Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 5 -2022

Al weer een half jaar is ds. Jurjen Zeilstra als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Blaricum. In deze periode heeft hij zich in zeer brede zin ingezet voor de Dorpskerk, niet alleen in kerkdiensten en pastoraat, maar bijvoorbeeld ook door het geven van lezingen.

Zo sprak hij op twee avonden van het Kerkcafé over het thema ‘De wereld en ik’, waarbij hij de benadering daarvan door Friedrich Nietzsche en Hanna Arendt toelichtte. De derde en laatste lezing van dit thema zal worden gehouden op 23 juni en zal gaan over een andere grote denker, Emmanuel Levinas.

Op 13 mei sprak ds. Zeilstra ter gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma onder de titel ‘Mystiek en verzet’ over diens leven. Er wordt onder zijn leiding druk gewerkt aan de oprichting van nieuwe gespreksgroepen. Overwogen wordt verder om de rond de ervaringen van ds. Zeilstra bij de 12e Comenius Conferentie in Hongarije (zie pagina 2 en 3) een gemeenteavond te organiseren. Ook wordt het idee uitgewerkt om in de Dorpskerk vanaf het najaar driemaandelijks muzikale zondagmiddagen met tekst en muziek te organiseren.

Helaas is besloten om wegens gebrek aan deelname de diensten in de Torenhof te beëindigen. De diensten in de Dorpskerk werden de laatste tijd daarentegen drukker bezocht dan voorheen. Als u een voorbede in het voorbedenboek wilt schrijven wilt u dan vooraf bij de betrokkene informeren of deze daar toestemming voor geeft? Graag leesbaar opschrijven. U kunt ds. Zeilstra ook van tevoren per e-mail over het voorbedenverzoek informeren.

Bas Reitsma, voorzitter