Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Onze Kerkenraad

Voorzitter:

VACATURE

Kerkrentmeesters:

Voorzitter:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Diakenen:

Voorzitter: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / ad- interim voorzitter Kerkenraad
Penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Veertigdagentijd: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ambtelijk secretaris van de Diaconie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderlingen

Scriba: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voorzitter Consistorie en Jeugdouderling: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wijkouderling (voor gemeenteleden in Oude Dorp, Laren en Eemnes) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderling (voor gemeenteleden Bijvanck, Blaricummermeent en Huizen): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderlingen met beperkte taakDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Nadere introductie hieronder:

Kerkenraad

DE OUDERLINGEN

Mieke Bleys
Op Pinksteren 2015 heb ik, samen met een geheel nieuwe en onervaren Kerkenraad, het ambt van ouderling aanvaard om de Dorpskerk door een moeilijke periode te loodsen. Hoewel ik mezelf niet het prototype ouderling vind (daarbij denk ik aan iemand die vol liefde en belangstelling op huisbezoek gaat, weet wat er in de gemeente speelt en geloofsgesprekken voert), heb ik een weg gevonden waarin ik  met mijn eigen talenten kan bijdragen aan de (weder-) opbouw van de Dorpskerk.

Als voorzitter van het consistorie leid ik de maandelijkse vergaderingen van de ouderlingen en predikant en stippel met hen beleid uit met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat en verbindende activiteiten. Samen geven wij sturing aan diverse vaste werkgroepen, die onder verantwoordelijkheid van het consistorie vallen: de wijkcontactpersonen, Kinderkerk en Jeugdkerk 12+,  Commissie Kruispunt (ouderenwerk), de bloemencommissie en de koffieschenkgroep. Naast voorzitter ben ik ook jeugdouderling; ik ben al twintig jaar actief in het jeugdwerk van de Dorpskerk en werk met een klein team aan de maandelijkse diensten voor Jong & Oud en invulling van de hoogtijdagen. Tevens verzorg ik de jeugdpagina in het kerkblad en op de website.

Kortom: mijn taak in het consistorie is verrassend veelzijdig en verrijkend: er is veel ruimte voor eigen inbreng, initiatieven en creativiteit. Daarnaast is samenwerken met mensen met een heel ander karakter, achtergrond en geloofsbeleving een uitdagende levensles. Maar bovenal krijg je volop de kans om waardevol te kunnen zijn voor je kerk en de mensen om je heen.  

Aly van Vembde
Opgegroeid in een Hervormd gezin in Hilversum ben ik op 17 april 2016 als pastoraal-ouderling bevestigd door ds. René van den Beld, die toen onze interim-predikant was
.

Samen met de contactpersonen en mijn mede-ouderlingen wil ik invulling geven aan het bezoekwerk in de Bijvanck, de Blaricummer Meent en Huizen. Ik vind het belangrijk om elkaar te ontmoeten en te (ver)binden.

Vertrouwend op de kracht van Gods Geest  hoop ik dit werk voor onze kerkgemeenschap te kunnen doen..

Anne-Marie de Fouw 
In 1999 kwam ik vanuit Bilthoven met mijn gezin in Blaricum wonen, waar ikzelf opgroeide. Al vrij snel rolden wij in het kerkelijk vrijwilligerswerk. En wat zijn we gezegend!
God bleek steeds een andere uitdaging te hebben!  Van nieuw-ingekomenen bezoek en Ledenadministratie naar schoenendoos- en bijbelvertelproject, van kinderkerk en jeugdsoos naar activiteiten als Youth for Hope, Sirkelslag en Zomerfeesten, het Hemelvaartsdagontbijt en wat te denken van alle activiteiten voor onze Senioren in Pand Achterom op vrijdag? Tel daarbij op de bijbelkring en zingen bij de Cantorij. En dit alles ALTIJD met vele fijne mensen (soms ook dezelfden!!!) En nu de schouders eronder in de kerkenraad, als ouderling!

Tiny de Wit- van Huizen (ouderling met beperkte taak) 
In 1975 zijn wij in Blaricum komen wonen in de Bijvanck en in 2012 ben ik verhuisd naar de Blaricummermeent. Sinds 2015 maak ik deel uit van de kerkenraad, eerst als ouderling, sinds 2017 als ouderling met beperkte taak; dit houdt in dat ik een aantal malen per jaar ouderling van dienst ben in de Eredienst. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de invulling van het preekrooster voor de Dorpskerk en de diensten in het verpleeghuis Torenhof. Tevens ben ik lid van de Cie Kruispunt die voor senioren koffie-ochtenden organiseert in het Achterom en uitjes in de buurt, en eenmaal per jaar de dagtocht voor senioren naar een locatie elders in het land.

Ben blij dat ik deze manier een steentje kan bijdragen aan activiteiten binnen de Dorpskerk.

Henk Aertsen
 (ouderling met beperkte taak)
Ouderling met beperkte taak, die bestaat uit het dienst doen als ouderling van dienst in de Eredienst. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van het kerkblad Onderweg, een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Blaricum en van Laren-Eemnes. Samen met enkele anderen verzorg ik de opmaak van de wekelijkse Orde van Dienst. Enkele malen per jaar geef ik lezingen over bijbelse afbeeldingen in middeleeuwse handschriften, o.a. in samenwerking met de Commissie Kruispunt.  

Margriet Vos (ouderling met beperkte taak) 
 

Henk Oort (scriba) 

DE DIAKENEN

Willem van Someren Gréve (voorzitter)
Woont sinds 1990 in Blaricum, Laren en nu weer in Blaricum. Ik ben vrijzinnig opgevoed, maar heb een sterk gemeenschapsgevoel en wil dat de Dorpskerk weer een centrale functie vervult in het dorp en daarbuiten. Ik ben de afgelopen jaren sterk betrokken geweest bij de PGB en wil daar ook nu graag veel tijd aan besteden.
 
Annette Horsman
Vele functies mocht ik al binnen de Dorpskerk bekleden, Cantorij, Kerkblad, Formateur van de Kerkenraad, Beroepingscommissie en nu dus Diaken.

Vanuit mijn levensovertuiging dat wij om moeten zien naar onze naasten ben ik verheugd te zijn bevestigd als diaken, eind oktober 2016.
In mijn werk als coach, ritueel uitvaartbegeleider en rouwbegeleider komt dit ook dagelijks tot uitdrukking. De diaconie past hierin zo goed. De roep die o.a. uit onze omgeving komt om hulp voor hen die dit nodig hebben komt bij ons en daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten.
Wetend dat ik hierin wordt gesteund door de liefde van God.
 
Cora Rebel
In 1988 ben ik in Blaricum komen wonen en kerk ik in Blaricum, ik ben jaren actief geweest eerst bij de crèche en later bij de kinderkerk. In oktober 2016 ben ik bevestigd tot diaken. Een onderdeel van mijn taak is het deelnemen in de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren Blaricum Eemnes werkgroep. Voor mij is het belangrijk om aandacht te hebben voor onze medemens en dan in het bijzondere de mensen die niet zo goed voor zich zelf kunnen opkomen. Vanuit die visie wil ik mijn bijdrage leveren als diaken binnen de Dorpskerk.

Bas Reitsma
Na te zijn opgegroeid in een hervormd-christelijke omgeving heb ik mij als verantwoordelijke voor een gezin, vooral bezig gehouden met het etableren in de maatschappij. De daarin ontwikkelde loopbaan heeft mij veel gegeven. Teruggekeerd na een lange werkzame periode buiten Nederland, heb ik mij in Blaricum gevestigd en uitgekeken naar een mogelijkheid wat terug te geven. Vanuit dit streven heb ik mij aangesloten bij de PGB, waar ik op 25 april 2018 in de Dorpskerk als diaken bevestigd werd. Deze functie geeft mij de gelegenheid om in samenwerking met andere kerkenraadsleden, hulp te bieden aan hen die deze nodig hebben en een bijdrage te leveren aan de gemeente, en in het bijzonder de Dorpskerk. 

DE OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Frits Baan
(voorzitter)

Op 5 juni bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
Ik ben hiervoor gevraagd en heb daar ja op gezegd. De keuze om ja te zeggen doe je met je hart, maar als kerkrentmeester vind ik dat je deze post als zakelijk moet behandelen. Samen met de andere kerkenraadsleden en vrijwilligers zal ik mijn steentje bijdragen aan de verdere opbouw van de gemeente.

Piet Oldenziel
(penningmeester)

Na mijn werkzame leven als partner van PWC ben ik in de gelegenheid om tijd te besteden aan maatschappelijke functies. Mijn motivering om zitting te nemen in de Kerkenraad als kerkrentmeester is om een bijdrage te leveren aan de samenleving en in het bijzonder aan de Protestantse Gemeente in Blaricum, die van groot belang is voor de leden van de Kerk en de samenleving.

Klaas Kos

Ik kan mezelf niet in een paar regels samenvatten. Slechts in, misschien, een paar woorden lukt dat wel. “Ik ben die ik ben”. Ik wens dat, vanuit het diepste van mijn wezen, waar God aanwezig is er vrijheid zal zijn. Zo ook in de kerkenraad en gemeente waar ik deel vanuit maak.