Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkenraad juni, juli, augustus en september 2019

COLLECTEROOSTER

14-07 Orgelfonds

De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel, dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk.

21-07 Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel kerkgemeente. Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk. Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffieochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.
Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen. De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkassa aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald.

28-07 Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor.

04-08 Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst s op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

11-08 Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk,  huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

18-08 ZIE ONDER 21-07

25-08 Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen wij de gaven bestemmen om de kosten te bestrijden van het wekelijkse koffiedrinken na de kerkdienst.

01-09 Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Af en toe nieuwe koorbundels aanschaffen is noodzakelijk. Ook allerlei andere uitgaven die betrekking hebben op het instand houden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

02-06   Oecumenische dienst
09-06   Instandhouding kerk € 200,66
16-06   Onderhoudsfonds € 60,66
23-06   Pastoraat € 130,10
30-06   Vorming&Toerusting € 74,60

Wij danken alle gevers zeer hartelijk. Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de de banknummers elders op deze website.     

Klaas Kos