Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Zondag 28 mei 2023, Pinksterfeest, Jurjen Zeilstra 
Thema: Het Oogstfeest van ons leven
Schriftlezingen: Oude Testament: Leviticus 23, 15-22; Handelingen 2, 1-13;Evangelie: Marcus 4, 26-29
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 21 mei 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Wat doen wij als wij bidden

Schriftlezingen: Ezechiël 39, 21-29; Brieven: 1 Petrus 4, 7-11; Evangelie: Johannes 17
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart), Jurjen Zeilstra 
Thema: Opgang uit den Hoge
Schriftlezingen: Oude Testament: Ezechiël 1, 1-5 en 26-28 en Brieven: Efeziërs 4, 1-13 en Evangelie: Lucas 24, 49-53 
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 14 mei 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Leef met elkaar mee, heb elkaar lief
Schriftlezingen: Jesaja 41, 17-20; 1 Petrus 3, 8-18 en Johannes 16, 16-24.
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zondag 9 april 2023 (Pasen), Jurjen Zeilstra 
Thema: Het levende Lichaam van Christus
Schriftlezingen:  Oude Testament: Ezechiël 37, 1-14;Brieven:Jacobus 5, 13-19;Evangelie: Matteüs 28, 1-10
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek 

Zaterdag 8 april 2023 (Paaswake), Jurjen Zeilstra 
Thema: Heb geduld en houd moed
Schriftlezingen: Genesis 1, 1-10 en 2, 8-17; Exodus 14,15 – 15,1; Genesis 22, 1-14; Jona 1; Daniël 3, 1-25; Jacobus 5, 7-12; Matteüs 27, 62-66; Romeinen 6, 3-11; 1 Korintiërs 15, 1-8
Lees ook de blog: Jurjen Schrijft
Lees hier de Preek

Vrijdag 7 april 2023 (Goede vrijdag), Jurjen Zeilstra 
Thema: Hij weigerde hun wijn te drinken
Schriftlezingen: Jesaja 50, 4-11; Jacobus 4,11 – 5,6 en Matteüs 26,37 - 27,61
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek

Donderdag 6 april 2023,  Jurjen Zeilstra 
Thema: Wij worden gevoed met zijn leven
Schriftlezingen:  Oude Testament: Exodus 12, 15-20;Brieven: Jacobus 3,13 – 4,10; Evangelie: Matteüs 26, 17-36
Lees ook de blog: Jurjen schrijft
Lees hier de Preek

Zondag 2 april 2023, (Palmzondag) Jurjen Zeilstra 
Thema: Met Matteüs en Jakobus naar Jeruzalem
Schriftlezingen:  Oude Testament: Psalm 24; Brieven: Jacobus 3, 1-12 Evangelie van de Intocht in Jeruzalem: Matteüs 21, 1-22
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 
Lees hier de Preek

Zondag 19 maart 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: Met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem, IV De eerste levensbehoeften
Schriftlezingen:  Oude Testament: Deuteronomium 32, 7-14; Brieven: Jacobus 2, 14-26; Evangelie: Matteüs 14, 13-22
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 5 maart 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema: met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem (II) Doen wat je hebt gehoord
Schriftlezingen: Oude Testament: Deuteronomium 18, 15-18; Brieven: Jacobus 1,19 – 2,13; Evangelie: Matteüs 17, 1-13
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 26 februari 2023, Jurjen Zeilstra 
Thema:  met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem (I)
Schriftlezingen: Oude Testament: Psalm 37 : 1 – 11; Evangelie: Matteüs 4, 1-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 5 februari 2023,  Jurjen Zeilstra 
Thema:  De wonderbare visvangst

Schriftlezingen: Oude TestamentJesaja 6, 1-8; Brieven1 Korintiërs 15, 1-11; EvangelieLucas 5, 1-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 22 januari 2023, Jurjen Zeilstra en Nico van der Peet
Thema:  Doe goed, zoek recht
Schriftlezingen: Oude TestamentJesaja 1, 16d-17; Efeziërs 2, 13-22 en Mattheüs 25, 31-40
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 15 januari  2023, Jurjen Zeilstra
Thema:  Vreugde om recht uit geloof

