Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de Kerkenraad uit Onderweg nr. 2-2022

Na het uitgebreide verslag over de maanden november en december 2021 volgt hier een korte rapportage over januari 2022.

Hoewel er aan het einde van vorig jaar en het begin van dit jaar veel op de rails is gezet, is daar op dit moment nog weinig in detail over te melden. Januari startte met de gebruikelijke activiteiten als het initiëren van Kerkbalans, planning en begroting, en de voorbereiding van de jaarverslagen 2021. Ook werden er stappen ondernomen om het streamingaanbod te verbeteren en uit te breiden, omdat dit naar verwachting na het herstel van het fysieke kerkbezoek in de belangstelling zal blijven staan.

Wij verheugen ons erover dat, na de eerste drie uitsluitend online te beleven diensten in januari, de kerk inmiddels weer kon worden geopend voor bezoekers. Weliswaar was dat nog gebonden aan bepaalde maatregelen, maar in het licht van verdere landelijke versoepelingen bewegen wij ons steeds verder richting een ‘normale’ gang van zaken.

Ook buiten de diensten worden activiteiten hervat. Zo hopen wij binnenkort weer meer mensen voor de koffieochtenden voor ouderen te kunnen uitnodigen. Ook zal er op 24 maart weer een begin worden gemaakt met het Kerkcafé. Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal onze eigen predikant zich dit voorjaar aan de hand van drie grote denkers bezinnen op onze individuele positie in de postmoderne wereld.

We begonnen onlangs na lange tijd ook weer voorzichtig met gespreksgroepen die bij gemeenteleden thuis worden gehouden. Mocht u belangstelling hebben, meldt u zich dan aan bij ds. Zeilstra. Hij zal dan bezien wat er mogelijk is.

Minstens even heugelijk is het dat wij, na hun bevestiging op 27 februari 2022, twee nieuwe kerkenraadsleden in ons midden kunnen begroeten. Het betreft mevrouw Jantien Oldenziel, die het consistorie zal komen versterken, en de heer Tjeerd Hoekstra, die bereid is zich als ouderling-kerkrentmeester voor het College van Kerkrentmeesters te gaan inzetten.

De afgelopen maanden heeft onze nieuwe predikant, ds. Jurjen Zeilstra, al aan vele gemeenteleden thuis een bezoek gebracht. Mocht hij nog niet bij u zijn geweest en stelt u dat op prijs, neemt u dan contact op met uw wijkouderling, contactpersoon of met ds. Zeilstra zelf. Hij komt graag bij u langs.

Overigens zal ds. Zeilstra op eigen initiatief jaarlijks vijf keer extra voorgaan boven het aantal preken dat met een werkverband van 80% overeenstemt. Wij verheugen ons erop hem dus zeer regelmatig te zien voorgaan.

Bas Reitsma, voorzitter Protestantse Gemeente Blaricum