Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collectes van de Kerkenraad - nov. 2022

Als u hieronder kijkt, leest u de collecte-doelen van de komende zondagen in onze Dorpskerk Blaricum. 
Wilt u per bank-overschrijving bijdragen aan het doel van een bepaalde kerkdienst, dan is dat mogelijk onder vermelding van de datum van de dag/ doel, liefst voor eind van de maand. Dit i.v.m. de administratie voor de specifieke doelen. 

U kunt overmaken op onze bankrekening: NL45RABO 0308 4012 39   

Collecterooster

13-11 Cantorij
De Dorpskerk Cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is uw steun zeker waard.

20-11 Kerkhof
Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zoals altijd de bestemming van deze collecte. 27-11 Pastoraat eigen gemeente Een van de facetten van pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente, zoals de prediking, de kinderdienst, de huwelijksdienst, de begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant, als door ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

04-12 Verlichting en verwarming
We zitten midden in de wintertijd. De verwarming en het licht moeten eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee, zeker nu de energietarieven zo hoog zijn.

11-12 Instandhouding Kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor.

18-12 Eredienst
De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

Henk Aertsen, voorzitter