Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Onze Kerkenraad

Voorzitter:

VACATURE

Kerkrentmeesters:

Voorzitter:  Frits Baan (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Secretaris:  Klaas Kos (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Penningmeester:  Piet Oldenziel / ad- interim voorzitter Kerkenraad (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)

Diakenen:

Voorzitter: Willem van Someren Gréve (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Secretaris: Annette Horsman (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Penningmeester: Bas Reitsma (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Cora Rebel (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)

Ambtelijk secretaris van de Diaconie: Marry van Haandel (e-mailadres voorDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ouderlingen:

Scriba: Henk Oort ((e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Jeugdouderling: Mieke Bleys (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Wijkouderling (Oude Dorp): t/m 30 juni Karin Nelson 
Anne-Marie de Fouw vanaf 9 juni (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Wijkouderling (Bijvanck): Aly van Vembde (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)

Ouderlingen met beperkte taak: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nadere introductie hieronder:

Kerkenraad

DE OUDERLINGEN

Mieke Bleys
 
Sinds 1998 woon en kerk ik in Blaricum, en vanaf 2000 ben ik betrokken bij het jeugdwerk van de Dorpskerk (achtereenvolgens bij crèche, kinderkerk en Soos). Het is heel bijzonder om kinderen kerk en geloof te laten beleven, juist in deze hectische en egocentrische tijd.  Als nieuwe jeugdouderling wil ik me gaan inzetten om het jeugdwerk een nieuwe impuls te geven, zodat kinderen weer zichtbaar/aanwezig zijn in de dienst en zich ook thuis voelen in de Dorpskerk.


Aly van Vembde
Op 17 april 2016 ben ik, als ouderling, bevestigd door ds. René van den Beld, die toen onze interim-predikant was.
Samen met de contactpersonen hoop ik een bijdrage te leveren aan het pastoraat/bezoekwerk in de Bijvanck, waartoe nu ook de Blaricummer Meent behoort vertrouwend op de kracht van Gods Geest en binnenkort in samenwerking met de nieuw te benoemen predikant hoop ik dit werk voor onze kerkgemeenschap te kunnen doen.

Annemarie de Fouw (vanaf 9 juni)

Karin Nelson (t/m 30 juni)


Tiny de Wit
(ouderling met beperkte taken) 
In 1975 zijn mijn man Jaap en ik in Blaricum-Bijvanck komen wonen. Enige jaren later werden wij verblijd met de komst van onze zoon Ramón (1 jaar oud, uit India). Het waren mooie jaren in de Bijvanck, maar helaas moest Jaap in 2011 na een tweetal herseninfarcten worden opgenomen in Naarderheem, waar hij tot ons grote verdriet vorig jaar overleed. Inmiddels woon ik in een nieuw appartement in de Blaricummermeent. En heel fijn: Ramón woont sinds kort bij mij in de buurt.  Ruim 20 jaar geleden begon ik met vrijwilligerswerk in De Beukelaar, nu Torenhof. Ik ben daar samen met anderen o.a. behulpzaam bij de wekelijkse kerkdiensten. Jarenlang ben ik contactpersoon geweest en nu zing ik, ook al weer jaren, met veel plezier in onze Dorpskerk-Cantorij.


Henk Aertsen
 (ouderling met beperkte taken)

 
Margriet Vos (ouderling met beperkte taken) 
 

Henk Oort (scriba) 

DE DIAKENEN

Willem van Someren Gréve (voorzitter)
Woont sinds 1990 in Blaricum, Laren en nu weer in Blaricum. Ik ben vrijzinnig opgevoed, maar heb een sterk gemeenschapsgevoel en wil dat de Dorpskerk weer een centrale functie vervult in het dorp en daarbuiten. Ik ben de afgelopen jaren sterk betrokken geweest bij de PGB en wil daar ook nu graag veel tijd aan besteden.

 
Annette Horsman
Vele functies mocht ik al binnen de Dorpskerk bekleden, Cantorij, Kerkblad, Formateur van de Kerkenraad, Beroepingscommissie en nu dus Diaken.
Vanuit mijn levensovertuiging dat wij om moeten zien naar onze naasten ben ik verheugd te zijn bevestigd als diaken, eind oktober 2016.
In mijn werk als coach, ritueel uitvaartbegeleider en rouwbegeleider komt dit ook dagelijks tot uitdrukking. De diaconie past hierin zo goed. De roep die o.a. uit onze omgeving komt om hulp voor hen die dit nodig hebben komt bij ons en daar wil ik mij met hart en ziel voor inzetten.
Wetend dat ik hierin wordt gesteund door de liefde van God. 

 
Cora Rebel
In 1988 ben ik in Blaricum komen wonen en kerk ik in Blaricum, ik ben jaren actief geweest eerst bij de crèche en later bij de kinderkerk. In oktober 2016 ben ik bevestigd tot diaken. Een onderdeel van mijn taak is het deelnemen in de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren Blaricum Eemnes werkgroep. Voor mij is het belangrijk om aandacht te hebben voor onze medemens en dan in het bijzondere de mensen die niet zo goed voor zich zelf kunnen opkomen. Vanuit die visie wil ik mijn bijdrage leveren als diaken binnen de Dorpskerk.


Bas Reitsma
Na te zijn opgegroeid in een hervormd-christelijke omgeving heb ik mij als verantwoordelijke voor een gezin, vooral bezig gehouden met het etableren in de maatschappij. De daarin ontwikkelde loopbaan heeft mij veel gegeven. Teruggekeerd na een lange werkzame periode buiten Nederland, heb ik mij in Blaricum gevestigd en uitgekeken naar een mogelijkheid wat terug te geven. Vanuit dit streven heb ik mij aangesloten bij de PGB, waar ik op 25 april 2018 in de Dorpskerk als diaken bevestigd werd. Deze functie geeft mij de gelegenheid om in samenwerking met andere kerkenraadsleden, hulp te bieden aan hen die deze nodig hebben en een bijdrage te leveren aan de gemeente, en in het bijzonder de Dorpskerk. 

DE OUDERLING-KERKRENTMEESTERS


Frits Baan
(voorzitter)
Op 5 juni bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
Ik ben hiervoor gevraagd en heb daar ja op gezegd. De keuze om ja te zeggen doe je met je hart, maar als kerkrentmeester vind ik dat je deze post als zakelijk moet behandelen. Samen met de andere kerkenraadsleden en vrijwilligers zal ik mijn steentje bijdragen aan de verdere opbouw van de gemeente.


Piet Oldenziel
(penningmeester)
Na mijn werkzame leven als partner van PWC ben ik in de gelegenheid om tijd te besteden aan maatschappelijke functies. Mijn motivering om zitting te nemen in de Kerkenraad als kerkrentmeester is om een bijdrage te leveren aan de samenleving en in het bijzonder aan de Protestantse Gemeente in Blaricum, die van groot belang is voor de leden van de Kerk en de samenleving.


Klaas Kos

Ik kan mezelf niet in een paar regels samenvatten. Slechts in, misschien, een paar woorden lukt dat wel. “Ik ben die ik ben”. Ik wens dat, vanuit het diepste van mijn wezen, waar God aanwezig is er vrijheid zal zijn. Zo ook in de kerkenraad en gemeente waar ik deel vanuit maak.