Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkrentmeesters in oktober, november en december 2018

COLLECTEROOSTER 

18-11 Vorming en toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe? 

25-11 Onderhoud kerkhof

Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte. 

02-12 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

09-12 Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten. De Cantorij van de Dorpskerk is een koor met meer dan 30 enthousiaste zangers en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

16-12 Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

23-09 Pastoraat eigen gemeente       €  58,50

30-09 Cantorij                                 €  97,26

07-10 Com. Kruispunt                      €  97,75

14-10 Kerk en Vrede                       €  55,35

21-10 Verlichting en Verwarming    €  97,80

21-10 Onderhoudsfonds Kerk          €  94,07 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  
Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos