Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie december 2018, januari en februari 2019

COLLECTEROOSTER 

27-01 Pax 

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond. 

03-02 Werelddiakonaat

In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij  cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Samen met lokale kerken kunnen mensen worden voorbereid op rampen door het  bouwen van schuilplaatsen, het opstellen per dorp van evacuatieplannen, door het trainen van mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en wordt direct noodhulp geboden na overstromingen.

10-2 Cést la Vie huis

In het C’est la Vie huis probeert men om  de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten en tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen. 

17-2 Hospice Kajan

Hospice Kajan is een high-care hospice, met een vast team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Het hospice geeft de bewoners de vrijheid en ruimte waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen mee in de zorg. Dit houdt in dat zij de zorgverleners ondersteunen, bewoners helpen met het eten, praten en vooral veel en goed luisteren. Steun en begeleiding die elders in de gezondheidszorg soms in de verdrukking komt, wordt hier geboden. Niet alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeringen. Giflen maken het mogelijk om het verblijf voor de bewoners en hun naasten zo prettig mogelijk te maken. 

COLECTEVERANTWOORDING

Over de maand december 2018

02-12 Exodus                                                               €  198,11

09-12 VluchtelingenWerk                                            €  180,90

16-12  Voedselbank                                                      €  111,80 

23-12  Inloophuis Wording                                          €   223,60

24-12 Kinderen in de Knel                                           €  569,06

25-12 Kinderen in de Knel                                           €  436,24

30-12 Amnesty International                                        €  130,10

31-12 Kinderen in de Knel                                           €   95,75

 Allen hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel