Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie in jan., febr. en maart 2019

COLLECTEROOSTER 

17-2 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. Giflen maken het mogelijk om het verblijf voor de bewoners en hun naasten zo prettig mogelijk te maken. 

24-02 Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten zij niemand zitten.

De mensen van Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ook praktische hulp wordt geboden, zoals het geven van medicijnen of bellen naar familieleden omdat er geen geld is om zelf te bellen. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten.

03-03 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil de stichting in de Kilimanjaro-regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

10-03 40-dagen aktie BELgemeenten

Gebrek aan schoon drinkwater is door de inwoners van Sheini in Ghana als grootste probleem genoemd. Men is daar afhankelijk van twee verouderde waterputten, op enige afstand van het dorp gelegen en bovendien niet voor iedereen toereikend.  Met uw steun kan wellicht de bouw van een waterput en pomp in het centrum van het dorp mogelijk gemaakt worden. 

17-03 40-dagen atktie BEL-gemeenten

Amrita, een van de studentes in Nepal die al langer door de BEL-gemeenten wordt gesteund, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen dat zij deze studie succesvol zal afronden. Blijft over Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Januari 2019

 06-01 Stap Verder/Amsterdam ZO                            €  149,60

14-01 Viore                                                                 €  166,54

28-01 PAX                                                                  €  124,81

Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel