Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 8 -2022

Op het moment van het schrijven van dit verslag regent het pijpenstelen.

Het is duidelijk: de zomer is voorbij en een nieuw seizoen is begonnen, ook in de Dorpskerk. Het werd ingeluid met een goed bezochte startzondag, die in het teken stond
van het thema ‘Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk’. Dit thema sluitaan bij het door de PKN gekozen thema voor 2022/2023 ‘Aan tafel!’

Het onbestendige weer liet het niet toe na de dienst in de tuin van het Achterom aan tafel te gaan. De muzikaal omlijste lunch in de kerk zelf was er echter zeker niet minder geanimeerd om. Dit ook al omdat er sinds enige jaren weer kinderen
ronddarden, waarvoor eerder een kinderdienst was georganiseerd. Verder werden er kaarten verkocht, gemaakt door Annelet Wegener, met een opbrengst waarvan teken- en schildermateriaal voor de in Blaricum verblijvende Oekraïners zal worden gekocht.

De dienst van de startzondag onder leiding van onze predikant ds. Jurjen Zeilstra kreeg een extra bijzonder tintje doordat er twee personen aantraden die gaan bijdragen aan de activiteiten van de kerk: Jan den Dunnen, die bevestigd werd als ouderling-kerkrentmeester en Richard Vos, die de bediening van cantor werd ingeleid.
Deze versterking van de gelederen is zeer welkom op een moment dat de gemeente fors in beweging is en er van alles op de rails staat: van gespreksgroepen voor jong en oud via zondagmiddagen met woord en muziek tot een reis naar Israël medio 2023.

Om het overzicht voor de gemeenteleden te vergemakkelijken werd er na de dienst een jaarboekje gepresenteerd waarin alle informatie is samengebracht over wie en wat in de Dorpskerk. De bedoeling is om dit boekje binnen zeer afzienbare tijd te laten volgen door een ‘smoelenboekje’ van gemeenteleden met het doel de onderlinge band nog verder te bevorderen.

Bas Reitsma, voorzitter.