Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 1 -202

Onze eerste bijdrage in het nieuwe jaar begint met een terugblik op de laatste maand van het oude. En daarin gebeurde er veel. Nu is dat gebruikelijk aan het eind van het jaar, maar in 2022 was duidelijk een nieuw elan merkbaar aangewakkerd door onze predikant Jurjen Zeilstra. De adventstijd werd gevolgd door de kersdagen, met een zeer druk bezochte kerstavonddienst op 24 en een eveneens zeer drukke kerstdienst op 25 december. Zij vonden plaats in een dankzij de inzet van de koster en een aantal vrijwilligers uit de gemeente feestelijk versierde kerk. Opvallend was bij beide diensten de - deels actieve - deelname van de jeugd. Die betrokkenheid daarvan werd al merkbaar bij de maandelijkse diensten met kinderen eerder in 2022 en weerspiegelt het beleid gericht op verjonging.  Dit zal in 2023 zeker worden bestendigd en waar mogelijk uitgebouwd. 

Over nieuw leven inblazen gesproken: ook de actie rond de adventsdagen om de met een toenemend aantal afnemers kampende Voedselbank te ondersteunen werd na een aantal jaren van tanende belangstelling  uit onze gemeente een succes. Op basis van een door de Voedselbank  opgestelde lijst konden wij 9 propvolle kratten met gewenste artikelen afleveren.

Minder resultaat leverde de, in aansluiting op een aanmoediging van de PKN, in Onderweg geplaatste oproep om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon uit de diaconie met het doel namen aan te dragen van mensen die in een financieel krappe situatie verkeren en hen rond de kerstdagen een steuntje in de rug te geven. Desalniettemin kon de kerk aan een beperkt aantal een dergelijk steuntje aanbieden. Naast al die  seizoensgebonden activiteiten vonden er ook andere evenementen plaats, waarbij de Dorpskerk gastvrijheid bood. Op 15 december lichtte de historicus Tony van der Tocht in een goed gevulde kerk de achtergronden van de oorlog in de Oekraïne toe en op 16 en 17 december vonden er “consnerten” plaats, waarbij de concerten voorafgegaan werden door een bij de kerk aangeboden erwtensoep-maaltijd. 

Wij hopen en verwachten dat de Dorpskerk zijn centrale, gastvrije en inspirerende rol in 2023 zal kunnen voortzetten en wensen u een zeer voorspoedig nieuwjaar!

Bas Reitsma, voorzitter