Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster 

22-11 De Hezenberg
De Hezenberg, een centrum voortgekomen uit protestants-christelijke pastorale zorg, heeft zich ontwikkeld tot een centrum voor GGZ, Pastoraat en Retraite. Het doel van de Hezenberg is om duurzame veranderingen in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen te realiseren. De programma’s zijn gebaseerd op een open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Men ontvangt er mensen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden.

29-11 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften en alle medewerkers geven hun medewerking geheel vrijwillig.

06-12 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in een Exodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.

13-12 VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk West- enMidden-Nederland zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met behulp van honderden vrijwilligers worden bewoners van asielzoekerscentra en statushouders ondersteund. VWWMN zorgt er jaarlijks voor dat vluchtelingkinderen een week zorgeloos kunnen spelen en genieten.
College van diakenen van de PGB rooster

Collecteverantwoording

Oktober 2020
door diaconie verhoogd naar:

Stichting Child € 241,70 € 800,00
Hospice Kajan € 107,00 € 450,00
KiA/Rwanda € 147,00 € 450,00
C’est la Vie € 96,00 € 400,00


Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Bas Reitsma,
penningmeester

Collecterooster vanaf oktober:

25-10 C’est la Vie-Huis
Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je samen met je naasten een enorme klap te verwerken. Verslagenheid, onzekerheid, boosheid, angst. Je perspectief voor de toekomst wordt je ontnomen. Met het C‘est la Vie-Huis sta je er niet alleen voor. Daar wordt ook ondersteuning geboden in de laatste fase van het leven.

01-11 Kerk in Actie: Papua
De lokale kerkgemeenschappen op Papua, met name de vrouwen daarvan, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. KIA ondersteunt die vrouwen in het vormen van een netwerk. Ook krijgen ze les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk.

08-11 Hospice Huizen
Hospice Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners – bijna zoals thuis.

15-11 De Cocon
In de Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er het dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of voor een gezellig praatje. Ook voor het medisch spreekuur kan men in het dienstencentrum terecht.

Collecteverantwoording vanaf september:

September 2020
door diaconie verhoogd naar:

KIA Ghana € 127,50 € 300,-
Exodus € 117,30 € 400,-
Inloophuis Wording € 194,00 € 600,-
Pax € 92,55 € 300,-
De diaconale actie op de startzondag heeft € 392,- opgebracht. Samen met de € 500,- van de diaconie is een bedrag ad € 892,- overgemaakt als bijdrage voor de aanschaf van een duofiets voor het tehuis De Bolder in Huizen.

Alle gevers hartelijk dank!

College van Diakenen van de PGB

Collecterooster Blaricum

27-09 Pax
Pax steunt vredesactivisten die opkomen voor gelijke rechten, veiligheid en een beter bestaan, zoals een groep vrouwen in Irak. Al maanden gaan zij de straat op om geweldloos te protesteren tegen de uitzichtloze leefomstandigheden in hun land. Hun vreedzame protesten worden beantwoord met kogels, traangas en schokgranaten. Sinds oktober zijn al meer dan 700 vrouwen en mannen gedood en ruim 18.000 mensen raakten gewond. Pax steunt hun strijd.

04-10 Stichting Child
Stichting Child wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro-regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing van deze groep in het basis- en middelbaar onderwijs, en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen.

11-10 Hospice Kajan
Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan in Hilversum. Hier staat sinds 2001 de bewoner centraal, met al zijn of haar wensen. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Zij ondersteunen de zorgverleners.

18-10 KIA: Wereldvoedseldag Rwanda
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio. De zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

College van diakenen van de PGB

Collecteverantwoording Augustus 2020


doel                        opbrengst                   door diaconie verhoogd naar:
St De Vrolijkheid     € 163,80                     € 500,00
Viore                       € 71,00                       € 300,00
KIA/Libanon            € 316,00                     € 1816,00
St De Hoop             € 177,96                     € 550,00
Voedselbank           € 106,50                     € 450,00

Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Met vriendelijke groet,
S.M.S. Reitsma,
penningmeester diaconie

Collecteroosters in Onderweg
Met ingang van Onderweg nr. 7 -2020 wordt de diaconale informatie gebundeld met die van de gemeente Laren-Eemnes
en Blaricum opgenomen in het algemene gedeelte van de Collecteverantwoording in de Onderweg. Hieronder de gegevens van Blaricum apart!

Collecterooster Blaricum
30-08 De Voedselbank
De Voedselbank is voor haar financiën volledig afhankelijk van giften. Er zijn geen personeelskosten maar wel kosten v oor energie, de auto’s, etc. Daarnaast heeft de voedselbank dringend geld nodig om de voorraden op peil te brengen en te houden. 
06-09 KIA Werelddiaconaat Ghana (-> PGLE)
13-09 Exodus
Gedetineerden, ex-gedetineerden en familieleden vinden bij Exodus zorg en aandacht om de criminaliteit definitief de rug toe te keren. Met een intensief begeleidingsprogramma krijgen (ex-)gedetineerden de kans om in eenExodushuis of thuis te werken aan een succesvolle re-integratie en een zinvolle toekomst.
20-09 Inloophuis Wording
Inloophuis Wording in Hilversum is er voor iedereen die – om welke reden dan ook – dakloos of thuisloos is geworden of problemen moet verwerken. Je kunt er ook terecht als je maar weinig contact hebt met medemensen, je eenzaam voelt of gewoon eens wat stoom wilt afblazen. Het inloophuis is geheel afhankelijk van giften en alle medewerkers geven hun medewerking geheel vrijwillig.

Collecte opbrengsten:
Mei 2020

Kerk in Actie/Corona € 455,00
Viore € 140,00
Stap Verder € 105,00
C’est la Vie huis € 115,00

Juni 2020
door diaconie verhoogd naar:
St. Leergeld € 276,60 € 850,00
St. De Hoop € 142,50 € 450,00
KiA/Colombia € 88,55 € 200,00
Hospice Kajan € 166,70 € 700,00

Juli 2020
Epafras € 153,55 € 500,00
Hosp. Huizen € 132,50 € 500,00
St. Child € 88,75 € 300,00  
Voedselbank € 665,00 € 2660,00
 
Na een oproep van Kerk in Actie heeft de diaconie € 500 geschonken aan de migranten in Zuid-Afrika. Deze migranten kwamen door de lockdown in een onmogelijke situatie. Ze kunnen niet meer in restaurants, winkels, kinderverzorging of als huishoudelijke hulp werken. Daardoor zitten ze zonder geld. Zuid-Afrikanen krijgen voedselhulp, maar migranten niet.
Omdat de grenzen dicht zijn, kunnen ze niet terug naar huis. Kerk in Actie komt voor hen op.
In mei is ook een extra bedrag van € 5000,00 overgemaakt aan de Voedselbank Gooi en Omstreken.

Met hartelijke groet,
S.M.S. Reitsma, penningmeester diaconie


COLLECTEROOSTER 

05-07 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. 

12-07 Hospice Huizen

Iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd in het Hospice te Huizen aan de Gooierserf 126. Er is tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg en ondersteuning waarbij de gast mee beslist over de gewenste en/of vereiste zorg. De gasten worden verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. En voor het extraatje wordt een beroep gedaan donateurs. 

19-07 Stichting Child

Stichting Child wordt al vele jaren gesteund door de kerkgangers van de protestantse gemeente Blaricum. De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

26-07 Voedselbank

Hoewel een aantal voedselbanken heeft moeten sluiten bij gebrek aan vrijwilligers en/of voedsel, kan  Voedselbank Gooi & Omstreken nog steeds voedselpakketten uitdelen aan haar cliënten. Ondanks de Corona crisis en de daardoor ontstane problemen wordt hard gewerkt om deze groep in financiële problemen van een wekelijks voedselpakket te blijven voorzien. De aanvoer van voedsel is onzeker en de voorraden beginnen te slinken. Daarom zijn donaties meer dan welkom.

02-08 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra.

In het KunstLab ontdekken kinderen en jongeren talenten, en ontwikkelen de jonge makers zich in samenwerking met professionele kunstenaars. Er worden workshopreeksen georganiseerd in uiteenlopende kunstdisciplines als muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. Ieder project in het KunstLab wordt afgesloten met een presentatie. 

09-08 Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Viore wordt niet ondersteund door de landelijke overheid en ziektekostenverzekeringen.  Nu ten gevolge van het coronavirus inkomsten uit sponsor-evenementen wegvallen is de noodzaak van financiële steun groot. 

16-08 Kerk in Actie

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. 

23-08 Stichting de Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

Bij De Hoop wordt gewerkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed door zorgverzekeraars. De Hoop is mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties. 

30-08 De Voedselbank

De Voedselbank is voor haar financiën volledig afhankelijk van giften. Er zijn geen personeelskosten maar wel kosten voor energie, de auto’s etc. Daarnaast heeft de voedselbank dringend geld nodig om de voorraden op peil te brengen en te houden.   

U kunt uw gaven storten op rekening NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. Vergeet u absoluut niet voor welk doel gedoneerd wordt. 

VERANTWOORDING

Mei 2020

Kerk in Actie/Corona          € 455,00

Viore                                   € 140,00

Stap Verder                         € 105,00

Cést la Vie huis                   € 115,00

 

Met hartelijke groet,

namens het college van diakenen

 

COLLECTEROOSTER 

10-05 Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen en is er een contactgroep voor nabestaanden. 

17-05 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).  Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar ook praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. 

24-5 C’est la vie-huis

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je een enorme klap te verwerken. Je wordt geconfronteerd met het besef dat het leven eindig is. Met moed en wilskracht kun je zo’n grote tegenslag het hoofd bieden. Vrijwilligers en professionals van het C’est la vie-huis kunnen daarbij helpen met hospicezorg, tijdelijke zorg, respijtzorg en thuisondersteuning. 

31-05 Kerk in Actie/Pinksterzending

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. De diaconie wil dit werk van Kerk in Actie steunen. 

07-06 Stichting Leergeld

Stichting Leergeld is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Steeds meer kinderen in de gemeenten kunnen om financiële redenen niet meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten. Voor 1 op de 12 kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. 

Nu de kerk voor lange tijd gesloten is, kunnen we wel online kerkdiensten beluisteren. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.   

U kunt uw gaven storten op rekening NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. Vergeet u absoluut niet voor welk doel gedoneerd wordt. 

VERANTWOORDING 

Aan giften ontvangen € 325,= voor de 40 dagen aktie BEL

Het college van diakenen heeft dit bedrag aangevuld en € 5000,= overgemaakt aan de 40 dagen aktie BEL. 

Door de diaconie is een extra donatie ad € 5000,= geschonken aan de Voedselbank Gooi en Omstreken. 

Met hartelijke groet, namens het college van diakenen

 

COLLECTEROOSTER 

05-04 40-dagen Aktie BEL 

12-04 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Zo wordt Vrolijkheid gebracht naar de asielzoekerscentra. 

19-04 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

26-04 Hospice Huizen

De gasten in het hospice worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en professionele hulpverleners. Er is aandacht voor dagelijkse zorg, maar ook aanvullende zorg, voor zomaar een praatje of een goed gesprek. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. 

03-05 Kerk in actie: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria

In het noordoosten en midden van Nigeria lijdt de bevolking onder het geweld van Boko Haram en andere criminele nomaden-groepen die roven en moorden en hele dorpen platbranden. De Nigeriaanse Raad van Kerken leert vrijwilligers groepstherapie te geven om slachtoffers te helpen hun trauma’s te verwerken. 

10-05 Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Waar ze verhalen en ervaringen kunnen delen en verwerken en waar bezoekers en vrijwilligers samen aandacht geven aan een ieders persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen en is er een contactgroep voor nabestaanden. 

17-05 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).  Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar ook praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Februari en maart 2020 

02-02 Werelddiakonaat: Oeganda                  € 141,61

09-02 C’est la Vie                                           €  51,40

16-02 Hospice Kajan                                      € 133,55

23-02 Epafras                                                  € 121,75

01-03 40-dagen aktie BEL                              € 201,85 

08-03 40 dagen aktie BEL                              € 104,99

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen

COLLECTEROOSTER 

Vanaf 1 maart 2020 tot en met 5 april 2020 collecteert de diaconie van de dorpskerk in Blaricum voor de projecten van de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes. Informatie over projecten vindt u in de Onderweg en elders op deze website. 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand januari 2020

05-01 Stap verder                                                         €  116,15

12-01 Viore                                                                  €  110,25

26-01 Pax                                                                     €  113,50 

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen

26-01 Pax 

Iedere nieuwe generatie heeft het recht om op te groeien in vrijheid, vrede en rechtvaardigheid, en PAX zet zich daar onvermoeibaar voor in, samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond. PAX kan niet zonder onze steun. 

02-02 Werelddiakonaat: Oeganda

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

09-02 Cést la Vie huis

De visie van het C’est la Vie huis is dat ieder mens het recht heeft om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen.

16-02 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. 

23-02 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. 

01-03 40 dagen-actie BEL start 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand december 2019

01-12 Exodus                                                               €  102,55

08-12 Vluchtelingenwerk                                             €  165,40

15-12  Voedselbank                                                      €  108,20 

22-12  Inloophuis Wording                                          €   128,15

24-12 Kinderen in de Knel                                           €  635,90

25-12 Kinderen in de Knel                                           €  319,03

30-12 Amnesty International                                        € 123,35

31-12 Kinderen in de Knel                                           €  113,50 

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen

Diaconale vakantieweken vanuit Noord-Holland in Nieuw Hydepark te Doorn...
Al vele tientallen jaren werden vakantieweken voor minder valide mensen georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Sinds 2017 organiseert men deze vakantieweken in Nieuw Hydepark in Doorn. Voor deze weken worden mensen uitgenodigd die fysiek mindervalide zijn of door omstandigheden
moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Alle faciliteiten zijn aanwezig.

De organisatie is in handen van Stichting Holy Days en Protestantse Stichting Zorg Vakanties.

Een week vindt plaats in augustus, de andere in oktober. Meer informatie vindt u op www.stichtingholydays.nl of www.pszv.nl.

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is mogelijk hiervoor gegadigden op te geven. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen maar waar diaconale ondersteuning nodig is? Meldt u zich dan aan bij de Diaconie van onze Gemeente. Dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij gaan graag met u samen bekijken waar wij kunnen ondersteuning kunnen bieden.

Annette Horsman

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.