Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en Uit de Kerkenraad, december 2019

Op 18 november jl. kwam de kerkenraad bijeen voor haar vergadering. Het grootste deel van deze vergadering werd gewijd aan het voorbereiden van de gemeenteavond op 28 november jl. Onze interim-predikant, Ds. Cees Hendriks, schoof aan om met ons naar de agenda en de onderwerpen te kijken. Hierna is een agenda ontstaan waarin wij menen de gemeente zo goed mogelijk te kunnen en zullen informeren over de gang van zaken en de toekomst.

Deze bijeenkomst zal tevens dienen 
om de nieuwe ouderling, Wil Vooijs, voor te stellen aan de gemeente. De kerkenraad is blij met haar komst. Er zal ook gemeld worden dat op 1 januari a.s. Frits Baan en 1 maart a.s. Klaas Kos de kerkenraad zullen verlaten. De kerkenraad is hen dank verschuldigd voor het vele werk wat zij al die jaren hebben verricht. Versterking is dus heel welkom. Dit geldt tevens voor vrijwilligers.

Marry van Haandel die jarenlang ambtelijk secretaris van de diaconie is geweest is nu toegetreden tot de kerkenraad ls secretaris van de diaconie.Wij heten ook haar natuurlijk van harte welkom.

Cees Hendriks heeft tevens met de kerkenraad gedeeld hoe hij zijn plan van aanpak heeft vormgegeven om de PGB adequaat te kunnen bijstaan en klaar te maken voor een volgende beroeping. Dit is besproken binnen de kerkenraad. In Onderweg nr. 11 of elders op deze site, treft u een samenvatting van de inmiddels gehouden gemeenteavond aan.

Wij troffen zeer betrokken gemeenteleden aan waarvoor wij dankbaar zijn. Met de komst van Cees Hendriks gaan wij een reflectie- en opbouwperiode in, op weg naar goede tijden. Op de drempel van Kerstmis en de jaarwisseling blikken we even terug op dit jaar. Een turbulent jaar mag je rustig zeggen. Er is veel gebeurd, lessen te leren, verbeteringen aan te gaan. In deze maand zoeken we allen verdieping en verbinding, thuis, in onze vriendenkring en zeker in onze kerk. Laten wij naar elkaar omkijken, aandacht hebben voor elkaar,  elkander ondersteunen en helpen in het licht van de komst van Het Kind.

Namens de kerkenraad wens ik u en de uwen gezegende kerstdagen en een voorspoedig, gezond 2020 toe.

Annette Horsman
Voorzitter Kerkenraad