Schriftlezingen: Jesaja 62, 1-5; Romeinen 4, 1-12 en Johannes 2, 1-11
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 
Lees hier de Preek

Zaterdag 31 december 2022 (oudjaar), Jurjen Zeilstra
Thema:  De zegen van de naam van Jezus Christus in de tijd
Schriftlezingen: Oude Testament: Numeri 6, 22-27; Handelingen 4, 8-12; Evangelie: Lucas 2,21
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 25 december 2022 (kerstfeest),  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (V) Maria
Schriftlezingen: Oude Testament: Ezechiël 37, 21-28; Brieven: Hebreeën 1, 1-4; EvangelieMatteüs 1
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zaterdag 24 december 2022 (kerstnacht),  Jurjen Zeilstra
Thema: De lofzang van de engelen in deze wereld
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 9, 1-6; Evangelie: Lucas 1,26 – 2,20
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 18 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (IV) Tamar
Schriftlezingen: Genesis 38, 24-30; Jesaja 45,8; Matteüs 1, 1-17
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 11 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (III) Rachab
Schriftlezingen: Oude Testament: Ruth 1,19b – 2,12 en 4, 13-17; Leviticus 19, 32-34; Evangelie Matteüs 12, 46-50
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 4 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (II) Ruth
Schriftlezingen: Oude Testament: Jozua 2, 1-24 ;Brieven: Filippenzen 4, 4-5; Evangelie Matteüs 13, 54-56
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 27 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Moeders van Jezus (I) Batseba
Schriftlezingen: Oude Testament 2 Samuël 11, 1-27; Psalm 51, 1-15; EvangelieMatteüs 21, 1-9
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 20 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (VII) Herkend bij het breken van het brood
Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 18, 1-8 ; Openbaring 3, 20-22; Evangelie: Lucas 24 13-35
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 13 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (VI) Zij hebben Mozes en de Profeten
Schriftlezingen: Oude Testament: Leviticus 26, 1-17 ; Brieven: 1 Korintiërs 10, 14-22; Evangelie: Lucas 16, 19-31
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

 Zondag 6 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (V) Een heer die zijn slaven dient
Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 24, 9-11; Brieven: Galaten 2,12 ; Evangelie: Lucas 12, 35-40 en 14, 7-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 30 oktober 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: waar het koninkrijk om vraagt
Schriftlezingen: Oude Testament Genesis 3, 1-19; Handelingen 2, 41-47; Evangelie-Lucas 17, 7-10
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 9 oktober 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Met liefde gezalfd (aan tafel in de Dorpskerk 3)
Schriftlezingen: Oude Testament Spreuken 9, 1-18 ;  Psalm 23; Evangelie-Lucas 7, 36-50
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 25 september 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Volg mij (aan tafel in de Dorpskerk 2)
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 55; Brieven: Hebreeën 9, 1-10 en Evangelie: Lucas 5, 27-32
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 18 september 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Gods aanwezigheid vieren  (aan tafel in de Dorpskerk 1)
Schriftlezingen: Oude Testament, Exodus 25, 23-30; Psalm 100; Lezing van het EvangelieLucas 1, 46-55
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 28 augustus 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (3) Beweging en Rust
Schriftlezingen: Oude Testament Ezechiël 1; Kolossenzen 2, 1-3; Apocriefen Thomasevangelie, 1-4, 29, 50-51, 58, 67, 70, 77, 83-84, 97 en 113.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 7 augustus 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (2) Makkabeeën: Martelaars voor God? 
Schriftlezingen: Apocriefen 2: Makkabeeën 6, 1-6 en 2 Makkabeeën 7: 1-2 en 9
Schriftlezing Brieven: Filippenzen 1, 20-26; Schriftlezing Evangelie: Matteüs 16, 21-28 
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 31 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (1) De beloning van Tobit
Schriftlezingen: Apocriefen: Tobit 1-2; Brieven Nieuwe Testament: 1 Timoteüs 6, 17-19;Evangelie: Matteüs 25, 31-46
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 10 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (IV) Wanneer het lied van de vogels versterft
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 11,7 – 12,14; Brieven: Jacobus 1, 17-18; Evangelie: Lucas 11, 33-36
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 3 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (III) De toekomst in Gods hand
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 9; Jacobus 4, 13-17 en Lucas 21, 29-33.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 26 juni 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (II) Houd het ene vast en laat het andere niet los
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 7; Brieven Jacobus 3, 16-18; Evangelie Lucas 6, 46-49
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 19 juni 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (I) de vreugde die van God komt
Schriftlezingen: Schriftlezing Oude Testament: Prediker 5; Brieven: Jacobus 1, 19-27; Evangelie: Lucas 12, 16-21
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 15 mei 2022, Oecumenische dienst, deel van Jurjen Zeilstra
Thema: de mantel van Elia
Schriftlezingen: Oude Testament: 1 Koningen 19; Brieven: Jacobus 2, 12-20;Evangelie: Lucas 9, 23-27
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 17 april 2022, Pasen Jurjen Zeilstra
Thema: Vrouwen die Kletspraat verkondigen
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 51, 9-11;Brieven: Kolossenzen 3, 1-4; Evangelie: Lucas 24, 1-12
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Donderdag 14 april 2022, Witte Donderdag Jurjen Zeilstra
Thema: Hij is in ons midden als iemand die dienst
Schriftlezingen: Oude Testament: Jeremia 31, 31-34; Evangelie: Lucas 22, 1-38
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 10 april 2022, Palmpasen Jurjen Zeilstra
Thema: Nederig, maar zelfbewust
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 50, 4-7; Brieven: Filippenzen 2, 5-11;  Evangelie: Lucas 19, 29-48
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 28 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Thuiskomen en feestvieren
Schriftlezingen: Oude Testament: 2 Kronieken 36, 11-23; Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21; Evangelie: Lucas 15, 11-32
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 20 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: De hand van God herkennen
Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 6, 2-9 en 6, 28 – 7: 7;Brieven: Romeinen 5, 1-11;Evangelie: Lucas 13, 1-9
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 6 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Wat doen wij als wij God aanroepen
Schriftlezingen: Oude Testament: Psalm 91;Exodus 17, 1-7 ;Lucas 4, 1-13
Lees hier de Preek
Lees ook de Blog Jurjen Schrijft

Zondag 27 februari 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Toen de dag aanbrak riep Jezus zijn leerlingen
Schriftlezingen: Oude Testament: 1 Koningen 8, 41-43 (NBV21);Brieven: 1 Tessalonicenzen 5, 16-24 (NBV21) ;Evangelie: Lucas 6, 12-26 (NBV21)
Lees hier de Preek
Lees ook de Blog Jurjen Schrijft

Zondag 13 februari 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Mensen tot gastvrijheid geroepen
Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 18, 1-8 ; Brieven: Romeinen 11, 33-36; Evangelie: Matteüs 28, 18-20
Lees hier de Preek

Derde zondag na Epifanie, 23 januari 2022  Jurjen Zeilstra
Thema: Verrast door Gods ontferming
Schriftlezingen: Genesis 14:18-24; Hebreeën 7:1-3 en 15b-28 en Matteüs 22: 41-46
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Tweede zondag na Epifanie, 16 januari 2022 Jurjen Zeilstra 
Thema: Licht in het duister
Bijbelteksten: Numeri 24, 15 - 17;Openbaring 22, 16; Matteüs 2, 1 - 12 
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Silvester en het geschenk van Constantijn 
Bijbelteksten: Jesaja 53, 11-12; Efeziërs 6, 10-17 en Lucas 22, 35-38
Lees hier de PreekLees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag onder het Octaaf van Kerstfeest, 26 december, 10.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: De tranen van Rachel 
Bijbelteksten:1 Koningen 17, 7-24; Hebreeën 11, 32-35 en Matteüs 2, 13-18
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft 

Kerstfeest, 25 december, 10.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Vredeswoord dat in ons midden woont
Bijbelteksten: Jesaja 52, 7-10; Hebreeën 1, 1-12 en Johannes 1, 1-14
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Kerstnacht, 24 december, 21.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Verwondering
Bijbelteksten: Jesaja 8,23b – 9,7; Titus 2, 11-14 en Lucas 2, 1-20
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 19 december Jurjen Zeilstra 
Thema: De belofte
Bijbelteksten: Micha 5, 1-4a; Hebreeën 10, 5-10 en Lucas 1, 39-45
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 14 november 2021 Jurjen Zeilstra 
Thema: Standvastigheid
Schriftlezing Oude Testament: Daniël 1; Tweede Schriftlezing: Spreuken 15, 13-17 ;Schriftlezing Evangelie: Lucas 21, 10-19 
Lees hier de Preek  
lees ook de blog Jurjen schrijft 

Zondag 07 november 2021 Jurjen Zeilstra
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 43, 18-21; Schriftlezing Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21; Schriftlezing Evangelie: Johannes 13, 34-35 en 15, 9-17
Lees hier de Preek
lees ook de blog Jurjen schrijft

Het is weer de tijd voor Kerkbalans.
Wij kijken in deze coronawinter graag vooruit en zien nieuwe kansen, samen met onze nieuwe predikant.

In de Dorpskerk kun je tot jezelf komen of juist anderen ontmoeten. Het blijft een gastvrije plaats om te vieren en te geloven. Mensen mogen in alle verscheidenheid bemoediging en inspiratie ontvangen. Ook willen hier mensen uitgezonden worden om anderen nabij te zijn in voor- en tegenspoed. Pastorale zorg blijft ook voor een kleinere kerk vandaag een kerntaak.

Mogen wij op uw steun rekenen, zodat de Dorpskerk een plek vandaag kan zijn en in de toekomst kan blijven waar een ieder zich welkom weet en thuis mag voelen?

Cantorij Dorpskerk

Houd de lofzang gaande!

Zingt u graag en zou u dat ook wel in groepsverband willen doen?
De cantorij van de Dorpskerk is weer begonnen met de repetities en heeft dringend versterking nodig voor elke stemgroep.

De cantorij is blij met de komst van ds. Jurjen Zeilstra en ziet dat ook als het begin van een nieuw elan met betrekking tot de rol van de cantorij in de Dorpskerk. Het eerste overleg tussen predikant en cantor heeft inmiddels plaatsgevonden en dat heeft geresulteerd in een stijlvolle orde van dienst voor de intrede van ds. Zeilstra. Daarin heeft de cantorij de rol die zij ook moet hebben: ondersteuning van de gemeentezang.

De cantorij verleent gemiddeld acht keer per jaar medewerking aan de eredienst en repeteert, buiten de vakantieperioden, elke woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur in de Dorpskerk te Blaricum. Ook als u geen ervaren koorzanger of –zangeres bent, weet dat u van harte welkom bent om eens vrijblijvend een repetitie mee te maken.

Dus … sopraan, alt, tenor of bas, kom ons versterken om ook op deze manier de lofzang gaande te houden! U kunt zich aanmelden bij de nieuwe cantor van de Dorpskerk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Zondag 5, 12 en 19 maart  2023 Jurjen Zeilstra 

Zondag 20 februari  2023 Jurjen Zeilstra 

Zondag 6 februari  2023, Jurjen Zeilstra 
Thema:  De wonderbare visvangst
Schriftlezingen: 
Oude Testament: Jesaja 6, 1-8; Brieven: 1 Korintiërs 15, 1-11; Evangelie: Lucas 5, 1-11
Lees hier de 
Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 22 januari 2023 Jurjen Zeilstra en Nico van der Peet
Thema:  Doe goed, zoek recht
Schriftlezingen: Oude TestamentJesaja 1, 16d-17; Efeziërs 2, 13-22 en Mattheüs 25, 31-40
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft


Zondag 15 januari  2023, Jurjen Zeilstra
Thema:  Vreugde om recht uit geloof
Schriftlezingen: 
Jesaja 62, 1-5; Romeinen 4, 1-12 en Johannes 2, 1-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zaterdag 31 december 2022 (oudjaar), Jurjen Zeilstra
Thema:  De zegen van de naam van Jezus Christus in de tijd
Schriftlezingen: Oude Testament: Numeri 6, 22-27; Handelingen 4, 8-12; Evangelie: Lucas 2,21
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 25 december 2022 (kerstfeest),  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (V) Maria
Schriftlezingen: Oude Testament: Ezechiël 37, 21-28; Brieven: Hebreeën 1, 1-4; EvangelieMatteüs 1
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zaterdag 24 december 2022 (kerstnacht),  Jurjen Zeilstra
Thema: De lofzang van de engelen in deze wereld
Schriftlezingen: 
Oude Testament: Jesaja 9, 1-6; Evangelie: Lucas 1,26 – 2,20
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 18 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (IV) Tamar
Schriftlezingen: Genesis 38, 24-30; Jesaja 45,8;Matteüs 1, 1-17
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 11 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (III) Rachab
Schriftlezingen: Oude Testament: Ruth 1,19b – 2,12 en 4, 13-17; Leviticus 19, 32-34; Evangelie Matteüs 12, 46-50
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 4 december 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema:  Moeders van Jezus (II) Ruth
Schriftlezingen: Oude Testament: Jozua 2, 1-24 ;Brieven: Filippenzen 4, 4-5; Evangelie Matteüs 13, 54-56
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 27 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Moeders van Jezus (I) Batseba
Schriftlezingen: Oude Testament 2 Samuël 11, 1-27; Psalm 51, 1-15; EvangelieMatteüs 21, 1-9
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag 20 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (VII) Herkend bij het breken van het brood
Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 18, 1-8 ; Openbaring 3, 20-22; Evangelie: Lucas 24 13-35
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft


Zondag 13 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (VI) Zij hebben Mozes en de Profeten
Schriftlezingen: Oude Testament: Leviticus 26, 1-17 ; Brieven: 1 Korintiërs 10, 14-22; Evangelie: Lucas 16, 19-31
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

 Zondag 6 november 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (V) Een heer die zijn slaven dient
Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 24, 9-11; Brieven: Galaten 2,12 ; Evangelie: Lucas 12, 35-40 en 14, 7-11
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 30 oktober 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: waar het koninkrijk om vraagt
Schriftlezingen: Oude Testament Genesis 3, 1-19; Handelingen 2, 41-47; Evangelie-Lucas 17, 7-10
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 9 oktober 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Met liefde gezalfd (aan tafel in de Dorpskerk 3)
Schriftlezingen: Oude Testament Spreuken 9, 1-18 ;  Psalm 23; Evangelie-Lucas 7, 36-50
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 25 september 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Volg mij (aan tafel in de Dorpskerk 2)
Schriftlezingen:
Oude Testament: Jesaja 55; Brieven: Hebreeën 9, 1-10 en Evangelie: Lucas 5, 27-32
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 18 september 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Gods aanwezigheid vieren  (aan tafel in de Dorpskerk 1)
Schriftlezingen: Oude Testament, Exodus 25, 23-30; Psalm 100; Lezing van het EvangelieLucas 1, 46-55
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 28 augustus 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (3) Beweging en Rust
Schriftlezingen: Oude Testament Ezechiël 1; Kolossenzen 2, 1-3; Apocriefen Thomasevangelie, 1-4, 29, 50-51, 58, 67, 70, 77, 83-84, 97 en 113.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 7 augustus 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (2) Makkabeeën: Martelaars voor God? 
Schriftlezingen: Apocriefen 2: Makkabeeën 6, 1-6 en 2 Makkabeeën 7: 1-2 en 9
Schriftlezing Brieven: Filippenzen 1, 20-26; Schriftlezing Evangelie: Matteüs 16, 21-28 
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 31 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: De apocriefen (1) De beloning van Tobit
Schriftlezingen: Apocriefen: Tobit 1-2; Brieven Nieuwe Testament: 1 Timoteüs 6, 17-19;Evangelie: Matteüs 25, 31-46
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 10 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (IV) Wanneer het lied van de vogels versterft
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 11,7 – 12,14; Brieven: Jacobus 1, 17-18; Evangelie: Lucas 11, 33-36
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 3 juli 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (III) De toekomst in Gods hand
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 9; Jacobus 4, 13-17 en Lucas 21, 29-33.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 26 juni 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (II) Houd het ene vast en laat het andere niet los
Schriftlezingen: Oude Testament Prediker 7; Brieven Jacobus 3, 16-18; Evangelie Lucas 6, 46-49
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 19 juni 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: Prediker (I) de vreugde die van God komt
Schriftlezingen: Schriftlezing Oude Testament: Prediker 5; Brieven: Jacobus 1, 19-27; Evangelie: Lucas 12, 16-21
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 15 mei 2022, Oecumenische dienst, deel van Jurjen Zeilstra
Thema: de mantel van Elia
Schriftlezingen: Oude Testament: 1 Koningen 19; Brieven: Jacobus 2, 12-20;Evangelie: Lucas 9, 23-27
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 8 mei 2022,  Jurjen Zeilstra
Thema: ... en een klein kind zal ze houden
Schriftlezingen: Jesaja 11, 1-10; Romeinen 6, 3-5 en Lucas 18, 15-17.
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 17 april 2022, Pasen Jurjen Zeilstra
Thema: Vrouwen die Kletspraat verkondigen
Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 51, 9-11;Brieven: Kolossenzen 3, 1-4; Evangelie: Lucas 24, 1-12
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Donderdag 14 april 2022, Witte Donderdag Jurjen Zeilstra
Thema: Hij is in ons midden als iemand die dienst
Schriftlezingen: Oude Testament: Jeremia 31, 31-34; Evangelie: Lucas 22, 1-38
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 10 april 2022, Palmpasen Jurjen Zeilstra
Thema: Nederig, maar zelfbewust

Schriftlezingen: Oude Testament: Jesaja 50, 4-7; Brieven: Filippenzen 2, 5-11;  Evangelie: Lucas 19, 29-48
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 28 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Thuiskomen en feestvieren

Schriftlezingen: Oude Testament: 2 Kronieken 36, 11-23; Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21; Evangelie: Lucas 15, 11-32
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 20 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: De hand van God herkennen
Schriftlezingen: Oude Testament: Exodus 6, 2-9 en 6, 28 – 7: 7;Brieven: Romeinen 5, 1-11;Evangelie: Lucas 13, 1-9
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 6 maart 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Wat doen wij als wij God aanroepen
Schriftlezingen: 
Oude Testament: Psalm 91;Exodus 17, 1-7 ;Lucas 4, 1-13
Lees hier de Preek

Lees ook de Blog Jurjen Schrijft

Zondag 27 februari 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Toen de dag aanbrak riep Jezus zijn leerlingen
Schriftlezingen: Oude Testament: 1 Koningen 8, 41-43 (NBV21);Brieven: 1 Tessalonicenzen 5, 16-24 (NBV21) ;Evangelie: Lucas 6, 12-26 (NBV21)
Lees hier de Preek
Lees ook de Blog
 Jurjen Schrijft

Zondag 13 februari 2022, Jurjen Zeilstra
Thema: Mensen tot gastvrijheid geroepen
Schriftlezingen: Oude Testament: Genesis 18, 1-8 ; Brieven: Romeinen 11, 33-36; Evangelie: Matteüs 28, 18-20
Lees hier de Preek

Derde zondag na Epifanie, 23 januari 2022  Jurjen Zeilstra
Thema: Verrast door Gods ontferming
Schriftlezingen: Genesis 14:18-24; Hebreeën 7:1-3 en 15b-28 en Matteüs 22: 41-46
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Tweede zondag na Epifanie, 16 januari 2022 Jurjen Zeilstra 
Thema: Licht in het duister
Bijbelteksten: Numeri 24, 15 - 17;Openbaring 22, 16; Matteüs 2, 1 - 12 
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Silvester en het geschenk van Constantijn 
Bijbelteksten: Jesaja 53, 11-12; Efeziërs 6, 10-17 en Lucas 22, 35-38
Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft 

Zondag onder het Octaaf van Kerstfeest, 26 december, 10.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: De tranen van Rachel 
Bijbelteksten:1 Koningen 17, 7-24; Hebreeën 11, 32-35 en Matteüs 2, 13-18
Lees hier de Preek
Lees ook de blog Jurjen schrijft 

Kerstfeest, 25 december, 10.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Vredeswoord dat in ons midden woont
Bijbelteksten: Jesaja 52, 7-10; Hebreeën 1, 1-12 en Johannes 1, 1-14
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Kerstnacht, 24 december, 21.00 uur Jurjen Zeilstra
Thema: Verwondering
Bijbelteksten: Jesaja 8,23b – 9,7; Titus 2, 11-14 en Lucas 2, 1-20
Lees hier de Preek 
Lees ook de blog Jurjen schrijft

Zondag 19 december Jurjen Zeilstra 
Thema: De belofte
Bijbelteksten: Micha 5, 1-4a; Hebreeën 10, 5-10 en Lucas 1, 39-45

Lees hier de Preek
Lees ook de blog: Jurjen schrijft

Zondag 14 november 2021 Jurjen Zeilstra 
Thema: Standvastigheid
Schriftlezing Oude Testament: Daniël 1; Tweede Schriftlezing: Spreuken 15, 13-17 ;Schriftlezing Evangelie: Lucas 21, 10-19 

Lees hier de Preek  
lees ook de blog Jurjen schrijft 

Zondag 07 november 2021 Jurjen Zeilstra
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 43, 18-21; Schriftlezing Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21; Schriftlezing Evangelie: Johannes 13, 34-35 en 15, 9-17
Lees hier de Preek
lees ook de blog Jurjen schrijft

Kerkcafé in de Dorpskerk 

Dinsdag 23 mei was de laatste lezing voor de zomer. Er wordt gewerkt aan het programma vanaf september/oktober 2023. U leest hier onmiddellijk indien de data en sprekers bekend zijn. 

U bent op deze avonden steeds van harte welkom ook al bent u geen lid van de Dorpskerk. Koffie en thee zijn beschikbaar bij de inloop vanaf 19.45 uur. Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken!

Belangstellenden uit alle denkrichtingen, vrienden en kennissen zijn welkom. Opgave vooraf wordt op prijs gesteld (per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) evenals een vrijwillige bijdrage.


---------------------------------------------------

terugblik najaar 2022 en voorjaar 2023

Dinsdag 23 mei: dr. ir. Emanuel Rutten over Rationele Godsargumenten

Dinsdag 25 april: Rob de Lange over migratie zonder migratiebeleid.

Donderdag 30 maart:
drs. Jan Greven, journalistiek onder druk, de waarheidsvraag ter discussie. 

Dinsdag 21 februari: Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen. 

Donderdag 26 januari:onze eigen predikant, dr. Jurjen Zeilstra over Erasmus

Donderdag 15 december
: Tony van der Togt over de achtergrond van de oorlog in Oekraïne.
 

Donderdag 24 november:  Dorien Pessers, hoogleraar Rechtstheorie. Onderwerp:  De geloofsartikelen van de rechtsstaat.

Donderdag 29 september: Hans Hogerzeil, emeritus hoogleraar Global Health in Groningen en ex-directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Donderdag 27 oktober:  Krijn Poppe, landbouweconoom. Onderwerp:  Wek geen valse verwachtingen over de landbouwtransitie. 

 

Het Kerkcafé heeft een ook een eigen -vernieuwde- website! klik op:  http://www.pgblaricum.nl/ .
Op deze site staan alle aankondigingen en verslagen ook van voorgaande jaren.

Er is in de afgelopen jaren een omvangrijk emailnetwerk opgebouwd waardoor belangstellenden op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. U kunt tot dit netwerk toetreden en regelmatig een uitnodiging ontvangen. U kunt zich daartoe opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier op onze website.

Ons bankrekeningnummer is:
NL20 ABNA 0607 7410 90 ten name van G. van Dijk CJ (vermelding: kerkcafé).

Voor opmerkingen over het programma, ideeën over thema’s en sprekers, en voor andere informatie kunt u terecht bij:

Gert van Dijk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 06 531 038 41
Machteld de Hoop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 06 502 028 00