Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Onze Kerkenraad

Voorzitter                                                                              :        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vice voorzitter                                                                       :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Scriba                                                                                   :        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkrentmeesters:

Voorzitter                                                                              :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester                                                                   :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Diakenen:

Voorzitter                                                                              :        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester                                                                   :        Bas Reitsma
Alg. lid                                                                                  :         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consistorie:

Consistorie:

Voorzitter Consistorie en ouderling Psycho-pastoraat        :      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen voor gemeenteleden woonachtig in:

- Blaricum Dorp Zuid en West, Bijvanck Oost, Laren          :      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  en Eemnes  

- Blaricum Dorp Noord &Oost, Bijvanck West                      :      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Almere, Amsterdam, Baarn, Bunschoten-Spakenburg,      :      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   Bussum, Delft, Hilversum, Nederhorst den Berg,
   Den Haag, Utrecht                                                                   

NB:
Voor de Wijkverdeling Pastorale teams: klik hierop

Geen-kerkenraadsleden zijn:

- Diaconie, (Ambtelijk) Secretaris                                             :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Ouderling met beperkte taak, o.m. red. Kerkblad               :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       

- Coördinator                                                                             :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 (voor wijkcontactpersonen van gemeenteleden in
  Blaricummermeent en in Huizen)

- Kerkrentmeester  voor Ledenadministratie                             :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Kerkrentmeester voor Kerkhofbeheer                                     :       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkenraad


Henk Oort (scriba) 
Van hervormde huize elders opgegroeid, ben ik (zijn wij) via Bussum naar Blaricum gekomen in 1974, waar we ons aansloten bij de ‘Hervormde Kerk’. Al vlot werd ik bij het kerkenwerk betrokken, ben ooit een paar jaar kerkvoogd geweest en later 9 jaar scriba, tot 2013 vanwege een grote motorreis. In 2015 ben ik weer gevraagd het secretariaat van de kerkenraad in te vullen, heb toen ingestemd, maar dan als ambtelijk secretaris. Begin 2019 werd ik wel scriba, lid van de kerkenraad.

Als mijn taak zie ik de kerkenraad vooral praktisch te ondersteunen in haar werk voor deze gemeente en doe dit uit verantwoordelijkheid vanuit ons lidmaatschap.

DE OUDERLINGEN

 

Anne-Marie de Fouw 
Pinksteren: dé dag om geïnspireerd te worden; 9 juni 2019, werd ik bevestigd als Ouderling.
 Doen wat op je pad komt en tussentijds erachter zien te komen of dit in lijn is met hetgeen God van je vraagt…  

In het ouderlingenteam begeleiden we tal van activiteiten, die te maken hebben met het Pastoraat (=het omzien naar elkaar). Als wijkouderling voor het Oude Dorp en ook voor onze gemeenteleden in Laren en Eemnes leg ik regelmatig bezoekjes af. Met de wijkcontactpersonen in dit gebied heb ik dan ook contact. Zelf breng ik als wijk-cont.pers. ‘de groeten van de kerk’ bij gemeenteleden in Eemnes. Met het cie. Kruispunt team organiseer ik al vele jaren met plezier activiteiten voor onze 70-plus Senioren in een gezellig team! Elke week Koffiepunt op ’t Achterom en eens per maand een ‘uitje in de buurt’ bijv. naar een tentoonstelling, kerk of bijeenkomst, waar je als oudere niet zo snel alleen heengaat. Verder ben ik beheerder van Pand Achterom, het gebouwtje van de kerk waar kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Daarnaast regel ik de zondagse autodienst voor gemeenteleden die slecht ter been zijn en zo toch naar de kerk kunnen.  

Aan de Corona-periode hebben we een Koffiepunt-app overgehouden, waarin we elkaar nog regelmatig een bemoediging sturen, of een foto, een gedicht, een filmpje, of een belevenis. 

Bij dit alles weet ik me gezegend door onze lieve Heer bij ‘het werk voor de kerk’!  

Wil Vooijs-van Ooijen (Psychopastoraat)
Sinds november 2018 zijn mijn man Ruud en ik lid van de Dorpskerk in Blaricum. Na 40 jaar in Bussum gewoond te hebben een nieuw begin in een voor ons andere omgeving, een kleiner dorp met een mooie kerk. Natuurlijk is het wennen in een andere kerkelijke gemeenschap, een beetje aftasten en kijken hoe het toegaat in de gemeente, hoe men elkaar begroet en meeleeft met elkaar. Na gesprekken met enkele betrokken gemeenteleden in deze voor de gemeente niet zo makkelijke tijd zonder eigen predikant, ben ik op 8 december 2019 bevestigd als ouderling pastoraat door ds. Rob Fechner.

Bestuurlijk heb ik de afgelopen 35 jaar veel ervaring opgedaan als voorzitter en lid van de kerkenraad. Waarom ouderling pastoraat ? Tijdens onze jaren in Bussum ben ik vele jaren ouderling voor het pastoraat  geweest, toegespitst op psycho-pastoraat waar ik een opleiding voor gevolgd heb. Bij deze vorm van pastoraat gaat het om vervolg-pastoraat dat voortvloeit uit de bijzondere noden van gemeenteleden op psycho-pastoraal terrein. Vanwege het bijzondere karakter van dit werk wordt deze taak in overleg met de predikant verricht. Het gaat om intensieve zorg voor gemeenteleden die problemen hebben met bijv. verslaving, huwelijk, depressie, rouwverwerking, geloof, dood, leven en toekomst. Een luisterend oor is bij deze problemen van groot belang , een open hart en troostende nabijheid. Veel tijd, geduld en trouw is nodig om vertrouwen op te bouwen bij mensen met innerlijke pijn. Trouw zijn in het bezoeken is een sleutelwoord, bidden en bijbel-lezen krijgen een plaats wanneer daar behoefte aan is.

Met ds Arie de Boer heb ik gesproken over deze vorm van pastoraat en ook via hem kunt u een beroep op mij doen.  Als lid van het Consistorie en de kerkenraad hoop ik met een open mind en een liefdevol hart in de Gemeente van Christus in Blaricum dienstbaar te zijn en mee te denken hoe en met wat voor een nieuwe predikant we een Dorpskerk kunnen worden met een Levend hart en een bloeiende gemeenschap.
 

OUDERLING met beperkte taak

Henk Aertsen
 (ouderling met beperkte taak) 
Ouderling met beperkte taak, die bestaat uit het dienst doen als ouderling van dienst in de Eredienst. Daarnaast ben ik redacteur van het kerkblad Onderweg, een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Blaricum en van Laren-Eemnes.  Enkele malen per jaar geef ik lezingen over Bijbelse afbeeldingen in middeleeuwse handschriften, o.a. in samenwerking met de Commissie Kruispunt.  

DE DIAKENEN

Bas Reitsma (penningmeester van de diaconie)
Na te zijn opgegroeid in een hervormd-christelijke omgeving heb ik mij als verantwoordelijke voor een gezin, vooral bezig gehouden met het etableren in de maatschappij. De daarin ontwikkelde loopbaan heeft mij veel gegeven. Teruggekeerd na een lange werkzame periode buiten Nederland, heb ik mij in Blaricum gevestigd en uitgekeken naar een mogelijkheid wat terug te geven. Vanuit dit streven heb ik mij aangesloten bij de PGB, waar ik op 25 april 2018 in de Dorpskerk als diaken bevestigd werd. Deze functie geeft mij de gelegenheid om in samenwerking met andere kerkenraadsleden, hulp te bieden aan hen die deze nodig hebben en een bijdrage te leveren aan de gemeente, en in het bijzonder de Dorpskerk. 


DE OUDERLING-KERKRENTMEESTERS

Klaas Kos
Ik kan mezelf niet in een paar regels samenvatten. Slechts in, misschien, een paar woorden lukt dat wel. “Ik ben die ik ben”. Ik wens dat, vanuit het diepste van mijn wezen, waar God aanwezig is er vrijheid zal zijn. Zo ook in de kerkenraad en gemeente waar ik deel vanuit maak.