Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters in ovember en december 2018, januari 2019

COLLECTEROOSTER 

23-12 Grote letterliedboeken

Liedboeken met grote(re) letter zijn deze zondag het collectedoel, omdat wij de aanwezige liedboeken daarmee graag willen uitbreiden.  

24-12 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze Kerstavond het doel van de collecte van de Kerkrentmeesters. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

25-12 Eredienst

De Kerkrentmeesters vragen ook op deze Kerstmorgen uw bijdrage voor de instand-houding van de Eredienst. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

30-12 JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geven we daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. JOP doet dat voor alle kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten de kerk. De landelijke jongerenorganisatie van de PKN verdient ons aller steun. Voor die steun is onze collecte bestemd. 

31-12 Eindejaarscollecte 

06-01 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

28-10 Kerk en israel                        €   94,07

04-11 Onderhoudsfonds Kerk         € 103,46

11-11 Communicatie                       € 110,40

18-11 Vorming en toerusting          € 121,32

25-11 Onderhoud kerkhof              € 144,85

02-12 Pastoraat eigen gemeente     € 175,23 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos