Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster

10-10 Gooise Voedselbank

Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De Voedselbank helpt wekelijks 40.000 gezinnen met voedselhulp en gaat zo ook voedselverspilling tegen.

17-10 Kerk in Actie – Wereldvoedseldag (Kameroen)

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met de inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Er is een landbouwprogramma om te voorzien in voedsel. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

24-10 C’est La Vie-huis

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

31-10 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Ook wordt praktische hulp geboden.

07-11 Kerk in Actie - Indonesië

Veel boeren op Sumatra zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten en traint hen om hun land zo te verbouwen dat de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt.
Daarnaast organiseert de kerk activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden, bedoeld om respect en begrip voor elkaar te krijgen, en conflicten te verminderen.

Collecteverantwoording

Augustus 2021  opbrengst   + uplift
Hospice Kajan 151,00          - 650,00
De Cocon        113,60          - 450,00
KiA/Zending    184,20          - 400,00
St. De Hoop    116,52          - 350,00
Voedselbank   153,00          - 650,00
Haïti                146,15          - 300,00

Daarnaast heeft de diaconie via Kerk in actie 1000 euro overgemaakt voor steun aan Haiti.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Sebastiaan Reitsma, penningmeester Het college van diakenen van de PGB

COLLECTEROOSTER 

05-09 Kerk in actie/werelddiakonaat in Ghana

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden. 

12-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.

19-09 Stichting het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.  

26-09 Kerk in Actie/vredesweek: Israel en Palestina

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan. Een klein begin naar meer vrede.

 03-10 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

10-10 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan  Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom. 

Collecteopbrengsten van de Diakenen van de PGB

JUNI 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Hospice Kajan

147,25

450,00

Stichting de Hoop

174,25

550,00

KiA/Wereldvluchtelingendag

148,00

300,00

Epafras

192,55

600,00

TOTAAL

662,05

1900,00

JULI 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Voedselbank

224,35

900,00

Stap Verder

198,25

600,00

Stichting Child

212,75

650,00

Stichting de Vrolijkheid

130,65

400,00

TOTAAL B

766,00

2550,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet, Bas Reitsma, Penningmeester diaconie

 

U kunt ook, indien u niet aanwezig kunt zijn, onder vermelding van het genoemde doel, uw donaties overmaken op:
rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Collecterooster

11-07 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.
In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. In die workshops kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. 

18-07 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

25-07 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar er is ook praktische hulp, zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken.

01-08 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners.

08-08 De Cocon

In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

15-08 kerk in actie/Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 

22-08 Stichting de Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Stichting de Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed. De stichting is dan ook mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties.

29-08 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan  Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

05-09 Kerk in actie/ werelddiakonaat in Ghana

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden.  

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE 

MEI 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Kerk als thuisplek voor jongeren

94,50

300,00

KiA/Syrische vluchtelingen

129,00

300,00

Stichting Leergeld

201,00

600,00

Voedselbank

185,20

750,00

TOTAAL

609,70

1950,00

Aan de Samenwerkende Hulp Organisaties heeft de diaconie ten behoeve van de “actie tegen corona”, een bedrag ad € 1000,00 gedoneerd.

Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, penningmeester van het college van Diakenen van de PGB

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.