Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie juni, juli, augustus en september 2019

COLLECTEROOSTER 

14-07 Vrienden van Torenhof

De stichting Vrienden van Torenhof zet zich in om het leven van de bewoners net iets aangenamer te maken.

Voor álle bewoners in Torenhof geldt, dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. De stichting zorgt o.a. voor de hapjes en drankjes bij de bingo-middagen, een attentie met kerst of Pasen en voor een gezellige middag met crêpes en muziek.

21-07 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

28-07 Vluchtelingenwerk West- en Midden-Nederland

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met behulp van honderden vrijwilligers worden de bewoners van alle asielzoekerscentra en de statushouders in bijna alle gemeenten in dit werkgebied ondersteund. Er wordt begeleiding geboden vanaf de asielprocedure tot en met het bouwen aan een zelfstandige toekomst in Nederland. De vluchtelingen in onze gemeente kunnen terecht op het Gooierserf in Huizen. 

04-08 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Zo wordt Vrolijkheid gebracht naar de asielzoekerscentra. 

11-08 Kerk in actie/Zending

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

18-08 Viore

Stichting Viore in Hilversum heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het Gooi en omgeving, die leven met kanker. Een schakel, waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste, jaarlijks terugkerende financiering.

25-08 Stichting De Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

Bij De Hoop wordt gewerkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed door zorgverzekeraars. De Hoop is mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties.

01-09 kerk in actie: missionair

Onze kerkdeuren staan op zondagmorgen ook wagenwijd open voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk. 

08-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

COLLECTEVERANTWOORDING

02-06   Oecumenische dienst
09-06   KIA Pinksterzending € 204,46
16-06   Hospice Kajan € 81,75
23-06   KIA Wereldvluchtelingendag  € 205,70
30-06   Hospice Huizen € 108,29

namens het college van Diakenen hartelijk dank voor uw bijdragen,

Marry van Haandel