Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes juli& aug. + september en oktober 2018 van de Kerkenraad

COLLECTEROOSTER 

09-09 Kerkblad Onderweg

Vandaag collecteren wij voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, het kerkblad Onderweg, ter dekking van de onkosten. 

16-09 Jeugdwerk

Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk in onze kerk. Uw jeugd heeft de basis gevormd voor uw huidige geloofsleven en daar is de basis gelegd voor ons huidige kerk zijn. 

23-09 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.  

30-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

07-10 Activiteiten Commissie Kruispunt

Zij organiseert activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente. Ook uw hulp is zeer welkom. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

01-07 Eredienst                               € 

08-07 Pastoraat eigen gemeente     € 000,00

15-07 Jeugdwerk                             € 000,00

22-07 Koffiedrinken na de dienst   € 000,00

29-07 Cantorij                                 € 000,00

05-08 Onderhoudsfonds                  € 000,00

12-08 Gedachtenisfonds                 € 000,00

19-08 Orgelfonds                            € 000,00

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos