Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

 

Collecterooster Blaricum

14-05 Geen dienst in de dorpskerk.
Er is een Oeucumenische dienst in St. Vituskerk

21-05 Stichting de Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De stichting werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt.

28-05 Stichting Leergeld
Stichting Leergeld is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen die activiteiten. Voor één op de twaalf kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. De bestaande voorzieningen zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen.

04-06 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra zodat deze jonge azc-bewoners hun verhaal kunnen vertellen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn ze afhankelijk van particuliere donaties en giften.

11-06 Hospice Kajan

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE 

40-dagen-tijd 2023

In de periode van 26 februari ten en met 8 april heeft de diaconie gecollecteerd voor de projecten van de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes. Daarbij werd de  steun gevraagd voor een drietal projecten op het gebied van duurzaam schoon water en lokale landbouwverbetering onder het motto “Door Zonkracht schoon Water”

De opbrengst van alle collectes, de overmakingen via de bank en de opbrengst van het offerblok gaven een totaal van € 1.290,40.
De diaconie heeft dit bedrag verhoogd waardoor een bedrag van  € 5.200,00 kon worden overgemaakt.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie 

Hulpvraag

In deze onzekere tijden met hoge kosten van levensmiddelen en energie wil de Diaconie gemeenteleden ter zijde staan, die met financiële zorgen geconfronteerd worden en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U kunt daartoe contact opnemen met
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per post naar Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261GD Blaricum.
Wees ervan verzekerd dat hulpvragen met uiterste discretie behandeld worden.

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie
College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Blaricum

14-05 Geen dienst in de dorpskerk.
Er is een Oeucumenische dienst in St. Vituskerk

21-05 Stichting de Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De stichting werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt.

28-05 Stichting Leergeld
Stichting Leergeld is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen die activiteiten. Voor één op de twaalf kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. De bestaande voorzieningen zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen.

04-06 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid organiseert al 20 jaar kunstprojecten voor en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra zodat deze jonge azc-bewoners hun verhaal kunnen vertellen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn ze afhankelijk van particuliere donaties en giften.

11-06 Hospice Kajan

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE 

40-dagen-tijd 2023

In de periode van 26 februari ten en met 8 april heeft de diaconie gecollecteerd voor de projecten van de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes. Daarbij werd de  steun gevraagd voor een drietal projecten op het gebied van duurzaam schoon water en lokale landbouwverbetering onder het motto “Door Zonkracht schoon Water”

De opbrengst van alle collectes, de overmakingen via de bank en de opbrengst van het offerblok gaven een totaal van € 1.290,40.
De diaconie heeft dit bedrag verhoogd waardoor een bedrag van  € 5.200,00 kon worden overgemaakt.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie 

Hulpvraag

In deze onzekere tijden met hoge kosten van levensmiddelen en energie wil de Diaconie gemeenteleden ter zijde staan, die met financiële zorgen geconfronteerd worden en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U kunt daartoe contact opnemen met
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per post naar Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261GD Blaricum.
Wees ervan verzekerd dat hulpvragen met uiterste discretie behandeld worden.

Bas Reitsma, Penningmeester diaconie
College van Diakenen van de PGB

Hulpvraag

In deze onzekere tijden met hoge kosten van levensmiddelen en energie wil de Diaconie gemeenteleden ter zijde staan, die met financiële zorgen geconfronteerd worden en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U kunt daartoe contact opnemen met Machteld de Hoop, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261GD Blaricum. Wees ervan verzekerd dat hulpvragen met uiterste discretie behandeld worden.

Sinds kort is het niet meer mogelijk om via geldmachines muntgeld te storten. Bij de banken waar dit nog mogelijk was zijn deze machines verwijderd. Wel bieden zij sinds kort de mogelijkheid om geld te storten via gezamelijke geldautomaten, maar deze accepteren geen munten. Dit resulteert voor het storten van de volledige collecteopbrengst een dusdanig complexe situatie, dat gezocht wordt naar alternatieven.

Sommige kerken hebben inmiddels een QR-code geïntroduceerd, die op de orde van dienst wordt afgedrukt en via een betaal-app op de smartphone van de donateur kan worden gebruikt voor het doen van giften. Hiervoor lijkt in de gemeente van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) geen   draagvlak te bestaan.

Het College van Diakenen van de PGB – en dit geldt ook voor  het College van Kerkrentmeesters – heeft dan ook besloten om van deze mogelijkheid voorlopig nog geen gebruik te maken en gaat nu  de volgende alternatieven voorbereiden:

  • Alleen cash-betaling middels papiergeld
  • Betaling d.m.v. het gebruik van tevoren betaalde collecte-bonnen
  • Overmaking van donaties via bankrekeningen.

Wij hopen u binnenkort nader te kunnen informeren en rekenen op uw begrip. 

Namens de Diaconie PGB, Sebastiaan Reitsma, penningmeester

 

 

U kunt ook, indien u niet aanwezig kunt zijn, onder vermelding van het genoemde doel, uw donaties overmaken op:
rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum

Collecterooster

11-07 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.
In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. In die workshops kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. 

18-07 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

25-07 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar er is ook praktische hulp, zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken.

01-08 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners.

08-08 De Cocon

In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

15-08 kerk in actie/Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 

22-08 Stichting de Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. Stichting de Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed. De stichting is dan ook mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties.

29-08 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan  Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

05-09 Kerk in actie/ werelddiakonaat in Ghana

De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding te bieden.  

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE 

MEI 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Kerk als thuisplek voor jongeren

94,50

300,00

KiA/Syrische vluchtelingen

129,00

300,00

Stichting Leergeld

201,00

600,00

Voedselbank

185,20

750,00

TOTAAL

609,70

1950,00

Aan de Samenwerkende Hulp Organisaties heeft de diaconie ten behoeve van de “actie tegen corona”, een bedrag ad € 1000,00 gedoneerd.

Hartelijk dank voor uw bijdragen. Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma, penningmeester van het college van Diakenen van de PGB

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.