Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie november en december 2018, januari 2019

COLLECTEROOSTER 

23-12 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar met warmte in letterlijke en figuurlijke zin warmte wordt geboden: een kopje koffie, een belegde boterham, soep, een vriendelijk woord en een luisterend oor.

Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Inloophuis Wording afhankelijk van de solidariteit van kerken en andere organisaties in Hilversum en omgeving. 

24-12 en 25-12 en 31-12 kinderen in de knel

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. De opbrengst van de collectes tijdens de kerstdagen gaat naar de vluchtelingenkinderen in Libanon, de vluchtelingenkinderen in Myanmar  en naar de kinderen in de sloppenwijken van Bogota. Aan de kinderen wordt voedsel en onderdak geboden en waar mogelijk, ook onderwijs en medische zorg.

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons 30-12 Amnesty International

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

06-01 Stap Verder/Amsterdam ZO

‘Stap Verder’ is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanezen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie. Er zijn drie praktische diaconale taken die worden uitgevoerd: Nederlandse taalles en Taalmaatjes,  een Kenniscentrum en Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing. De kerken in Zuid-Oost zijn talrijk, maar ook versnipperd. De diaconieën zijn druk en wij willen hen daarbij helpen

13-01 Viore

Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker en is gevestigd in Hilversum en gericht op de regio. Viore biedt begeleiding bij de niet-medische aspecten van de ziekte. Mensen die leven met kanker kunnen iedere werkdag zonder afspraak of verwijzing terecht bij Viore. Op afspraak kan er deel worden genomen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste jaarlijks terugkerende financiering. De diaconie wil deze organisatie met uw hulp graag financieel ondersteunen.

20-01 Hospice Huizen

Hospice Huizen is een gastvrij onderkomen voor mensen die om allerlei redenen in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd. Mede dankzij veel vrijwilligers kan de vereiste zorg en ondersteuning worden geboden. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. De diaconie wil met uw steun ook het Hospice Huizen een financiele bijdrage geven.

27-01  PAX

Pax staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond.

 COLLECTEVERANTWOORDING 

04-11 Najaarszendingscollecte  € 116,60

11-11 Hospice Huizen               € 167,33

18-11 De Cocon                         € 151,20

25-11 De Hezenberg                  € 193,15 

Alle gevers hartelijk dank!

Namens het college van diakenen,

Marry van Haandel