Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster

24-01 Het Flentrop-orgel
De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel, dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren iser groot onderhoud geweest aan het orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De kosten van het onderhoud zijn enorm. We willen graag blijven genieten van dit mooie instrument! Uw bijdrage voor het orgel is daarom zeer noodzakelijk.

31-01 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook via onze website.

Informatie over de verdere collectes volgt later.
De collectes voor onze kerkgemeente worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening: NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum.

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters

COLLECTEN 

Lieve mensen, in deze moeilijke periode kunt u alleen de dienst via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-Protestantse-Gemeente-te-Blaricum bijwonen! Tijdens de komende diensten collecteren we weer voor specifieke doelen. 

20-12     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor.

24-12     Eredienst en beeld via internet

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. Echter dat is niet alles, we hebben voor de mensen die niet naar de kerk kunnen komen, i.p.v. alleen geluid ook beeld van de dienst beschikbaar gesteld. Het is gelukt om het voor kerst kunnen realiseren. Dit vergde een grote investering. We hopen dat u hier graag wat extra voor wil geven! 

25-12     Eredienst en beeld via internet

(zie 24-12) 

27-12     Het Flentrop-orgel

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. Een voorbeeld: door oververhitting van de thermische zekering stopt de motor soms. Er is een reparatie uitgevoerd, maar het lijkt erop dat de motor zijn beste tijd gehad heeft. Hij stamt uit 1938 dus dat is niet zo vreemd. De kosten van mogelijke vervanging van de motor zijn enorm. Uw bijdrage voor het orgel is daarom zeer noodzakelijk. 

31-12     Oudejaarscollecte

De opbrengst van de oudejaarscollecte is bestemd voor het werk van onze eigen plaatselijke gemeente. 

03-01     Onderhoud kerkhof

Ook ons kerkhof heeft weleens te kampen met gevolgen van de droogte en dat is niet goed voor de beplanting. Zodoende heeft de kerk een beregeningssysteem aan laten leggen en dat behoeft jaarlijks onderhoud afgezien van het opstart- en afsluitmoment. Daarnaast maken wij veel kosten voor het reguliere onderhoud van het kerkhof. U kunt hierbij denken aan het “bladvrij houden” van de paden, snoeien, afgraven van oude paden en nieuw grind aanbrengen. Dit brengt veel kosten met zich mee. Van harte aanbevolen! 

10-01     Pastoraat eigen gemeente

Wist u dat onze contactpersonen aan onze 80-plus gemeenteleden met hun verjaardag een aardigheidje brengen namens ons allemaal? Vandaag collecteren de kerkrentmeesters hiervoor. Van harte aanbevolen! 

17-01        Verlichting en Verwarming

De wintertijd breekt aan, het wordt kouder. Dus  de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Al met al brengt dit extra kosten met zich mee. Graag uw financiële steun! 

24-01     Het Flentrop-orgel

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van het onderhoud  zijn enorm. We willen graag blijven genieten van het orgel! Uw bijdrage voor het orgel is daarom zeer noodzakelijk. 

31-01     Communicatiemiddelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

April                    € 225,00

Mei                      € 115,00

Juni                     € 315,90

Juli                      € 254,90

Augustus             € 278,80

September           € 391,05

Oktober               € 169,90 

De collectes voor onze kerkgemeente wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op onze bankrekening NL45 RABO 0308 4012 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum. 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. 

Met vriendelijke groet,

Namens het College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos