Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Cantorij Dorpskerk

De cantorij van de Dorpskerk heeft tot taak de eredienst muzikaal te verrijken. Zij ondersteunt de gemeentezang bij nieuwe liederen, zingen in afwisseling met de gemeentezang vierstemmige zettingen van liederen uit het liedboek en voeren naar aanleiding van het thema in de dienst functionele composities uit.

Wekelijks repeteert de cantorij o.l.v. de cantor-organist Peter den Ouden op woensdagavond van 19.00 - 20.30 uur.
U bent van harte welkom!

Wilt u ook meedoen? Nieuwe mensen zijn altijd welkom! Onze contactpersonen zijn: Anneke van ’t Hull   035-5255329 of Miny Beuving 035-5315312


THEMA-AVONDEN ‘OP HET RAAKVLAK VAN GELOOF EN SAMENLEVING’

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum.

Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur.
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken.

De volgende editie van het Kerkcafé is op woensdag 24 april dan interviewt Jacobine Geel dhr. Paul Schnabel.

Prof. De. P. (Paul) Schnabel (1948) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor D'66. Hij was in 1998 -2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De heer Schnabel is universiteitshoogleraar in Utrecht en lid van diverse adviescommissies. Hij was adviseur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, alsmede lid van enkele besturen en columnist. Als senator houdt de heer Schnabel zich onder meer bezig met sociale zaken, welzijn, economische zaken, onderwijs, cultuur en werkgelegenheid. 


Woensdag 24 april: Een avond met Paul Schnabel

Nederland is het gelukkigste land ter wereld. Velen hebben het goed. Toch is de stemming in het land daar niet naar. Om deze ogenschijnlijke tegenstelling te begrijpen schreef prof. Schnabel een nieuw boek “Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht”. In gesprek met Jacobine Geel wil hij graag zijn bevindingen met ons delen.

Vele jaren na het einde van de financiële en economische crisis gaat het weer heel goed met Nederland. Over het geheel genomen weden we rijker, er zijn meer mensen dan ooit aan het werk en in de Europese Unie behoort Nederland tot de groep van de best presterende en meest welvarende landen. Toch schuurt het op heel wat punten. Het zou helemaal niet zo goed gaan met het land, veel burgers zijn boos op de politiek en veel mensen zijn bang, dat de toekomst voor hun kinderen onzeker is. Wat verklaart die onvrede? Wat sluimert er onder de oppervlakte van ons ogenschijnlijk gelukkige en welvarende land? Aan welke problemen moeten we tijdig het hoofd bieden?

Met cijfers en feiten, maar evenzeer met veel gevoel schetst Paul Schnabel een actueel beeld van de Nederlandse samenleving als het gaat om leven en dood, sociale zekerheid, onderwijs en arbeid, mobiliteit en migratie, godsdienst en toekomstverwachting. En zijn boodschap is niet mis te verstaan : om een gelukkig land te blijven is er veel werk aan de winkel!

Prof. Dr. P (Paul) Schnabel (Bergen op Zoom, 1948), socioloog, is sinds 9 juni 2015 lid van de Eerste Kamer voor D66 en in die hoedanigheid vicevoorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van 1998-2013 was hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij doceerde als buitengewoon hoogleraar een aantal jaren sociale wetenschappen aan de universiteit van Utrecht; was daarna aan dezelfde universiteit verbonden als universiteitshoogleraar. Hij speelde een belangrijke rol in diverse adviescommissies. Was bij voorbeeld adviseur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; maar ook van 2014 - 2016 voorzitter van de commissie Voltooid Leven.

Nadere inlichtingen over het hele programma van het Kerkcafé dmv. flyers in de Voorhof  van de Dorpskerk. Ook kunt u informatie opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bij Co Geel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Gert van Dijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 035-6245648.

Er is in de afgelopen jaren een omvangrijk email netwerk opgebouwd waardoor belangstellenden op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Wie tot dit netwerk wil toetreden kan zich opgeven (eveneens) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De bijeenkomsten zijn gratis, al wordt een bijdrage op de avond zelf wel bijzonder gewaardeerd. Ook spontane & digitale donaties zijn altijd welkom; ons bankrekening nummer is: NL20ABNA 0607 741090 tnv. G. van Dijk cj (onder vermelding van: Kerkcafé)

ps. In de afgelopen jaren hebben er tientallen thema-avonden plaatsgevonden in onze Dorpskerk. Met het oog op opmerkingen in het persoonlijke vlak  worden deze gespreksavonden niet meer op de Dorpskerk-website gepubliceerd.

De Dorpskerk vindt haar kerkmuziek uitermate belangrijk.

 Peter den Ouden, organist en dirigent van de Cantorij.

“Als kerkmusicus sta ik ten dienste van de liturgie”

Voor mij is het een bijzonder voorrecht om in de Dorpskerk van Blaricum te mogen spelen. Allereerst vanwege de stijlvolle liturgie en de bijzondere sfeer tijdens de diensten, waarin de samenwerking met de predikant - en ook met de Cantorij - altijd tot inspirerende momenten leidt. Ten tweede is het mooie Flentrop-orgel het orgel waarop ik in 1961 mijn eerste orgellessen ontving van de toenmalige organist Rutger van Mazijk. Het is een heel bijzonder gevoel daarop weer terug te keren. 

Als kerkmusicus sta ik graag ten dienste van de liturgie en probeer de orgelsolo’s tijdens de dienst aan te laten sluiten bij de schriftlezingen en de overdenking. Op die manier kan muziek een extra dimensie toevoegen en geeft het de organist de gelegenheid prachtige composities uit ‘eeuwen der orgelliteratuur’ tot klinken te brengen.

 

 Hendrika Veerman, organist.

Is sinds de zomer van 2005 organist van de Dorpskerk. Hendrika heeft Orgel en Schoolmuziek gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium. Tevens behaalde zij het diploma Muziek op Schootdocent via het Conservatorium van Amsterdam en behaalde zij het diploma dirigent MDO.

Momenteel is zij werkzaam als vakleerkracht muziek aan een basisschool in Almere en als muziekvakleidster op twee kinderdagverblijven. Zij heeft een eigen Muziek op Schootpraktijk in Huizen, waar zij kindjes tot 4 jaar lesgeeft met de ouder of verzorger erbij. Daarnaast is zij docent aan de docentenopleiding Muziek op Schoot.

Buiten dit werk is zij ook organist van de Oude Kerk in Huizen, is zij dirigent van een gemengd koor in Bunschoten-Spakenburg en geeft zij piano - en orgelles.

 

 

 Margreet Veerman, leerkracht en dirigente

Margreet studeerde Schoolmuziek aan het Hilversums Conservatorium, welke zij succesvol heeft afgerond. Ze geeft les als vakleerkracht Muziek op de Minister Calsschool in Naarden. Ook geeft zij privé blokfluit -, keyboard- en pianoles. Sinds 1988 is Margreet dirigente van diverse koren.

Haar grote passie is gospelmuziek. In deze muziek worden het christelijk geloof en hedendaagse muziek op aansprekende wijze samengevoegd. Met de gospelgroepen The Continentals, The Young Continentals en The Continental Kids heeft zij vele concerten gegeven in binnen- en buitenland.

Margreet is ook dirigent van 40+ Gospelkoor ‘Good News’ en Seniorenkoor ‘De Lofstem’, beiden uit Huizen. Ook was zij 10 jaar dirigente van de jongeren koren "Piccolo" en "Shine" in onze kerk. Margreet heeft in 2017 de muzikale begeleiding voor de Kerstmusical gehad en blijft in contact met onze kerk.

Over onze geschiedenis:

klik hierop

(de folder is gebaseerd op uit "Toren in de tijd " Onderstaande teksten ook)

Inleiding

In de 16e eeuw kwam de reformatie in de gooise dorpen maar moeizaam op gang (met uitzondering van Huizen). In 1595 wordt Hillebrandus Cunaeus, op verzoek van Blaricum en Huizen, door de landelijke synode hier als eerste predikant aangesteld.
Bronnen vertellen dat ds. Drogenbroek in 1596 als eerste predikant van Blaricum is aangesteld. Hij was ook verbonden aan Hilversum en Laren. Hier lijkt het feitelijk begin te liggen van de Blaricumse kerkgemeente. Formeel komt Blaricum pas in 1605 los van Huizen. Vanaf dan vormt Blaricum, samen met Laren, een zelfstandige gemeente.

In 1942 krijgt een in de tijd gegroeide situatie feitelijk haar beslag: Laren en Blaricum vormen twee aparte hervormde gemeenten. In de loop der jaren is het contact tussen Blaricum en Laren gebleven. Vooral het laatste decennium is de samenwerking tussen de hervormde gemeente Blaricum en Laren / Eemnes geïntensiveerd.

Nog meer details van de geschiedenis van de 600 jaar dat de kerk bestaat of de 400 jaar dat de gemeente bestaat, kunt u lezen op de volgende pagina's. Ook kunt u mailen met  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.als u aanvullingen of opmerkingen over deze geschiedenis heeft. 


400 jaar gemeente

De reformatie kwam in onze dorpen, wellicht met uitzondering van Huizen, waar men massaal voor de gereformeerde kerk heeft gekozen, maar moeizaam op gang. In 1595 wordt Hillebrandus Cunaeus, op verzoek van Blaricum en Huizen, door de synode hier als eerste predikant aangesteld. In 1605 scheidde Blaricum zich af van Huizen.

Er zijn ook bronnen die vertellen dat de in 1596 als predikant van Hilversum en Laren aangestelde Drogenbroek ook opdracht kreeg om in Blaricum te arbeiden. Hoewel hij merkwaardig genoeg ontbreekt op het predikantenbord, lijkt hier het feitelijke begin te liggen van onze gemeente. Formeel komt Blaricum pas in 1605 los van Huizen en samen met Laren.

Blaricum en Laren vormen tot 1942 één kerkelijke gemeente; in dat jaar krijgt een zo langzamerhand gegroeide situatie feitelijk haar beslag in de vorming van twee aparte hervormde gemeenten.

In de loop der jaren is het contact tussen beide gebleven en vooral het laatste decennium is de samenwerking tussen de hervormde gemeente Blaricum en de inmiddels sow-gemeente Laren-Blaricum-Eemnes geïntensiveerd.

Predikanten vanaf 1595 tot heden

H. Cunaeus gek. van N.Niedorp 1595 vertr.1605
J. Lucas proponent 1605 ontslagén 1606
L. Langius gek. van Diever 1606 naar 0ldemarkt 1609
G. Goethals propt. 1609 naar Hoorn 1619
L. Harderwijk gek. van Ameland 1619 overleden 1638
M. Romswinkel gek. van Oijen 1639 overleden 1658
A. Verlek propt. 1659 overleden 1674
A. Montanus propt. 1675 overleden 1691
G. Ploos van Amstel propt. 1692 emeritaat 1733
A. Ploos van Amstel propt. 1733 naar Oud Loosdrecht 1738
J. Barbas propt. 1738 emeritaat 1774
Th.J. Repellius propt. 1774 naar Wassenaar 1775
A.J Perizonius propt. 1776 naar Ilpendam 1778
H.A. Chevalier propt. 1778 naar Apeldoorn 1781
N. de Wilde propt. 1781 naar Landsmeer 1790
C. Aeyelst gek. van Hem 1791 naar Dokkum 1799
D. Donker Curstius propt. 1800 naar Muiderberg 1801
G.J. van Nouhuys propt. 1801 naar Jisp 1808
J.J.R. Wilree gek. van Grosthuizen 1808 overleden 1823
C.C. van der Straten cand. 1825 emeritaat 1865
E.G. Hoefer cand. 1866 emeritaat 1889
A.W. Hötte gek. van Sittard 1891 emeritaat 1910
D.G.W.L. Röder gek. van Graftdijk 1910 emeritaat 1942
R. van der Mast gek. van Hoogeloon c.a.1942 naar Amsterdam 1947
A.C. Diederiks gek.van Hilversum 1947 emeritaat 1957
W.J.H.Baart gek. van Aruba 1957 naar Leiden (RU) 1970
H.P. Venema gek. van Deventer 1971 naar Hilversum 1977
M.A. de Savornin Lohman van Badhoevedorp 1978 naar Breda 1980
W.C. Verstoep gek. van Oostvoorne 1981 emeritaat 1987
A. W. Berkhof gek. van Hoogland 1987 naar Ermelo 2001
K.E. Biezeveld pred. voor buitengewone werkzaamheden 1991-1996 geestelijke verzorging ziekenhuis Gooi Noord
K. Touwen gek. van Ellecom-De Steeg 2002 naar Arnhem 8/2004
W.G.J. van der Sluijs
emeritus predikant, komt 9/2004
naar Bloemendaal 12/2005
J.Rinzema
pred. van Vianen, 2006
losgemaakt 2014
     

 (uit: "Toren in de tijd", A.W. Berkhof 1996)

Er zijn nog enkele exemplaren van "Toren in de Tijd" te koop in de voorhal van de kerk


600 jaar kerk

Naar alle waarschijnlijkheid was Blaricum rond 1400 al een zelfstandige parochie. In verschillende bronnen wordt 1382 genoemd als begin.

Kort daarna zal er een houten kapelletje verrezen zijn, op de plaats van de huidige kerk.

Op een kaart van 1431 staat de kapel nog niet, maar op de beroemde "Ronde Kaart" van 1520 staat er al een kerk die groter is dan die van de buurgemeenten Huizen en Bussum.

In de oudste klok van onze kerk staat het jaartal 1512. Maar al van daarvoor zijn stukken van de parochie bewaard.

Bij de grote brand van 26 maart 1696, waarbij 34 huizen in de as werden gelegd, werd de kerk zwaar beschadigd, maar weer met voortvarendheid gerestaureerd.

In het begin van de Franse Tijd hebben onder leiding van het gemeentebestuur onderhandelingen plaats over de overname van de kerk door de Rooms-Katholieken, maar deze willen de kerk eigenlijk niet hebben, waarschijnlijk vanwege het vele achterstallige onderhoud.

Begin negentiende eeuw komt de Gereformeerde kerk het gebouw wettelijk toe en blijft de toren bezit van de burgerlijke overheid.

In 1869 volgt een restauratie, mogelijk gemaakt door een door koning Willem III beschikbaar gesteld bedrag. In 1934 vindt de tot nu toe laatste restauratie plaats, waarbij de toren weer open wordt gemaakt naar de kerkruimte en ook de consistoriekamer wordt aangebouwd.

In 1996 werd gelijk met het 400-jarig gestaan van de gemeente, het 600-jarig bestaan van de kerk gevierd.

(uit: "Toren in de tijd", A.W. Berkhof 1996)
Er zijn nog enkele exemplaren van "Toren in de Tijd" te koop in de voorhal van de kerk


Erfgooiersboom

In het voorportaal van de kerk, onder de toren, staat de in 1971 uit een grote eikenboom gesneden Erfgooiersboom. Deze is een herinnering aan een periode van 1000 jaar waarin de Gooise boerenbevolking het gebruiksrecht had van de gemeenschappelijke gronden.

Het gebruik van de gronden gaat terug tot het jaar 968 toen Graaf Wichman II grond schonk aan het vrouwenklooster van Elten. Na 1280 droeg Graaf Floris V van Holland bepaalde gebruiksrechten over aan de bevolking. Deze rechten werden door Graaf Albrecht van Holland formeel geregeld in een officieel stuk uit 1404, bekend als "De eerste Schaarbrief". De mannelijke bewoners van het Gooi, die aan deze brief rechten konden ontlenen wanneer zij van Gooise ouders waren en in het Gooi woonden ("man uit man in het Gooi geboren") noemt men Erfgooiers.

Een roerige periode leidde in 1912 tot de zogenaamde "Erfgooierswet". De vereniging "Stad en Lande van Gooiland" ontleende hieraan haar rechten. Zij bezat als eigendom de gemeenschappelijke heiden en weiden (ruim 3000 hectare).

Hoewel de vereniging in 1968 vierde dat het gebruikrecht op de gronden 1000 jaar bestond, besloten de Erfgooiers in 1970 unaniem tot ontbinding. In 1971 was de liquidatie een feit.

Er is ooit nog een Actie geweest om voor het behoud van de originele Erfgooiersboom een bronzen afgietsel te maken. Dit bronzen afgietsel van de boom staat sinds 1985 bij de muziektent in het centrum van het dorp.

Van deze Actie is een document bewaard gebleven, geschreven door Dr. A.C.J. de Vrankrijker, over Erfgooiers en de “boom van Lanphen” (de Blaricummer beeldhouwer Gerardus Lanphen).

Een foto van de originele boom (toen nog op de locatie van de huidige ‘Roeper’) en ook de tekst uit het document zijn hier in te zien.

(verdere bronnen o.a.: een verkenning door Stad en Lande van Gooiland, Stad en Lande Stichting 1987)


door dhr. Sybert Blijdenstein
(met toestemming overgenomen)

HEIenWEI483 Het ontstaan van Blaricum (1); HEIenWEI484 Het ontstaan van Blaricum (2); HEIenWEI485 Blaricum en de grote brand van 1696

 

De Dorpskerk huist in een prachtig vroeg gotisch 15e eeuws kerkgebouw, gelegen midden in het fraaie dorp Blaricum, aan de doorgaande weg, naast het Oranjeweitje. Hoe oud is de kerk? Waarschijnlijk was Blaricum rond 1400 al een zelfstandige kerkelijke parochie. Verschillende bronnen noemen het jaar 1382 als begin. Begin 1400 zal er op de plaats van de huidige kerk een houten kapelletje verrezen zijn. Op een kaart van 1431 staat de kapel nog niet. Maar op de beroemde ‘Ronde Kaart’ van 1520 staat de Blaricumse kerk, een kerk die groter is dan die van de buurgemeenten Huizen en Bussum. In de oudste klok van de Dorpskerk staat het jaartal 1512. Oudere gedeelten van de kerk zijn nu nog te zien.

Bij de grote Blaricumse brand van 26 maart 1696, waarbij 34 huizen in de as werden gelegd, werd de kerk zwaar beschadigd. De kerk werd na de brand met grote voortvarendheid gerestaureerd. In het begin van de Franse Tijd hebben waren er, onder leiding van het gemeentebestuur, onderhandelingen met de Rooms – Katholieken over de overname van de kerk. Deze willen de Dorpskerk eigenlijk niet hebben, waarschijnlijk vanwege het vele achterstallige onderhoud. Begin negentiende eeuw komt de Gereformeerde kerk het gebouw wettelijk toe. De toren blijft tot op de huidige dag eigendom van de burgerlijke overheid.

In 1869 volgt een restauratie, mogelijk gemaakt door een door koning Willem III beschikbaar gesteld bedrag. In 1934 vindt de tot nu toe laatste restauratie plaats. Hierbij wordt de toren weer open gemaakt naar de kerkruimte. Ook de consistoriekamer wordt in 1934 aangebouwd. Architect is de beroemde Theo Reuter.

Meer over het orgel
De kerk heeft een prachtig pneumatisch Flentrop orgel (foto 2, zie hierboven), gebouwd in het jaar 1934. Het is een concertorgel met een stevige romantische klank en een goede klankopbouw.

(foto 3) Het orgel bestaat uit drie gedeelten: het werk voor het eerste klavier met drie soorten stemmen: een Prestantenkoor, een Fluitenkoor en de Trompet, het werk voor het tweede kalvier met de Hobo, de Gamba en een vijftal fluitregisters, en het werk voor het pedaal met twee basstemmen, de Cello en een zachtere hoge fluit. In totaal zijn er 22 stemmen. Het orgel leent zich niet alleen voor de eredienst, maar ook zeer goed voor concerten.Nadat in 1870 het eerste orgel (een kabinet orgel met een bescheiden klank, geen foto daarvan) in de Dorpskerk te Blaricum was geplaatst, wilde men met de restauratie van de kerk te Blaricum in 1934 een nieuw orgel aanschaffen. Orgel adviseurs werden de Hilversumse organist Groothengel en de uit Laren afkomstige organist van Wilgenburg. Zij kwamen uiteindelijk met de firma Flentrop overeen het orgel te bouwen.

Het huidige Blaricumse kerkorgel is aldus ontstaan in een tijd van veranderende opvattingen over de orgelbouw. De beide orgeladviseurs stonden echter nog wel met beide benen in de romantische orgel bouwtraditie. Zo werd hier voor een concertorgel gekozen, waarop vele klankmogelijkheden waren en waarbij men vasthield aan een romantische stevige klank. Toch moest het orgel ook voldoen aan de eisen van die tijd, vandaar enkele stemmen die meer overeenkwamen met de klanktraditie uit de Barok. Hierbij heeft men echter naar een goede klankopbouw gestreefd en niet naar een aantal afzonderlijk fraaie geluiden. Dus een palet met goed mengbare klankkleuren.

Lees ook het krantenartikel uit 1935 over het orgel.

Het front van het orgel is gemaakt n.a.v. een ontwerp van architect Theo Reuter, die ook de ingrijpende kerkrestauratie in 1934 voor zijn rekening heeft genomen.

(in het volgende blok >> kunt u de Dispositie van het orgel bekijken)


 

Voorzitter:

VACATURE

Kerkrentmeesters:

Voorzitter:  Frits Baan (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Secretaris:  Klaas Kos (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Penningmeester:  Piet Oldenziel / ad- interim voorzitter Kerkenraad (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)

Diakenen:

Voorzitter: Willem van Someren Gréve (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Secretaris: Annette Horsman (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Penningmeester: Bas Reitsma (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Cora Rebel (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)

Ambtelijk secretaris van de Diaconie: Marry van Haandel (e-mailadres voorDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ouderlingen:

Scriba: Henk Oort ((e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Jeugdouderling: Mieke Bleys (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Wijkouderling (Oude Dorp): t/m 30 juni Karin Nelson 
Anne-Marie de Fouw vanaf 9 juni (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)
Wijkouderling (Bijvanck): Aly van Vembde (e-mailadres als u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. klikt)

Ouderlingen met beperkte taak: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nadere introductie hieronder:

  - Op vrijdag 23 september 2016 heeft ds. Marnix van der Sijs uit Gouda
    het door onze gemeente aan hem uitgebrachte beroep aanvaard. 
  - De Verbintenisdienst was op zondag 4 december 2016.
  - Ds. van der Sijs vervult een 0,7 predikantsplaats in gedeeltelijke dienst.
  - U kunt een afspraak met ds. van der Sijs maken per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch
    via 035- 6312114 of hem spreken na de -door hem geleide- kerkdienst.


 

   foto's: ds. Marnix van der Sijs

 

- Voor een overzicht van de predikanten sinds de Reformatie, kunt u deze link aanklikken.

 

  

 

 

De Dorpskerk heeft als missie een open en gastvrije gemeenschap te zijn, die zich wil laten inspireren door de Bijbelverhalen van vroeger en de mensen van vandaag. Mensen laten delen in de schoonheid en rijkdom van de christelijke traditie is één van haar uitgangspunten.

 

Rondom de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente te Blaricum ligt het kerkhof. Het is al eeuwenlang in gebruik.
Het beheer van het Kerkhof berust bij het College van Kerkrentmeesters vertegenwoordigd door de beheerder, de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Openstelling van het kerkhof

Het kerkhof is voor iedereen dagelijks opengesteld van 9 tot 17 uur.
Kinderen jonger dan twaalf jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
Gedurende het uitvoeren van werkzaamheden is het kerkhof gesloten.
Voor de goede orde en rust dienen de aanwijzingen van de beheerder stipt te worden opgevolgd.Het reserveren van een graf

Een graf wordt in eerste instantie voor de wettelijk minimale grafrusttermijn uitgegeven.
Het is echter gebruikelijk een langere termijn af te spreken.
De uitgifte van graven wordt door de beheerder verzorgd, waarbij de dan geldende tarieven worden gehanteerd.
Verlenging van de uitgiftetermijn kan telkens voor een periode van 10 jaar of meer plaatsvinden op verzoek van de rechthebbende op wiens naam voor een bepaalde tijd een graf staat geregistreerd.

Uitsluitend leden van de Protestantse Gemeente te Blaricum kunnen een graf reserveren. 
Hiervan kan door het College van Kerkrentmeesters worden afgeweken.

 
Het beheer van het kerkhof

De beheerder van het kerkhof, de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , kan alle informatie verstrekken over de beschikbare plaatsen op het kerkhof, het reserveren van een graf, het laten begraven of bijzetten van urnen of asbussen, het plaatsen van grafbedekking en/of beplanting en het onderhoud daarvan.

Tevens kan hij informatie verschaffen over de tarieven van de uitgifte, de verlenging en van het onderhoudsrecht van een graf.

Contactgegeven van de beheerder van het kerkhof  van de Protestantse Gemeente Blaricum.

Plaats

1261 GD   Blaricum

Straat

Torenlaan 16

Beheerder Kerkhof

De heer H.A.G.C. van Schaik

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon Beheerder

06 1530 6861 of 035 5383 839