw gift bestemd is) Protestantse Gemeente te Blaricum.

Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters