Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 3 -2022

De verslagperiode (februari en maart 2022) werd gemarkeerd door het afschaffen van vrijwel alle coronamaatregelen.

Er wordt met veel enthousiasme gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de kerk weer fysiek te bezoeken. Ook andere activiteitendie in de afgelopen periode niet konden plaatsvinden worden weer aangevat.

Zo is het kerkcafé vanaf 24 maart nieuw leven ingeblazen met drie lezingen van onze predikant, ds. Jurjen Zeilstra. Zoals vorige maand al bekend gemaakt werd zal hij zich dit voorjaar onder het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ aan de hand van drie grote denkers bezinnen op onze individuele positie in de postmoderne wereld. 

Na de bevestiging op 27 februari 
van twee nieuwe kerkenraadsleden, Jantien Oldenziel en Tjeerd Hoekstra, is de raad verder uitgebreid met een ouderling-kerkrentmeester in de persoon van Henk Aertsen. Henk Aertsen maakte al deel uit van het consistorie. De heren Hoekstra en Aertsen nemen de taken over van Klaas Kos, die het College van Kerkrentmeesters enige tijd alleen moest bemannen. Van hem is in de dienst van 27 maart afscheid genomen. Aan verdere aanvulling en/of ondersteuning van het college wordt gewerkt.

De verslagperiode werd zeker ook getekend door de gebeurtenissen in de Oekraïne. Naast de al geplande collectes is de gemeenteleden de gelegenheid geboden afzonderlijk te doneren voor vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld. Deze actie loopt nog tot 16 april en is terug te voeren op een initiatief van de Stichting Dorcas. Dit is een stichting op christelijke basis die actief is in Oost-Europa en het Midden-Oosten en onder andere noodhulp biedt bij rampen en crises. Er is een taakgroep samengesteld met de bedoeling te bezien wat de kerk voor vluchtelingen in onze omgeving kan betekenen.

Ten slotte wordt aan het contact met de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes voortzetting gegeven: zoals ds. De Bruijn van de gemeente Laren-Eemnes fungeerde als consulent van onze gemeente, zal nu ds. Zeilstra als consulent optreden voor Laren-Eemnes. Ds. De Bruijn gaat half mei met emeritaat.

En zo blijven wij in beweging, zowel binnen als buiten onze eigen gemeente.

Bas Reitsma, voorzitter