Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkenraad - mei 2023

 

Collecterooster
14-05 Oecumenische dienst in de Sint Vituskerk, Blaricum

18-05 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt via ons kerkblad Onderweg, via onze website en via nieuwsbrieven.

21-05 Kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor.

28-05 Eredienst
Deze zondag collecteren we voor de extra onkosten van de vieringen, te denken valt aan extra muziek op hoogtijdagen, jeugdactiviteiten rond Pasen.

04-06 Cantorij
De Dorpskerk Cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten en stelt zich debeoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is uw steun zeker waard.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

Collecteverantwoording Maart 2023
Onderhoud Theekoepel € 124,00
Verlichting/Verwarming € 120,60
Communicatie € 182,55
Eredienst € 115,70

Via de Rabobank werd deze maand € 131 ontvangen voor de verschillende collectes, waarvan € 53 via de QR-code. Alle gevers onze hartelijke dank.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 maart jl. besloten de collectebonnen te handhaven gezien het belang dat deze nog in de wekelijkse collecten hebben.

Met hartelijke groet, 
René de Fouw, administrateur

Kerkbalans 2023

“Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.

Het verheugt het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad zeer u te kunnen mededelen dat de actie volgens de kerkelijke administratie op dit moment een bedrag aan toezeggingen en betalingen van € 64.160,00 heeft opgeleverd, zijnde 89 % van het begrote bedrag.

Mocht het zo zijn dat u geen uitnodiging om vrijwillig bij te dragen ontvangen hebben, dan ligt daarvoor de benodigde informatie op de tafel achter in de kerk. Natuurlijk mag u ook direct een bedrag overmaken op NL71 INGB 0000 144 630.  Wij zijn u zeer dankbaar als u de laatste 11 % van het begrote bedrag mede zou willen opbrengen. Zonder voldoende inkomsten kan ook onze kerk immers niet voortbestaan. 

René de Fouwadministrateur