Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes juli, september en oktober 2018 van de Diaconie

COLLECTEROOSTER

09-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

16-09 Inloophuis Wording

Een huis in Hilversum voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar warmte in letterlijke en figuurlijke zin wordt geboden. Naast een vriendelijk woord en een luisterend oor kan men hier ook terecht voor een kopje koffie, een belegde boterham, soep en iedere donderdag een warme maaltijd. Dit is slechts mogelijk bij voldoende financiële steun van kerken en regionale organisaties.

23-09 PAX

Voor de Nederlandse naoorlogse generatie is opgroeien in vrede de normaalste zaak. Toch worden wereldwijd zo’n 60 conflicten uitgevochten. Grote oorlogen maar ook kleine geschillen die de samenleving ontwrichten en veel leed aanrichten onder de burgerbevolking. De bescherming van burgers staat centraal in het werk van PAX. Op veel plekken in de wereld waar geweld en wantrouwen heerst, steunt PAX lokale initiatieven die de dialoog op gang brengen en verschillende groepen mensen met elkaar in contact brengen.

30-09     Voedselbank

Ondanks dat het goed gaat met de economie zijn nog steeds mensen afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. Vier keer per jaar houden we een inzameling van producten, daarnaast verdient de voedselbank ook onze financiële steun. 

07-10 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

14-10 Kerk in actie/Wereldvoedseldag

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

COLLECTEVERANTWOORDING

juli 2018

01-07 Nieuw Hydepark           € 151,95

08-07 Vrienden van Torenhof € 76,00

15-07 Stichting Child              € 110,80

22-07 Vluchtelingenwerk        € 120,29

29-07 De Cocon                       € 120,40 

Alle gevers hartelijk dank.

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel