Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER

02-05 Prot. Kerk: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 

09-05 Kerk in Actie: Syrische vluchtelingen

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. 

16-05 Stap Verder

23-05 Stichting Leergeld

30-05 Voedselbank

06-06 Hospice Kajan

 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE 

In maart collecteerde de diaconie alle zondagen voor de 40-dagen-actie van de BEL-gemeenten. Er is totaal daarvoor overgemaakt EUR 1047,00. De diaconie heeft dit bedrag verhoogd tot EUR 4188,00.

 Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie

 

 

COLLECTEROOSTER  

04-04 Kerk in Actie/Zuid-Afrika
Een toekomst voor kansarme kinderen Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 

11-04 Voedselbank

18-04 Stichting Child

25-04 Hospice Huizen

02-05 Prot. Kerk: Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 

U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL38RABO 0139807993 t.n.v. Diaconie (en datum waarvoor uw gift bestemd is) Protestantse Gemeente te Blaricum.

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE  FEBRUARI 2021

datum

doel

collecte plus donaties

met uplift

07

KiA/Bangladesh

60,00

120,00

14

C’est la Vie Huis

35,00

140,00

21

40-dagen actie

67,50

270,00

28

40-dagen actie

67,50

270,00

 

TOTAAL

230,00

800,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie

Van 28 februari tot en met 28 maart collecteert de Diaconie voor de projecten van de interkerkelijke 40-dagenactie Laren-Blaricum-Eemnes.


Zie het artikel elders op de website.

 

 

Collecteverantwoording Januari 2021

Collectedoel     bedrag         met plus donatie (uplift)
Stap verder      60,00            250,00
Viore                69,00            300,00
Voedselbank  279,00         1150,00
Pax                   44,00          150,00
Exodus             14,00            50,00
Totaal          € 475,00    € 1.900,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet, Bas Reitsma

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.