Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diakonie in februari, maart en april 2019

COLLECTEROOSTER

17-03 40-dagen Aktie BEL:

Amrita, een van de studentes in Nepal die al langer door de BEL-gemeenten wordt gesteund, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen dat zij deze studie succesvol zal afronden. Blijft over Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

24-03 40 dagen Aktie BEL

Schoon water, bron voor een beter bestaan. Naast de bouw van waterputten is ook de verbetering van de hygiënische omstandigheden in Sheini dringend noodzakelijk De bestaande verpleegpost wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

 31-03 40 dagen Aktie BEL

Uw steun wordt gevraagd voor de Ton Memorial School Sailung bij de uitbreiding en nieuwbouw van een school in het Sailung district in Nepal. De Stichting Ton Memorial School Sailung draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, in het oosten van Nepal. Het onderwijs is van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs. 

07-04 40-dagen Aktie BEL

Ook een project in Sheini in Ghana is het aanleggen van een irrigatiesysteem voor de akkers. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor kan er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar zijn.

14-04 40-dagen Aktie BEL

In de afgelopen jaren werden met behulp van de40dagenaktie studenten in Nepal gesteund. Een van de studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest alleen nog Rejina, die financiele steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Via de stichting Caring Unites wordt een moeder in Nepal geholpen die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

 COLLECTEVERANTWOORDING

Februari 2019 

03-02 Werelddiakonaat: Bangladesh              € 162,05

10-02 C’est la Vie                                           € 134,05

17-02 Hospice Kajan                                      € 192,60

24-02 Epafras                                                  €  99,99 

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel