Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster

 18-12 Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten en door hen te helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan.

24-12 en 25-12 KiA – Griekenland
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis in gammele boten Griekenland bereiken, worden ondergebracht
in tenten; ze zijn blootgesteld aan kou en honger.
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. In de adventstijd vraagt Kerk in Actie met de
campagne ‘Geef licht’ opnieuw aandacht voor vluchtelingen kinderen in Griekenland.

01-01 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

08-01 Viore
Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie.

15-01 Voedselbank
Zie 18-12.

U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

Collecteverantwoording

oktober

Doel

Collectes

en viabank

Met uplift

Stg. Child

153,00

  500,00

Voedselbank

299,00

1200,00

KiA Javaanse boeren

176,00

  350,00

C’est la Vie Huis

201,35

  850,00

Stap Verder

273,00

  850,00

TOTAAL         €

1.102,35

3.750,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie, namens het College van Diakenen van de PGB


GIFTEN

U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gift overmaken op:
rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.

collecte college van Diakenen

of via deze QR-code van de Diaconie.

Houdt de camera van uw telefoon voor de QR-code.
Pas desgewenst het bedrag aan,
selecteer uw bank en
daarna op betalen.

 


 

Als u hieronder kijkt, leest u de collecte-doelen van de komende zondagen in onze Dorpskerk Blaricum. 
Wilt u per bank-overschrijving bijdragen aan het doel van een bepaalde kerkdienst, dan is dat mogelijk onder vermelding van de datum van de dag/ doel, liefst voor eind van de maand. Dit i.v.m. de administratie voor de specifieke doelen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL38RABO 0139807993, dan verdubbelt onze Diaconie uw bijdrage!

Collecterooster 

13-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

20-11 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje.

27-11 Kerk in Actie - Colombia
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten.

04-12 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren.

11-12 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars.

Collecteopbrengsten

Maand     Doel/ Bedrag via Collectes/ Bedrag met Uplift

Augustus Cocon/ 609,53 /2.500,00
                KiA Egypte /626,50/ 1.900,00
                Hoop/ 605,98 /1.850,00
                Voedselbank/651,03 /2.650,00
September PAX /247,60/ 1.150,00
                KiA Pakistan/ 757,50 /2.050,00
               Exodus /112,50 /350,00
               Amnesty-International/ 247,50 /750,00
TOTAAL 1.365,00/ 4.300,00

Alle gevers, hartelijk dank, namens
College van Diakenen van de PGB

09-10 Voedselbank
Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten èn door hen te helpen hulp te zoeken, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Zo bestrijden we samen armoede, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast.

16-10 Kerk in Actie - Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.

23-10 C’est la Vie-huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

30-10 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

06-11 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

College van Diakenen van de PGB

11-09 Exodus

Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst. 

18-09 Pax

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand.

Vrede is geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. PAX gaat voorop in de strijd voor vrede en gelooft dat de toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. 

25-09  Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijdt tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Zie ook de “schrijfactie” elders in Onderweg.

02-10 |Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.  

09-10 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de corona- crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep met financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom. 

16-10 Kerk in Actie/Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun

Producten en zorgt zodoende voor een beter inkomen voor Javaanse boeren. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

  Juni 2022:

 

collecte plus donaties

met uplift

Kia Zending (Zuid Afrika)

284,50

600,00

Hospice Kajan

177,00

550,00

Exodus

165,00

500,00

Stichting Epafras

160,00

500,00

TOTAAL

785,50

2150,00

 

 

 

 Juli 2022 

 

collecte plus donaties

met uplift

Stap Verder

173,00

550,00

KiA India

198,00

400,00

St. Child

142.15

450,00

Hospice Kajan

204,60

850,00

St. Vrolijkheid

120,50

400,00

TOTAAL

838,25

2’650,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

 

 

 

COLLECTEROOSTER

17-07 Stichting Child
Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De stichting wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaroregio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.

24-07 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen.

31-07 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan in Hilversum. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners. 

07-08 De Cocon
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar
bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet
of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.
 

14-08 Kerk in Actie/Egypte
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’.
 

21-08 Stichting De Hoop
Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische
problemen of verslavingsproblemen. Stichting De Hoop werkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen belangrijk kunnen zijn bij het herstel van een cliënt.
 

28-08 Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken ondersteunen klanten met voedselpakketten èn door hen te helpen hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. 

04-09 Kerk in actie/|Myanmar
Van de 54 miljoen inwoners van Myanmar heeft 4,6 procent een beperking. Gezinnen waarin een kind of volwassene een beperking heeft, hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. Deze families zijn daarom extra kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

11-09 Exodus

18-09 Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijdt tegen onrecht. In meer dan 150 landen wordt actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Dit werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Zie ook de “schrijfactie” elders in Onderweg.
 

Het college van Diakenen van de PGB

 

 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

 Mei 2022

collecte plus donaties

met uplift

40-dagen aktie

1904,00

7650,00

Hospice Huizen

207,00

850,00

Stichting de Vrolijkheid

302,80

950,00

Kerk in actie/Libanon

271,90

550,00

Stichting De Hoop

221,90

700,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

Collecterooster Blaricum

19-06 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Een van de projecten beoogt behoud of herstel van de vader-kind relatie en het versterken van andere sociale contacten. Uit onderzoek is gebleken dat een positief sociaal netwerk een beschermende factor is voor alle betrokkenen.

26-06 Epafras
Epafras steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse gevangenissen. Medewerkers van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop, hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden.


03-07 Kerk in Actie – India
In India worden duizenden kasteloze Dalit kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie biedt Kerk in Actie kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Ook besteedt de organisatie veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie.


10-07 Stichting De Vrolijkheid
Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie.


College van Diakenen van de PGB

 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

Maart/April 2022

 

collecte plus donaties

met uplift

40-dagen aktie

1904,00

7650,00

Hospice Huizen

207,00

850,00

Stichting de Vrolijkheid

302,80

950,00

Kerk in actie/Libanon

271,90

550,00

Stichting De Hoop

221,90

700,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

COLLECTEROOSTER 

15-05 Binnenlands diaconaat: “jeugddorp” De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. 

22-05 Stichting leergeld
Stichting Leergeld is een stichting die kinderen fi nancieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan die activiteiten. Voor één op de twaalf kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. 

29-05 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften en alle medewerkers geven hun medewerking geheel vrijwillig. 

05-06 kerk in actie: Zuid-Afrika
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 

12-06 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners. 

Het college van Diakenen van de PGB

 

Collecterooster

10-04 40 dagen actie BEL
Een medische post in Sailung 

14-04 40 dagen actie BEL
Schoolgeld voor 2 kinderen in Nepal 


16--04 40 dagen actie BEL
Een medische post in Sailung 

17-04 Kerk in actie: Werelddiakonaat
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen

24-04 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

01-05 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar er is ook praktische hulp, zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. 

08-05 Stichting de Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.

In het KunstLab kunnen ze hun talenten ontdekken, in samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. In die workshops kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.

Collecteverantwoording Februari 2022
collectedoel         opbrengst       plus uplift

KiA/Nepal            137,50           300,00
Hospice Huizen   128,50           550,00
C’est la Vie Huis  171,33           700,00
Stichting Child     172,25           550,00

TOTAAL 609,58 2100,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma, penningmeester diaconie

Namens het college van Diakenen van de PGB

 

Collecterooster Blaricum 40-dagenactie BEL:

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al meer dan 45 jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BELgemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie projecten in diverse ontwikkelingslanden gerealiseerd.

Voor 2022 vragen wij uw steun voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal, onder het motto
‘Moeder en kind, onze zorg’: een medische post en geboortecentrum in Sailung.
 

Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt u op de volgende website: www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

De collecte hiervoor vind plaats op alle 5 komende zondagen, te weten:
06-03 , 13-03,  20-03, 27-03 en 03-04

Het College van Diakenen van de PGB
 

COLLECTEVERANTWOORDING DIACONIE

DECEMBER 2021

 

collecte plus donaties

met uplift

Voedselbank

71,25

300,00

Stichting de Vrolijkheid

53,75

250,00

Kia/Rwanda

100,75

250,00

Vluchtelingenkinderen

1108,75

2250,00

TOTAAL

1039,80

3050,00

Januari 2022

 

collecte plus donaties

met uplift

Stap Verder

80,00

250,00

Viore

80,00

350,00

Voedselbank

275,00

1100,00

Pax

150,00

450,00

Inloophuis Wording

135,00

450,00

TOTAAL

720,00

2600,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet,

Bas Reitsma

Penningmeester diaconie

  

 

Collecterooster

23-01 PAX
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in confl ictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt de organisatie aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen, ongeacht iemands achtergrond. PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan en werkt samen met mensen in conflictgebieden, zoekt politici op en slaat de handen ineen met betrokken burgers.

30-01 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen.

06-02 C’est la Vie-Huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

13-02 Kerk in Actie – Nepal
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap weg. Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding of een stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Nepal een toekomstperspectief.

20-02 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis. 27-02 Stichting Child Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.  Daarnaast wil Stichting Child in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord-Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

Collecteverantwoording
November 2021 collecte        plus uplift donaties
KiA/Zuid                 164,00     350,00
Sumatra Hospice   140,70     850,00
Huizen De Cocon     89,00    700,00
Inloophuis Wording 104,00   700,00
TOTAAL                  497,70  2600,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet, Bas Reitsma, penningmeester diaconie

Collecterooster Blaricum

19-12 De Voedselbank
Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. De aanvoer van voedsel is echter onzeker. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

GEEF AAN DEZE KERSTCOLLECTE! op 24-12 / 25-12 / 26-12 / 31-12
KIA - Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleen reizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

02-01 Stap Verder
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar er is ook praktische hulp, zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken.


09-01 Viore
Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Viore wordt niet ondersteund door de landelijke overheid of de ziektekostenverzekeringen. Nu ten gevolge van het coronavirus inkomsten uit sponsorevenementen wegvallen, is de noodzaak voor financiële steun groot.

16-01 Voedselbank

zie beschrijving bij 19-12

Collecteverantwoording

September 2021 collectes met donaties (uplift)
Kaarten Werelddiaconaat 94,60 (200,00)
Exodus 130,00 (400,00)
Het Vergeten Kind 225,95 (700,00)
Vredesweek. (Israël/Palestina) 100,00 (200,00)

Oktober 2021 collectes met donaties (uplift)
St. Child 135,00 (450,00)

Voedselbank 468,00 (1900,00)
KiA Kameroen 218,00 (450,00
C’est la Vie Huis 123,00 (500,00)
Stap Verder 173,00 (550,00)


In november 2021 heeft de diaconie een éénmalige donatie gedaan aan het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg ad € 1000. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Met vriendelijke groet, Bas Reitsma,
penningmeester College van Diakenen van de PGB