Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkenraad in februari, maart en april 2019

COLLECTEROOSTER

17-03 Kinderkerk

Natuurlijk zijn kinderen en jongeren van harte welkom in de kerk. Maar hoe zorg je ervoor dat ze zich ook welkom voelen? Samen met vrijwilligers en professionals wordt geprobeerd om van de kerk een plek te maken waar kinderen en jongeren zich écht thuis voelen en gezien worden. 

24-03 Jeugdkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Een jeugdkerk is een kerk waarbij de boodschap (het evangelie) in een eigentijds (meestal evangelisch) jasje is gestoken zodat jongeren er door worden aangesproken.

31-03 Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

07-04 Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

 03-02     Vorming en Toerusting     € 118,41

10-02     Verlichting en Verwarm.  € 128,80

17-02     Jeugdwerk                         € 142,10

24-02     Orgelfonds                       €   79,70

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.   

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos