Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 9 -2022

In de Dorpskerk stond de afgelopen periode, meer nog dan andeers, in het teken van de expressie op velerlei gebied.

Hij begon op zondag 9 oktober met de eerste uitvoering van het programma “Tekst en muziek in de Dorpskerk”. Jos van der Kooy bespeelde het orgel enIn Jurjen Zeilstra en Aliëtte van der Wal lazen gedichten van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhof en Ida Gerhardt voor. De volgende middag van het programma vindt plaats op 20 november.

Op 17 oktober volgde een uitvoering van de theatergroep van en met Casper van Dongen in Theater Blaricum, die door vele leden van de Dorpskerk werd bezocht. De groep behandelde het thema dementie en euthanasie, waarbij ook het publiek actief werd betrokken en zich onderling engageerde in pittige discussies. 

Tien dagen later was er weer een avond van het Kerkcafé: Krijn Poppe, landbouw econoom, refereerde onder de titel “Wek geen valse verwachtingen over de landbouwtransitie” over dit zeer actuele thema. Eveneens  op 27 oktober vond er een uitstapje voor onze 70-plussers plaats. Het doel was “Zending over Grenzen” in Almere. Overigens vind u details over door onze kerk georganiseerde activiteiten op de website (www.protestantsegemeenteblaricum.nl).

Op 28 oktober vond vervolgens de jaarlijkse vrijwilligersavond, waarin de waardering voor het werk van de vele aan de kerk verbonden vrijwilligers en medewerkers tot uitdrukking werd gebracht. Dit jaar gebeurde dat met een conférence door René van den Beld onder de titel “Vertel me eens wat over vriendschap”. Hieraan werd in de vorige editie van Onderweg in een apart artikel al aandacht besteed. Aan de conférence ging een ontvangst met koffie en een korte inleiding door de voorzitter en de predikant vooraf. De avond werd afgesloten met een drankje en een hapje.

Veel woord en muziek dus en dit zet zich in de rest van het jaar nog voort. Noteert u alvast de op 20 november in combinatie met een lopend avondmaal geplande gedachtenisdienst en de dienst met lessons and carols op kerstavond.

Middelpunt van de meeste van genoemde activiteiten is onze eigen Dorpskerk en ook daarin zijn de gevolgen van de gestegen prijzen voor verwarming merkbaar. De bedoeling is dat ook hier de thermostaat  een graadje lager wordt gezet. Wij bevelen dan ook aan om in de koudere wintermaanden de jas mee in de kerk te nemen. 

Bas Reitsma, voorzitter kerkenraad