Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Overpeinzingen en Verslag vergadering kerkenraad uit Onderweg 5-2020

Hieronder kunt u het verslag lezen van de vergadering van de Kerkenraad van 23 april j.l. Inmiddels is een aantal zaken die daarin werden besproken alweer achterhaald. Er is, terwijl deze Onderweg in de bus valt, al een protocol ontwikkeld voor de heropening van de Dorpskerk. Het protocol is rondgestuurd. Op 7 juni a.s. mogen we de eerste dertig gemeenteleden verwelkomen. Per 5 juli a.s. mogen
we opschalen naar meer, we gaan bekijken hoeveel het zal kunnen worden met de anderhalvemeter maatregel in het achterhoofd. Hoe verheugend is dit.
Inmiddels is ook de brief met de bevindingen van ds. Cees Hendriks gearriveerd. Dat krijg je natuurlijk als er wat tijd zit tussen de vergadering en de verschijning van de Onderweg. Vandaar deze quote vooraf!
Wat blijft, is dat wij voorzichtig moeten blijven en goed voor elkaar zorgen!
Annette Horsman

Uit de vergadering van 23 april 2020
Tijdens deze vergadering spraken we op anderhalve meter met elkaar in de kerk. Het was eerder digitaal niet gelukt. We bespraken de coronacrisis en wat het met ons allen doet. Hoe we er in huiselijke kring mee omgaan en hoe wij ons in deze Gemeente voelen in de intelligente lockdown. Het is voor ons allen een moeilijke tijd. Net als iedereen kijken wij naar wat wél kan en hoe we tot creatieve oplossingen kunnen komen.
Vanuit het consistorie is er veel contact met gemeenteleden. Er worden boodschappen gedaan voor een gemeentelid, de nieuwsbrief wordt iedere week gemaakt, er wordt gebeld met leden, er zijn app-groepjes waarbij iedere week op een afgesproken tijdstip contact wordt gezocht met elkaar.
De kerkbalans kwam aan de orde. Onze kerkrentmeester Klaas Kos heeft een verslag gemaakt en u heeft dit in de vorige Onderweg kunnen lezen. We hebben dit nog met gezwinde spoed kunnen aanleveren aan de redactie (waarvoor dank).
De diaconie meldde dat, nu we niet samenkomen in de kerk bij de erediensten, er geen donaties meer worden gedaan door gemeenteleden voor de goede doelen. Aan de ene kant is dat logisch, aan de andere kant rekenen de goede doelen natuurlijk ook nu op ons. De diaconie doneert zelf uiteraard zoals altijd aan die doelen, dat gaat door. Een extra donatie is gedaan aan de Voedselbank in verband met hun oproep (ook landelijk) voor ondersteuning.
In Nieuwsbrief 6 heb ik een oproep gedaan aan de Gemeente om te ondersteunen door middel van overmaking op de bankrekeningen van de goede doelen.
De kerkenraad gaat zich actief buigen over het plan voor mogelijke versoepeling van de beperkingen na 1 juni a.s. Wij hopen uiteraard dat wij elkaar weer, zij het met richtlijnen, kunnen ontmoeten op zondag in de kerk.
Interim predikant Cees Hendriks is gevraagd aan de Gemeente een inzicht te geven in zijn werkzaamheden tot nu toe. Wij hopen dat tegen de tijd dat deze Onderweg u heeft bereikt, zijn verslaglegging is gearriveerd.
Het ziet er naar uit dat heel voorzichtig de coronacrisis af begint te nemen. Mogen wij bidden dat dit doorzet en we het allerergste hebben gehad. We leven mee met de nabestaanden van hen die door deze crisis het leven lieten. Onder vaak schrijnende omstandigheden hebben zij afscheid moeten nemen.
Voor hen en állen die in deze moeilijke tijd er alleen voor staan omdat zij een dierbare hebben moeten laten gaan, veel sterkte in deze tijden.
Namens de Kerkenraad,
Annette Horsman