Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

van de kerkenraad uit Onderweg nr. 6-2021

De coronasituatie houdt de Kerkenraad natuurlijk bezig. De procedures worden iedere vergadering besproken (het reserveren, al of niet koffiedrinken en idem voor wat betreft het zingen).

Er is in de vergadering een update gegeven over het vorderen van de beroepingsprocedure. Er zijn al zaken die de Kerkenraad graag zou willen opstarten maar waar een dominee een belangrijke schakel in is. Zo zien wij er reikhalzend naar uit om met de nieuwe predikant gesprekken te voeren over bezinning en verdieping.

Op de volgende vergadering zal er gesproken worden over de resultaten van de 40-dagenactie.
Het College van Kerkrentmeesters geeft aan dat er gekeken wordt naar het ter beschikking stellen van urnengraven op onze begraafplaats. Een en ander wordt bij leveranciers na gevraagd en er zal een onderzoek worden gedaan naar prijzen, looptijden etc. Spoedig hopen wij u hierover te kunnen berichten.

De scriba en ondergetekende hebben een gesprek gevoerd met wethouder Knoop. Wij zullen als vertegenwoordigers van de Dorpskerk meewerken aan een brainstormsessie over de vraag ‘Wat te doen als gemeente na Corona?’. Inmiddels is de uitnodiging ontvangen voor een digitale vergadering op 24 juni.

Er is nog steeds dringend behoefte aan uitbreiding van de colleges. Het verheugt ons dat Machteld de Hoop graag de Diaconie wil komen versterken. Zij is bevestigd op 13vjuni door ds. Barnard.

Na de zomer gaat de Kerkenraad zich buigen over haar beleidsplan om zich te bezinnen op de vraag hoe nu verder enhoe gaan we een en ander gestalte geven. Gelukkig is er een begin gemaakt met het zingen in de dienst. Voorlopig nog de twee coupletten van het slotlied, maar we hopen spoedig op meer.

De Kerkenraad zou eigenlijk met reces gaan na de komende vergadering (24 juni). We zullen echter onze agenda’s openhouden voor verzoeken van de beroepingscommissie en ook gaan we op gepaste wijze afscheid nemen van Mieke Bleys, die per 1 augustus haar taak gaat neerleggen vanwege vertrek naar het buitenland. Een enorm gemis. Woorden van dank zijn niet genoeg om onze erkentelijkheid uit te drukken voor het vele werk dat zij al die jaren heeft gedaan. Ook haar immer opgewekte, positieve persoonlijkheid zullen we missen.

Namens de Kerkenraad
Annette Horsman, voorzitter