Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 


Ook in de Dorpskerk zetten tal van vrijwilligers zich in. Ook iets voor u / jou?

De activiteiten, waar nieuwe mensen bij kunnen, staan op alfabetische volgorde.

8eromMaal-werkgroep

Eens per maand op een dinsdag- en woensdagavond vinden er maaltijden in ons Pand Achterom aan het Achterom 1 te Blaricum plaats, waar alleenstaande dorpsgenoten uit de samenleving elkaar ontmoeten en samen van een heerlijk diner genieten.

De gasten worden zo nodig thuis opgehaald en na afloop van het diner weer thuisgebracht door chauffeurs. Tijdens de maaltijd is een gastvrouw of –heer aanwezig, die de tafel mooi dekt, bij binnenkomst de jassen aanneemt, de gasten naar hun plaats begeleidt en hen onderhoudt door talloze onderwerpen aan te snijden tijdens de maaltijd.

In de keuken wordt door kok en koksmaatje een lekkere driegangenmaaltijd voorbereid, in de gezellige landelijke keuken van het Achterom, waarna er door de gasten van al het lekkers gesmuld kan worden. Heeft u er altijd al van gedroomd keukenprins of –prinses te mogen zijn, bij ons bij de 8eromMaaltijd is het mogelijk! Schrijf u snel in als u van koken houdt en kom u uitleven met koken voor onze gasten!
Aanmelden: bij Mieke Bleys email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Sopranen voor de cantorij

De cantorij van de Dorpskerk zijn zangers (m/v) die er plezier aan beleven onder leiding van een professional liederen in te studeren. Dat kunnen nieuwe liederen zijn om de gemeentezang te ondersteunen, maar met hoogtijdagen worden er bijzondere werken ingestudeerd in vierstemmige zettingen passende bij het thema van de dienst.

Wekelijks repeteert de cantorij o.l.v. cantor Peter den Ouden op woensdagavond van 19.00–20.30 uur in de consistorie van de Dorpskerk. U bent van harte uitgenodigd om ook eens mee te komen zingen.
Aanmelden: bij Margriet Vos e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Wijkcontactpersonen.
Om regelmatig contact te zoeken en te houden met onze gemeenteleden hebben wij de adressen van onze gemeenteleden over drie geografische gebieden verdeeld met elk een Wijkouderling en daarbij een aantal Wijkcontactpersonen. De teams hebben regelmatig contact met de dominee/-pastorale werker, die ook op hun verzoek (of op verzoek van de gemeenteleden zelf) bezoeken aflegt.

Sinds begin april zoeken we ter aanvulling van ons Pastorale Team I een Wijkcontactpersoon voor:

  • De wijk omgeving Adama van Scheltemalaan in de Blaricummermeent. 

De groep Wijk-contactpersonen verzorgt in de Dorpskerk ‘het omzien naar elkaar’. Ieder heeft een wijk met mensen waarmee contact wordt onderhouden: af en toe even aanbellen -in deze Coronatijd is dat af en toe even opbellen- hoe het gaat met bijv. een ouder gemeentelid, op de hoogte blijven van geboorte, ziekte, meeleven met schoolgaande kinderen, een enkele keer de Nieuwsbrief in uw wijk verspreiden voor hen die geen emails kunnen ontvangen.

De Wijkcontactpersonen komen als groep ook tweemaal per jaar bijeen tezamen met de predikant om met elkaar praktische zaken te bespreken en om ook zelf aan de hand van een thema in het geloof opgebouwd te worden.

Mocht u menen dat dit ook iets is voor u? Meldt u zich dan alstublieft aan bij de ouderlingen via het gezamenlijke emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Update: 24-4-2021

 

 

 

ZWO staat voor = Zending – Werelddiakonaat – Ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijkheden - aandachtspunten - jaarplanning

Onze ZWO valt onder Regionaal Dienstencentrum Noord-Holland / classis Hilversum.
Een deel van de activiteiten wordt gedaan door de Diakonie.

Verantwoordelijkheden:
Deze zijn voor een ZWO commissie in het algemeen :          
        -  Voorlichting/informatie geven
        -  Bewustzijnsverandering, - vorming
        -  (Politieke) acties plegen
        -  Actieve rol bij het inzamelen van geld

Speciaal aandachtspunt:
De situatie in het Midden Oosten t.a.v. de verhouding Israel/Palestijnen ons toegewezen door onze kerkelijke instanties.


Inkomsten ZWO:
6.       Bron inkomsten   : zie hieronder

Inspiratiebronnen/tijdschriften:
7.          Info uit tijdschriften en info van Kerk In Actie en Regionaal Dienstencentrum                                         

Sub 1   - In kerkdiensten(themadiensten) aangereikt door Kerkinactie met posters en folders publicaties in Onderweg. Verder initiatieven aangeboden door het regionaal dienstencentrum

Sub 2   - In gesprek zijn met groepen over ZWO, meningsvorming, zoals attent maken op cq handtekeningenactie voor Fair Trade, aandacht aan o.a. Max Havelaar producten, zie verder onder sub 3 en 4;

Sub 3   - Paasgroeten acties (te koop aanbieden van wenskaarten die naar gevangenen in binnen- en buitenland worden verstuurd.) Schrijf- verkoopacties voor Amnesty International, vier keer per jaar.                     

Inzamelen van postzegels en briefkaarten (melkbus) en opsturen aan Kerk in Actie (levert elk jaar landelijk groot bedrag op!)

Sub 4   - Oikocrediet is een microcredit financieringsinstelling met christelijk roots. De ZWO – die 4 certificaten van elk € 200 bezit - geeft jaarlijks in maart tijdens een kerkdienst. Speciale  aandacht aan Oikocredit.
 
Sub 5   - Vorige jaren werden door Kerk in Actie en ICCO met veel succes activiteiten aangeboden, die kerkleden bewust maakten van de situatie in het Midden Oosten.

Sub 6   - Het blad Vandaar wordt gelezen.

Voor meer informatie: kunt u het contactformulier invullen.


ps.

de 40 dagen actie : Dit is een belangrijke activiteit onder de noemer ‘ontwikkelingssamenwerking’, die niet wordt uitgevoerd door onze ZWO Cie, doch door een aantal gemeenteleden uit de Protestantse en Rooms Katholieke Kerken in Blaricum, Laren en Eemnes is de INTERKERKELIJKE 40 DAGENACTIE; de opbrengsten zijn veelal bestemd voor kleinere doelen in Afrika en Zuid Amerika.

 

 

 

 

 

 


 

reserve(voor het geval de andere agenda per vergissing gewist is!!)

 

Sfeerimpressies december 2017

Woensdag 13 en donderdag 14 december Kerstdiner in het Achterom.

Zondag 17 december Kinder Kerstmusical Super-Kerst.

Zaterdag 23 december een succesvolle Volkskerstzang-avond. Klik hier voor 3 foto's.

Agenda 2018

Woensdag 31 januari 19.30 - 21.00 uur Sing-In in de Dorpskerk voor ervaren maar ook onervaren zangers.

Vrijdag 2 februari 19.30 uur Sirkelslag voor Jongeren in onze kerk (in het Achterom).

t/m zaterdag 3 februari Actie Kerkbalans

Vrijdag 9 februari vanaf 10.00 uur in het Achterom Koffiepunt voor senioren georganiseerd door Commissie Kruispunt.

Dinsdag 13 februari Kerkcafé inlopen vanaf 19.30 en om 20.00 uur Jacobine Geel in gesprek met schrijfster en filosofe Désanne van Brederode*.

Woensdag 14 februari 10.00 uur Kerkdienst in de Torenhof voor Senioren.

Woensdag 14 februari 19.30 uur ’Rebible’ Lezing door Inez van Oord in de Johanneskerk, Naarderstraat, Laren*.

*Zie voor meer informatie www.belkerken.nl

 


   

 

(Sing- In 31 januari)

(Sirkelslag in het Achterom 2 februari

(Torenhof kerkdienst voor senioren 14 februari)

 

 

     

 

 

Welkom

- Voor wie er in de dienst voorgaan zie bovenstaand blokje of bij kerkdiensten.
- Wilt u een kerkdienst bijwonen en heeft u problemen met erheen te komen, dan is er een autodienst mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel. 5336405
- U kunt ook de kerkdienst op het moment zelf of later beluisteren via internet. 
- De nieuwste orde van dienst kunt u hier vinden
- Interim-predikant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Voor Pastorale zorg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
- Koster van de dorpskerk: Rob Hoogendoorn, tel. 06-222 31 078
 


voorjaar

 

Dorpskerkagenda

Woensdag 11 maart 19.00 uur Gebedskring olv. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in Pand Achterom

Vrijdag 13 maart van 10.00 -12.00 uur is de Cie. Kruispunt koffie-ochtend in het Achterom voor Senioren. Het is de laatste koffie-ochtend deze winter en nu de 40-dagentijd is begonnen, zorgen we voor toepasselijke  koffie-varianten. U bent van harte welkom! Autodienst: Anne-Marie 06-21230727

Woensdag 18 maart 9.00 -10.00 uur Gebedskring olv. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in Pand Achterom

Donderdag 19 maart binnenlopen 19.45 uur, start 20.00 uur Kerkcafé met politicus en wetenschapper Bas de Gaay Fortman over “In een belaagde democratie van crisis naar crisis: wat hebben we aan de Grondwet?”

Een greep uit.... overig nieuws
Dinsdag 17 maart 19.30 -21.30 uur een avond over het boek van Tomáš Halík  "Geloven op de tast" onder leiding van Job de Bruijn, Johanneskerk, Naarderstraat 5, Laren

Woensdag 18 maart 10.30 uur is er (telkens om de veertien dagen) een kerkdienst met een oecumenisch karakter in de Torenhof te Blaricum

Mist u iets? 
wij kunnen helaas niet volledig zijn...... 

Indien u een kerk-gerelateerde activiteit in de BEL gemeenten wilt aanleveren, kijken wij of het plaatsbaar is. Informatie sturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er is ook een gezamenlijke website van de Kerken in de BEL-kerken: Blaricum, Eemnes en Laren www.belkerken.nl  

  

 

 Wilt u bijdragen aan de collecten?

College van Diakenen 
Het rekeningnummer van de diaconie is NL38 RABO 0139 8079 93 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
College van Kerkrentmeesters Giften voor de tweede collecte (kerkrentmeesters) zijn welkom op NL45 RABO 0308 4012 39 ten name van Protestantse Gemeente te Blaricum.

Wilt u specifiek bijdragen aan het doel van een bepaalde kerkdienst, dan is dat mogelijk onder vermelding van de datum van de dag, i.v.m. de administratie voor specifieke doelen graag overmaking voor het einde van de maand van de collecte. 

 

 

Dinsdag 15 december
Bent u welkom om gezamenlijk te bidden voor de activiteiten en de opbouw van onze kerkgemeente en voor de wereld om ons heen en ver daarbuiten. Van 11.00-11.30 uur in de Consistoriekamer o.l.v. ds. Arie de Boer. Bent u niet in staat te komen, dan kunt u de gebeden ook tevoren aan hem mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telnr. 06-2310 9242

Kinderkerstfeest zondag 20 december  Om 15.30 uur vieren we dit jaar het Kinderkerstfeest in kleine en besloten kring in het gezellige Achterom. Kinderen worden per mail uitgenodigd of info via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerst-Boswandeling op Maandag 21 december gaat niet door!

Ivm de vernieuwde strengere maatregelen mogen we niet meer met 4 personen in een groepje op 1,5 meter afstand wandelen.

HELAAS stoppen dus alle wekelijkse wandelingen van cie. Kruispunt. En ook vindt de -eerder aangekondigde - Kerstboswandeling van 21 december géén doorgang!

Dat spijt ons zeer, maar we hopen met elkaar snel een wereld zónder Corona-virus te creëren en daar moeten we met elkaar hard aan 
werken door letterlijk even pas op de plaats te maken!!! 

Wellicht kunnen we dan in de lente onze wandelingen weer oppakken! Cie. Kruispunt

De Kerstkerkdiensten op 24 en 25 december. De tijden en predikant staan bovenaan deze website, bij de kerkdiensten. Voor beide dagen is er bovendien muziek van top-muzikanten!.

Helaas is besloten dat de kerkdiensten zonder kerkgangers zullen plaatsvinden en daarom  kunt u alleen de dienst volgen via de live-stream op www.kerkdienstgemist.nl

Op de 24e horen we Hendrika Veerman (piano en orgel), Elianne Vuik (panfluit) en Tineke Roseboom (soprano). Op de 25e is de muzikale bijdrage van Peter den Ouden (piano/orgel), Tineke Bakker (dwarsfluit) en Lucretia Starke (sopraan).

 

 

 Werkgroep Heropening Dorpskerk

Het Protocol voor december is gewijzigd, er is al een mail hierover gestuurd naar de gemeenteleden wiens mailadres wij hebben. Zie: Protocol van 8 december

Korte samenvatting hieronder: 

I.v.m. de Coronamaatregelen mogen wij vanaf oktober met 30 personen in de kerk zijn en kunnen wij zodoende de anderhalve meter afstand behouden. We moeten altijd een mondkapje dragen bij binnenkomst en week van tevoren reserveren.

Geeft u zich op per mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel/WhatsApp 06-21230727. Hierbij hanteren wij de regel dat degene die zich het eerst meldt het eerst op de lijst komt te staan. Er is iets gewijzigd bij het aanmelden, dat mag nu alleen in de week voorafgaand aan de zondagse dienst (afbellen bij ziekte is verplicht, er kan dan iemand van de wachtlijst komen). En ook ivm. de kerst dient men zich vóór 22 december op te geven en een keuze te maken tussen één van de drie kerstdiensten.

De lijst met aanwezigen wordt door de ouderling van dienst een maand bewaard. Ingeval een bezoeker ergens besmet geraakt blijkt te zijn, dan moet deze lijst aan de GGD overlegd kunnen worden. De lijst wordt na een maand vernietigd. 

   
Registreren voor bijwonen kerkdiensten 
Meer hierover leest u in het Protocol van 8 december

KRINGEN 

In de Dorpskerk hebben we momenteel een Gesprekskring en een Bijbelkring.
Beiden staan onder leiding van Ds. Arie de Boer uit Utrecht. Hij is sinds september 2019 door de Dorpskerk tijdelijk i.v.m. onze vacaturetijd aangetrokken voor het Pastoraat. Met elkaar spreken we over ons geloof en de bijbel. Zo raken we onderling ook meer betrokken op elkaar. De bijeenkomsten vinden doordeweeks plaats en duren maximaal twee uur. Ze vinden plaats bij toerbeurt bij de deelnemers thuis, maar in deze Coronaperiode maken wij gebruik van een ruimte in de Dorpskerk.

Een Gesprekskring komt eens per maand bijeen met 10 zeventig-plus gemeenteleden uit Blaricum en Eemnes. Meestal wordt hier een thema uit het tijdschrift ‘Open Deur’ waar de meeste kringleden op geabonneerd zijn, besproken. Informatie over data en te bespreken thema’s, via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een Bijbelkring, samengesteld uit 12 leden van verschillende generaties, komende uit Blaricum, Laren en Huizen ontmoet elkaar eens in de 3 weken. Tijdens de kringavond bespreken we een thema aan de hand van de bijbel. Voor inlichtingen over deze kring, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Subcategorieën