Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie september, oktober, november en december 2018

COLLECTEROOSTER 

18-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

25-11 De Hezenberg

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Dit gebeurt met behulp van specialistische GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding en retraites, met verblijf of ambulant. De programma’s zijn gebaseerd op een open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat verbindt is dat men met elkaar op weg id, in hoopvol vertrouwen en in het geloof dat er verandering mogelijk is. 

02-12 Exodus

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus biedt een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen of biedt steun met ambulante hulpverlening. Exodus kan dank zij giften en donaties perspectief bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

09-12 VluchtelingenWerk

Mensen die moeten vluchten voor hun leven en in Nederland aankomen, staan er meestal alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk biedt, is dan ook hard nodig. VluchtelingenWerk biedt juridische begeleiding tijdens hun asielprocedure hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 

16-12 Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen zij er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. 

23-12 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar met warmte in letterlijike en figuurlijke zin warmte wordt geboden: een kopje koffie, een belegde boterham, soep, een vriendelijk woord en een luisterend oor.

Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Inloophuis Wording afhankelijk van de solidariteit van kerken en andere organisaties in Hilversum en omgeving.

COLLECTEVERANTWOORDING

September 2018

02-09  Mission Possible                             € 147,51

09-09   Exodus                                           € 133,84

16-09   Inloophuis Wording                       € 130,20

23-09    PAX                                              €   74,65

30-09   Voedselbank                                   € 106,20 

Oktober 2018

07-10 Stichting Child                                €  87,90

14-10 Wereldvoedseldag/Nepal                €  96,80

21-10 Hospice Kajan                                 € 198,35

28-10 C’est la Vie huis                              € 130,45 

14-10 extra collecte: Sulawesi                   € 177,80

Namens het college van diakenen,

Hartelijk dank!

Marry van Haandel