Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 10 -2022

Hieronder treft u al weer het laatste verslag in 2022, een jaar waarin er veel op de rail gezet en ook gerealiseerd werd.

Zo vond inmiddels de tweede uitvoering plaats van een nieuw initiatief onder de titel Tekst en Muziek in de Dorpskerk. In de vorige uitgave van dit blad werd daar al over geschreven. Op 20 november droeg Carel ter Linden zelf geschreven gedichten voor. Zij werden afgewisseld door het klassieke pianospel van Mirjam Karres. Het werd een bijzondere middag.

In deze tijd van het jaar zet de kerk zich nog meer in voor minder draagkrachtigen en vluchtelingen. Naast regelmatige collectes voor de Voedselbank wordt de gemeenteleden in de adventstijd de mogelijkheid geboden door de Voedselbank zelf als bijzonder gewenst aangegeven artikelen te doneren. Voor dat doel zijn in de kerk kratten neergezet, waarin gemeenteleden rond de diensten hun gaven kunnen achterlaten, De kratten worden regelmatig bij de Voedselbank afgeleverd. Verder wordt aansluiting gezocht bij een kaartenactie van Kerk in Actie: in de kerk liggen kaarten gereed die geïnteresseerde gemeenteleden naar de politieke partij van hun keuze kunnen sturen en die ten doel hebben om voor meer steun voor vluchtelingenkinderen in Griekenland te pleiten.

En over advent gesproken: op de eerste zondag van advent was er weer een goed bezochte dienst , waarbij – zoals tegenwoordig één keer per maand gebruikelijk – eveneens kinderen aanwezig waren. Ook bij de overledenen van het afgelopen jaar werd stil gestaan en wel in een gedachtenisdienst op 20 november. De graven van hen die op het kerkhof van de Dorpskerk rusten werden, evenals het kerkhof zelf, onlangs bladvrij gemaakt door een aantal vrijwilligers uit de gemeente. Dergelijke acties bieden tevens de mogelijkheid tot een andere vorm van verbinding. Verbinding is overigens, naast een steuntje voor het geheugen, ook het doel van het onlangs uitgegeven boekje “Gezichten van de Dorpskerk”, waarin – uiteraard met toestemming van de betrokkenen – door Jan van Vembde gemaakte foto’s met namen zijn opgenomen.

Binnenkort beginnen wij een nieuw jaar, waarin er weer veel op de agenda staat. Ik verheug mij erop u daar in 2023 namens de kerkenraad verder over te berichten. Allereerst wens ik u, ook weer namens de kerkenraad, een zinvolle kerst en een voorspoedig 2023. 

Bas Reitsma, voorzitter