Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Van en Uit de Kerkenraad, september 2019

Voor de extra ingelaste Kerkenraadsvergadering van woensdag 14 augustus kwamen we bijeen in het sfeervolle pand Achterom. Naast het elkaar informeren over lopende zaken stond deze bijeenkomst vooral in het teken van het vertrek van onze predikant en de vraag wat ons als kerkenraad daarna te doen staat.
Maar eerst stonden we, nogal aangedaan, stil bij de zorgelijke gezondheidstoestandvan onze waarnemend
voorzitter Piet Oldenziel, die onlangs een zware operatie heeft moeten ondergaan.
Vice-voorzitter Annette Horsman neemt voorlopig zijn taken waar en opende de vergadering met gebed.

Zoals vorige maand al op deze plek gemeld, zal de classispredikant Peter Verhoeff op 10 september naar Blaricum komen, om met ons door te nemen welke stappen genomen moeten en kunnen worden op onze weg naar een nieuwe predikant. We bespraken welke vragen we willen voorleggen,en welke ideeën we zelf al hebben over de toekomst van de Dorpskerk.

De Startzondag van 8 september komt aan bod. Er wordt besloten dat 1) er na een interactieve dienst een lunch wordt gehouden in de tuin van het Achterom, 2) de jeugd zal worden gevraagd mee te werken aan de lunch, 3) een klein team vanuit de Kerkenraad de dag voorbereidt, 4) Annelet Wegenaar na de dienst en/of tijdens de lunch haar zelfgemaakte kaarten mag verkopen ten behoeve van Hospice Kajan in Hilversum.

Het is inmiddels in de gemeente bekend gemaakt, dat ds. Arie de Boer tijdelijk de pastorale zorg van de gemeente op zich neemt. De Kerk-rentmeesters zullen voor een contract zorgen en één van de diakenen stelt een fiets beschikbaar voor gebruik door ds. De Boer. Gemeenteleden hebben zeer positief gereageerd op zijn benoeming.

Tot slot wordt er een afvaardiging van de Kerkenraad gekozen, die op 15 september a.s. naar de afscheidsdienst van pastor Maciej Sendecki in de Vituskerk van Blaricum gaat. De Stuurgroep Oecumene zal ook vanuit de Dorpskerk vertegenwoordigd worden.

Dat was het weer voor deze maand. Wij zien u allen graag op de Startzondag van 8 september, waar tijdens de lunch volop gelegenheid zal zijn om elkaar te ontmoeten, maar waar u ook uw ideeën, vragen, opmerkingen of andere bijdragen kwijt kunt.

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad
Annette Horsman, Wnd. Voorzitter