Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Diaconie in oktober en november 2018

 

14-10 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag:

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. Daarnaast worden gezinnen geholpen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

21-10 Hospice Kajan in Hilversum

 Hospice Kajan is een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Dankzij donaties kan het gebouw en de tuin de gewenste huiselijke uitstraling gegeven worden en het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk worden gemaakt.. Dat zit ook in de kleine dingen zoals bloemen in en rondom het huis, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep… Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de bewoners en hun familieleden en vrienden zich thuis voelen.

28-10 C’est la Vie huis

In het Cést la Vie huis wordt het mogelijk gemaakt om de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten tijdens een vakantie. Ook is er de mogelijkheid van tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is. De vergoeding door zorgverzekeraars en de eigen bijdragen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. 

4-11 Kerk in Actie: najaarszendingsweek

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 11-11 Hospice Huizen

In het begin van dit jaar is het Hospice Huizen, Gooierserf 126, geopend. Dit is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. In het Hospice Huizen staat de wens van de gast en zijn of haar familie centraal. Er is tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg, voor zomaar even een praatje of een spelletje of een goed gesprek. 

 18-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Augustus 2018

05-08  Stichting de Vrolijkheid                  €  94,42

12-08  Zending                                       € 145,85

19-08  Viore                                            € 110,75

26-08  De Hoop                                       € 127,40 

De kaartverkoop van mevrouw Annelet Weegenaar heeft 38,50 opgebracht.

Alles voor het goede doel “Het vergeten kind”.                                  

Allen heel hartelijk dank!

 namens het college van Diakenen, Marry van Haandel