Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster Blaricum 40-dagenactie BEL:

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al meer dan 45 jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BELgemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie projecten in diverse ontwikkelingslanden gerealiseerd.

Voor 2022 vragen wij uw steun voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal, onder het motto
‘Moeder en kind, onze zorg’: een medische post en geboortecentrum in Sailung.
 

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op de volgende website: www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

De collecte hiervoor vind plaats op alle 5 komende zondagen, te weten:
06-03 , 13-03,  20-03, 27-03 en 03-04

Het College van Diakenen van de PGB
 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

DECEMBER 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Voedselbank

71,25

300,00

Stichting de Vrolijkheid

53,75

250,00

Kia/Rwanda

100,75

250,00

Vluchtelingenkinderen

1108,75

2250,00

TOTAAL

1039,80

3050,00

Januari 2022

 

collecte plus donaties

met uplift

Stap Verder

80,00

250,00

Viore

80,00

350,00

Voedselbank

275,00

1100,00

Pax

150,00

450,00

Inloophuis Wording

135,00

450,00

TOTAAL

720,00

2600,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

  

 

Collecterooster

23-01 PAX
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in confl ictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt de organisatie aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen, ongeacht iemands achtergrond. PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan en werkt samen met mensen in conflictgebieden, zoekt politici op en slaat de handen ineen met betrokken burgers.

30-01 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

06-02 C’est la Vie-Huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

13-02 Kerk in Actie – Nepal
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg. Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding of een stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een toekomstperspectief.

20-02 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis. 27-02 Stichting Child Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.  Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

Collecteverantwoording
November 2021 collecte        plus uplift donaties
KiA/Zuid                 164,00     350,00
Sumatra Hospice   140,70     850,00
Huizen De Cocon     89,00    700,00
Inloophuis Wording 104,00   700,00
TOTAAL                  497,70  2600,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet, Bas Reitsma, penningmeester diaconie

Collecterooster Blaricum

19-12 De Voedselbank
Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. De aanvoer van voedsel is echter onzeker. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

GEEF AAN DEZE KERSTCOLLECTE! op 24-12 / 25-12 / 26-12 / 31-12
KIA - Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleen reizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

02-01 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar er is ook praktische hulp, zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken.


09-01 Viore
Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Viore wordt niet ondersteund door de landelijke overheid of de ziektekostenverzekeringen. Nu ten gevolge van het coronavirus inkomsten uit sponsorevenementen wegvallen, is de noodzaak voor financiële steun groot.

16-01 Voedselbank

zie beschrijving bij 19-12

Collecteverantwoording

September 2021 collectes met donaties (uplift)
Kaarten Werelddiaconaat 94,60 (200,00)
Exodus 130,00 (400,00)
Het Vergeten Kind 225,95 (700,00)
Vredesweek. (Israël/Palestina) 100,00 (200,00)

Oktober 2021 collectes met donaties (uplift)
St. Child 135,00 (450,00)

Voedselbank 468,00 (1900,00)
KiA Kameroen 218,00 (450,00
C’est la Vie Huis 123,00 (500,00)
Stap Verder 173,00 (550,00)


In november 2021 heeft de diaconie een éénmalige donatie gedaan aan het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg ad € 1000. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet, Bas Reitsma,
penningmeester College van Diakenen van de PGB

Collecterooster 

14-11 Hospice Huizen

Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die aar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft,kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

21-11 De Cocon

In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangend ie dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van   voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

28-11 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die –om welke reden dan ook – dakloos of huisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

05-12 Kerk in Actie –Rwanda

Op deze zondag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda, voor de kinderen met hiv. Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers die te maken hebben met hiv, en kinderen die geen veilig thuis hebben.

12-12 Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie.

Het College van Diakenen van de PGB

Sinds kort is het niet meer mogelijk om via geldmachines muntgeld te storten. Bij de banken waar dit nog mogelijk was zijn deze machines verwijderd. Wel bieden zij sinds kort de mogelijkheid om geld te storten via gezamelijke geldautomaten, maar deze accepteren geen munten. Dit resulteert voor het storten van de volledige collecteopbrengst een dusdanig complexe situatie, dat gezocht wordt naar alternatieven.

Sommige kerken hebben inmiddels een QR-code geïntroduceerd, die op de orde van dienst wordt afgedrukt en via een betaal-app op de smartphone van de donateur kan worden gebruikt voor het doen van giften. Hiervoor lijkt in de gemeente van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) geen   draagvlak te bestaan.

Het College van Diakenen van de PGB – en dit geldt ook voor  het College van Kerkrentmeesters – heeft dan ook besloten om van deze mogelijkheid voorlopig nog geen gebruik te maken en gaat nu  de volgende alternatieven voorbereiden:

  • Alleen cash-betaling middels papiergeld
  • Betaling d.m.v. het gebruik van tevoren betaalde collecte-bonnen
  • Overmaking van donaties via bankrekeningen.

Wij hopen u binnenkort nader te kunnen informeren en rekenen op uw begrip. 

Namens de Diaconie PGB, Sebastiaan Reitsma, penningmeester

 

 

Collecterooster

10-10 Gooise Voedselbank

Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt wekelijks 40.000 gezinnen met voedselhulp en gaat zo ook voedselverspilling tegen.

17-10 Kerk in Actie – Wereldvoedseldag (Kameroen)

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met de inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Er is een landbouwprogramma om te voorzien in voedsel. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

24-10 C’est La Vie-huis

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

31-10 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Ook wordt praktische hulp geboden.

07-11 Kerk in Actie - Indonesië

Veel boeren op Sumatra zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten en traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.
Daarnaast organiseert de kerk activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden, bedoeld om respect en begrip voor elkaar te krijgen, en conflicten te verminderen.

Collecteverantwoording

Augustus 2021  opbrengst   + uplift
Hospice Kajan 151,00          - 650,00
De Cocon        113,60          - 450,00
KiA/Zending    184,20          - 400,00
St. De Hoop    116,52          - 350,00
Voedselbank   153,00          - 650,00
Haïti                146,15          - 300,00

Daarnaast heeft de diaconie via Kerk in actie 1000 euro overgemaakt voor steun aan Haiti.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Sebastiaan Reitsma, penningmeester Het college van diakenen van de PGB

COLLECTEROOSTER 

05-09 Kerk in actie/werelddiakonaat in Ghana

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden. 

12-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.

19-09 Stichting het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.  

26-09 Kerk in Actie/vredesweek: Israel en Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan. Een klein begin naar meer vrede.

 03-10 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

10-10 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan  Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom. 

Collecteopbrengsten van de Diakenen van de PGB

JUNI 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Hospice Kajan

147,25

450,00

Stichting de Hoop

174,25

550,00

KiA/Wereldvluchtelingendag

148,00

300,00

Epafras

192,55

600,00

TOTAAL

662,05

1900,00

JULI 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Voedselbank

224,35

900,00

Stap Verder

198,25

600,00

Stichting Child

212,75

650,00

Stichting de Vrolijkheid

130,65

400,00

TOTAAL B

766,00

2550,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet, Bas Reitsma, Penningmeester diaconie

 

U kunt ook, indien u niet aanwezig kunt zijn, onder vermelding van het genoemde doel, uw donaties overmaken op:
rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Collecterooster

11-07 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.
In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. In die workshops kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. 

18-07 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

25-07 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar er is ook praktische hulp, zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken.

01-08 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners.

08-08 De Cocon

In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

15-08 kerk in actie/Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 

22-08 Stichting de Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Stichting de Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed. De stichting is dan ook mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties.

29-08 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan  Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

05-09 Kerk in actie/ werelddiakonaat in Ghana

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden.  

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE 

MEI 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Kerk als thuisplek voor jongeren

94,50

300,00

KiA/Syrische vluchtelingen

129,00

300,00

Stichting Leergeld

201,00

600,00

Voedselbank

185,20

750,00

TOTAAL

609,70

1950,00

Aan de Samenwerkende Hulp Organisaties heeft de diaconie ten behoeve van de “actie tegen corona”, een bedrag ad € 1000,00 gedoneerd.

Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, penningmeester van het college van Diakenen van de PGB

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.