Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 7 - 2022

In de zomerperiode verkeert de kerk gebruikelijker wijze in wat rustiger vaarwater. Daar is in 2022 maar in beperkte mate sprake van geweest. Om te beginnen ging de uitbreiding van de colleges door, met name van het College van Kerkrentmeesters. De heer Jan den Dunnen heeft zich bereid verklaard om de gelederen van het college te komen versterken. Daarmee is het weer op volle sterkte. Het aantreden van de heer Den Dunnen is inmiddels tijdens twee achtereenvolgende zondagsdiensten afgekondigd en de gemeente is er, de kerkorde volgend, op gewezen dat er tegen de bevestiging tot uiterlijk 17 september 2022 bij de scriba bezwaren kunnen worden aangetekend. Naar verwachting zal de heer Den Dunnen tijdens de zondagsdienst op 18 september worden bevestigd.

Overigens vindt rond dezelfde dienst de startzondag plaats. Er wordt aan een interessante invulling van deze dag gewerkt. Neemt u 18 september dus vast in uw agenda op. Nadere informatie volgt. En over interessante invullingen gesproken: op vrijdag 28 oktober zullen de vrijwilligers van de Dorpskerk in het zonnetje worden gezet. Ook voor hen staat er iets bijzonders op het programma. De vele betrokkenen doen er goed aan om ook deze datum alvast te noteren.

Natuurlijk kunnen hier de zaterdagen van de afgelopen maand juli niet ontbreken. Op deze dagen werden er in en vanaf de tuin van het Achterom diverse evenementen georganiseerd voor de in Blaricum neergestreken vluchtelingen uit de Oekraïne. Ook de Vituskerk droeg een steentje bij door de opbrengst van de eerder dit jaar georganiseerde oecumenische viering ter beschikking van de Oekraïners te stellen. Er was een high tea, een fietstocht, een pannenkoekenfestijn en een knallende barbecueparty tot slot.

Met het vorderen van de maand werd de deelname – niet meer uitsluitend uit Blaricum - steeds groter, wat wel aantoont dat de inspanningen rond de organisatie werden gewaardeerd. Er werden banden gesmeed, er ontstonden onvergetelijke herinneringen en de Oekraïners konden de zorgen in verband met hun thuissituatie even vergeten.

Zo beginnen we aan het laatste kwartaal van 2022. Daarin zult u meer horen over het jaarthema* voor het seizoen 2022/2023.

Bas Reitsma, voorzitter

* uit de Onderweg nr. 7 p. 2 (lees in de Onderweg het volledige artikel, hieronder slechts een klein fragment)

Aan tafel!
Het is geen verplichting, maar de laatste jaren reikt de Protestantse Kerk in Nederland een jaarthema aan waarmee lokale protestantse gemeenten op een manier die bij hen past aan de slag kunnen gaan. Voor 2022/2023 is dat ‘Aan tafel!’ In Blaricum hebben we gekozen voor: ‘Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk.’ In de herfst zal een aantal kerkdiensten worden gethematiseerd aan de hand van ‘tafelverhalen’ uit het Oude en het Nieuwe Testament.